RODZAJ WĘDZIDŁA, KTÓREGO DZIAŁANIE WSPOMAGANE JEST PRZEZ ZASTOSOWANIE DŹWIGNI (PRZY POMOCY CZANKI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELHAM to:

rodzaj wędzidła, którego działanie wspomagane jest przez zastosowanie dźwigni (przy pomocy czanki) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ WĘDZIDŁA, KTÓREGO DZIAŁANIE WSPOMAGANE JEST PRZEZ ZASTOSOWANIE DŹWIGNI (PRZY POMOCY CZANKI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.981

NEUTRALIZM, ZŁUDNOŚĆ, SZLACHAR, CIĄG NIESKOŃCZONY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, OBRONA STREFOWA, IMELMAN, KRYPTOZAUR, JAJCE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, INSPEKTOR SZKOLNY, TACHOGRAM, MARGINALNOŚĆ, OKNO, AZYL DYPLOMATYCZNY, JEZIORO SŁONE, ŻYWOTNIKOWIEC, UNIKATOWOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, EFFIGIA, OBLIGACJA SKARBOWA, FILIACJA, FRANTOSTWO, GOŁODUPIEC, JĘZYK ARABSKI, TORPEDA LOTNICZA, REGULATOR POGODOWY, MARYNISTYKA, REKIN OWSONA, ATMORADIOGRAF, KSIĘSTWO, MROZIWO, ALKAN, WIĄŚLOWATE, PŁOMYCZEK, UKŁAD STACJONARNY, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, MAJSTERSTWO, TRÓJKĄT, PROTETYKA, TOCZEŃ, DZIAŁO HARPUNNICZE, ZENIT, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, SKOWYT, DROGOMISTRZ, MARKER, WENDAT, TURBOSŁOWIANIN, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, PIEZOMETR, KOŃ GORĄCOKRWISTY, HEWEA, DIAGRAM KWIATOWY, BROŃ KAPISZONOWA, STAN WZBUDZONY, USTONOGI, SYJON, JUFERS, ZAPASY, WZIERNIK, MAJKA, STRUNA KOSMICZNA, DZIECINNOŚĆ, NEGACJONIZM, ANGLEZ, FANABERIA, BECZUŁKOWIEC, REZYGNACJA, GAULEITER, KATANA, TACZNIK, WYPĘDZENIE, NAZWA POZORNA, NOŚNIK DANYCH, TEMPERATURA ZAPALENIA, MONITOR, ELIPSOIDA ZIEMSKA, OCZODÓŁ, LITUUS, GAZ KOPALNIANY, PEDOFILSTWO, PANEW, TANECZNOŚĆ, RESTRYKTAZA, PIEC OPOROWY, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, PIERWSZEŃSTWO, OBROŃCZYNI, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, SER, RUMSZTYK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, EFEKT WPIERANIA, ZASOBY OPERATYWNE, UŻĄDLENIE, NIJAKOŚĆ, SOUVLAKI, TRABANT, PODDAŃCZOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, OBRÓT PODATKOWY, MŁYNEK, ZAWSZELA, PERLATOR, KORWINIZM, HAFT ŁODYŻKOWY, PIELMIENI, OKNO, PASSIFLORA, PTASZNIK GIGANT, SZTURWAŁ, JONATAN, OPASKA BRZEGOWA, AGNOZJA CZUCIOWA, SYBIRSKI, PRZYCZÓŁEK, PRÓG BÓLU, EKSPERT, PALOS, ZAĆMIENIE, KOŚĆ ZĘBOWA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, DRELICH, OPIESZALSTWO, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, SZYK ANTENOWY, POCIĄG, LEN, OSTANIEC, IRONSIDES, BENCHMARKING, TELEFON, BOROWIK GRABOWY, WYPŁYW, ROK SYDERYCZNY, PRZESYP, GŁUPEK, SANKCYJNOŚĆ, OLEJ RYCYNOWY, PŁASZKA, PEŁNOKRĘŻNIK, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, BIURO PARLAMENTARNE, OLEJ SOJOWY, TELETURNIEJ, CZARNA, ENSCHEDE, IGRZYSKA, FONDUE, CUDZOŁOŻNOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, GIGANTOFON, PANEL PODŁOGOWY, CHUDOŚĆ, MORENA KOŃCOWA, DZIELNA, SZCZUR, AIDS, TUJOWIEC, DWUSTRONEK, ŁODYGA KWIATONOŚNA, BOURBON, PORZĄDEK, DELTA, OBTŁUCZENIE, XSARA, APORT, FUGAS, LODOWIEC GÓRSKI, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, DOM WOLNOSTOJĄCY, SIEŃ, CEWKA RUHMKORFFA, NIEOCZYWISTOŚĆ, SZUBIENICA, FOCUS, WRZÓD TRAWIENNY, POPIELICA, FOKBRAMSEL, INSTYTUCJA KREDYTOWA, ANAGRAM, PIANO, GRUPA IMIENNA, SITNIK, GALASY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, REWERS, RASKOLNICY, PROWINCJA, NIENIEC, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KONAJĄCY, RODZAJ GRAMATYCZNY, DERMATOGLIF, PODGRODZIE, PUŁAP, KONWIKCJA, GRA W CIEMNO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, IMADŁO ŚLUSARSKIE, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, HYDROFORMING, CHŁOPEK ROZTROPEK, MORWA PAPIEROWA, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, PANICZ, TROLEJ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, CHOMĄTKO, REKIN CHOCHLIK, USŁUGOBIORCA, PASMO PRZENOSZENIA, PRZĘŚL, ZNAK MUZYCZNY, RODZINA KONTRAKTOWA, WIZJER, GADACZ, OBÓZ KONDYCYJNY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, KMIOT, ZMĘCZENIE, PLEBEJUSZ, ROBOT RÓWNOLEGŁY, EKONOMIA NORMATYWNA, UT, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PRUSKOŚĆ, MITRA, MANEWROWY, NIEGUSTOWNOŚĆ, KUCHNIA GAZOWA, OTTER, INTERWENCJA HUMANITARNA, KOMPETENTNOŚĆ, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, KOREKTOR, GROCH, RODZAJ ŻEŃSKI, POSTĘP NAUKOWY, BON SKARBOWY, ZANOKCICA CIEMNA, DZWONECZNIK, SZYSZAK HUSARSKI, PRUSACZKA, CZUB, SWAR, SYGNIFIKATOR, POZYCJA BALETOWA, RAMIĘ, SŁODYCZ, GŁOWIENKA, CHOROBA MORGELLONÓW, ALTERNARIOZA, PARADOKS OLBERSA, NADWYŻKA HANDLOWA, DYSZA, MERIDO, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, RAZOWIEC, NOWOWIERCA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, RÓWNIK NIEBIESKI, NADZIEWKA, MLECZNIK, CHLEBOWIEC, RACJONALIZM GENETYCZNY, JEDNOSTKA ENERGII, SZERPA, OŚCIEŻE, SFERA BIOTYCZNA, PIĄTKA, PRZYŁBICA, AUTOASEKURACJA, WYPŁUCZYSKO, KURATOR SĄDOWY, GNIAZDO, PROTEGOWANY, ROZTWÓR STAŁY, PROCES ODWRACALNY, WATONGIA, FILHELLENIZM, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, TANK, DOŚWIADCZENIE, GLINIANE RĘCE, SZACHOWNICA, PLEZJOZAUR, MRÓWKA ĆMAWA, URLOP, MOC, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, FRANK, SILNIK, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, KAPUSTA KWASZONA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, ?STUPAJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.981 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ WĘDZIDŁA, KTÓREGO DZIAŁANIE WSPOMAGANE JEST PRZEZ ZASTOSOWANIE DŹWIGNI (PRZY POMOCY CZANKI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ WĘDZIDŁA, KTÓREGO DZIAŁANIE WSPOMAGANE JEST PRZEZ ZASTOSOWANIE DŹWIGNI (PRZY POMOCY CZANKI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELHAM rodzaj wędzidła, którego działanie wspomagane jest przez zastosowanie dźwigni (przy pomocy czanki) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELHAM
rodzaj wędzidła, którego działanie wspomagane jest przez zastosowanie dźwigni (przy pomocy czanki) (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ WĘDZIDŁA, KTÓREGO DZIAŁANIE WSPOMAGANE JEST PRZEZ ZASTOSOWANIE DŹWIGNI (PRZY POMOCY CZANKI) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RODZAJ WĘDZIDŁA, KTÓREGO DZIAŁANIE WSPOMAGANE JEST PRZEZ ZASTOSOWANIE DŹWIGNI (PRZY POMOCY CZANKI). Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x