JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIAFTOREZA to:

jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 10 lit.)METAMORFIZM RETROGRESYWNY to:

jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 24 lit.)METAMORFIZM WSTECZNY to:

jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.414

MIEDZIORYT, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, ELBAIT, MAGNETOSTRYKCJA, EKOSFERA, CERKIEWNY, EKSFOLIACJA, RELAKS, STADIUM ANALNE, LUSTRZEŃ, SKAZA MOCZANOWA, NIMFAJON, LUGER, MAGNESIK, ROZKŁAD, KUTER TORPEDOWY, NIEPOKALANEK, MAKIJAŻYSTKA, ORZEŁ, KLAPA, BĄK, SZENG, DEBILNOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, COOL JAZZ, WAHADŁO, ZŁOŻENIE POKŁONU, TYROMANCJA, CZUCIE SOMATYCZNE, PRZEDROSTEK, ROCZEK, DEGRESJA, KMIOT, IMPREGNAT, SZPULKA, KAMARAN, RZEZAK, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, BORAZON, AFRYKANISTYKA, BACKGROUND, PŁASZCZYZNA S, GRUPA KETONOWA, EKSPRES DZBANKOWY, WIR POWIETRZNY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WYTRAWERSOWANIE, EKSPANSYWNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, TELEMARK, MIEJSCE, BUSINESSMAN, TRÓJKĄT, IKAR, WÓR, NASKÓREK, ZAPUSTY, GRÓB SKRZYNKOWY, KAPUSTA KWASZONA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, FIZYK, FILOZOF PRZYRODY, BREAKDANCE, ŚWIĘTA KSIĘGA, PSYCHIATRIA KLINICZNA, WOLNA AMERYKANKA, LATIMERIA, BAZYLISZEK, CHIMERA, ORNITOLOGIA, POLECANKA, KWAS AZOTOWY, KRYKIET, GWICHT, MORFOGENEZA, PŁOZA, LOKATA DYNAMICZNA, PROTETYKA, SYGNAŁ RADIOWY, GRA RÓŻNICZKOWA, KIERUNEK, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, ŚLIZGAWKA, OHYDZTWO, POZBYCIE SIĘ, PROTEROZUCHIDY, ARGILLON, SERM, ZLEWKA, PANIER, KOWALNOŚĆ, BOGATKI, ERPEG, STANOWISKO, CAMPUS, PENITENCJAŁ, SKARGOWOŚĆ, ODWRACACZ CIĄGU, UT, PAREJAZAURY, PISEMNOŚĆ, CZUŁEK, PRACOWNIA, PIZOID, LÓD LODOWCOWY, NIETOLERANCJA, ŁĘG JESIONOWY, GODZINA MILICYJNA, ASTROLOG, LOBOTOMIA, ZATRUDNIONY, KLIPA, ODSZCZEPIENIEC, POROZUMIENIE PŁACOWE, WIELKODUSZNOŚĆ, HYDRA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, GALERIA SŁAWY, WKRĘTKA, NIELOTNOŚĆ, LUZAK, WIZAŻYSTA, ŚWIT CYWILNY, STENOGRAF, DUCH, KRYZA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, TEMPERATURA ZAPALENIA, STREFA PERYGLACJALNA, LIGROINA, CZARNE, SUFFOLK, OWAL CASSINIEGO, NIEKORZYSTNOŚĆ, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, CZŁOWIEK PIÓRA, MONITOR RZECZNY, WIGURA, MASELNICZKA, TYTUŁ WYKONAWCZY, FACHMAN, JESIOTRY, KROWIAK, WIRTUOZ, DOWÓD REJESTRACYJNY, MANTYLA, ÓSEMKA, POJAWIENIE SIĘ, MIKROWENTYLACJA, WERSJA KINOWA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, LOG, GLOBUS, MASKA WSTYDU, NIESUBORDYNACJA, SZYBKI PANCERNIK, MODELARZ, KOGUT, TURANIE, APOKRYFICZNOŚĆ, OBLECH, MARMOZETA ZWYCZAJNA, ZWYŻKA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, MIEDNICZKA, WAZONKOWCE, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, TERRANIE, KOMORA PŁYWAKOWA, LORA, EKSYKATOR, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, TUKAN, PUB, AUTUNIT, DOWOLNOŚĆ, NIEDOMYKALNOŚĆ, HORMON STEROIDOWY, DUOLA, KUJNOŚĆ, EKSTRALIGA, ZAWŁOKA, SZOPEN, RECEPTYWNOŚĆ, HEWEA, NADZIEMNOŚĆ, KOLĘDA, WYRĘB, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, SOLARKA, NITINOL, SZCZEP, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WZDĘCIE, NIBYJAGODA, KALEKA, CZUJNIK CIŚNIENIA, WYKROCZENIE SKARBOWE, RYWALIZACJA, PRZYDAŚ, WAŁECZEK, PŁASZCZ DOLNY, ULICA, FATUM, DEKRET, PIASKOWY DZIADEK, POWŁÓCZYSTOŚĆ, CZIROKEZKA, KWARTET, CHEMIA NIEORGANICZNA, PRAWORĘKI, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, WYGODNICTWO, SYSTEM NICEJSKI, DINGO, ANALIZA DYSKRYMINACJI, KURTYNA SKALNA, KOSTKI NAPIERA, MELODIA, EKSPLANACJA, CHRONOMETR, ŻWAWOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, HUMOR SYTUACYJNY, KANISTER, FILM PSYCHOLOGICZNY, PODRYDZYK OSTRY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, METAL, GIMBOPATRIOTA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, WERTYKULACJA, FILOZOFIA PRZYRODY, OSTATKI, KAMIKADZE, BOROWIK WILCZY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, CYKL ROZRODCZY, KWIAT LOTOSU, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, MIĘKKI RESET, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, ŚWIATŁO, STACJA TRANSFORMATOROWA, ANTROPOSFERA, FOSFOREK, BYT, KOTWA, SADYSTYCZNOŚĆ, WĘŻOJAD, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, KASZANA, ROTATOR, KOLORYMETRIA, PYTANIE, TRIADA, SPUSZCZENIE, BAGNET, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PORZĄDEK KORYNCKI, AUTOMAT KOMÓRKOWY, USKOK, ROBAK, DYSTYCH, DRIPPER, PÓŁWARIAT, KARMAN, ZROST, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, BÓB KOŃSKI, FIRMAMENT, WINIETA, CIERNIOPLĄT, PRZESYP, FETYSZYZM, PISOWNIA, WYPADEK, AGROWŁÓKNINA, WOREK, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, ZACNOŚĆ, POLEROWACZ, ASFALT, SMUKLIK, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, PRZEŁĄCZNICA, PSALMISTA, ETUIDA, FILOZOFIA, ROZKŁAD MORALNY, SĄD WOJENNY, WYTWÓRCZOŚĆ, GALICJA, ROBEREK, WIDŁOZĘBOWCE, ?INWERSJA OSIADANIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIAFTOREZA jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 10 lit.)
METAMORFIZM RETROGRESYWNY jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 24 lit.)
METAMORFIZM WSTECZNY jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIAFTOREZA
jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 10 lit.).
METAMORFIZM RETROGRESYWNY
jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 24 lit.).
METAMORFIZM WSTECZNY
jest to proces geologiczny polegający na zmniejszeniu się stopnia przeobrażenia skał pod wpływem zmiany działających na nie ciśnienia i temperatury; proces ten jest związany z wynoszeniem skał silnie zmetamorfizowanych z dużych głębokości do miejsc położonych bliżej powierzchni ziemi (na 19 lit.).

Oprócz JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - JEST TO PROCES GEOLOGICZNY POLEGAJĄCY NA ZMNIEJSZENIU SIĘ STOPNIA PRZEOBRAŻENIA SKAŁ POD WPŁYWEM ZMIANY DZIAŁAJĄCYCH NA NIE CIŚNIENIA I TEMPERATURY; PROCES TEN JEST ZWIĄZANY Z WYNOSZENIEM SKAŁ SILNIE ZMETAMORFIZOWANYCH Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI DO MIEJSC POŁOŻONYCH BLIŻEJ POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x