SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, KTÓRY JEST CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSTRY DYŻUR to:

szpitalny oddział ratunkowy, który jest czynny przez całą dobę (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSTRY DYŻUR

OSTRY DYŻUR to:

okres (doba, dzień), kiedy szpital musi przyjmować osoby wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, KTÓRY JEST CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.645

MESJASZ, TOKSYNA, PIJAWKA, SROMOTNIK WOALKOWY, BORECZNIK SOSNOWIEC, ASTROLOG, ODNALAZCA, PILENTUM, DIODA PROSTOWNICZA, METODA TERMICZNA, SIODŁO, CHOROBA WELWETOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, DWUKOLOROWOŚĆ, CZTEROWIERSZ, BIRIANI, STREFA PODMIEJSKA, NIEZALEŻNOŚĆ, KOMÓRECZKA, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, AMFIUMY, SZACHOWNICA PUNNETTA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, WAŁEK, KONSTRUKTYWNOŚĆ, ROGATKOWATE, STRUKTURA HOLDINGOWA, SALWINIA, GRAFIK, LICZEBNIK, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, GRZYB MAŚLAK, MAPA HIPSOMETRYCZNA, BŁĘKIT THÉNARDA, GAŁĘŹNIK, MIKROFON STYKOWY, SUS, GLISSANDO, ÚLAIRI, MIKOŁAJ, MAKABRA, SZEPTUN, ANDROGINIA, SUBSTYTUCJA, POSTÓJ LODOWCA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, CISZA WYBORCZA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, WIZJER, CIĘŻAREK, LAMPA BENZYNOWA, REFERENDARZ, ŁADNOŚĆ, TROLLING, LEK PRZECIWLĘKOWY, KURZA STOPKA, UŻĄDLENIE, BARWINEK POSPOLITY, BIAŁY SPORT, JAŚNIA, OBROŻA, MINIA, AGNOSTYCYZM, SUPERTOSKAN, PRZEZNACZENIE, KOMBATANT, MASZYNA INDUKCYJNA, KURZEŃ, REWIZJA NADZWYCZAJNA, WSPINACZKA SPORTOWA, AVIZO, OBYWATEL, ATRAKCJA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, CYTOLOGIA, MARTYNGAŁ, PIES POLICYJNY, CHOROBA KRABBEGO, ANTYDETONATOR, BÓL, OSPAŁOŚĆ, NARÓD WYBRANY, KOSZULA NOCNA, MOLTON, KATALIZA, JESIOTR ROSYJSKI, STRÓJ DWORSKI, WICEHRABIA, POLIGAMISTA, OBSERWATORKA, ROSYJSKOŚĆ, KONIEC ŚWIATA, NIECHLUJA, OKLEPIEC, KARBOANION, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, ŚWIĘTOKRADZTWO, NAUKA HUMANISTYCZNA, EMOTIKONKA, CZOP, MUZYKA ELEKTRONICZNA, SALA, BANKOWÓZ, ALLOFONIA, WSPORNIK, PODSZYWACZ, MIÓD SZYTY, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, SARI, DUCHOWOŚĆ, PROSTA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, KONWOLUCJA, SZYSZKA, METODA AGLOMERACYJNA, JENIEC, SZYNKA SZWARCWALDZKA, MISTRZ WSZECHWAG, POKOJOWOŚĆ, WYNIKANIE LOGICZNE, ELEKTRONOWOLT, GRADACJA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, PARTIA, DRAPIEŻNOŚĆ, AKCENCIK, KOPROSTANOL, SEKCIARZ, ŁOŻYSKO GAZOWE, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, BULLETIN BOARD SYSTEM, BIERNE PRAWO WYBORCZE, SYSTEM POZYCYJNY, COUNTRY ALTERNATYWNE, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, PRZEDSTAWIENIE, MISIEK, JEZIORO EPISZELFOWE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, HALMA, SAJAN, MAŁODUSZNOŚĆ, SZARA MYSZKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DETERMINIZM, ENIGMATYCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ STANU, MARYNISTYKA, AKREDYTYWA, LOTNIK, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PODZIELNOŚĆ, NIECZUCIE, KLEKOT, MUTUALIZM, PROTEKTOR, KURAWONGA ZMIENNA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, CHESTER, REZERWA OBOWIĄZKOWA, GMERK, ANTAGONISTA, ZADYMKA, WYSZOGRÓD, CIELĘCINKA, SĄD OGÓLNY, APARAT GOLGIEGO, PŁUGOWY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, HIPPISKA, BOASZKOWATE, SZCZEBIOT, DEIZM, NARÓW, KARTEL, ODDZIAŁ, NIKCZEMNOŚĆ, TWIERDZENIE KRULLA, KURONIÓWKA, SP. Z O.O, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, ZAINTERESOWANY, KONKURENCJA DOSKONAŁA, WRÓBEL POŁUDNIOWY, WARSZTAT STRATEGICZNY, USTNOŚĆ, KĄT DEPRESJI, ODWZOROWANIE LINIOWE, KONCERT ŻYCZEŃ, WIĘZIENIE, WEJŚCIE, POKŁAD PANCERNY, OKO, NIEUNIKNIONOŚĆ, KOŁNIERZ, TUNBERGIA MYSORSKA, ANTYREALIZM, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, WYCZERPYWALNOŚĆ, NIEŻYWOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, PŁOMYCZEK, DESKA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, RĘKA BOSKA, ARANŻACJA, UŻYŁKOWANIE, MIODOJAD SZARY, WOLNOŚĆ, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, REOFIL, CHOROBA POPROMIENNA, WAHACZ WZDŁUŻNY, KAMELEON ŻYWORODNY, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, ZATRUDNIONY, ŚCIEŻKA HAMILTONA, REGENERATOR, BUDOWLANIEC, TAJNIAK, POLICYJNOŚĆ, EUROCENT, KORAL MADREPOROWY, SYMULTANA, BABKA, WIELOKROTNOŚĆ, DORADCA, NIEZWARTOŚĆ, SKUFIA, OLDENBURGER, OMASTA, MANDORLA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KOŚĆ, JEDENASTA MUZA, BOKOBRODY, INWERT, WOLNOAMERYKANKA, NEOGNATYCZNE, TŁUSTE LATA, AUT, EGZEMPLARYZM, PANEW, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ZAWAŁ BLADY, SZORSTKOŚĆ, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, CHEDYW, LINEARNOŚĆ, PENSUM, TAHITI, STANOWISKO, ZEBRA STEPOWA, STONÓG MYSZATY, SEGMENT SZYJNY, DŹWIGACZ DACHOWY, KARMIN, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, TASIEMCE, PACKA, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, GOLKIPER, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, MOTYLEK, KURATOR, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, DOKUMENT, WYDZIELINA ORGANIZMU, JĘZYK QUENEJSKI, GORĄCZKA, TĘTNICA NERKOWA, ŻER, PANEK, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZAPASY, PRZESŁONA, DZIESIĘCINA SNOPOWA, BEZSENSOWNOŚĆ, ANTENA FERRYTOWA, KANIKUŁA, SZACHRAJ, SUKSAMETONIUM, TORPEDA AKUSTYCZNA, MIEJSCE KULTU, CZUHANIA, KATANGA, STALNICA, WATA, DOMINANTA, LINIA ŚREDNICOWA, ODDZIAŁ, AMNIOCENTEZA, QUIZ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KASABA, ?BARWA DRUGORZĘDOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, KTÓRY JEST CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, KTÓRY JEST CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSTRY DYŻUR szpitalny oddział ratunkowy, który jest czynny przez całą dobę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSTRY DYŻUR
szpitalny oddział ratunkowy, który jest czynny przez całą dobę (na 10 lit.).

Oprócz SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, KTÓRY JEST CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY, KTÓRY JEST CZYNNY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast