PORZUCONE LUB PODRZUCONE ZWIERZĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZNAJDA to:

porzucone lub podrzucone zwierzę (na 6 lit.)ZNAJDEK to:

porzucone lub podrzucone zwierzę (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZNAJDA

ZNAJDA to:

ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice (na 6 lit.)ZNAJDA to:

porzucone lub podrzucone zwierzę (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORZUCONE LUB PODRZUCONE ZWIERZĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.392

TRANSGRESJA, ODTWÓRCA, ZEW, ŻUPA, SEMINARIUM, FAWOREK, MACZANKA, ZABAWKA, OMEN, ANOMALIA UHLA, MIĘSOŻERCA, GENETYKA KLINICZNA, NERW, CYTODIAGNOSTYKA, SUMATOR, KAPLICA LORETAŃSKA, PASTWA, WIEŻA STRAŻNICZA, DZIECINKA, ZESTAW, SZPALTA, GLOBUS, DROMOS, TRANSPORTÓWKA, ŚLĄSKOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, KONCYLIACJA, BYDLAK, DŁUGODZIÓB, ZOOFAG, KOTYLION, WYRZUTNIA, LEPTOPLEURON, KLAUZULA GENERALNA, KAPLICZKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ARKADA, JABŁKO, LEW, OKRĘT TRANSPORTOWY, ORGANIZM WYŻSZY, ODWIERT, ZLEWNIA, MSZA, KOSMYK, BAT, SITEK, OLIWA, TONAŻ, BRUDAS, CYCEK, SOCJALDEMOKRATA, CZWORONÓG, ZŁOTA RENETA, HEMOROID, WITAMINA, ANTRYKOT, SŁUŻBA DYŻURNA, LEWICOWOŚĆ, POKŁAD, RATYSZCZE, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, VIBRATO, NAGŁOŚNIENIE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, KONEW, KLIPER, CZARKA, JACK, REWERSAŁ, CZARNA KSIĘGA, BENTAL, KANOE, TESTOWANIE WZORCOWE, LEBERWURST, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, SEN, ZWŁOKI, CALYPSO, PASZTETÓWKA, WIESZAK, KOT, LICZEBNIK, JAMA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ABSZTYFIKANT, KUDŁACZ, RUCH, UDŹWIG, SPOILER, PRAŻMO, MIOTŁA, LOT CZARTEROWY, KARTAUN, METROPOLIZACJA, LEK PRZECIWBÓLOWY, DEKANTER, ANIOŁEK CHARLIEGO, BLOCZEK, HORMON LOKOMOCYJNY, HERMA, TEMNODONTOZAUR, ROZBÓJNIK MORSKI, DRUHNA, TANTALIT, PRZECIER, DEPRESJA, OPAŁ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, NIETOPERZ, KOGNITYWIZM, UKŁAD URBANISTYCZNY, ILUMINATOR, WIEŃCE, ŻARLIWIEC, ZAŚLEPIENIE, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, PRZEDZIAŁ, WARTOŚĆ MODALNA, MACHANIE RĘKĄ, SER, SZPILKOWE, KREACJA, WINIETA, DAWCZYNI, GAJA, REGUŁA ALLENA, PARYTET, MIESZARKA, BIOREMEDIACJA, KOSZYK, BZYGI, ŚCISKACZ, LINIA WIDMOWA, PREZYDENCJA, RITA, JOGURT, WYZIEWY, SEPARACJA, LARWA, ANNA, OPOŃCZA, CHOROBA POPROMIENNA, PODSTAWA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, STARZĘŚLA, LIBRA, MYKOHETEROTROF, KORDYLINA, PROFITENT, LOKAL SOCJALNY, KOLONISTA, GWAREK, DYMKA, BAZYLIKA KATEDRALNA, GALARETA, ACHTERPIK, WATA, FALC, ZEZWŁOK, ZSYP, BONANZA, CHOROBA DZIEDZICZNA, ANTENA YAGI, STROP KLEINA, GENIUSZEK, TOR, METRYKA, TAJEMNICA, PIGUŁKA, FASOLA ZŁOTA, DZIEŁO OTWARTE, MANIFESTACJA, KIWI, TOWARZYSZ PANCERNY, PRZEMOC, KREWNY, RACJA, OKUCIE, SUMAK, IBERYSTA, HYBRYD, KOŁPAK, TYMPANON, LEWOSKRZYDŁOWY, SĘK, REJESTRANT, ABOLICJONISTA, KAWALKATA, WRONIE OKO, ZAGOŃCZYK, PROGRAM, SZCZĘKOT, KAPOTAŻ, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MÓŻDŻEK, ZAWRÓT GŁOWY, BABINIEC, KARYKATURALNOŚĆ, BYTOWNIT, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, EGZERCYCJA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, LUBASZKA, ZRAZ, NASTAWA, UZALEŻNIENIE, RING, KOSZER, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, BABA-CHŁOP, NACIEK, LODOWNIA, STACJA, SZTURWAŁ, TYMPAN, AMPUŁKA, AKRYL, TRAFIENIE, ZJAWISKO SEEBECKA, TEORIA INFORMACJI, KOROWAJ, INTERPRETATOR, KOMPETYCJA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, KSIĘSTWO, DAMA, HOKEJ, MEGATSUNAMI, ZACHOWANIE, EPOKA LITERACKA, MIRLITON, CZUB, TRĄBKA SYGNAŁOWA, ŚLEPY NABÓJ, KOT, KRUSZYNA, PIÓRO, BÓR BAGIENNY, BAGAZJA, PRÓBA, ILUMINACJA, BARWY PAŃSTWOWE, SYLWETA, ACEFALIA, EKSPANDOR, HAMBURGER, REKLAMA, MECENASKA, KOMPATYBILNOŚĆ, KOCZ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, TROMPA, DŹWIGNIA, NOOB, OSZCZĘDNOŚĆ, WYPOWIEDZENIE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, WZORZEC, PRZYSTAŃ, WAFEL, WSPÓŁREGENT, BLANK, WATA, JABŁOŃ KWIECISTA, LILA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, ADAPTOR, PAPROTNICA GÓRSKA, PANNEAU, WIEŚ, MONTAŻ, WYRAŻENIE, LIEBERMANN, BLOCZNOŚĆ, MYŚL, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, POROST, UKŁAD PLANETARNY, PRACA DOMOWA, SZADŹ, INDOS, PERFUZJA, OBIEKT, TKANKA, RÓG, ŻAŁOBA, WIDZENIE BARWNE, KOKORYCZKA, CENOBIORCA, WIHAJSTER, BIAŁA BIERKA, MANKIETY, ŁUPEK MARGLISTY, TARNOWIANIN, MANDORLA, ŁUSKA, ?REGENERACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.392 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORZUCONE LUB PODRZUCONE ZWIERZĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PORZUCONE LUB PODRZUCONE ZWIERZĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZNAJDA porzucone lub podrzucone zwierzę (na 6 lit.)
ZNAJDEK porzucone lub podrzucone zwierzę (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZNAJDA
porzucone lub podrzucone zwierzę (na 6 lit.).
ZNAJDEK
porzucone lub podrzucone zwierzę (na 7 lit.).

Oprócz PORZUCONE LUB PODRZUCONE ZWIERZĘ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PORZUCONE LUB PODRZUCONE ZWIERZĘ. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x