ROZLEGŁA, NIEZBYT MOCNO WYDŁUŻONA, WKLĘSŁA FORMA TERENU, ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONA WZNIESIENIAMI, W POSTACI ZAMKNIĘTEJ (BEZODPŁYWOWEJ) LUB OTWARTEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOTLINA to:

rozległa, niezbyt mocno wydłużona, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami, w postaci zamkniętej (bezodpływowej) lub otwartej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOTLINA

KOTLINA to:

dolna część przestrzeni wewnętrznej wielkiego pieca (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZLEGŁA, NIEZBYT MOCNO WYDŁUŻONA, WKLĘSŁA FORMA TERENU, ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONA WZNIESIENIAMI, W POSTACI ZAMKNIĘTEJ (BEZODPŁYWOWEJ) LUB OTWARTEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.941

MSZA GREGORIAŃSKA, SMĘTARZ, CIEPLARKA, PÓŁGŁUPEK, SKRYTKA DEPOZYTOWA, TUTOR, ALKOHOL, KATAPULTA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, SZUFLA, SZYK, OKULIZACJA, MIĘŚNIAK, IZOTERMIA, KONTENER, DZIENNIK KLASOWY, SŁUP, BRĄZOWNIK, RZECZ, GRADACJA, CZUBEK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PIEKŁO, GARMAŻERNIA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, EUFONIA, OLEJ, RAFAŁ, ŚWIDOŚLIWKA, LUWERS, ADRES, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, UCIOS, LIGATURKA, INTERWENCJA, KREDYT KASOWY, USTAWKA, MOTOR, PALINGENEZA, WCIOS, TRANSPOZYCJA, KRYZA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, KROKIEW, JĘZYK OBCY, WINIETA, CHOREG, PISARZYNA, ŚWIETLISTOŚĆ, ŁAWA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, FORMA, RAJDER, ORTEZA, MUŚLIN, NOWA KLASYCZNA, ILOCZAS, OPERATOR BITOWY, NESTOR, MASYW, EMISJA WTÓRNA, ZMIANA CHOROBOWA, BIEG DYSTANSOWY, REWIR, PSZCZOŁY, PODSTRYSZE, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, LIGAND, HEADHUNTER, FILET, OCHRONNIK, STRZAŁ, HEKSACHLOROFEN, DYWESTYCJA, LEKKOZBROJNY, MUZYKA CERKIEWNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, STOPA NARZUTU, ŻYTO, PRZEWÓD RATUNKOWY, KOŁYSANIE, CAP, MOL, ARBITRAŻ, SEKCJA RYTMICZNA, METALOFON, SPRZĘCIOR, DYWIZ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ORANŻADA, STYL KOLONIALNY, RUCH OPORU, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, , DATOWNIK, EPOS, RYCERZYK, KORMA, ZAWRÓT, WODODZIAŁ, WICEKAPELMISTRZ, KISZONKA, PROGRAM, COROCZNOŚĆ, KINO SAMOCHODOWE, DĘTKA, ADAGIO, WYCIERACZKA, KABEL, CHROMOSOM, KOLONISTA, AKSAMITKA, CYRK LODOWCOWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, BOCZNICA, JOGURT, FARBA KLEJOWA, OSOBA PRAWNA, ŚWIETLIK, ALIENACJA, LAWATARZ, COB, KSIĘSTWO, NIEWYDOLNOŚĆ, CIASTO MAKARONIKOWE, TREŚĆ, ŚNIEŻNIK, KWAS POROSTOWY, SOS, WYGASZACZ, KLEJONKA, GŁOWNIA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KARAFKA, WYDERKA, AZYDEK, ODSYŁACZ, TEOGONIA, GAZ BOJOWY, BEZGUŚCIE, CUGANT, KALATOS, WOLNY RODNIK, PRZYPADEK, WISKOZA, PATYCZAK, IZBA CHORYCH, ASEKURANTKA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, SILNIK SPALINOWY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, GIERASIMOW, GALARETÓWKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PROPAROKSYTON, TĘCZA, ZRANIENIE, PĄK, PROMIEŃ, DZIECIAK, GNÓJ, FULAR, SZOK CENOWY, KOSZARKA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, ZRAZIK, NIEWINNA KREW, WALENCJA, KAPISZON, TARLATAN, WÓZ STRAŻACKI, NOS, ROZTWÓR STAŁY, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ABRAZJA, AGREGAT KRYSTALICZNY, CZEREŚNIA, PIKSEL, OGNIWO, FALA, GROŹBA KARALNA, PRODUKCJA, DINAR, TELEKONWERTER, DZIEWICTWO, LIMNIGRAF, ELUWIUM, NOK, SMAKOŁYK, MONODIA, LUNETA, TABULATURA, TABOR, ZASADA REAFERENCJI, RANGA, KALIMBA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, HEMOROID, MARKIZA, SAFARI, KOEGZYSTENCJA, UCHWAŁA, LWIA CZĘŚĆ, PIKIETA, EKSPRES, PŁUCA, SPRYCIULA, DZIKA KARTA, WIKARY, OCZKO, PRZEWÓD, PIEROŻEK, KONFISKATA, KRÓL, STRATEGIA, MONOPOL NATURALNY, DYWIZJON RAKIETOWY, KRAŃCÓWKA, TAKSON, MOSTEK, MARGINALNOŚĆ, WERMUT, SZLACHCIURA, BIS, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, EKLEKTYCZNOŚĆ, ZAPONA, SENTYMENT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PLOMBA, SUBDOMENA, GRA HAZARDOWA, BEZSZELESTNOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, FOSFORYT, TWARDZIAK, KREDKA, CIĄG, WOLUMEN OBROTU, DWUDZIESTY TRZECI, KOŃCÓWKA, SCHADOW, ZAWORA, EMPIRYZM, PAPROTNICA GÓRSKA, SKRĘTNIK, JEZIORO PROGLACJALNE, BEZIDEOWOŚĆ, EFEKT MAJĄTKOWY, KAJMAK, LEJTNANT, PRZYLŻEŃCE, DRUK, BOMBA ATOMOWA, MENAŻKA, ZAMIANA, POŁAĆ, GATUNEK PARASOLOWY, SUROWIEC ENERGETYCZNY, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, TOUROPERATOR, WYSTARCZALNOŚĆ, MIEJSCE KULTU, KONFESJA, OBRÓT, RANA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, PRZEKŁADNIA, WYSTAWCA, ZAJĘCZAKI, FILC, SŁUGA BOŻY, GARY, TIUL, SUTERENA, MAZER, WYGŁAD TEKTONICZNY, TEMPERATURA MROZU, IMPERATIVUS, DYSTONIA TORSYJNA, KROPKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, ŚLIZG, TEOLOGIA NEGATYWNA, SZABER, GAMBIT, WIEŻA HEJNAŁOWA, PRZYRZĄD, AMFITEATR, BONET, CHŁODNIK, FILIGRAN, PLAC APELOWY, BALDACHIM, HETERODYNA, PIANKA, ?RZEKOTKA DRZEWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZLEGŁA, NIEZBYT MOCNO WYDŁUŻONA, WKLĘSŁA FORMA TERENU, ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONA WZNIESIENIAMI, W POSTACI ZAMKNIĘTEJ (BEZODPŁYWOWEJ) LUB OTWARTEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZLEGŁA, NIEZBYT MOCNO WYDŁUŻONA, WKLĘSŁA FORMA TERENU, ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONA WZNIESIENIAMI, W POSTACI ZAMKNIĘTEJ (BEZODPŁYWOWEJ) LUB OTWARTEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOTLINA rozległa, niezbyt mocno wydłużona, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami, w postaci zamkniętej (bezodpływowej) lub otwartej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOTLINA
rozległa, niezbyt mocno wydłużona, wklęsła forma terenu, ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami, w postaci zamkniętej (bezodpływowej) lub otwartej (na 7 lit.).

Oprócz ROZLEGŁA, NIEZBYT MOCNO WYDŁUŻONA, WKLĘSŁA FORMA TERENU, ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONA WZNIESIENIAMI, W POSTACI ZAMKNIĘTEJ (BEZODPŁYWOWEJ) LUB OTWARTEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ROZLEGŁA, NIEZBYT MOCNO WYDŁUŻONA, WKLĘSŁA FORMA TERENU, ZE WSZYSTKICH STRON OTOCZONA WZNIESIENIAMI, W POSTACI ZAMKNIĘTEJ (BEZODPŁYWOWEJ) LUB OTWARTEJ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x