OSOBA, KTÓREJ NP. WSZYSTKO LECI Z RĄK, KTÓREJ NIE UDAJE SIE NICZEGO ZROBIĆ POMYŚLNIE (ZWŁASZCZA, GDY MOWA O PRACACH FIZYCZNYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZDARA to:

osoba, której np. wszystko leci z rąk, której nie udaje sie niczego zrobić pomyślnie (zwłaszcza, gdy mowa o pracach fizycznych) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓREJ NP. WSZYSTKO LECI Z RĄK, KTÓREJ NIE UDAJE SIE NICZEGO ZROBIĆ POMYŚLNIE (ZWŁASZCZA, GDY MOWA O PRACACH FIZYCZNYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.443

NAMORDNIK, SAMORZĄDCA, IMPLIKANT ISTOTNY, SĘDZIA LINIOWY, JUDAIZM, ŻYWICA POLIESTROWA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, NOWOBOGACKI, FILAKTERIA, DANAIDA, WROTKARNIA, SAŁATKA CEZAR, CHAMEFIT, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, SONANT, IDEAŁ PIERWSZY, PODZIEMIE, SIŁACZ, GAŚNICA ŚNIEGOWA, FIFKA, WCINKA, BEZANMASZT, FILOLOGIA CHORWACKA, BEZBRZEŻE, GOLKIPERKA, BĄK, CIĄG DOKŁADNY, KREWETKI, NAUKOWIEC, MAJSTER, RAUBITTER, GÓRKA, BEZBRZEŻNOŚĆ, PRĄD GALWANICZNY, LORD, GORĄCA KREW, BIAŁA STOPA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, PINGWIN, SUMA PROSTA, MĄTEW, STERYLNOŚĆ, KLON, NULLIPARA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, BETA TESTER, WIERCIPIĘTKA, MORALISTA, KASZANA, UKŁAD MINIMALNY, RANDKA W CIEMNO, FORK BOMBA, MINIMUM SOCJALNE, EDYKUŁ, HODOWLA PIERWOTNA, PROEPIDEMIK, MAJSTERKLEPKA, MIESZADŁO, MECHANIK SAMOCHODOWY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TYGRYSIE OKO, CENTRUM URAZOWE, SZOSZOŃSKI, DYNAMIKA UKŁADÓW, USŁUGA KONSUMPCYJNA, CHOMIK AZERSKI, JAWAJSKI, SIEDZISKO, DANIE ARBUZA, GONITWA PŁOTOWA, DIU, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZAPRAWA, CHORĄŻY, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, EKSPERT SĄDOWY, NAWALANKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, NABIERACZ, OSTROGA, OFFSET, DILER, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PRZEPUKLINA UDOWA, UMOWA BUKINGOWA, OBIEKT MOSTOWY, WODA POZAKLASOWA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, HEROLD, DEFICYT, MAJACZENIE, ŁAŃCUSZEK, GADACZ, OŚ LICZBOWA, ECHO, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ELIZJA, MIKROSOCZEWKA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, KRÓLEWIĘTA, SYGNIFIKATOR, CHAMEOFIT, WSPINACZKA LODOWA, TERRINA, CZŁOWIEK CZYNU, JAN, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, BADIAN, AFTERPARTY, LAMPA FLUORESCENCYJNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, DEMIURG, CIĄGNIK, SPLOT, NIEZGRABIASZ, DYSCYPLINA PARTYJNA, ŻARŁOK, PIRAMIDA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, TOR, SKOCZNIA MAMUCIA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, ŻÓŁTODZIÓB, MOGIKAPPACYZM, DEMÓWKA, OPIEKUN PRAWNY, MŁOTEK, MŁODZIEŻÓWKA, MASOWY MORDERCA, SKLEJACZ, SZKŁO SPINOWE, TERAPEUTA, GAZ OBOJĘTNY, TYRADA, OBROTNICA, KLIENT, KURATORKA, SIODLARNIA, MALARSTWO IKONOWE, WIETRZENIE FIZYCZNE, PRAWA RĘKA, TERAPIA STRUKTURALNA, DERP, PLANETA TYPU JOWISZ, SZEREG HARMONICZNY, SPEKTROMETRIA MAS, INTERPRETATOR, STAŁA, DZIEWKA, NIELOTNOŚĆ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, MINUTA, MILITARYZM, MASKARADA, SFORMUŁOWANIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, KIPI KASZA, SFERA BIOTYCZNA, GRZBIETORODY, PROSTA, HUMANISTYKA, KASZTELAN KRZESŁOWY, PLAC APELOWY, AERONAUTA, ŁAWA, RUTYNIARZ, ENCYKLOPEDYZM, HISZPANKA, WIERCIOCH, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, GRUPA TOPOLOGICZNA, ŚWIAT, OPARCIE, KASKADA TROFICZNA, NIEKLAROWNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, GOMBROWICZ, RPG, BEZCZELNIK, REWELATOR, CZERPARKA, MIGDAŁ, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, CHOROBA MÜNCHMEYERA, NIEMRAWOŚĆ, CALLZNA, RETUSZ, DUCHOWNY, PIES WOJNY, PROBLEM DECYZYJNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, SHOUJOAI, CHOROBA CYWILIZACYJNA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, POLE WIROWE, BATY, BIEG JAŁOWY, MĄDRA GŁOWA, KURATOR, PEIPER, PLEBEJUSZ, LIMBO, UMIEJĘTNOŚĆ, BADYLARZ, ŚWIETLÓWKA, NUDZIARZ, OBUDOWA, KONKLAWE, MAPA DROGOWA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, JĘZYK MANX, RZEMIEŚLNIK, ZŁOTO, ARYTMOMETR, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, DUSZYCZKA, PLANTACJA NASIENNA, WOLNY OBSZAR CELNY, LAWATERZ, BROKER UBEZPIECZENIOWY, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, ŻEBRO, PANTALONY, ADRESAT, WŁADZA SUWERENNA, STYL MOTYLKOWY, BROŃ BIOLOGICZNA, OFICJEL, TARAS WIDOKOWY, POPYCHLE, ŻAKARD, INSTAGRAMERKA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, TABLICA CAYLEYA, TEORIA KATASTROF, KUFEL, PIRAT, FANDANGO, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, MINIPIŁKA, FIRMAMENT, CZARNA OWCA, ŁÓDŹ PILOTA, MALCZEWSKI, EFEKT RYGLA, WAŁKOŃ, BEZPOWROTNOŚĆ, ARKA, DOLAR NOWOZELANDZKI, SPOŻYWCA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PISTOZAUR, TUŁACZ, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, NIUCHACZ, MOKASYNY, ZAPASY, SIŁY POWIETRZNE, UPARTOŚĆ, HELIOGRAF, PANORAMA, LOCH, BEZGUŚCIE, PUNKT POMIAROWY, KOMODOR, SAMOURZECZYWISTNIENIE, OSKARŻYCIEL, REKOGNICJA, ŚLĄSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KLISZA, PROMOTOR, KONKURENCJA, TRYBUN, KSENOBIOTYK, PUKAWKA, MIM, SPIERDOLINA, DRZEWOŁAZOWATE, SHIMMY, WODA TWARDA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ARANŻER, ŻYWE SREBRO, NEOHUMANIZM, WODA, KORYTKO, PRZESTRZEŃ BANACHA, CZERWONKA, HOMOLOGIA, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, TROMBONISTA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, KAMIEŃ, ?RÓWNOWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓREJ NP. WSZYSTKO LECI Z RĄK, KTÓREJ NIE UDAJE SIE NICZEGO ZROBIĆ POMYŚLNIE (ZWŁASZCZA, GDY MOWA O PRACACH FIZYCZNYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓREJ NP. WSZYSTKO LECI Z RĄK, KTÓREJ NIE UDAJE SIE NICZEGO ZROBIĆ POMYŚLNIE (ZWŁASZCZA, GDY MOWA O PRACACH FIZYCZNYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZDARA osoba, której np. wszystko leci z rąk, której nie udaje sie niczego zrobić pomyślnie (zwłaszcza, gdy mowa o pracach fizycznych) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZDARA
osoba, której np. wszystko leci z rąk, której nie udaje sie niczego zrobić pomyślnie (zwłaszcza, gdy mowa o pracach fizycznych) (na 8 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓREJ NP. WSZYSTKO LECI Z RĄK, KTÓREJ NIE UDAJE SIE NICZEGO ZROBIĆ POMYŚLNIE (ZWŁASZCZA, GDY MOWA O PRACACH FIZYCZNYCH) sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OSOBA, KTÓREJ NP. WSZYSTKO LECI Z RĄK, KTÓREJ NIE UDAJE SIE NICZEGO ZROBIĆ POMYŚLNIE (ZWŁASZCZA, GDY MOWA O PRACACH FIZYCZNYCH). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x