TO, ŻE COŚ JEST OSŁONOWE - CHRONI OTOCZENIE PRZED SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z AWARII LUB NEGATYWNEGO WPŁYWU CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSŁONOWOŚĆ to:

to, że coś jest osłonowe - chroni otoczenie przed szkodami wynikającymi z awarii lub negatywnego wpływu czegoś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSŁONOWOŚĆ

OSŁONOWOŚĆ to:

to, że coś jest osłonowe - chroni mniej odporne jednostki lub grupy przed negatywnymi albo gwałtownymi zmianami (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST OSŁONOWE - CHRONI OTOCZENIE PRZED SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z AWARII LUB NEGATYWNEGO WPŁYWU CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.567

TYRANEK, FILTR BARWNY, RELACJA PEŁNA, BRAMKARZ, WYRAZ, KAREL, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PUB, PRZYNĘTA, OWALNICA, ZWIJARKA, ARABSKI, BICIE CZOŁEM, SUMARIUSZ, VOLLEY, GÓRNICZKA, DRYBLING, PRZYBLIŻENIE, CIĄGNIK, UNIKATOWOŚĆ, PYZY, PODŚCIELISKO, IRONIA, WIELOKROTNOŚĆ, WSOBNOŚĆ, MANIPULATOR, BLINDAŻ, SUPRAPORTA, REDAKTOR TECHNICZNY, KLINIKA ODWYKOWA, LODOWNIA, WYPYCHACZ, GEEK, PRZEWAGA, KURHAN, BARBARYZM, BATERIA WODOCIĄGOWA, HIACYNT, PRZEKŁADKA, ALAN, BRUTALIZM, SŁODYCZ, ELASTIK, PASEK, WYPALANKA, SZWADRON ŚMIERCI, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, DEFICYT, ERYTROCYT, PRZYKRYWADŁO, STAN WOLNY, ALFABET MUZYCZNY, BRAZYLIJSKOŚĆ, TRIAL ROWEROWY, SMORODINÓWKA, PRZYTULIA, ŁAWRA, SKUP INTERWENCYJNY, MUSZLA, ZAMKNIĘTOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, HEBAN, ŁYŻECZKOWANIE, WROSTEK, KŁADKA, TELETURNIEJ, TREND ROZWOJOWY, BRYNDZA, KORONA DROGI, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, OCZKO, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, MANIFESTACJA, BEFSZTYK, KLONOWANIE, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, DEGRAS, NARZĄD RODNY, MAJSTERSZTYK, VIOLA BASTARDA, ZDARZENIOWOŚĆ, UKOŚNIKOWATE, ZADUPIE, OSTATNIA POSŁUGA, KASK, PELHAM, NUCZA, PROFITKA, DELFINOWATE, CZERWOŃCZYK UROCZEK, KATAPULTA, ŻARÓWKA, ZABYTEK RUCHOMY, PÓŁKULA, NIL, NIEMORALNOŚĆ, WŚCIEKŁY PIES, PAŹ, MISIO, PĘCHERZ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, BERET, FORMUŁKA, FEMINIZM, ŚCIEMA, KASETA, KOSZ, KANTAR, BIAŁORUSKI, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, MYŚLIWIEC, FELDMARSZAŁEK, INFORMACJA POUFNA, KAJZER, MŁAK, SUW, KOMUNALKA, PLAŻA, ALDEHYD, PIĘCIORNIK SIWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, ROZKŁADOWOŚĆ, SINUS, EKONOMIK, ZIARNO, POWŁÓCZYSTOŚĆ, REJON, BEZKIERUNKOWOŚĆ, FOTOGRAM, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, SANDWICZ, EGZEKWIE, TWARDA SPACJA, REALIZM, DOGADZANIE SOBIE, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, ŚWIERK BREWERA, ZGIEŁK, WIR PIASKOWY, PRZYZWOITOŚĆ, SERCE, RYKSZA, ODTWÓRCA, KALINA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TUSZ, LICZARKA BANKNOTÓW, MAŁŻ, BUSZÓWKA, SEQUEL, MARSZ, BAZYLIKA MNIEJSZA, IZOLAT, WODA NA MŁYN, ISLANDZKOŚĆ, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, PAPROTNICA GÓRSKA, WYŻERACZ, OSTATECZNOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, JĘZOR LODOWCOWY, PCHACZ, NARTA WODNA, ROZWÓJ ZARODKOWY, INSYNUATOR, NOWOŚĆ, KUPA, PASTERZ, KAMIEŃ, GARDA, AGAMA PERSKA, ŻACHWY, REWALIDACJA, PRZEPITA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, POŻYTEK, PRZEKIEROWANIE, KONSTYTUCJA, POLEPA, CHRONICZNOŚĆ, WYBIJACZ, WSPORNIK, ASFALT, GAŁĘZATKA, PARA UPORZĄDKOWANA, SOLISTA, BI, AZYL DYPLOMATYCZNY, PION ŻYROSKOPOWY, HANGAR, RESIDUUM, MIRAŻ, IZOPRENOID, PRZYROSTEK, PIERWIASTEK, MOBILE, PONCZ, ROZDZIAŁEK, BAWOLE OKO, OKIENKO TRANSFEROWE, HORYZONT, MALARSTWO, PLAKODONTY, ZAJĄC SZARAK, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, KOCHAŚ, TRUP, AGAR, PŁOMIEŃ, FUNKCJONALIZM, ŁĄCZNOŚĆ, RADIOECHO, SIŁA WYŻSZA, OBJAWIENIE, ELEKTROIZOLACJA, PUDER, BOCIANIEC, KANCONETA, NEFROSTOMIA, ANTROPOCENTRYZM, NAPEŁNIACZ, PONURNIK, ONR-OWIEC, FIOLET GENCJANOWY, KAPOTAŻ, KONTRAPUNKT, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, NOWELIZACJA, STARY MALUTKI, REKRUT, OTWARTOŚĆ, POPRAWKA, RUCH, KONTUR, ROZJAZD, ZASOBNICZEK, POSZLAKA, PULARES, KONTRABANDA, ŻUBR NIZINNY, WOLITYWNOŚĆ, STRZYKAWKA, TURECCZYZNA, KRYTERIUM CAŁKOWE, WYTWÓRCZOŚĆ, LEJ KRASOWY, KAKAO, WIERNOŚĆ, SPECJAŁ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, OPERACJA, OKNO KROSNOWE, KRĄG KULTUROWY, LOKALIZATOR, LICZBA PRZESTĘPNA, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, PROTOROZAUR, TRZON, PACHWINA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, WAFEL, CZŁOWIEK, CHOROBA WENERYCZNA, TERYTORIUM MANDATOWE, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, OBSZAR WODNY, KONKURENCJA, PASTA CURRY, ROSYJSKOŚĆ, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, UKŁAD OPTYCZNY, DRAŻLIWOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, KULFONIK, ORGANOLOGIA, POMNIK, OKRES AMAZOŃSKI, JEMIOŁA, OPERA, PRZĄDEK, PRÓBA NUKLEARNA, CZECZOTKA, CHRYZOFITY, WOKALIZA, MAŁŻONEK, LINIA BRZEGOWA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, ZMAGANIA, PARTYKULARNOŚĆ, CZUBEK, PRZESUWALNOŚĆ, MATERIALISTA, PACHNOTKA UPRAWNA, WŁÓKNO, POWTÓRKA, PIERWSZY, KOMENDA, ?SONG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST OSŁONOWE - CHRONI OTOCZENIE PRZED SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z AWARII LUB NEGATYWNEGO WPŁYWU CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST OSŁONOWE - CHRONI OTOCZENIE PRZED SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z AWARII LUB NEGATYWNEGO WPŁYWU CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSŁONOWOŚĆ to, że coś jest osłonowe - chroni otoczenie przed szkodami wynikającymi z awarii lub negatywnego wpływu czegoś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSŁONOWOŚĆ
to, że coś jest osłonowe - chroni otoczenie przed szkodami wynikającymi z awarii lub negatywnego wpływu czegoś (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST OSŁONOWE - CHRONI OTOCZENIE PRZED SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z AWARII LUB NEGATYWNEGO WPŁYWU CZEGOŚ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST OSŁONOWE - CHRONI OTOCZENIE PRZED SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z AWARII LUB NEGATYWNEGO WPŁYWU CZEGOŚ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast