DUŻE, WOLNE OD INGERENCJI CZŁOWIEKA (LUB ZE ŚLADOWĄ INGERENCJĄ) TERENY, NA KTÓRYCH ISTNIEJE NATURALNY EKOSYSTEM ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MATECZNIK to:

duże, wolne od ingerencji człowieka (lub ze śladową ingerencją) tereny, na których istnieje naturalny ekosystem ze wszystkimi elementami łańcucha pokarmowego (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MATECZNIK

MATECZNIK to:

w leśnictwie i łowiectwie trudno dostępne miejsce w lesie będące ostoją dla zwierząt (na 9 lit.)MATECZNIK to:

miejsce pochodzenia, bytowania lub działania (na 9 lit.)MATECZNIK to:

teren, na którym uprawia się rośliny przeznaczone do rozsady (na 9 lit.)MATECZNIK to:

komórka położona na brzegu plastra, w której ma się wylęgnąć pszczela matka (na 9 lit.)MATECZNIK to:

Melissa officinalis L. - gatunek byliny z rodziny jasnotowatych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE, WOLNE OD INGERENCJI CZŁOWIEKA (LUB ZE ŚLADOWĄ INGERENCJĄ) TERENY, NA KTÓRYCH ISTNIEJE NATURALNY EKOSYSTEM ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.446

PTASIE MLECZKO, NATASZA, RZECZY OSTATECZNE, ODRĘTWIENIE, POWSZECHNOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, SYFON, BEZBOLESNOŚĆ, OLEJ, FILM NOIR, APOLOGETYK, KONOTACJA, PUŁAP, POZYCJA RYGLOWA, TUNGA, DYSONANS, SAMOWOLNOŚĆ, WYCIERACZKA, PUSTAK ŚCIENNY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PŁYWACZ, OWOC RZEKOMY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, POTĘPICIEL, MOSHING, BEZDROŻA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, STRATEG, WZGLĄD, AUTKO, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, LODOWIEC FIELDOWY, STREFA RYFTU, WSPÓŁUCZENNICA, WIATR, SPRZĘCIOR, UROBEK, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, PRACOWNIK FIZYCZNY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PRYMUS, NAWIETRZAK, OLEJEK ETERYCZNY, KORSARZ, PŁONNIKOWATE, MISTERIUM, NERKÓWKA, STEP, STAWKA, KONFEDERACJA KANADY, SKALA, BERET, RUTENIZACJA, ROLADA, OGRANICZENIE WIEKOWE, ŚLIZGAWICA, GAŁKA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, BALERON, PRZEWRÓSŁO, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, BAZA LOTNICZA, ABSORPCJA, IGLAK, KRATKA WENTYLACYJNA, WAGNER, HIPOTEZA ZEROWA, SZKLIWO CERAMICZNE, JESIOTROKSZTAŁTNE, POWIELACZ ELEKTRONOWY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KONFIGUROWANIE, SKRZYNIA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, DYFUZJA CHEMICZNA, BADACZ POLARNY, KURATORSTWO, HALBA, HEJT, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, WŁOCHACZ, PLEBS, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ROZLEGŁOŚĆ, ORBITA POLARNA, LICENCJA PRAWNICZA, TYCZKA, SZTUKA, NASIONNICE, PIKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ODPRZĘG, PASER, EDYKUŁA, LEKCJA, PIĘTNASTKA, DESZCZ, OTWOREK, SKUPIENIE, ANTYLOPA NIEBIESKA, TROCINÓWKA, LIBERIA, ARENA, SEKSUOLOGIA, PODKŁAD, WIR, ARABIKA, PĘCHERZ, TRANSLACJA, MATECZNIK, HISTORIA, ZAWÓR, SZMACIARZ, WOSZCZEK, MYSZ, AFILIACJA, PŁOMYK, AEDICULA, ANALIZA WARIANCJI, RAPTULARZ, TURMA, NIEDOPASOWANIE, TARANOWANIE, RZUT WOLNY, STRZAŁ, NOWINKARSTWO, KAMIKAZE, CZUPRYNA, DIAFANOSKOPIA, ELEGANTKA, KURS, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, KRĘG, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, FETYSZYZM, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, AFISZOWANIE SIĘ, PALACZ, SYNANTROPIZACJA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ŻAREŁKO, NIESTEROIDOWY LEK PRZECIWZAPALNY, APARAT TLENOWY, KERO, OPŁATA PROLONGACYJNA, KŁADKA, KURACJA SZOKOWA, KONSERWATYWNOŚĆ, BUGAJ, DUCH, KOCIOŁ EWORSYJNY, RISZTA, KONOTATKA, AWIATORY, EFEKT SNOBIZMU, BARSZCZ, LEGALIZACJA PIERWOTNA, LUDŹ, NIEDOŻYWIANIE, AKOMPANIAMENT, ŁADNOŚĆ, DYWERSJA, TALIB, NIEPARZYSTOKOPYTNE, OSIEMNASTKA, HEMIKRYPTOFIT, SUW, BEZPIECZNIK, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ŚWIDROWIEC, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, POPELINA, CIĄGNIK BALASTOWY, POJEMNOŚĆ POLOWA, DÓŁ ŁOKCIOWY, SAMIEC, SEJMIK GENERALNY, RANA, EKSPRES, ŻYCIE PRYWATNE, SREBRZENIE, POSTOŁ, FILM SCIENCE-FICTION, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, SEK, UDAR, ZMYWACZ, LOTNOŚĆ, ZBROJNIK, NAJEŹDŹCA, WIARYGODNOŚĆ, ULTRAMARYNA, BASRA, PRZEPROST, KLASTER, KWADRATURA, TARCIE, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, JĄDRO, TELEWANGELIZM, NIEMOŻEBNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DECHA, GALERIA, ASFALT, ORTALION, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, WILCZY BILET, DZIAŁANIE, SALAMANDRA KAUKASKA, DWUSTUZŁOTÓWKA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ALABAMA, KONTUR, PAWĘŻ, TRUBADUR, NARKOTYK, NIEZBĘDNOŚĆ, POMADKI, DANSKER, MADACH, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, GŁOWA, ROMANS, ALASKAN HUSKY, WIAROŁOMSTWO, WOJSKO FEDERALNE, NUKLEOZYD, SOBÓR, TYMPANON, OMYK, ANILANA, ŻARŁACZ LUDOJAD, HEROD-BABA, STRATYFIKACJA, REFLEKS, TRANSFERAZA, SPRZEDAŻ, EMBLEMAT, GRZYB NIEJADALNY, PEDAGOG SPECJALNY, JEDNOSTKA, MISIEK, SŁUP, MIMETYZM FORMALNY, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, GRIEKOW, WĘGAREK, WIĘŹBA, TWIERDZENIE HARTOGSA, METALOPROTEINA, APORT, CHEMIA NIEORGANICZNA, SOLNISKO, LOTKA, IRREALIZM, LEGALIZACJA PONOWNA, AUTOKRATYZM, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, SNICKERS, PROWINCJA, ZŁOTODESZCZ, TŁO, ATUT, EWANGELIA, BRYKLA, PRZEMYTNICTWO, CZÓŁNO, KRYTYCZNOŚĆ, TEUTON, RAKARNIA, WYZWISKO, DZIEŁO SZTUKI, STYL ZAKOPIAŃSKI, SZAFLIK, KANAŁ LATERALNY, ZGORZELINA, TAMBUR, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, KAMIEŃ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, OSTEOTOMIA, MADAME, ARKA, MARCHWIANE RĘCE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, MATERIAŁ, WOTUM, PUMPERNIKIEL, GAŁĘZIAK, KOLOROWOŚĆ, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PALIWO SILNIKOWE, STAUROPIGIA, BYCZEK, ŻARŁACZOWATE, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ?ZOOFAGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.446 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻE, WOLNE OD INGERENCJI CZŁOWIEKA (LUB ZE ŚLADOWĄ INGERENCJĄ) TERENY, NA KTÓRYCH ISTNIEJE NATURALNY EKOSYSTEM ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE, WOLNE OD INGERENCJI CZŁOWIEKA (LUB ZE ŚLADOWĄ INGERENCJĄ) TERENY, NA KTÓRYCH ISTNIEJE NATURALNY EKOSYSTEM ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MATECZNIK duże, wolne od ingerencji człowieka (lub ze śladową ingerencją) tereny, na których istnieje naturalny ekosystem ze wszystkimi elementami łańcucha pokarmowego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MATECZNIK
duże, wolne od ingerencji człowieka (lub ze śladową ingerencją) tereny, na których istnieje naturalny ekosystem ze wszystkimi elementami łańcucha pokarmowego (na 9 lit.).

Oprócz DUŻE, WOLNE OD INGERENCJI CZŁOWIEKA (LUB ZE ŚLADOWĄ INGERENCJĄ) TERENY, NA KTÓRYCH ISTNIEJE NATURALNY EKOSYSTEM ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DUŻE, WOLNE OD INGERENCJI CZŁOWIEKA (LUB ZE ŚLADOWĄ INGERENCJĄ) TERENY, NA KTÓRYCH ISTNIEJE NATURALNY EKOSYSTEM ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast