RODZAJ SILNIKA ODRZUTOWEGO, CZYLI WYKORZYSTUJĄCEGO ZJAWISKO ODRZUTU SUBSTANCJI ROBOCZEJ, KTÓRY NIE POBIERA W TRAKCIE PRACY ŻADNEJ SUBSTANCJI Z OTOCZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPĘD RAKIETOWY to:

rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia (na 14 lit.)SILNIK RAKIETOWY to:

rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ SILNIKA ODRZUTOWEGO, CZYLI WYKORZYSTUJĄCEGO ZJAWISKO ODRZUTU SUBSTANCJI ROBOCZEJ, KTÓRY NIE POBIERA W TRAKCIE PRACY ŻADNEJ SUBSTANCJI Z OTOCZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.662

KLOZET, ŚRUBA, PODWÓJNY AGENT, PŁASKOMERZYK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, LUZ, PODGRUPA, GAZÓWKA, RAKIETNIK, RELACJA DWUARGUMENTOWA, HADŻI, PSTROLISTKA, MIASTOWOŚĆ, SPYCHOTECHNIKA, PADAŁKA, PATENT, SZTUKA EGEJSKA, FILOZOF, UPRZEDMIOTOWIENIE, GŁOWOCIS, ZANIK, OSMOLSKINA, ESKADRA ROZPOZNAWCZA, GONCIARZ, LAMPI, GAMBIT PRZYJĘTY, PAPROTNICA, TANY, SZYBOWIEC, BULION, OBLECH, HYMN, TOBOŁKI, WYWOŁYWACZ, PARANOJA PIENIACZA, PRZEDDZIEŃ, IDIOM, MELOFRASA, SZAFA, WARSZTAT, EMISJA ELEKTRONÓW, KINO DROGI, MNOŻYCIEL, ZAOCZNY, INTERNACJONAŁ, KRZYŻAK, BAGNIAK, ROZSADNIK, TURANIEC, PRÓŻNIA, ÓSEMKA, TEORIA DESKRYPCJI, LODÓWKA, SMERFETKA, RZEP, TAMA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, ZASIEK, TURANIZM, BOTULIZM PRZYRANNY, GUZIK, NEMEGTOMAJA, AMBRAZURA, WINNY, WSPORNIK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, AMFIBIA, DUNGEON, PŁASZCZENIEC, ENDURO, OSŁONA TERMICZNA, OSIEDLENIEC, MIECHUNKA, NAPĘD HYDRAULICZNY, DELFIN HEKTORA, EDREDON, PASKÓWKI, TEATR, MENEDŻER LINIOWY, ZAKĄSKA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BONŻURKA, CZYŚCIEC, GRANDA, REKTOR, MONOPOL, ARON HA-KODESZ, ZJAWISKO ZENERA, TECZKA PERSONALNA, GEODEZJA WYŻSZA, BUMERANG, WIR PIASKOWY, SINORNITOMIM, DAWNE PAŃSTWO, GARBARSTWO, RAPTULARZ, JEDNOLATEK, BADIAN, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, LATANIA, KWAS BURSZTYNOWY, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PAŁECZNIK, NIESTABILNOŚĆ, EGZOCENTRYZM, SARNIAK, GAJOWIEC, CZŁONEK, KLIKALNOŚĆ, BOKS, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, WIDLICA, WĄTŁOŚĆ, ADAPTER, BUTONIERKA, UMOWA ŚMIECIOWA, CEBULA PRZYBYSZOWA, PRZERWANIE, LUSTRO, CIĄG, KOŁNIERZYK, NIEGUSTOWNOŚĆ, PLUSY, OGÓREK, NASADA, FOLKHAJMERIA, MALCZEWSKI, BETON KOMÓRKOWY, PRZEKAZ, POJAZD NIEMECHANICZNY, ZANOKCICA, KETOZA, SPOLEGLIWOŚĆ, PANAMA, CZWÓRCZAK, BYŁY, DEREŃ, SKURCZYBYK, CZAS, MONTAŻYSTA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, KOD PRZEDROSTKOWY, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, SALSA, LAUDATOR, FOTOGRAM, NAPRAWICIEL, SYGNIFIKATOR, RUCHY ROBACZKOWE, KAZUS, NAMIOTNIKOWATE, KROWA, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ANTYMONARCHISTA, MURARKA, PAWPAWZAUR, OCET SPIRYTUSOWY, HARTOWNOŚĆ, UNIONISTA, CIS, SZMIDT, BERA, UMOWA O DZIEŁO, WYPŁYW, SŁADEK, NARKOTYK TWARDY, FRYGA, WKŁADKA, ARCHEODONTOZAUR, STYL IZABELIŃSKI, MIESZAK, SMYCZ, TRUTEŃ, CHUJÓWKA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, TRUMNA, MIESZKANIE KOMUNALNE, LOTOS, INTERESOWNOŚĆ, CHOLEWKA, JEZIORO EWORSYJNE, KONSULAT, WIZAWA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WKRĘTKA, DWUŚCIAN, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, UPRZĄŻ, POWTÓRZENIE, ASFODEL, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, LEK MOCZOPĘDNY, RUMSZTYK, KLASA ZEROWA, KOK, KRYPTOWOLANS, ANTROPONIM, ZIZANIA, PUNKT LAPLACE'A, PŁYWACZEK, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, HM, ZJAWISKO FARADAYA, BARWA OCHRONNA, BECZKA BEZ DNA, PROCH BEZDYMNY, PLEŚNIAK, KORZEŃ, PEŁZAK, ORONTIUM, MIEJSCOWY, RUCH JAŁOWY, ŁAGODNOŚĆ, MAŚLANKA, ASTER, WICEHRABIA, OTOMAT, LARYNGOLOGIA, JODEŁKA, MIM, TUŁACZ, SZMATA, DOWÓD NIE WPROST, WYBRZEŻE SZKIEROWE, SĄD OGÓLNY, MARKA OCHRONNA, BRUZDOGŁOWIEC, PRESTOPLAST, NULLODA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, RUCH, RAZOWIEC, WIRTUOZOSTWO, WAŁKOŃ, METODA, POKŁAD PANCERNY, OAZA SPOKOJU, LEGO, KOLEGA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, PUNKT APTECZNY, COŚ NA ZĄB, ZATOKA, ŚMIGŁO O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, TER, DZIEŁO ŻYCIA, PRZEŚMIEWKA, PIESTRÓWKA, DEMAGOG, ULIK, ŚLUZAK, AWANGARDA, GRAD, MONITOR ODSŁUCHOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, OCZY SZEROKO OTWARTE, PUNKT PRZYZIEMNY, PRZEJRZYSTOŚĆ, POŁOŻNICA, URLOP GÓRNICZY, ŻERTWA, BEZA, PERLATOR, FILEMON CZARNOLICY, SYGNAŁEK, PRZESIEWACZ, CEREMONIA ZAPACHOWA, FAWORYTY, TEOZOF, DEFEKT, KRYZA, SPOT, BUCHTA, GRAF DWUDZIELNY, ZGNIŁY KOMPROMIS, MARMUREK, MIKOŁAJ, PRAKONTYNENT, BEL, SZYPSZYNIEC, DROGA KROPELKOWA, STRZECHWA, CHORĄŻY, TAKKA, FURIAT, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ANALFABETKA, AKTUALIZACJA, RAJD, YALE, ŚNIEŻNIK, OBJAW KONWERSYJNY, BORSUK, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, ?GĄSIOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ SILNIKA ODRZUTOWEGO, CZYLI WYKORZYSTUJĄCEGO ZJAWISKO ODRZUTU SUBSTANCJI ROBOCZEJ, KTÓRY NIE POBIERA W TRAKCIE PRACY ŻADNEJ SUBSTANCJI Z OTOCZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ SILNIKA ODRZUTOWEGO, CZYLI WYKORZYSTUJĄCEGO ZJAWISKO ODRZUTU SUBSTANCJI ROBOCZEJ, KTÓRY NIE POBIERA W TRAKCIE PRACY ŻADNEJ SUBSTANCJI Z OTOCZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPĘD RAKIETOWY rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia (na 14 lit.)
SILNIK RAKIETOWY rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPĘD RAKIETOWY
rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia (na 14 lit.).
SILNIK RAKIETOWY
rodzaj silnika odrzutowego, czyli wykorzystującego zjawisko odrzutu substancji roboczej, który nie pobiera w trakcie pracy żadnej substancji z otoczenia (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ SILNIKA ODRZUTOWEGO, CZYLI WYKORZYSTUJĄCEGO ZJAWISKO ODRZUTU SUBSTANCJI ROBOCZEJ, KTÓRY NIE POBIERA W TRAKCIE PRACY ŻADNEJ SUBSTANCJI Z OTOCZENIA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ SILNIKA ODRZUTOWEGO, CZYLI WYKORZYSTUJĄCEGO ZJAWISKO ODRZUTU SUBSTANCJI ROBOCZEJ, KTÓRY NIE POBIERA W TRAKCIE PRACY ŻADNEJ SUBSTANCJI Z OTOCZENIA. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x