PAGI, SIMIAS CONCOLOR - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MAKAKOWATYCH, PRZYSTOSOWANY DO WSPINACZKI DZIĘKI DŁUGIM RAMIONOM; GATUNEK ENDEMICZNY - WYSTĘPUJE JEDYNIE NA WYSPACH MANTAWAI, GDZIE JEST ZNANY JAKO SIMAKOBOU NA WYSPIE SIBERUT I JAKO SIMASEPSEP NA POŁUDNIOWYCH WYSEPKACH - W SIPURA, NORTH PAGAI I SOUTH PAGAI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOSACZ MENTAWAJSKI to:

pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAGI, SIMIAS CONCOLOR - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MAKAKOWATYCH, PRZYSTOSOWANY DO WSPINACZKI DZIĘKI DŁUGIM RAMIONOM; GATUNEK ENDEMICZNY - WYSTĘPUJE JEDYNIE NA WYSPACH MANTAWAI, GDZIE JEST ZNANY JAKO SIMAKOBOU NA WYSPIE SIBERUT I JAKO SIMASEPSEP NA POŁUDNIOWYCH WYSEPKACH - W SIPURA, NORTH PAGAI I SOUTH PAGAI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.920

STONÓG SZORSTKI, AKONIT, TORFOWIEC RUSSOWA, KLASA, ROZWAŻNOŚĆ, CEJLOŃSKI AGREST, WYSPA MAN, ALEKTYS ALEKSANDRYJSKI, SKRZYPŁOCZE, ŁĘK, NABIEGUNNIK, OSTRY KURS, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, GALAGO DEMIDOFFA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PIKA, MILLERETTA, SERBSKOŚĆ, PIĘKNISK POMIDOROWY, ANOA NIZINNY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ŻAGIEW LŚNIĄCA, ŁUSKODRWAL MAŁY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, BAGNIAK ZDROJOWY, KOZIOŁ BEZOAROWY, RODZIMOŚĆ, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, GRENLANDIA GĘSTA, RYBY WĘDROWNE, ROZPŁODOWIEC, TRWOŻNICA HABU, KAZARKA OBROŻNA, OŚLICZKA POSPOLITA, EFEKTYWNOŚĆ, RODZINA INDEKSOWANA, MUSZKATOŁOWIEC, WĘŻOJAD BLADY, KOLCOSTERNIK KRESKOWANY, KACZKA HEŁMIASTA, PERKOZEK TRÓJBARWNY, KUZYNOSTWO, REKIN KOLCZASTY, JELEŃ SCHOMBURGKA, NOMOKRACJA, RYŻOWIEC, PŁEĆ, NORNIK ZWYCZAJNY, CHŁODEK, NAUKA, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, JIG, MURAKOZI, KACZKA NOROWA, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, OKIENKO, ZBOŻE, WELINGTONIA, WYŚCIGI, CIENISTKA, MAGISTRALA, MIOTŁA, OPISTOCELIKAUDIA, KIEŁŻ BAŁKAŃSKI, SZYPSZYNIEC RÓŻANY, NUTRIA, SER PLEŚNIOWY, JĘZYK PORTUGALSKI, DZO, SZKOLNOŚĆ, MELANINA, KOLEŻEŃSTWO, KRZECZEK NAZIEMNIK, SZUFLODZIÓB, TWAŁEK, PLANISFERA, ORZESZNICA, KOŁO, UMOWA KONTRAKTACJI, KANGUR OKULAROWY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, CHWOSTKA RUDOSKRZYDŁA, ROLNIK, RATTAN, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, TICINOZUCH, KLEJNOTKA, ARFAKIANKA, MERKUROCHROM, OGONÓWKA CZUBATA, SOLIDARNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, ŻELAZO, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, KINAZA BIAŁKOWA, WĘŻÓWKA WIJĄCA, STOKÓWKA CIEMNOGŁOWA, ATU, ROCK'N'ROLL, JĘZYCZNIK, RUDBEKIA LŚNIĄCA, KARŁATKA, PITEKANTROPUS, OBRÓT PODATKOWY, GRZECHOTNIK WAGLERA, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, KOŹLARZ CZERWONY, WOLNOŚĆ, REGLAN, SMOLUCH, KAZARKA SZAROGŁOWA, BRACH, SOSNA ZACHODNIA, MIÓD PALMOWY, SZMELC, SYGNAŁ RADIOWY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, STAROŚĆ, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, KWADRATNIKOWATE, PIŁA DROBNOZĘBNA, ŁÓDŹ PILOTA, NAPĘD TAŚMY, SZEFEL, CHOLINOLITYK, SOSNA SMOŁOWA, PĘDZLIK DACHOWY, ARAKANG, REKIN LAMPARCI, FLEBODIUM, NIEZALEŻNOŚĆ, WIĘZIEŃ, JAŚMINOWIEC JAPOŃSKI, CYPRYS WŁOSKI, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, OPONA RADIALNA, SKAŁA WAPIENNA, BOROWIEC, ŚWISTEK SELWOWY, SYMETYKON, ZATOCZEK, TRÓJLIST POŁOŻONY, KAJMAK, BLESKOTKA, KLIMAT STEPOWY, GEOSTERNBERGIA, ŻYWIEC, BOJOWNIK PASIASTY, WAPITI, PENTAPLOID, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, KAPAR CIERNISTY, DRĄŻEK SKRĘTNY, NIEPODLEGŁOŚĆ, ŁABĘDŹ, STUDIUM, SNOBISTYCZNOŚĆ, ANALOG, JEDNOKROTNOŚĆ, KOB NILOWY, SZYNSZYLA DUŻA, ZWÓJEK, TRZMIELE, KUSACZ BIAŁOBRZUCHY, PARZYDŁO LEŚNE, AMEBA, BISKUP POMOCNICZY, UNISTA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, ACENA NOWOZELANDZKA, GAP NIEBIESKONOGI, ZROSŁOWIECZEK SOLNISKOWY, ALBERT, OSTROLOT CIEMNY, ROŚLINKA, JELEŃ JAWAJSKI, GEEZ, POZOSTAŁOŚĆ, MUSZKATELA OKULAROWA, JAWAJSKI, BIERUT, KASETA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, OC, PINGWINY, IRANKA, CZAS LAPUNOWA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, BRODOBRZANKA WODNA, NIEKROPIEŃ, USTNIK RAFOWY, ŻÓŁW SĘPI, REAKCJA ZAPALNA, BRODEK SZYDŁOWATY, MAKAK TAJWAŃSKI, JELEŃ DAVIDA, TURZYCA SKANDYNAWSKA, PSTROKACZKA, ŚWIETLÓWKA, KINDŻAŁ, JELARANG, KANGUR SZARY, TRZMIEL POLNY, SĘDZIOŁ MALABARSKI, KRĄŻAŁEK, ELEMENT ODSTAJĄCY, ŚLUZICA BRUNATNA, LISTKOGONKA MODROGŁOWA, OSIOWCE, OCZODÓŁ, ZŁOCIK KARAIBSKI, OBRZUT, FLISAK, TREPANG, POKRZYK, ACHELOMA, ALNICO, BAGNIK DŁUGOKOŃCZYSTY, HORMON TROPOWY, WALEC HIPERBOLICZNY, PIERWOMSZAK NAPRZEMIANLISTNY, SCYNK OGNISTY, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, MYSZOSKOCZKI, ROKIETNIK, JODŁA SZLACHETNA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ASTER KARŁOWATY, NALEŹLINA, KLISZA, BRODACZ WIELKODZIOBY, CZERMIEŃ, NIESTANOWCZOŚĆ, SZAFRAN SPIŻOWY, HUBA PÓŁNOCNA, HARFA, MODROPLAMEK, BALAST, GURKHA, GĄSIENICZNIKI, NIELITOŚCIWOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, MIODACZEK BIAŁOLICY, TORFOWISKO WYSOKIE, EMULGACJA, DZWONEK, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, SOPLICA KAURI, PROCES POLITROPOWY, POPĘDLIWOŚĆ, ZACIERP WINTERA, ZAPALCZYWOŚĆ, BRZEGÓWKA, KRZAKÓWKA NAMORZYNOWA, BAWEŁNA, MORĘGÓWKA, WADA, STELA, CYKLARA, ADIAFORA, JEJMOŚCIANKA, CHROMBUCYL, KUROPATNIK, TARCZEŃ WIRGIŃSKI, SIDLISZ, ZBOŻE, LARY, BOROWIEC WIELKI, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, RUMIAN SZLACHETNY, CZAPLA MODRA, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, KONIEC, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ŚRUT, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, ZAGĘSZCZACZ, DIAGRAM KWIATOWY, STALUGWA, UKŁAD JEZDNY, DAGUSSA, PRZEZIERNIK MALINOWIEC, ANORMALNOŚĆ, TEJU KROKODYLOGONOWY, PAWIAN CZAKMA, BORAZUS, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, GŁÓG DWUSZYJKOWY, BRODACZ ŻÓŁTOGARDŁY, POCHUTNIK GÓRSKI, NAFCIARSTWO, JUKKA, MATERIALNOŚĆ, TORFOWISKO NISKIE, STRZĘPIAK, STEARYNA, ?MĄDROŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.920 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAGI, SIMIAS CONCOLOR - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MAKAKOWATYCH, PRZYSTOSOWANY DO WSPINACZKI DZIĘKI DŁUGIM RAMIONOM; GATUNEK ENDEMICZNY - WYSTĘPUJE JEDYNIE NA WYSPACH MANTAWAI, GDZIE JEST ZNANY JAKO SIMAKOBOU NA WYSPIE SIBERUT I JAKO SIMASEPSEP NA POŁUDNIOWYCH WYSEPKACH - W SIPURA, NORTH PAGAI I SOUTH PAGAI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAGI, SIMIAS CONCOLOR - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MAKAKOWATYCH, PRZYSTOSOWANY DO WSPINACZKI DZIĘKI DŁUGIM RAMIONOM; GATUNEK ENDEMICZNY - WYSTĘPUJE JEDYNIE NA WYSPACH MANTAWAI, GDZIE JEST ZNANY JAKO SIMAKOBOU NA WYSPIE SIBERUT I JAKO SIMASEPSEP NA POŁUDNIOWYCH WYSEPKACH - W SIPURA, NORTH PAGAI I SOUTH PAGAI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOSACZ MENTAWAJSKI pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOSACZ MENTAWAJSKI
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai (na 17 lit.).

Oprócz PAGI, SIMIAS CONCOLOR - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MAKAKOWATYCH, PRZYSTOSOWANY DO WSPINACZKI DZIĘKI DŁUGIM RAMIONOM; GATUNEK ENDEMICZNY - WYSTĘPUJE JEDYNIE NA WYSPACH MANTAWAI, GDZIE JEST ZNANY JAKO SIMAKOBOU NA WYSPIE SIBERUT I JAKO SIMASEPSEP NA POŁUDNIOWYCH WYSEPKACH - W SIPURA, NORTH PAGAI I SOUTH PAGAI sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PAGI, SIMIAS CONCOLOR - GATUNEK SSAKA Z RODZINY MAKAKOWATYCH, PRZYSTOSOWANY DO WSPINACZKI DZIĘKI DŁUGIM RAMIONOM; GATUNEK ENDEMICZNY - WYSTĘPUJE JEDYNIE NA WYSPACH MANTAWAI, GDZIE JEST ZNANY JAKO SIMAKOBOU NA WYSPIE SIBERUT I JAKO SIMASEPSEP NA POŁUDNIOWYCH WYSEPKACH - W SIPURA, NORTH PAGAI I SOUTH PAGAI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast