CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPRAWA to:

część maszyny, w której osadzone jest łożysko toczne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPRAWA

OPRAWA to:

to, w czym jest osadzona jakaś rzecz (na 6 lit.)OPRAWA to:

zbiór elementów scenografii, otoczenia, dekoracji, muzyki, efektów itp. osadzonych w jakimś stylu i towarzyszących jakiemuś wydarzeniu (na 6 lit.)OPRAWA to:

płócienna okładka książki (na 6 lit.)OPRAWA to:

rama dla obrazu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.161

WZORZEC, MASZT, BALAST, LOTNICTWO WOJSKOWE, LUŹNOŚĆ, GORĄCZKA, STYLOWOŚĆ, ABOLICJONISTA, KOLEGIUM, PSI GRZYB, RZECZOWNIK POSPOLITY, BEZPARDONOWOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, PIEŃ, PRZESTRON, SARABANDA, KONDENSACJA, HIPISKA, CRACK, PROFESJONALNOŚĆ, GLADIATORSTWO, POZYTON, KACZKA HEŁMIASTA, AMFIUMY, FRYZ, KOMPETENTNOŚĆ, KARBIDKA, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, KOZIBRÓD, KOLAMINA, LEGWAN GŁUCHY, ZWINNOŚĆ, JANUSZ, TARAS, EMPIRYZM GENETYCZNY, METODA, PIORUNOCHRON, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, KOIMEK BEZŁODYGOWY, GEREZA KRÓLEWSKA, WYŻYNKA, TWARDA SPACJA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ASYSTA, NAFCIARSTWO, PUNKT, KARETKA REANIMACYJNA, OBROŃCA, BYLICA SKALNA, SEPTYMA, UKROP, JĘZYK MASZYNOWY, ABSOLUTORIUM, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, KWAS PRÓCHNICOWY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, DERYWATYWA, SKAFANDER, ZAJOB, BAŁWOCHWALSTWO, LICZEBNIK, KARKOŁOMNOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, WERBLISTKA, REPRODUKCJA PROSTA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, BEZPANCERZOWCE, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, GATUNEK PARASOLOWY, SKUNKS, LINIA, ŻUREK, ROZSĄDNOŚĆ, MAJACZENIE, LIROGON WSPANIAŁY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, REPUBLIKA BANANOWA, ASYMPTOTA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, FILIERA, ZADYSZKA, KLUCZ, GALISYJSKI, OBJAWIENIE PRYWATNE, POCIĄG MARSZRUTOWY, CENTRUM URAZOWE, LICE, DIABELSKOŚĆ, BRUDNA BOMBA, PRACOBIORCA, MŁODY, KREWETKA ZMIENNA, SYNTETYK, OŚMIOKROTNOŚĆ, NEOKATECHUMENAT, PIEZOELEKTRYK, WAZONKOWCOWATE, KARZEŁKOWATOŚĆ, PREKLUZJA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, THRILLER, NAPĘD, MÓZG, USTONOGIE, PIEC ŁUKOWY, PODKŁAD, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ORMIAŃSKI, ZAŚLUBINY, CYKL WEGETACYJNY, NEBIWOLOL, GLIKOPROTEID, KAPTUR, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, GRZYB SKALNY, NAMPULA, ODWRACACZ CIĄGU, TERCJA, ŚLEPY NABÓJ, NUMER DOSTĘPOWY, ZBROJA KRYTA, NIEPOPRAWNOŚĆ, MINIMUM PROGRAMOWE, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, WYCZERPYWALNOŚĆ, OŚWIECICIEL, ROZWÓRKA, ŁAPA, STOJAK, TOPOLOGIA SZYNOWA, SYLOGIZM, SPÓJNOŚĆ, PIESZCZOTA, WYRZEKANIE, NIEROZUMNOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KMIEĆ, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, KARTA OBCIĄŻENIOWA, TORFOWISKO NISKIE, KOMBAJN ROLNICZY, SPÓŁKA POWIĄZANA, PRZEWODNICZKA, CIAŁO SZARE, KOLCZATKOWATE, POSUWISTOŚĆ, FILM INTERAKTYWNY, TWIST, AFTERPARTY, HISTERYK, PROTEKTOR, SEKTOR, PIGWA POSPOLITA, PLURALISTA, RĘBNIA ZUPEŁNA, PRZEWÓD GRZEJNY, QUETZAL, KWAŚNOŚĆ, FIGHTERKA, ZESPOLENIE, REKINEK PSI, PROTOTYPOWOŚĆ, KORTYNA, AUTOPARODIA, HISZPANKA, SOFCIK, OKRĄGŁOŚĆ, KONSULENT, FAJNOŚĆ, CHIMERA AMERYKAŃSKA, SZARA MYSZ, SCREENSHOT, LEASING FINANSOWY, PAPROTNICA, WIARA, DOROBEK, ZASŁONA, MŁOTECZEK, POWIEŚĆ MILICYJNA, GRZBIETORODY, OBŁUDNIK, HISTORIA, WIERTŁO, LICZBA RZECZYWISTA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SUPERMAN, MŁOTECZEK, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OŁTARZ, NASTĘP, ZAKŁADKA, PENTAPLOID, BROŃ MASZYNOWA, DYSKONTYNUACJA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KRZYŻÓWKA, ARCHITRAW, USYTUOWANIE, ZACHODNI GORYL NIZINNY, SKRZYNECZKA, GŁÓWKA, MASA, SŁUPICA, KORPORACJA, PITU-PITU, EKSPANDER, POZYTRON, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SYNKLINA FAŁSZYWA, BIDŁO, CIĄG GŁÓWNY, TOMIZM, SINGIEL, ZACHOWAWCZOŚĆ, CHODNIKOWIEC, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PRECYZJA, GEOFIT KORZENIOWY, SIŁA AERODYNAMICZNA, METABOLIT WTÓRNY, FOREMAN, NIEJADALNOŚĆ, NADSCENIE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SKARGA, WETERAN, WARGA, CHWYTAK, DZIAŁKA, OBLADER, BOSS, OKRYWA KWIATOWA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, CZUJNIK JONIZACYJNY, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, KOZOJEBCA, SPÓDNICZKA, TYSIĄC, BLEDZIUCH, REMINGTON, ŁUSKA, PSEUDOARTYSTA, MIĘDZYWĘŹLE, FACJATA, ANONIMOWOŚĆ, DELTA WSTECZNA, BURRITO, LEISZMANIOZA TRZEWNA, BIELIZNA POŚCIELOWA, KOŚĆ KULSZOWA, OLBRZYM, DRAPIEŻNOŚĆ, ANACHRONICZNOŚĆ, PĘTLA, PRZYJEZDNY, AGRESYWNOŚĆ, LAKOLIT, ZAPAŁKA SZTORMOWA, DWUBARWNOŚĆ, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, ENCYKLOPEDYZM, PEŁNIA, SOŁECTWO, RHIZOBIUM, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, LODOWIEC HIMALAJSKI, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, STRATYFIKACJA, OGNIWO SREBROWE, AFIKS, PERKOZ RDZAWOSZYI, PRZEBIEG, MAŁPKA, GRZBIETORODOWATE, CHRUPKOŚĆ, OPŁUCNA ŚCIENNA, BURZA MÓZGÓW, GRZĘDA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, REWOLUCJA, RAGLAN, TRIANGULACJA, CZEKOLADA, IMITACJA, DUPA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, ŁĄCZE ABONENCKIE, HARAM, NOCEK KOSMATY, PORZĄDNOŚĆ, NARKOTYK TWARDY, OTRUPKA WESTWOODA, ?BEZCHMURNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.161 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPRAWA część maszyny, w której osadzone jest łożysko toczne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPRAWA
część maszyny, w której osadzone jest łożysko toczne (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x