SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCHOLINERGIK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.)CHOLINOLITYK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.)PARASYMPATYKOLITYK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.064

ANTYWESTERN, SUCHY PROWIANT, SP. Z O.O, SZYBKOZŁĄCZE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KORONA CIERNIOWA, PRYNCYPAŁ, BOWLS, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, PIANO, POGODNOŚĆ, REDEMPTORYSTA, DŁAWICA PIERSIOWA, KSIĘGA AKCYJNA, NIEDOROZWÓJ, HERBATA BIAŁA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, GEOMETRIA WYKREŚLNA, DING, WIDNOŚĆ, HOMAR EUROPEJSKI, PLEWA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, GORĄCZKA, KURSOR, STADION OLIMPIJSKI, TWINNING, ANONIMOWOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ŁAŹNIA RZYMSKA, PODGRUPA, PROTEINA, NIEZAWISŁOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, WYNIKANIE LOGICZNE, SYSTEMIK, TELEWIZORNIA, MITYCZNOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, SZYKANA, PONURNIK, OLEJARZ, SPACHACZ ZIELONAWY, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, KOPARKA PODPOZIOMOWA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, WARTOŚĆ DODANA, FILTR CZEBYSZEWA, OPOZYCJA, GALAKTOLIPID, CACHE, DRIBLER, GAZ ŁZAWIĄCY, KONKURENCJA DOSKONAŁA, LUDZIK, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, SZPIEG GOSPODARCZY, JĘZYK PORTUGALSKI, KANAŁ, OKREŚLONOŚĆ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, OPUKIWANIE, WĘGRZYNEK, AKADEMICKOŚĆ, ANALIZA FRAZOWA, MOC, MINISTER, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, PRZYSŁÓWEK, WYTWÓRNIA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, ZAGADKA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, BARANEK, PĘPAWA, NAGOŚĆ, PRZESYP, KOMPUTER KWANTOWY, NIECZUCIE, HISZPAŃSKOŚĆ, URANINIT, CZYNNIK ENDOGENICZNY, GLOBALNOŚĆ, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, PRZEWÓD SŁUCHOWY, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZANOKCICA MUROWA, EFEKTOWNOŚĆ, DELFIN ZWYCZAJNY DŁUGOPYSKI, LINKOMYCYNA, AGROFIZYKA, CZŁOWIECZEK, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KONSERWACJA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ROBOTA, UPIĘKSZENIE, PIĘĆSETKA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, TWIERDZENIE WILSONA, KODEKS, DOMINACJA NIEPEŁNA, OTCHŁAŃ, C.O, PODDIALEKT, BIELINEK RUKIEWNIK, WRAK, BENZYNA CIĘŻKA, WYRAZISTOŚĆ, ROZTROPEK, SUPERNOWA, CZWARTY, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, GEREZA ANGOLAŃSKA, ENKODER PRZYROSTOWY, ZESTAW, TORFOWISKO WYSOKIE, WIERZBÓWKA, DYNAMICZNOŚĆ, HELIOFIZYKA, AZTREONAM, SERCE, MISJA MEDIACYJNA, ENERGIA CIEPLNA, SPOT, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BARANEK WIELKANOCNY, SEKCJA ZWŁOK, RAK AMERYKAŃSKI, SMOK, TRANSLACJA, PODŁUŻNOŚĆ, MAŁY EKRAN, BUREK, NATURYSTA, PASZCZUR, WYMIENIACZ, WYSTAWNOŚĆ, NIEKOMPLETNOŚĆ, ŚWIATŁA DROGOWE, PLAKODONTY, JELENIOWATE, WSTĘŻNICE, PORTFEL, IMITACJA, ŚMIECISKO, PATRONKA, ŻARTOWNIŚ, SŁODKA IDIOTKA, PLUS, TROLLING, BIEG BEZPOŚREDNI, MINÓG JAPOŃSKI, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, SMOLUCH, PRZETWORNIK, ZBIORÓWKA, MIGDAŁ, CHRZEST, KLAWIK, OBSZAR GÓRNICZY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KAPUSTA KISZONA, ZNANOŚĆ, AEROFON, MAKAKOKSZTAŁTNE, PAWIAN OLIWKOWY, GROBING, SYMPATYCZNOŚĆ, NOTA PROTESTACYJNA, KOLEŃ, OTOCZENIE, PRZYZNAWALNOŚĆ, PRZECHÓW, MINÓG RZECZNY, JESIOTR ROSYJSKI, BONITO, TRYNITARYZM, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, SATYRA, OBLACZKI, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, SKINIENIE, FALA HARMONICZNA, PÓŁSFERA, WIEŻA ZEGAROWA, BISOPROLOL, NAWA GŁÓWNA, BOURBON, KOMORA CIŚNIENIOWA, MECZ MISTRZOWSKI, MARUDA, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KWARC ZIELONY, TEOLOGIA NEGATYWNA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, PSIKUS, CZASOWNIK, NIELITOŚCIWOŚĆ, MINOGOWATE, ZRĄB ZUPEŁNY, NANOMETR, HACJENDER, REWOLUCJONISTA, CIOS, EUFONIA, KREMOGEN, GORĄCZKA, MIECZ SZYBROWY, JĘZYK SZWEDZKI, TAUKA, ANGIELSKOŚĆ, AEROFON, SZABAS, ŁUPEK DACHOWY, UNISTOR, NEOGNATYCZNE, BUŁKA Z MASŁEM, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, MONILOFITY, POLEMICZNOŚĆ, DWUTLENEK, DEASEMBLACJA, SPOT, TELEFON, ŁACIŃSKOŚĆ, DYNA, OSTRA AMUNICJA, ZEGAR ATOMOWY, TIOTIKSEN, PIASECZNICA, AKTYWNOŚĆ, BAŁWOCHWALSTWO, ŚWIADEK JEHOWY, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, KARZEŁ, ŁOTEWSKOŚĆ, ZABYTEK, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, KATEGORIA, MIEJSCE SIEDZĄCE, SIATKÓWKA PLAŻOWA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, INSTYNKTOWNOŚĆ, OSTEOTOMIA, PERILLA ZWYCZAJNA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, AEROZOL, OSTROGONY, DYNAMIZM, ANTYSZACHY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, TCHÓRZOSTWO, KOZERA, INTERFEROMETR LASEROWY, FENIRAMINA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, AKCJA IMIENNA, SZANKIER TWARDY, EGOISTYCZNOŚĆ, ŚWIADECTWO SZKOLNE, HISTORIA, KURZYSKO, SYNEKURZYSTA, ELIPSOIDA OBROTOWA, JODŁA SYBERYJSKA, ANGIOTENSYNA, MROCZEK POSREBRZANY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SYMPTOMAT, NIEOBOJĘTNOŚĆ, FIRMÓWKA, CZĄSTKA ALFA, ROMANS GOTYCKI, ZARODZIEC SIERPOWY, BIDAKA, TABLICA MENDELEJEWA, GŁOŚNIK OTWARTY, KRATA ROZDZIELNA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ZAPISOBIERCA, WERSJA KINOWA, WYSPIARSKOŚĆ, TEZA, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, BIRIANI, METALIK, POZOSTAŁOŚĆ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KRĘGARSTWO, RECESJA LODOWCA, ?RELACJA LOGICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCHOLINERGIK substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.)
CHOLINOLITYK substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.)
PARASYMPATYKOLITYK substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCHOLINERGIK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.).
CHOLINOLITYK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.).
PARASYMPATYKOLITYK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.).

Oprócz SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x