KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZEBNIK to:

klasa leksemów autosemantycznych, których prymarną funkcją jest wskazywanie liczby lub kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LICZEBNIK

LICZEBNIK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest określanie liczby bądź kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.743

STEROWIEC SZKIELETOWY, SKOCZKOWE, ZAPRAWA, PROPAGANDÓWKA, KAUTER, STOWARZYSZENIE, MONOETANOLOAMINA, WĘZEŁ GORDYJSKI, HIGIENISTKA, JEŻOWIEC, PIEŚŃ, TIAZYD, PIEPRZ CZARNY, SĄD PODKOMORSKI, TENISISTA STOŁOWY, WYDAJNOŚĆ, LILA, CIĄGNIK SIODŁOWY, TREPY, ANGIELSKOŚĆ, BEZPIECZNIK, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, PRZYWŁASZCZENIE, PLUWIAŁ, ZASADA KOMPOZYCYJNA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, SŁODKOŚĆ, CYPRZYN, PACHYPLEUROZAUR, KLON, KLOPSIK, OPONA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, SREBERKO, TEST PASKOWY, KONSEKWENTNOŚĆ, GAZ BOJOWY, DRAMAT WOJENNY, FLOTA, CALYPSO, SIARCZAN, OBIEG, DOBRODUSZNOŚĆ, HORYZONT ZDARZEŃ, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, FEIJOADA, SPRZĘŻNICA, POTOK, OBCOWANIE PŁCIOWE, BAZIA, BORAZON, TRASZKA PIRENEJSKA, MARKETING INWAZYJNY, ZALESZCZOTEK, KATZENJAMMER, WYMIANA, SKRZYDEŁKO, OGRANICZNIK, POTRÓJNOŚĆ, TAUTOLOGIA, POWAB, OCULUS, PIERWIASTEK KWADRATOWY, STANOWCZOŚĆ, GRUZIŃSKI, ZAPISOBIERCA, ARTEFAKT, BRYFOK, SIKSA, KLIN, TEŚCIK, LEJ POLARNY, PŁYWAK, WIATR, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, OPASKA, ARESZT TYMCZASOWY, FIRMÓWKA, POWIĘŹ, OLEJEK HASZYSZOWY, SMYCZ, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, REAKCJA SPRAWCZA, NADZIENIE, DZIAŁANIE, PODRYG, WIZYTA DOMOWA, PODPINKA, LIST OTWARTY, DRENAŻ KIESZENI, IDEALIZACJA, BOMBARDA, ZERO ABSOLUTNE, AŁYCZA, IDIOTYCZNOŚĆ, LISTA, KOMIK, GRZYB PIASKOWY, DRĘTWOTA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, FUNKCJA RZECZYWISTA, PAŹDZIOR, IZOMORFIZM, ŁUPACZKA, AZJATA, OCHRONA, PICOWNIK, OZONOSFERA, GNÓJ, UBOGOŚĆ, WYŁAWIACZ, DIABEŁEK, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, BYLICA, WINO DESEROWE, TRÓJKĄT, KANEFORA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, FAZA, ALUZJA, ZAPCHANIE DZIURY, RELING, FUNKCJA EKSPRESYWNA, KOLUMNA, HOMAR EUROPEJSKI, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SYLWETA, REFLUKS, ABIOGENEZA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, EDAM, DRUKARKA ROZETKOWA, MIŁOŚĆ, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, REMULADA, MGŁAWICOWOŚĆ, POTENCJAŁ, DECEPCJA, OGNIE, KORDAITOWE, SYLWA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, GOLONKA, LAMPA, NADWYŻKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, PORA, MAŚLAK, WSPÓŁDECYZJA, LUKA STRATYGRAFICZNA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, TRANSPORTER, ODSTĘP, WYPRAWA, MOC ZNAMIONOWA, TRYCYKL, KRĘGARSTWO, CZAPRAK, OTWARTOŚĆ, STREFA HEMIPELAGICZNA, POLEPA, MIGDAŁ, KORONA, GORĄCE ŹRÓDŁO, KUDŁACZ, STEK, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, SAMOOBRONA, ANTENA TUBOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, PERSONA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, SZLACHAR, DAMA, PAGI, PANORA, SZPALTA, AS SERWISOWY, PANIĄTKO, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, GLIKOLIPID, STOIK, POKARM DUCHOWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, AGRESJA INSTRUMENTALNA, BURGER, WPADKA, CHŁOPOWINA, REWERENCJA, FILTR RODZINNY, PRZEGLĄDACZ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PROTEKTORAT, PRZĘDZA, DEWOLUCJA, DŻDŻYSTOŚĆ, SALSA, POZIOM, WYRAZ BLISKOZNACZNY, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KLASTER REGIONALNY, TURYSTYKA KONNA, DANA, GYYZ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, POJAZD SPECJALNY, TOFFI, INTERWENCJA, TĘSKNICA, GUMA ARABSKA, POCHODZENIE, REZONATOR KWARCOWY, KONSOLA, RETABULUM, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, ROZKŁAD DWUMIANOWY, KARTAUNA, TECZKA, SPADKOBIERCA, FILOZOFIA PRAWA, TERMINAL PASAŻERSKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, TWIERDZENIE MENELAOSA, ANTYUTLENIACZ, TRANSMISJA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, MANGANIAN, POSUWISTOŚĆ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, SUBSTYTUCJA, PURUSZA, PUŁAP, NATARCZYWOŚĆ, FINITYZM, UPALNOŚĆ, PURPURA, PRYWATNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, ROZGRZEWACZ, PRZEBIEGŁOŚĆ, AUTOTEMATYZM, KASKADER, AKCENT, SZELMA, SZTURMAK, AGAR, REALIZM, DINAR, IGLICA, HYDROFOR, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, SNAJPER WYBOROWY, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, DYWIZ, POMYŁKA FREUDOWSKA, STRUDEL, SEMINARIUM, MECHANIZM JARZMOWY, PRZEDZIAŁ, ŁATA, WIERNY, ZESTAWIK, CHIRURGIA ESTETYCZNA, ZBROJENIE, DOKUMENT PAPIESKI, BRZYDACTWO, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, SUCHY TYNK, DOSTAWA, OLEJ, LITEWSKOŚĆ, HOL, ANALIZA FRAZOWA, SZCZELINA LODOWCOWA, KECZUP, ZWŁOKI, WIDZOWNIA, OKAZJA, INSTRUMENT POCHODNY, KOMORA NABOJOWA, OSET, KOMPETENTNOŚĆ, WYKRZYKNIK, MĘTNOŚĆ, SZANTA, PRZEPLOTNIA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KOLORYMETRIA, POROZUMIENIE, STOPIEŃ, TRANSFORMATORNIA, KATATONIA, LAMPAS, KROPLA, STACJA POMP, PUSZKARZ, ?DIATERMIA KRÓTKOFALOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZEBNIK klasa leksemów autosemantycznych, których prymarną funkcją jest wskazywanie liczby lub kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZEBNIK
klasa leksemów autosemantycznych, których prymarną funkcją jest wskazywanie liczby lub kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.).

Oprócz KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast