W BOTANICE: SPECYFICZNY RODZAJ TOREBKI (TYPU OWOCA), KTÓRY PĘKA WOKÓŁ SWOJEGO OBWODU I W TEN SPOSÓB UWALNIA Z WNĘTRZA NASIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUSZKA to:

w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUSZKA

PUSZKA to:

więzienie, miejsce pozbawienia wolności (na 6 lit.)PUSZKA to:

rodzaj zarodni u mszaków (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszany, walcowaty pojemnik, służący do przechowywania różnych przedmiotów, głównie żywności i płynów (na 6 lit.)PUSZKA to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.)PUSZKA to:

rodzaj osłony, służącej do ochrony połączeń elektrycznych przewodów instalacji elektrycznej lub montażu osprzętu (na 6 lit.)PUSZKA to:

duża skarbonka na datki (na 6 lit.)PUSZKA to:

zawartość pojemnika o tej samej nazwie (na 6 lit.)PUSZKA to:

armata, działo, strzelba, itp. broń palna; nazwa używana w dawnej Polsce (na 6 lit.)PUSZKA to:

tyle, ile mieści się w puszce - naczyniu do przechowywania hostii (na 6 lit.)PUSZKA to:

nazwa broni palnej w Polsce XV i XVI w (na 6 lit.)PUSZKA to:

złoty lub pozłacany kielich z przykrywką służący do przechowywania komunikantów (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszana, z piwem (na 6 lit.)PUSZKA to:

blaszane opakowanie na konserwy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BOTANICE: SPECYFICZNY RODZAJ TOREBKI (TYPU OWOCA), KTÓRY PĘKA WOKÓŁ SWOJEGO OBWODU I W TEN SPOSÓB UWALNIA Z WNĘTRZA NASIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.626

KALEKA ŻYCIOWA, CZTEROWIERSZ, HOMOFONIA, CZOSNEK, MOWA EGOCENTRYCZNA, GAZELE, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, CZIP, WACHLARZYKOWATE, MOLO, MORENA CZOŁOWA, LEPTONEKTES, JASTRZĘBI NOS, ZIÓŁKO, MIESIARKA, BADYL, AMFIBIA, PEJSZANZAUR, HEAD-HUNTER, RZEŚKOŚĆ, RETMAN, WULKAN TUFOWY, OBRAZOWANIE, SYMPOZJON, SIAD RÓWNOWAŻNY, SICZ, CELIBATARIUSZ, DYSTOPIA, OŚLA CZAPKA, OJCIEC, TROPIK, BRAND, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, SIEMIĘ KONOPNE, WELWICZJA, PRZYCHYLNY WIATR, FUGAS, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, MOKRADŁOSZ, SZKODNIK, KINKAN, SEKWOJADENDRON, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, KULCZYCE, TENDENCJA, CICHY WSPÓLNIK, ŁOŻE TORTUR, ZAWILEC, MONK, DUKLA CHODNIKOWA, WSPÓŁUCZEŃ, PATOLOGIA NARZĄDOWA, MACZETA BOLO, JURYSDYKCJA, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, DELFIN POŁUDNIOWY, KOLOKACJA, TWARDZIOSZEK, PRZEKRASEK, CIĘŻAR, DEMISEKSUALISTA, STUDIUM, MODRAK, PŁASKOŚĆ, KATAFRAKTA, KAPISZON, WIERZYCIEL SOLIDARNY, GNOZA, LAGER, SADNIK, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, ZIMOZIÓŁ, PODKŁADACZ, PEKTORAŁ, MASZYNKA DO GOLENIA, GRA CASUAL, ŁATEK, OKRZOSEK, NARKOTYK MIĘKKI, ŁYŻKA CEDZAKOWA, NICK, INTERPRETATOR, KANALIK, PŁATKONOS CZARNY, AKONIT, CYPRYS, DAGOBA, DŻINSY, SZPACHLARZ, KOZOJEBCA, MINÓG UKRAIŃSKI, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, STARSZY CZŁOWIEK, LAPARENTOZAUR, UKŁAD NIEINERCJALNY, ANYŻ, SINOZAUROPTERYKS, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, FILOZOF, WYRAZ POKREWNY, SILNIK JONOWY, SINIEC, GLOKSYNIA, JEZIORO RELIKTOWE, EPICYKL, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, SAM, ŚRUTA SOJOWA, SZATA LITURGICZNA, AKT EREKCYJNY, BERLINKA, SIAD ROZKROCZNY, TAJEMNICA, LUJ, KRÓTKOŚĆ, ALLEL DOMINUJĄCY, ŁOWCZY, AULOS, KREDYT REWOLWINGOWY, OBLAK, LOKACJA, RECITATIVO, GLIZA, TROMBOPLASTYNA, TUNEL, RAGLAN, CREDENCIAL, MIĘKKOŚĆ, REKIN PIASKOWY, ZATRZASK, AFRYKANISTYKA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, KOKILARZ, CHOROBA CANAVAN, ANTYREALIZM, KUPCZYK, EXPAT, PĘPOWNIK, KUTYKULA, ALBINOS, BOCZNIK, TANCERZ, WYPĘDZENIE, GLYPTODON, PLACOWY, TWIST, PALNIK BUNSENOWSKI, DOJRZAŁOŚĆ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, SUPERNOWOŚĆ, RELACJA, KOŃCÓWKA, OPÓR WZNIESIENIA, ODMIEŃCOWATE, LORNION, TUJA, ZORBA, SYSTEM, FLAŻOLET, SKANER PŁASKI, KANTATA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, ESTEMMENOZUCH, ROTA, BUMER, TEST NASKÓRKOWY, GOLIAT, PRZESZKADZAJKA, STROLLER, OPCJA TERMINOWA, MORENA KOŃCOWA, TLENOWIEC, DON QUICHOTE, INFOKIOSK, GIGANTOFON, FELLINI, INICJATYWNOŚĆ, IZOMER GEOMETRYCZNY, WIDŁOZĄBEK, ROZWIDLACZ, PIEGOWATY, KRUSZYNA, POSTOZUCH, KANAŁ ENERGETYCZNY, URLOP OJCOWSKI, HOLTER, PRZESTRZEŃ, WYCISKANIE, GĄBKA, MUZEALNICTWO, RĘKAW, PAPRYKA, STREETWORKER, OBWÓD REZONANSOWY, TAKKA, TCHAWKOWIEC, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, KRONOZAUR, NATARCZYWOŚĆ, CZARODZIEJ, TROISTOŚĆ, PRUSACZKA, KANGURY DRZEWNE, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, WIDRINGTONIA, SOK, OKNO CZASOWE, NUDZIAK, NIMB, CZŁON SYNTAKTYCZNY, MUNSZTUK, DRABINKA SZNUROWA, KULUARY, SURMIA, GOMÓŁKA, DOMOKRĄŻCA, ESÓWKA, KRATA ROZDZIELNA, REFERENDARZ, NARÓD WYBRANY, MIODOJAD BIAŁOUZDY, KOŁNIERZYK BEBE, OLBRZYMKA, DRYFTER, STAGONOLEPIS, ŁÓDKA, LENEK STOZIARN, CHLEB CHRUPKI, TEREN ODKRYTY, POLIGAMISTA, ROTALIT, SABATARIANIN, BEZKLASOWOŚĆ, OGÓRCZAK, EPITET, CANZONA, KAPISZONOWIEC, DYKTANDO, MUSKAT, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, ZŁOTOGŁÓW, UŻYŁKOWANIE, ASTROLOG, PĘDZLAK, BELODON, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, KOTEWKA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, LIMPRICHTIA, OKARYNA, PIETRUSZKA, DREWNO LETNIE, TABLICA ASOCJACYJNA, SZONIZAUR, GRA MIESZANA, MRÓWKA SMĘTNICA, DRIBLER, JĘZYK IZOLOWANY, WIEŚNIAK, KARMIDEŁKO, BERGAMOTKA, BRZĘKADŁO, SZPARAG, PTAK ŁOWNY, PREZBITER, KSIĄŻĘ, DROGA, DANDYSKI, URGENCZ, JAKOWLEW, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, ŁĄCZNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, WŁOSÓWKA, GROTBRAMREJA, CHOROBA BERGERA, ZARZUCAJKA, OPISTOCELIKAUDIA, POLEPA, BRZYTWODZIÓB, BORSUK, FARTUSZEK, ZBIERACZ, NOCNICÓWKA, LORINAZAUR, MŁÓDKA, PIES RODZINNY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, FURGON, DRAWIDOZAUR, WIRUS, SAMOPAŁ, TROGLOKSEN, SZEFERDIA, GŁOWNIA, AHISTORYZM, SUŁTANIT, KOLONOSKOPIA, ?BRUNAT BISMARCKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.626 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BOTANICE: SPECYFICZNY RODZAJ TOREBKI (TYPU OWOCA), KTÓRY PĘKA WOKÓŁ SWOJEGO OBWODU I W TEN SPOSÓB UWALNIA Z WNĘTRZA NASIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BOTANICE: SPECYFICZNY RODZAJ TOREBKI (TYPU OWOCA), KTÓRY PĘKA WOKÓŁ SWOJEGO OBWODU I W TEN SPOSÓB UWALNIA Z WNĘTRZA NASIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUSZKA w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUSZKA
w botanice: specyficzny rodzaj torebki (typu owoca), który pęka wokół swojego obwodu i w ten sposób uwalnia z wnętrza nasiona (na 6 lit.).

Oprócz W BOTANICE: SPECYFICZNY RODZAJ TOREBKI (TYPU OWOCA), KTÓRY PĘKA WOKÓŁ SWOJEGO OBWODU I W TEN SPOSÓB UWALNIA Z WNĘTRZA NASIONA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W BOTANICE: SPECYFICZNY RODZAJ TOREBKI (TYPU OWOCA), KTÓRY PĘKA WOKÓŁ SWOJEGO OBWODU I W TEN SPOSÓB UWALNIA Z WNĘTRZA NASIONA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x