Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCHOLINERGIK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.)CHOLINOLITYK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.)PARASYMPATYKOLITYK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.037

EFEKTYWNOŚĆ, KUM, ŁUSKA, LENIUSZEK, POŚLEDNIOŚĆ, WIDŁOGONKA SIWICA, OBLACZKOWATE, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MŁOT, MĘDREK, UMOWNOŚĆ, PYZA, OGRANICZONOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, WARTOŚCIOWOŚĆ, BĄBELEK, MONOETANOLOAMINA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KONAJĄCY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, POZABIBLIJNOŚĆ, MONOGENIZM, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WARCABNIKOWATE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ZAGRANICZNOŚĆ, INKOHERENCJA, PERILLUS, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, PEŁNIA, LINEARNOŚĆ, KUTYKULA, FILTR BESSELA, SAMURAJ, JĘZYK JAPOŃSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, KRWIOPIJCA, SPORT WODNY, ZBRODNIA WOJENNA, TRAKTONIUM, VALYRIA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, OKIENKO, HEDONIZM, BEZGUŚCIE, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, BIAŁKO, SILNIK NISKOPRĘŻNY, NUTRIA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, FUNKCJA CELOWA, SYMETRALNA, KREDYT STUDENCKI, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, GORĄCZKA, UNIA CELNA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, SUCHY PROWIANT, KASA CHORYCH, CHŁÓD, ZBIORÓWKA, FENOLAN, TRYLMA, ELEGANCIK, ZWIERZĘ, IZOMORFIZM, BEZINTERESOWNOŚĆ, ILUSTRACYJNOŚĆ, ŁYKOWATOŚĆ, ŁUSKWIAK ZMIENNY, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, PRZYBYSZ, OJCIEC, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, SŁABEUSZ, CERAMIKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, ZACNOŚĆ, FUNKCJA ACKERMANNA, PODRYDZYK OSTRY, STŁUCZENIE, ZBITOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, ILUZJONIZM, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, STÓŁ, EGZAMIN, MUZYKA PROGRAMOWA, WĘZEŁ, HIEROFANT, ŻARŁACZ JEDWABISTY, WARSTWA JASNA, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, SZAROTA BŁOTNA, OSTROŻNOŚĆ, CETIOZAUR, DWA OGNIE, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, MDŁOŚĆ, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, NAGOŚĆ, SOLARIUM, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, WYRAŻENIE, ŁOŻYSKOWIEC, WADA, OZDOBA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, ROZTWÓR WZORCOWY, KARCIANE DOMINO, ARYTMETYKA BINARNA, ANTYWIRUS, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ROZDZIAŁ, PARTNERKA, PEŁNIA, CZERWONKA, SKACZELE, ZABAWOWOŚĆ, ZWIĄZEK OPERACYJNY, HANIEBNOŚĆ, DELFIN GRUBOGŁOWY, MODEL, STOPIWO, CNOTA, NERKOWIEC, SZCZWANY LIS, EPIKA, MOTOR, NUMER KIERUNKOWY, POPOVER, MOWA EGOCENTRYCZNA, PARASOL, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, BODY PAINTING, STONOGA MUROWA, KOMPETENTNOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, ERGOTERAPEUTA, RYBA KOSTNA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, USŁUGOWOŚĆ, ILUSTRATYWNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, GUZ ŁAGODNY, NIEMODNOŚĆ, SKINIENIE, TŁUSTY DRUK, POWINOWATY, OCZODÓŁ, NAROWISTOŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, KRYSZNAIZM, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA, KIEŁKOWNIK, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, PRĘGOWIEC AMERYKAŃSKI, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ZAKRĘT, ZNAK, WYBORY PROPORCJONALNE, NIESKWAPLIWOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ODBÓJ, ANTENA FERRYTOWA, RIDER, OŁTARZYK, DWORNOŚĆ, PISANINA, NIECZUŁOŚĆ, ZGNIŁOŚĆ, WARCHOŁ, ZASTAW REJESTROWY, REOSTAT, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, FOTOREALIZM, CZUŁOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, PSALMISTA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ATRAKCYJNOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, ŁOPATA, PELHAM, FENKAMFAMINA, PRAWO DŻUNGLI, POKAZOWOŚĆ, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, STAN WODY, PROSCENIUM, RADIOAKTYWNOŚĆ, SALAMI, PELENG, DWUKOLOROWOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, NONSENSOWNOŚĆ, EDYKUŁA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PEWNIK, CHOROBA PLUMMERA, BLADZIUCH, BAZYLIKA MNIEJSZA, CZAS, NAUKA HUMANISTYCZNA, JUDAIZM, RODZIC CHRZESTNY, ENKLAWA, OGÓR, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, KWASÓWKA, DIODKA, POWAŻNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, WYJADACZ, ESTAZOLAM, DETAL, RÓŻA, OBLĘŻENIEC, PRZĘŚLOWATE, TWIERDZENIE PITAGORASA, DRENAŻ RYNKU, PORZĄDNICKI, PIĘCIORNIK SIWY, WYGON, CEROPLASTYKA, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PÓŁSIOSTRA, GOLIZNA, DYSRAFIA, KRATA ROZDZIELNA, MATEMATYKA STOSOWANA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, UBOGI, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, MĘTNOŚĆ, SPOTKANIE WARSZTATOWE, KOSZATNICZKA, MIEJSCOWY, PODATEK LINIOWY, GRUPA IMIENNA, PRZEMYŚLNOŚĆ, RAFA, DYN, MINIVAN, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, POLE JEDNORODNE, GRUPA RYZYKA, GRZECZNOŚĆ, BUREK, HUMANISTYKA, PINGWIN MAŁY, PAPROTNIKI, WSPOMNIENIE, PINGWIN CESARSKI, TERAPIA POZNAWCZA, DOBRO PRYWATNE, POSYBILIZM, PIEG, DZIAŁANIE, MROCZEK POZŁOCISTY, OKNO KROSNOWE, PORZĄDEK, MIESZANKA, UNISTA, PEDAGOG SPECJALNY, PIERWSZEŃSTWO, PIES MINIATUROWY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KWAS AZOTOWY, KONDOR KRÓLEWSKI, OSET, NEPOT, TRAWA KANARYJSKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, NĘDZA, NEUROPSYCHIATRIA, SOREK, SZAŁAŚNICTWO, AFTERPARTY, NIENORMATYWNOŚĆ, DYNAMIZM, PAPROTKA, PUSZCZALSKA, UKRZYWDZONY, METKA, NIEROZUMNOŚĆ, ORLICZKA KRETEŃSKA, ZMYŚLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.037 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
antycholinergik, substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.)
cholinolityk, substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.)
parasympatykolityk, substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCHOLINERGIK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.).
CHOLINOLITYK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.).
PARASYMPATYKOLITYK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x