ŚWIADCZENIE WYPŁACANE JAKO DODATEK DO EMERYTURY LUB RENTY, JAKO POMOC ZE STRONY PAŃSTWA DLA BENEFICJENTA ŚWIADCZENIA W PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWYM POKRYCIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NIEZDOLNOŚCI BĄDŹ OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DODATEK PIELĘGNACYJNY to:

świadczenie wypłacane jako dodatek do emerytury lub renty, jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIADCZENIE WYPŁACANE JAKO DODATEK DO EMERYTURY LUB RENTY, JAKO POMOC ZE STRONY PAŃSTWA DLA BENEFICJENTA ŚWIADCZENIA W PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWYM POKRYCIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NIEZDOLNOŚCI BĄDŹ OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.714

PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KARP BEZŁUSKI, GŁOSKA, DZIEDZICZNOŚĆ, PLIK, SŁODKA BUŁKA, ŁAWRA, MECENAT, KOLUMNA, KWARTA AMERYKAŃSKA, KASTNER, POLONEZ, KRAŃCOWOŚĆ, GIRLANDA, PREFEKTURA, PANIKA BANKOWA, KARA, KOEGZYSTENCJA, DYTYRAMB, SUBSTANCJA DODATKOWA, KLAKSON RĘCZNY, ŻYŁA, DYSKURSYWNOŚĆ, BYK, KOPISTKA, KATAPULTA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, NAKŁAD, CZASOWNIK WIELOKROTNY, WAŁ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, KOSARZ, RAK PRĘGOWANY, NADFIOLET, FITOGEOGRAFIA, NEFROLEPIS WYSOKI, ODWACH, JĘZYK MANX, KORPUS, TORNADO, MARKIZA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SUPERMODELKA, SAMOOKALECZENIE, NACISK, LATELIONAL, MADONNA, NERKÓWKA, CUMULONIMBUS, PACHWINA, PATROLOWIEC, MALARSTWO IKONOWE, ANAMORFOZA, WALEC HIPERBOLICZNY, MIGDAŁ, MACKI, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KORONATOR, KORYTO RZEKI, SZOS, FOKMASZT, KAŁAMARZ, OŁÓWKOWE, KANN, ŻYWICA EPOKSYDOWA, CYRANECZKA ANDAMAŃSKA, MAŁOPOLSKOŚĆ, SKRZYDLATE SŁOWO, SPORRAN, NIECHLUBNOŚĆ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, NAWÓZ SZTUCZNY, LAGUNA, ZWIĄZEK BOKSERSKI, BRATEK, KOŁNIERZ, ŁUK, KOŁO MŁYŃSKIE, OFIARA ZAKŁADZINOWA, WOLANT, SONIFIKACJA, BIEDACZKA, BELKOWANIE, IMAGE, WYGIĘCIE, MOZART, PYRETRYNA, MAIL, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, SYNTEZA WZROKOWA, HARCERZ, DMUCHAWA, SITO, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ZŁOTOGŁÓW, AKACJA, KASTRAT, ROZTWÓR STAŁY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KIEROWCA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, RODZIMOŚĆ, ŚWIATŁO, BIAŁA BIERKA, WEWNĘTRZNY, WODZIK, ODSTĘPSTWO, DUSZA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ODKUP, MARKIZETA, HARMONIA, PLOTER TNĄCY, KREDYT INWESTYCYJNY, DEMOBILIZACJA, KUDŁACZ, WSZECHMOCNY, KECZUA, DZIELNICA, KRYNOLINA, OLEJ PALMOWY, KAZAMATA, STARTER, GROOMER, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, METAL KOLOROWY, REKAMIERA, MELIORACJA WODNA, PACJENT URAZOWY, DYMA, ŚLEPA PRÓBA, WYKROCZENIE SKARBOWE, CIASTO, GRUCZOŁ MLEKOWY, KICAJ, TRANDOLAPRYL, PALCAT, WSCHÓD, KARAFKA, NIEJADALNOŚĆ, PELENG, PODODDZIAŁ, CYNADRY, TRASZKA Z HONGKONGU, ŁYK, TYGIELEK, EKRAN AKUSTYCZNY, RADIOSTACJA, TYP, WIBRACJA, GENETYKA KLINICZNA, SYSTEM ZNAKOWY, STANOWISKO, TEST, ŁAKNIENIE SPACZONE, ZAZDROŚĆ, ŁANIA, RUTENIZACJA, VIOLA BASTARDA, DOBROSĄSIEDZTWO, WYBIEG, ANTEPEDIUM, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, JEŻYNA, DOBRO FINALNE, GROSZEK PTYSIOWY, FASOLA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PRZEPLOTKA, CHOREG, OPAŁ, ROSTBEF, HUNTER, KORTYKOSTEROID, ODPRAWA, SINIEC, CIEMNOŚĆ, GLOBUS, KWAS MLEKOWY, PARZENICA, DECEPCJA, WYPAŁ, MANIERA, KASZUBSKI, CHMURA WARSTWOWA, PRZESZUKANIE, PRZEBIERANIEC, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SEKULARYZACJA, NADŻERKA, OBOL, MELILIT, NIEWYDOLNOŚĆ, NAPPA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, GALERIA, JAN, PORTUGALSKI, PRACA ORGANICZNA, PAROWIEC, REMONTANTY, CIASTO MAKARONIKOWE, ADAPTACJA, BITA ŚMIETANA, BROKER, APARTAMENT, ADVOCATUS DIABOLI, OPIEKUN, WOJNA CELNA, MUZYKA CERKIEWNA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, FAŁSZYWA POLĘDWICA, BERET, STRONA WWW, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, RUM, KOPALINA POSPOLITA, LAVABO, WKRĘT, RZECZOWNIK POSPOLITY, PRAWO BLIŻSZOŚCI, CZARNE ZŁOTO, WITAMINA, JIG, AZOTYN IZOAMYLU, PRALNIA, KONOTACJA, WIZYTOWNIK, TAMARYND, ANDANTINO, TRÓJNÓG, EMALIA, RETRAKCJA, DOWÓZ, LOKACJA, SERIA, MECHANIKA TEORETYCZNA, WOJEWÓDZTWO, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, STYL WILHELMIŃSKI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, POMOC, ZWIĄZEK FLAWONOWY, POLICJA DROGOWA, PORT MORSKI, SZATA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ZIELONKA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, KONIEC, AUGUST III SAS, SERM, KOLORYT, TELETUBIŚ, IVAN, BARYCENTRUM, BROŃ NUKLEARNA, GRODŹ, KONSERWATYWNOŚĆ, POLE SIŁOWE, ZABURZENIE PSYCHICZNE, BŁYSK, ZGODNOŚĆ, PANTOGRAF, BUM, FUNKCJA GREENA, PIKSEL, SZPALTA, GRUPA ROZWIĄZALNA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, ZIMÓWKA, SKANIA, SIOSTRZYCZKA, DIAKRYTYKA, IWASZKIEWICZ, BYTOWNIT, PALETA, KUWETA, PANTOGRAF, ECCHI, OWOCARSTWO, WYWŁASZCZENIE, PRZECIWNIK, KINO DROGI, DRYBLING, FALA, KORDIAŁ, APERCEPCJA, ANTROPOLOGIA, NEBIWOLOL, PELONEUSTES, SALUMAE, OMYK, KREPA, PRZEPIS, TURECKOŚĆ, DOMEK DLA LALEK, ?PIGUŁKA WIEDZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.714 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIADCZENIE WYPŁACANE JAKO DODATEK DO EMERYTURY LUB RENTY, JAKO POMOC ZE STRONY PAŃSTWA DLA BENEFICJENTA ŚWIADCZENIA W PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWYM POKRYCIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NIEZDOLNOŚCI BĄDŹ OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIADCZENIE WYPŁACANE JAKO DODATEK DO EMERYTURY LUB RENTY, JAKO POMOC ZE STRONY PAŃSTWA DLA BENEFICJENTA ŚWIADCZENIA W PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWYM POKRYCIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NIEZDOLNOŚCI BĄDŹ OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DODATEK PIELĘGNACYJNY świadczenie wypłacane jako dodatek do emerytury lub renty, jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DODATEK PIELĘGNACYJNY
świadczenie wypłacane jako dodatek do emerytury lub renty, jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania (na 20 lit.).

Oprócz ŚWIADCZENIE WYPŁACANE JAKO DODATEK DO EMERYTURY LUB RENTY, JAKO POMOC ZE STRONY PAŃSTWA DLA BENEFICJENTA ŚWIADCZENIA W PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWYM POKRYCIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NIEZDOLNOŚCI BĄDŹ OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŚWIADCZENIE WYPŁACANE JAKO DODATEK DO EMERYTURY LUB RENTY, JAKO POMOC ZE STRONY PAŃSTWA DLA BENEFICJENTA ŚWIADCZENIA W PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWYM POKRYCIU KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NIEZDOLNOŚCI BĄDŹ OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x