SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYCHOLINERGIK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.)CHOLINOLITYK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.)PARASYMPATYKOLITYK to:

substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.064

CYGAN, BIELMO, TYLCZAK ŁUKOWY, SINOLOGIA, KOMPANIA WARTOWNICZA, ŻEGLUGA PROMOWA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, KANAŁ BURZOWY, ŁOPATA, BROWAR, CIOS, ZAINTERESOWANY, SKIOFIT, CYTADELA, HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, TIOTEPA, SABOT, ODCHYLENIEC, FASOLA SZPARAGOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, PSZCZOŁA MIODNA, INSTRUMENTOLOGIA, MANDAT WOLNY, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, USZKA, DELFIN WYSMUKŁY, PRECEDENSOWOŚĆ, SKOCZNIA MAMUCIA, LEŚNY DZIADEK, SURFAKTANT, POLEMICZNOŚĆ, FASOLKA MUNG, RECESJA LODOWCA, BILARD FRANCUSKI, WETERAN, PODŚCIELISKO, SYRENI ŚPIEW, PODŁUŻNOŚĆ, FARBA KLEJOWA, DEFENSOR, NIEKLAROWNOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, PRZĄDKOWATE, JAZ ZASTAWKOWY, HURTOWNIA DANYCH, RELATYWIZM MORALNY, SKUN, NAZWA ZBIOROWA, JEDNOŻEŃSTWO, HALOFIT, OPACZNOŚĆ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, FAŁSZYWIEC, ZAIMEK ZWROTNY, SYGNAŁ RADIOWY, PRZEMĄDRZALEC, POŁĄCZENIE CIERNE, JIG, PRZYROSTEK, INDYWIDUALIZM, ICHTAMMOL, REPETYCYJNOŚĆ, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, REFLUKS, CHUDOŚĆ, PĘD, MODRASZEK NAUSITOUS, RZEŹWOŚĆ, WALEC ELIPTYCZNY, HAMULEC BĘBNOWY, WIETRZNOŚĆ, ŁOTROSTWO, MACIERZ NILPOTENTNA, GRUPA ABELOWA, MODYFIKACJA, KOMPAKTOWOŚĆ, OSTATNI KRZYK MODY, REKINEK PSI, GRUPA FOKUSOWA, RAJDÓWKA, NIEODZOWNOŚĆ, CZESTER, STUDIUM, PASMO PRZENOSZENIA, WĄTŁOŚĆ, ARSENAŁ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, STRYJ, PIERWSZOŚĆ, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, SEZONOWIEC, DIAMAGNETYZM, RATING, MOSTEK TERMICZNY, BELLADONA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SORBENT, PIESZCZOCH, SEDNO, HARTOWNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, C, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, OSTROGA, RÓWNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, SSAKI JAJORODNE, PROPAGANDA, MAJKA, PILATES, GRUCZOŁ SUTKOWY, RADIOAKTYWNOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, KRATA ROZDZIELNA, WIZJA, KULTYWAR, CUDACZNOŚĆ, MECHANIZM KORBOWY, PLEZJOZAURY, LOTOKOT, UKŁAD ZAPŁONOWY, MIKROSOCZEWKA, POWYWRACANIE, HIPISKA, WYGODNICTWO, TAMA, MANUFAKTURA, ŻOŁĘDNICA, HRABIĄTKO, TOPOLOGIA MAGISTRALI, DOBRO KLUBOWE, CYNKOTYPIA, KACERSTWO, POETKA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, UKŁAD JEZDNY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, MURARKA OGRODOWA, ZALEŻNOŚĆ, KOMÓRKA ZWOJOWA, RUMUŃSKOŚĆ, ZAGRANIE, SYSTEM DZIESIĘTNY, CACHE, KOMPLETNOŚĆ, NIEDOBÓR, MEDIUM, ZEBRA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, POGONIEC, ALKALOID, GRUPA KOŁOWA, ATU, STELLARATOR, SANDBOX, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, BEZSENSOWNOŚĆ, LUSTRZEŃ, OGNISKO, TWIERDZENIE KRULLA, ENANCJOMER, POLICJA SĄDOWA, MENADŻER, NIECHLUBNOŚĆ, WIATROWNICA, NIEDOWIERZANIE, USTRÓJ RODOWY, POSŁUCH, RELACJA TOTALNA, CELOWNICA, KOŁO JEZDNE, CZARCIE NASIENIE, OSPAŁOŚĆ, GWAŁTOWNOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, TEOLOGIA PASTORALNA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ANTECEDENCJA, WSZECHMOC, ZARADNOŚĆ, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, GÓWNOZJAD, ETIOPSKI KLASYCZNY, PŁETWOJASZCZURY, PREDYKACJA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ROZKŁAD, DZIAŁANIE DWUARGUMENTOWE, STARSZY CZŁOWIEK, ZRĄB ZUPEŁNY, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, BRAT, REZYDENT WYWIADU, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, PODŁOTA, PODTYBINKA, OSTOJA, WIMBLEDON, OSTRY DYŻUR, PLACEK PO WĘGIERSKU, WADA, PIEPRZ GWINEJSKI, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, IMPREGNATOR, MILANEZ, NOTORYCZNOŚĆ, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, PACZKA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, SZCZYT SZCZYTÓW, ANTENA FERRYTOWA, VALYRIA, NIELICZNOŚĆ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, KOSZATNICA, ŻYWIENIE, DOBÓR SZTUCZNY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, MUZYKA TŁA, ASYSTA, PRZEBIEGŁOŚĆ, FALISTOŚĆ, FIZYCZNOŚĆ, SOCZEWKA, AUTOTEMATYZM, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, GAŁĘZIAK ZBITY, KANAŁ JONOWY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, ATRAKCYJNOŚĆ, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ŁAKOMY KĄSEK, KIEROWALNOŚĆ, CHORDOFON, SPÓD, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, PIEZOELEKTRYK, WANIENECZKA, ARTYSTA, USŁUGA, POKRZYWDZONY, TCHÓRZOSTWO, PODNOSKA, HORMON TROPOWY, SZCZUR ŚNIADY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, SZCZEPIONKA WŁASNA, ZGODNOŚĆ, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, BIEDACZKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, FLAK, GRUPA ADDYTYWNA, MAKARON, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PĘCHERZ, CYRKUMFLEKS, METAJĘZYKOWOŚĆ, FELERNOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, GIPSORYT, SODA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, DRENAŻ KIESZENI, IPP, LEWAR, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, POSTĘPOWANIE, MAH JONG, MONOTEMATYCZNOŚĆ, ZASTAWKA, LARYNGOLOGIA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, WYJĄTEK, PRZYMIOTNIK, ROMBOEDR, NATURALIZM, WIŚNIÓWKA, DRĘTWOTA, ODCISK PALCA, INTERNUNCJUSZ, ZDROWAŚKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, KAPUSTA KISZONA, SCENICZNOŚĆ, DRINK, PORA, MAPA HIPSOMETRYCZNA, HELMINT, NAŚWIETLENIE, ?MROCZEK POZŁOCISTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYCHOLINERGIK substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.)
CHOLINOLITYK substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.)
PARASYMPATYKOLITYK substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYCHOLINERGIK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 15 lit.).
CHOLINOLITYK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 12 lit.).
PARASYMPATYKOLITYK
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych (na 18 lit.).

Oprócz SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - SUBSTANCJE WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE PRZECIWNE DO ACETYLOCHOLINY; WSPÓLNĄ CECHĄ WSZYSTKICH CHOLINOLITYKÓW JEST BLOKOWANIE RECEPTORÓW MUSKARYNOWYCH. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast