KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZEBNIK to:

klasa leksemów autosemantycznych, których prymarną funkcją jest wskazywanie liczby lub kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LICZEBNIK

LICZEBNIK to:

wyraz, którego prymarną funkcją jest określanie liczby bądź kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.743

KOALICYJKA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, KATOLICYZM, FAJECZKA, DOMNIEMANIE, BLIN, LINGAM, SUBSTANCJA DODATKOWA, KOK, GODZINA, BIOLOGIA MEDYCZNA, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, FALA, KOLEJKA LINOWA, SZAROWIPTERYKS, INFORMACJA, PRAŻONKA, CZASOWNIK FRAZOWY, PĘDNIK OKRĘTOWY, NIEKLAROWNOŚĆ, GNIAZDO, ZWÓJKOWATE, ZMIANA PATOLOGICZNA, WSTAWKA, OSPOWATOŚĆ, FIGHTERKA, TYGIELEK, KARŁOWATOŚĆ, GEEK, CHAŁTURA, OBMUROWANIE, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, KLUCZ, HIEROGLIFY, SMREKUN, KONFEKCJA, LEWAREK, PULPA, KĘS, AUTOBUS, PODSTRYSZE, CELEBRACJA, BASEN, DONOŚNIK, FOLIA, SPORT EKSTREMALNY, WIZA POBYTOWA, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, EPIGENEZA, IMAGE, WSPÓLNOTOWOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, PŁOMIEŃ, AUTOMAT TELEFONICZNY, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, OBŁÓG, ĆWICZENIE, ISKIERNIK, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SZYNA, WZÓR CHEMICZNY, WALEC HIPERBOLICZNY, PROCH BEZDYMNY, CUMULONIMBUS, STRZAŁ, MEANDER, PODAŻ JEDNOSTKOWA, PULWERYZATOR, PORZĄDEK PUBLICZNY, KULT SOLARNY, STABILIZATOR, KREM, KĄT WYPUKŁY, MUŁOWCOWATE, GAŁĘZATKA, WIEK PRODUKCYJNY, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, CZYNNIK NIECENOWY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, GŁOWA RODZINY, OBSZAR, MOBIL, SROGOŚĆ, SIECIÓWKA, GLOBUS, ESKORTA, PASZTETÓWKA, STRZAŁ, LEKCJA, PODBIERACZ, WIERCENIE, SŁOWNIK, WYŚCIGI KONNE, SZKIELET, JĘZYK WEWNĘTRZNY, KUNA, JEDWAB NATURALNY, ŻYWOŚĆ, NIEWYRAŹNOŚĆ, ŚWIĘTOKRADZTWO, PROPORZEC, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, MÓZG, BENTAL, JEDWAB, OFENSYWA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, GLIKOZYD FENOLOWY, ODSYŁACZ, GLORIA, BERCEUSE, WSPÓLNOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ORSZADA, GNAT, BACYTRACYNA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, METAFRAZA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, SPUSZCZENIE, LICZBA HIPERZESPOLONA, MAJKA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, EPISKOPAT, PRZYCHYLNOŚĆ, ZEFIR, JAMA, KEM, WATA, STRONA CZYNNA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, HODOWLA ZARODOWA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, MIARA, KLASA OKRĘGOWA, SZALKA PETRIEGO, CHUDOPACHOŁEK, POŚWIST, REFLEKTOR, ŻURAW, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, GRANITA, REOSTAT, PROCES POLITROPOWY, DZIAŁ WODNY, ORGANIZM WYŻSZY, BROŃ OBUCHOWA, PARTER OGRODOWY, MIRAŻ, HALUCYNACJA, PRZYNALEŻNOŚĆ, DRĄG, IZOLAT, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, SAKSAUŁ, FORMALIZACJA, EKRAN, MECENAT, PRZEWÓD GRZEJNY, DODATEK KOMPENSACYJNY, KONCENTRAK, KAZAMATA, LAMINAT, REKONWERSJA, NIEWIERZĄCY, PROFESJA, WYLEW, KOKTAJL MOŁOTOWA, THRILLER, STYLO, SKARB, SZLAM, ZAKAZ, ISLAM, PŁETWOJASZCZURY, KOOPERACJA, POMPA INFUZYJNA, SMORODINÓWKA, TYNKTURA, SŁOWO MASZYNOWE, WIETRZENIE FIZYCZNE, KOMPENSACJA, KONCEPCJA MONETARNA, FONDUE, KAMIEŃ, KORYTO, TACHOGRAF, KULT PRZODKÓW, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, SZNAPS, ALLEGROWICZKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, LENIWKA, ZAPASY, BEZLIST, STYL, SŁUŻBA, FANPAGE, SIUSIUMAJTEK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, STACJA POSTOJOWA, STRZĘPIAK, OSZCZĘDNOŚĆ, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ELEKTRON DODATNI, KESON, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, OSPA, SARAFAN, STANOWISKO OGNIOWE, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SZEWRON, KASZTEL, ROLA, TYMPANON, ŁOWIECTWO, GYROS, USZKA, GWIAZDA, KRATKA KSIĘCIA WALII, NAKAZ, WAŁEK, DZIABKA, PARCH, SAMOAKTUALIZACJA, METODA ODCHYLEŃ, MLECZAN, ODTWARZANIE, SYNERGIZM, REOGRAF, OZDOBA, NIEJEDNORODNOŚĆ, GAMBIT, SPADOCHRONIARKA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, ZBIÓRKA, C, NIENOWOCZESNOŚĆ, CIOTA, CUDZOŁOŻNICA, SUBTELNOŚĆ, NOWA, ŻARTOWNIŚ, FRYWOLITKA, REPUBLIKA BANANOWA, PREZENTACJA, TRZON TŁOKOWY, SĄSIEDZKOŚĆ, KOZIBRÓD, SUCHORYT, PRZEMYT MRÓWKOWY, LITERATURA DYDAKTYCZNA, CUDOWRONKA, TEREN ZAMKNIĘTY, AMORFIK, KUCHNIA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, GRA NA ZWŁOKĘ, MIASTOWOŚĆ, PROMIENIOWANIE, LODÓWKA, SINGIEL, EFEKTYWNOŚĆ, SUBSTANCJALNOŚĆ, EFEKT, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, ŚMIGŁOWCOWIEC, REAKCJA PODSTAWIANIA, PÓŁKA SKALNA, LEMUR KARŁOWATY, REGLAN, SKŁAD, ODRA, WIDOWNIA, TERYTORIUM POWIERNICZE, AFISZOWANIE SIĘ, PRANIE MÓZGU, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, USTĘP, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, NAGOLENNIK, ZARZĄD, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, KOSZYK, CISZA WYBORCZA, NUMEREK, NEOFITYZM, POMPA STRUMIENIOWA, NADZÓR INWESTORSKI, ORGANKI, PĘCHERZYK, ETERYCZNOŚĆ, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, JEDNOSTKA, IMPULS, LINIA KOLEJOWA, ?MIKROMETR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.743 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZEBNIK klasa leksemów autosemantycznych, których prymarną funkcją jest wskazywanie liczby lub kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZEBNIK
klasa leksemów autosemantycznych, których prymarną funkcją jest wskazywanie liczby lub kolejności bytów czy sytuacji (na 9 lit.).

Oprócz KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KLASA LEKSEMÓW AUTOSEMANTYCZNYCH, KTÓRYCH PRYMARNĄ FUNKCJĄ JEST WSKAZYWANIE LICZBY LUB KOLEJNOŚCI BYTÓW CZY SYTUACJI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x