Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRATEGIA to:

skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRATEGIA

STRATEGIA to:

dział sztuki wojennej obejmujący tworzenie, rozwój, przygotowanie i wykorzystanie sił zbrojnych dla osiągnięcia celów we wszystkich dziedzinach i warunkach funkcjonowania państwa (na 9 lit.)STRATEGIA to:

gatunek gier komputerowych, w których powodzenie zależy w mniejszym stopniu od losu, a w większym od skutecznego planowania ruchów (na 9 lit.)STRATEGIA to:

dokument wyznaczający kierunek działania jakiejś organizacji lub w jakimś zakresie (strategia rozwoju, strategia firmy, strategia marketingowa) (na 9 lit.)STRATEGIA to:

czynnościowy wzorzec projektowy, który definiuje rodzinę wymiennych algorytmów i kapsułkuje je w postaci klas (na 9 lit.)STRATEGIA to:

w teorii gier: plan działania gracza opisujący jego zachowanie w każdej możliwej sytuacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.286

RETMAN, SILNIK SYNCHRONICZNY, REZYGNACJA, CIEŚŃ NADGARSTKA, TORTOWNICA, PROTOTYPOWOŚĆ, RODZIMOŚĆ, NIEWYDAJNOŚĆ, WOLUMEN OBROTU, KURS, SAMOPAŁ, GRABINA, UCZCIWOŚĆ, GRANAT, PROFUNDAL, ANDANTINO, CHEMIZACJA, STOŁÓWKA, ASYLABIZM, STEROWNIK URZĄDZENIA, AGARTALA, DACH POGRĄŻONY, GURKHA, ROBOTY PRZYMUSOWE, KARMNIK AUTOMATYCZNY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, ZBIORNIK RETENCYJNY, GŁOWA, PLURALIZM, ASFODELOWA ŁĄKA, KOMÓRCZAK, ZWÓJKA, BLOK LINOWY, MIKROFON DYNAMICZNY, ŻÓŁW OLIWKOWY, PROKSENOS, JASNOTA GAJOWIEC, BIEDACZKA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, DESNOYER, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PROGRAM WYBORCZY, PLAGIAT, ORGIA, DRELICH, ALOZA NIEBIESKA, ZAJĘCIE, PRAJEDNIA, WERSET, MANEŻ, RACJONAŁ, OTCHŁAŃ, NAŁOGOWOŚĆ, ZAKRĘT, WYKRZYKNIENIE, SULFON, KAMIZELKA KULOODPORNA, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, RÓG, AMFOLIT, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, MIRA, APANAŻ, DON KISZOT, RESOR, MOWA WIĄZANA, PÓŁKA SKALNA, PRZEWÓD PŁASKI, CZWÓRKA, MINÓG TRÓJZĘBNY, PŁYWAK, WYROSTEK FILTRACYJNY, TANCERZ, BZYGI, ZĄB, SYSTEM SYMBOLICZNY, KASZANKA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, POLIKRYSZTAŁ, BLANKI, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, GALISYJCZYK, KOLONIZATOR, SYFON, ZEBROID, NISKOŚĆ, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, WZNIOS, OBÓZ DOCHODZENIOWY, OSŁONOWOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, AGREGATOR, TRANSPORT AKTYWNY, PROGRAM TELEWIZYJNY, STREFA EURO, INTERMEZZO, IMPERFEKCJA, NATRYSK, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, POLITYK, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, FUTRO, CYNKOGRAFIA, WAHNIK, TRÓJCA ŚWIĘTA, NĘCISKO, CESARSTWO, SANDALIN, SYSTEMIK, BRANIE POD WŁOS, LEGENDARNOŚĆ, DYPTYCH, STAŻ, AS SERWISOWY, FARMAKOEKONOMIKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CZARNA MAGIA, OPACZNOŚĆ, ZADOŚĆUCZYNIENIE, SYMPOZJON, NURKOWANIE TECHNICZNE, NIEUWAŻNOŚĆ, PRYMAT, STRATEGIA, POPLECZNICTWO, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, KLIPER, GRUSZKA, SUPERPRZEBÓJ, NALEŻNOŚĆ KRÓTKOTERMINOWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, CYNGIEL, ŻÓŁWIAK KOLCOWATY, SAMORZUTNOŚĆ, SKRAJNIK DZIOBOWY, BLITZ, ŁANIA, GRANICA, PŁOMYK, KONTROLA DOSTĘPU, WIECZNY ŚNIEG, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, NAZWA PUSTA, TEST, ESKORTA, CUDACTWO, NAROŻNIK, RYBONUKLEAZA, IMITATOR, TELETURNIEJ, PENTAPTYK, MAKARON, UPOKORZENIE, APLIKACJA, PUSTY DŹWIĘK, RAJD OBSERWOWANY, MEDALION, CIOCIA, BIOCYD, MÓŻDŻEK, ODSŁONIĘCIE, KACENJAMER, BLENDA, PAJĄK, BOROWIKOWA, SPARRING, FAJKA WODNA, STAUROPIGIA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, BYDŁO, ZERO, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, FRYWOLITKA, SZKIELET, KROPLA DESZCZOWA, RYNEK FORMALNY, TRANSKRYPCJA, FILEMON SĘDZIWY, CIMELIUM, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SUMERYJKA, FORSZLAK, OPLOT, SZPATUŁKA, CZESALNIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, BULIONÓWKA, REKLAMANT, NAGOŚĆ, OSET SIWY, BEZROBOCIE AGRARNE, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, DZIECIAK, SPÓŁKA HANDLOWA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, EKSKLUZYWIZM, NOWELIZACJA, MAKI ZŁOCISTY, GORSET, CYNAMON CHIŃSKI, FETYSZ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOLORY PAŃSTWOWE, KLISZA, WELON, RULIK, KURANT, THRILLER, MLECZARKA, BĘBEN, OSZCZĘDNIŚ, MIĘSIARZ, AGROFIZYKA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, OBCIĄŻENIE, POCHMIEL, SUBTELNOŚĆ, CUGOWIEC, GIERASIMOW, ZGROMADZENIE CZYNNE, ŁYKACZ, GRZYB ZAJĘCZY, ZBOŻE, REGRESJA LODOWCA, PACJENT URAZOWY, SOLO, MRÓWKA SMĘTNICA, MYRRA, SKŁADNIA RZĄDU, ZAPOZNANIE, DETEKTYW, ASCETA, UDŹWIG, LICZEBNIK ZBIOROWY, CHRYZMAT, MUMIA, CHORWACKOŚĆ, SALAMI, PIRAMIDA FINANSOWA, ZAGĘSTNIK, LESZCZ, DAKTYLOGRAFIA, BAZYLIKA KATEDRALNA, JEŹDŹCZYNI, ŁĄCZE ABONENCKIE, ŹRÓDŁO, KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, MROZOODPORNOŚĆ, AZYL, REGENT, IMITATOR, BIURO SPISOWE, BARWNIK, SILNIK TŁOKOWY, IDIOGRAFIZM, PLAMA WĄTROBOWA, JARZENIÓWKA, CHORÓBKA, SPADKOBIERCA, PIERNIK, TYMPANON, PRZEDSIĘBIORSTWO, TOPIELEC, CIERPLIWOŚĆ, WYZNANIE MOJŻESZOWE, A0, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, GALERIA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, DYWDYK, ADRES FIZYCZNY, LEASING OPERACYJNY, BUZKASZI, OPĘTANIE, PERKOZEK, REMONT BIEŻĄCY, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, WULKAN BŁOTNY, STYL KLASYCZNY, CUDZOŚĆ, TARCZA NUMEROWA, SUBSTANTYWNOŚĆ, MELODYKA, NALTREKSON, CIĄŻA WIELOPŁODOWA, PROCES KONSOLIDACYJNY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PROTEKTOR, ALGEBRA ALTERNATYWNA, KĄT UJEMNY, FUNKCJA SCHODKOWA, RUMIANEK, POCHODNIK, SWORZEŃ, TRANSMISJA, OMACNICA, MALCZEWSKI, WYPIS ŹRÓDŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.286 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKONSTRUOWANY WEDŁUG OKREŚLONYCH ZASAD SCHEMAT POSTĘPOWANIA, KTÓREGO EFEKTEM JEST OSIĄGNIĘCIE JAKIEGOŚ WYZNACZONEGO CELU, A KTÓRY UWZGLĘDNIA PRZEWIDYWANIE ZDARZEŃ W ODLEGŁYM CZASIE, CO MA POZWOLIĆ NA UTRZYMANIE STANU NIE GORSZEGO LUB WRĘCZ LEPSZEGO NIŻ WYJŚCIOWY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
strategia, skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRATEGIA
skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie jakiegoś wyznaczonego celu, a który uwzględnia przewidywanie zdarzeń w odległym czasie, co ma pozwolić na utrzymanie stanu nie gorszego lub wręcz lepszego niż wyjściowy (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x