JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAFTOREZA to:

jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 10 lit.)METAMORFIZM RETROGRESYWNY to:

jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 24 lit.)METAMORFIZM WSTECZNY to:

jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.414

ŻÓŁW PROMIENISTY, PATRYCJUSZ, BŁAGALNIK, BRZEMIĘ, ARKUSZ KALKULACYJNY, OŚ OPTYCZNA, DROGA ŻELAZNA, OFFSET, CHŁONIAK, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, HARMONIA, ZAWÓD, PARTYKUŁA, WIEŚ, KĘDZIERZAWKA, FORMALISTKA, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, PLANETA TYPU JOWISZ, SPRZEDAWCZYK, ANTROPOLOG KULTUROWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, AUREOMYCYNA, KOGUT GALIJSKI, PLANTAGENECI, PRASOŁ, FORMA KWADRATOWA, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, ŚWIERK SYBERYJSKI, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, ARCHIWALNOŚĆ, BABIE LATO, POWIERZCHNIA WALCOWA, ZAMIEĆ, CHÓR, LATARNIA UMARŁYCH, PŁOMYKÓWKA, ZDZIADZIENIE, WIEWIÓRKA, APELACJA, LOTY NARCIARSKIE, KRYZYS OTOLITOWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, STATYKA, BUDYŃ, POZŁOTKO, ELEGANT, DYM, SYFON, COLEMANIT, WIERSZ LEONIŃSKI, EKOSFERA, ARESZT DOMOWY, NORZYCA, NIZIOŁEK, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ZAPASY, LOGATOM, KARMAN, CHCICA, FABRITIUS, POŻAREK, GRAF, PODAŻ NIEELASTYCZNA, ZYGMUNTÓWKA, KATAKUMBY, FILEMON BRĄZOWY, TRZĘSIENIE ZIEMI, SYLFON, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, ULM, WAHADŁO, PASAŻ, BETONOWE BUTY, JĘZYK WEWNĘTRZNY, MER, PÓŁKOSZULEK, WGŁOBIENIE, GOLKIPER, RENTGENOLOGIA, KOMUNIA, MIZUNA, BUFOR, NEFELIN, PĄTNICTWO, OSZOŁOM, APROBACJA, PITA, ANIOŁEK CHARLIEGO, PŁYWAK, PAMELO, LEPIĘŻNIK BIAŁY, UCIECZKA, BARANEK WIELKANOCNY, NIEGOŚCINNOŚĆ, KOMPENSATOR, IZBA, RELIKWIA, ASTROLOGIA, BŁYSK, SUKINKOT, ELIMINACJA, SORABISTYKA, NEONTOLOGIA, ANTENA REFLEKTOROWA, STRATUS, FUNT NA CAL KWADRATOWY, CHŁOPAK DO BICIA, WIZAŻYSTA, START MASOWY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, ŚWIT CYWILNY, GUMA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, WAGA SZALKOWA, EFEKT DOMINO, GUZ ZŁOŚLIWY, ŻABA KRZYKLIWA, CENA SKUPU, OLEJARZ, ALFABET PUNKTOWY, BARWINEK POSPOLITY, GULASZ, KOPROFAG, ZARANIE, JASTRZĘBI NOS, DRZWI WAHADŁOWE, DŻIHAD, KLIPA, MATA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, SALON, PLANETARIUM, DYSTANS, MAN SE, CIASTO, WYDAJNOŚĆ, RZEŹNIA, ROLNIK, ŁADOWACZ, AGREGATOR, CYNGIEL, SYRENI ŚPIEW, LABORATORIUM, ZYGOTARIANIN, BEZBRONNOŚĆ, MACZANKA, BEZROLNY, DECYMA, INTUICYJNOŚĆ, ZRZESZONY, LEGWAN GŁUCHY, CYWIL, DREDNOT, PODATEK LINIOWY, LOSOWANIE WARSTWOWE, NIEPRZYJACIEL, BANOWINA, FENAZOPIRYDYNA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, CHODZĄCA POWAGA, MAZIÓWKA, DRWINA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, ŁOWCZY, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, PRAWO UNIJNE, TARCZKA, ŚMIAŁEK, PARCIANKA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, MIASTOWOŚĆ, PREPERS, ZABURZENIE NASTROJU, DŹWIGNICA LINOTOROWA, CHOROBA FAHRA, TOŻSAMOŚĆ, MODYFIKACJA, GREKA, REFLEKSOLOG, SUBTERRANEOTERAPIA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, OWCA WIELOROGA, FIBROMIALGIA, KOŻUCH, MEDYCYNA RATUNKOWA, THINK TANK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SKARBNIK, PERKOLACJA, ZWIERCIADŁO, PRAWO HOOKE’A, CHIŃSKI, OWOC, KONTUR, STOPA DYSKONTOWA, EN GRISAILLE, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, KRATOWNICA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, CHRZEST, LUZAK, ROK, SYGNIFIKATOR, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, SIEROTA, SAMOPAŁ, JĘZYK ŻYWY, PRYSZNIC, NABYTEK, WIĄZANIE ATOMOWE, PAPA MOBILE, KORPUS, WYDAJNOŚĆ, DZIURKA, ZAKRĘT, DOBRY, SZKATUŁA, LIRA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, GONIOMETRIA STATYCZNA, TANIEC, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, PLEBEJUSZ, KRATER, KSIĘGOWA, FRIED, URANIDOWATE, HISZPAŃSKI, POLIFAG, CYTADELA, ADRES ELEKTRONICZNY, DACH ŁAMANY, PRĄD TĘTNIĄCY, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, GATUNEK CELOWY, SEKULARYZACJA, KARSIN, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, WIR POWIETRZNY, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PACZKA, RECEPTYWNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, WĘŻOWIDŁO, ANTYCYKLON, WF, WIĘZADŁO SIERPOWATE, OPAD, MOHORYCZ, LINIA ŚNIEGU, ARMSTRONG, BOSS, LIPOATROFIA POINSULINOWA, BEANIA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, BAZGRAŁA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MARMUR, TOKAMAK, WALUTA BAZOWA, TEŚCIK, NIENATURALNOŚĆ, ANARCHOSYNDYKALIZM, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, OBRONA BAŁTYCKA, NIELICZNOŚĆ, SKAŁA LITA, TRĄDZIK CHLOROWY, KAPUSTA KISZONA, SANKCJA, PUSZKARZ, GOTOWOŚĆ BOJOWA, BADYLARZ, PUNKT, ORTOPEDIA, POŃCZOSZNIK, ROGATNIK, HAMULEC CIĘGNOWY, KABOTAŻ, KODOWANIE PREFIKSOWE, JEDENASTKA, WIOSKA TEMATYCZNA, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, INSTRUMENT STRUNOWY, GRAFIKA, ŁADNA HISTORIA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, RUDA, MECHANIKA KWANTOWA, SCHULZ, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, SOLENIK, ZDERZACZ, ?ANGLOSASKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAFTOREZA jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 10 lit.)
METAMORFIZM RETROGRESYWNY jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 24 lit.)
METAMORFIZM WSTECZNY jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAFTOREZA
jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 10 lit.).
METAMORFIZM RETROGRESYWNY
jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 24 lit.).
METAMORFIZM WSTECZNY
jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 19 lit.).

Oprócz JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast