ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH W ZAKRESI SPRAWOWANIA KONTROLI NAD URZĄDZENIAMI LUB ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ICH NAPRAWY I PRZEGLĄDU, WIĄŻĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z PRZERWĄ TECHNICZNĄ LUB UTRUDNIENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRACE KONSERWACYJNE to:

zespół czynności podjętych w zakresi sprawowania kontroli nad urządzeniami lub elementami konstrukcyjnymi, ich naprawy i przeglądu, wiążących się najczęściej z przerwą techniczną lub utrudnieniami (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH W ZAKRESI SPRAWOWANIA KONTROLI NAD URZĄDZENIAMI LUB ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ICH NAPRAWY I PRZEGLĄDU, WIĄŻĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z PRZERWĄ TECHNICZNĄ LUB UTRUDNIENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.569

CHROBOTEK, SAKPALTO, URZĘDNIK ZIEMSKI, KRYTERIUM SYLVESTERA, PRZEKUPKA, NIEBIESKA PIGUŁKA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SOLARIUM, OSAD DELUWIALNY, ZRZĄDZENIE, CHŁOPOWINA, BAGATELA, TOPNIK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, KILSON, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, PARÓWKA, WYDANIE, BIZNESMEN, DOM, BIAŁYSTOK, RZEMIOSŁO, KONFEDERACJA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ZGRED, KOMETA, PEPSI, KĄT UJEMNY, GRZECZNOŚĆ, LUTNIARZ, CINEREA, RAK, BRZYDAL, ABAKAN, POTNICA, ZEZWŁOK, OLEJ Z OLIWEK, DEMOBILIZACJA, DOBB, EKSTREMOFIL, KLIPER, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRĄD MORSKI, KLAPKA, SPIS POWSZECHNY, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, PANDAN, FONOGRAM, KLEJONKA, IMPROMPTU, SACHS, TSA, ZAĆMIENIE, SOS MALTAŃSKI, ORBITA BIEGUNOWA, STRASZYK, PLANISTYKA, SŁOWACKI, ENTOMOLOGIA, DUŃSKOŚĆ, AUTKO, MIGRACJA PLANETARNA, DEFERENT, TEMPERATURA ROSY, FAWORYTYZM, KUC AUSTRALIJSKI, AKCESJA, PĘCHERZ, BADANIE, WARSTWOWANIE, POLARYZACJA, ODWROTNOŚĆ, EKSPEDYCJA, VOTUM, ROZBÓJNIK, NAPIERANIE, CYFRONIK, GÓRNICTWO MORSKIE, RYT, MAGNI, KLISZA, BELWEDER, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NIEWIERNOŚĆ, GRAFIKA, STARA WIARA, PĘTLA HENLEGO, NARTA, ORZESZEK PINIOWY, SZKARADA, PIECHOTY, AOJDA, OŚRODEK WYŻOWY, KNOCKDOWN KARATE, BIELIŹNIARSTWO, FRANKATURA WIELOKROTNA, HUDAJDA, TRANSGRESJA, PROTEST, SZCZELINA SKRZELOWA, GITARA, RELIKWIARZ, PROMIEŃ ALFA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, DIABEŁ, SILOS ZBOŻOWY, PARYTET, WSPOMNIENIE, ALBI, STULENIE USZU, PUSZEK, PANORA, TROFOBLAST, HERNE, LIST POLECONY, CHODNIK OBRONNY, ALIDADA, MACH, DZIEDZICZNOŚĆ, WYNACZYNIENIE, LIPOLIZA, DOSTAWCA, AMAPA, ASTROTURFING, PODSKÓRNIA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, MIŚ, BIAŁA ŚMIERĆ, PRZYJEMNOŚĆ, WYRAJ, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, ATALIA, OPAŁ, TACKA, KONDYCJA FINANSOWA, FIZYKA TEORETYCZNA, ŻARTOWNIŚ, STOSUNEK SPOŁECZNY, ŚCIĘCIE, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ARDEN, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, KIRYS, NATURYZM, UKŁAD NARZĄDÓW, STANICA, USŁUGI SPOŁECZNE, OKULARY, SZCZOTECZKA, MAKARONIARZ, TYGIEL, PAJACYK, OLGA, CUDZOŻYWNOŚĆ, MANEŻ, RAJKA, WYWROTKA, HUTA, PIJAWKA, ŚMIERDZIUCH, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, HACJENDA, STARY WYGA, OTWIERANIE DUSZY, NEPALI, KAPUŚCIANA GŁOWA, FREAK, HETERODYNA, PRELUDIUM, SERDELEK, PROWANSJA, ROTATOR, KOSZYKÓWKA, PODZIEMIE, TATUSIEK, KOK, BALOT, BYCZEK, PŁYTA GŁÓWNA, GONIEC, REDUKCJA, PROSUMENT, CEROWNIA, KORA, ERUPCJA, FITOPATOLOGIA, AKSAMIT, UKONTENTOWANIE, OBSZAR EPICENTRALNY, OSIOWIEC, POSMAK, BIOLOG, KONFESJA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, CZOŁÓWKA, PRZEPRÓCHA, OBRÓT WTÓRNY, SIDA, SEPTET, SZKOŁA, KOSMOLOGIA, MAMMOLOGIA, SZCZWACZ, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, ELDAR, REPUBLIKA ZWIĄZKU MJANMY, PIES NA BABY, ANTYCYPACJA, BRINDISI, DROGA GRUNTOWA, ZADRAPANIE, DŁAWICA, STATYSTYKA OPISOWA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, ABSOLUT, NAROST, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, WSZOŁY, NOODLE, ISNA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, KĄPIEL, ZAWISAK, NACZYNIE OZDOBNE, LICHENOLOGIA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, GRUCHOT, RUBLÓWKA, SEMESTR LETNI, MACZANKA, BULDER, FORMACJA DEFENSYWNA, LAKIERNICTWO, KABLOWIEC, NARODOWOŚĆ, BRYTFANKA, BIAŁE MYSZKI, HYDROFOB, FIGURACJA MELODYCZNA, ASPOŁECZNOŚĆ, PRYSKAWKA, CZARA, PRZĘŚLOWATE, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, AKTYWNOŚĆ, LARWA, KAOMA, DWUMECZ, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, JASZCZURKA SARGANTANA, KOZŁOWATE, NEUSTON, PIONEER, WALC WIEDEŃSKI, PIĘTNASTKA, CHOCHOŁEK, CZŁOWIEK INTERESU, GEN HIPOSTATYCZNY, ANTROPOLOG KULTURY, STRZAŁOWY, SPEŁNIENIE, WIERSZ, SYLABA ZAMKNIĘTA, HÄNDEL, OBROŃCA, KĄPIEL LECZNICZA, ZNAJOMY, KARTAUN, KONWIKT, BIEDRONKA, HURMA, INWENTARYZACJA, ZBROJENIE SIĘ, KRYKIET, PACHOŁ, KONTRAKT MENADŻERSKI, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, WERSJA STABILNA, KŁADKA, OKOT, PION ŻYROSKOPOWY, ZWIERZCHNICTWO, KRATKA KSIĘCIA WALII, AGONISTA, BORDO, SYSTEM ARGENTYŃSKI, KOMEDIANT, RUDI, DZWONY, GEOFAGIA, OKRĘT-BAZA, MAŹNICA, LILIPUTKA, OBRZMIENIE, WZROST GOSPODARCZY, NEKTARIUM, ŁUPEK MUSKOWITOWY, ?TESTOWANIE WZORCOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH W ZAKRESI SPRAWOWANIA KONTROLI NAD URZĄDZENIAMI LUB ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ICH NAPRAWY I PRZEGLĄDU, WIĄŻĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z PRZERWĄ TECHNICZNĄ LUB UTRUDNIENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH W ZAKRESI SPRAWOWANIA KONTROLI NAD URZĄDZENIAMI LUB ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ICH NAPRAWY I PRZEGLĄDU, WIĄŻĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z PRZERWĄ TECHNICZNĄ LUB UTRUDNIENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRACE KONSERWACYJNE zespół czynności podjętych w zakresi sprawowania kontroli nad urządzeniami lub elementami konstrukcyjnymi, ich naprawy i przeglądu, wiążących się najczęściej z przerwą techniczną lub utrudnieniami (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRACE KONSERWACYJNE
zespół czynności podjętych w zakresi sprawowania kontroli nad urządzeniami lub elementami konstrukcyjnymi, ich naprawy i przeglądu, wiążących się najczęściej z przerwą techniczną lub utrudnieniami (na 18 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH W ZAKRESI SPRAWOWANIA KONTROLI NAD URZĄDZENIAMI LUB ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ICH NAPRAWY I PRZEGLĄDU, WIĄŻĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z PRZERWĄ TECHNICZNĄ LUB UTRUDNIENIAMI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZESPÓŁ CZYNNOŚCI PODJĘTYCH W ZAKRESI SPRAWOWANIA KONTROLI NAD URZĄDZENIAMI LUB ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, ICH NAPRAWY I PRZEGLĄDU, WIĄŻĄCYCH SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z PRZERWĄ TECHNICZNĄ LUB UTRUDNIENIAMI. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast