CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPRAWA to:

część maszyny, w której osadzone jest łożysko toczne (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPRAWA

OPRAWA to:

to, w czym jest osadzona jakaś rzecz (na 6 lit.)OPRAWA to:

zbiór elementów scenografii, otoczenia, dekoracji, muzyki, efektów itp. osadzonych w jakimś stylu i towarzyszących jakiemuś wydarzeniu (na 6 lit.)OPRAWA to:

płócienna okładka książki (na 6 lit.)OPRAWA to:

rama dla obrazu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.161

WOLNOAMERYKANKA, PONCZ, CUDACZNOŚĆ, KOLUMNA MARYJNA, WESTWERK, PROJEKCYJNOŚĆ, PIKIETA, JĘZOR LODOWCOWY, KOPALNIA OTWOROWA, BROŃ TERMOJĄDROWA, ZWARA, WYWIAD, KATAKUMBY, NAKRÓJ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, MICROSWITCH, DŹWIĘCZNOŚĆ, GITARA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, NAPIERŚNIK, MALARSTWO KATAKUMBOWE, FILOLOGIA KLASYCZNA, KRYSZNAIZM, WENATIKOZUCH, HENNA, LAGUNA, STRATEGICZNOŚĆ, NIEOCZEKIWANOŚĆ, OGIER, UZIOM, FORTE, LĘDŹWIE, PRODUKT LECZNICZY, FIKCJA LITERACKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, GARDA, ZADYSZKA, WAŁECZEK, FOXTROT, KONFIRMACJA, CUDZOŁOŻNOŚĆ, ŻEBRO, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, SIARCZAN, CELOWOŚĆ, PERFUMA, NAZWA ZBIOROWA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, SZPONDER BRZEŻNY, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, PODŁOTA, GLOBALNOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, OSZCZĘDNOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PLASTYCZNOŚĆ, IDEALIZACJA, AGENCJA RATINGOWA, DZIERŻAK, SUPERKLIENT, GEM, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ARTYKUŁ WIARY, BRYT, ELEMENT ODSTAJĄCY, DRENAŻ KIESZENI, SIAMANG, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GIROSKOP, PRAWORZĄDNOŚĆ, WIEK NASTOLETNI, SPECJACJA RADIACYJNA, KĄCIK, MAKARON, TERAPIA RODZIN, SKOLEKS, KŁODNICA, SAMOLOT BOMBOWY, UPOŚLEDZONY, NERW WZROKOWY, HOMAR EUROPEJSKI, HURTOWNIA DANYCH, ROŚLINA OWADOPYLNA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, MORDOBICIE, WYŚCIG, NAPIERŚNIK, ANGIOTENSYNA, ZWIERZĘ, POTAJEMNOŚĆ, EPOKA LITERACKA, ŻALE, STRZECHWOWCE, ROBOTA, WYDMIKUFEL, WIGONIA, BRAHE, ATLANTYDA, LEKTURA, OCHRONA REZERWATOWA, POCIĄG EKSPRESOWY, EKRAN, MERYTERIUM, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SSAKI ŻYWORODNE, IN MEDIAS RES, PERGAMIN, BIELIZNA POŚCIELOWA, PROSCENIUM, PIOTROWO, POLITYKA, WÓZEK, PUSTY DŹWIĘK, PALEC, WRZÓD TWARDY, ŻEBRO, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, KORPUS, SYRENA OKRĘTOWA, PIASTA, WYSEPKA, NAROWISTOŚĆ, LEJ KONDENSACYJNY, KWADRAT MAGICZNY, DRAGA, SPOKOJNOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, RZECZ, CHODZĄCY TRUP, AKROPOL, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, NOTA PROTESTACYJNA, NARWALOWATE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WIDZENIE, CZEREP, MACIERZ DIAGONALNA, TRIAL, NAGOŚĆ, ŚWIĘTA KSIĘGA, REOFIL, MACIERZ RZECZYWISTA, UZDA, CZŁONECZEK, ABSORBANCJA, PROCES POLITROPOWY, SZCZEP, SUBSYSTENCJA, IROKEZ, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PAS, TWIERDZENIE REESA, BAWOLEC, PASEK, APEL, BRYLANT, CIASNOŚĆ, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ŁYSA PAŁA, MUSZLA, ŁOWCZY, DELIKATNOŚĆ, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, HETAJRA, BIEG PRZEŁAJOWY, WOJSKO, NAGOLENNIK, JAWNOŚĆ, ODZIEMEK, GANOIDY KOSTNE, SZPERACZ, MDŁOŚĆ, KOHEZJA, PROFESJONALISTA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, GAŁĘZIAK ZBITY, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, EDYKUŁ, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PRZENOSICIEL, SPUST, LUDY TURAŃSKIE, PROLOG, MASZYNA ROBOCZA, CHOROBA EULENBURGA, BÓR WRZOSOWY, OLEJARZ, ESENCJA, ŁOKIEĆ, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, ŚRODEK, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, TUZ, WARUNEK, WITALIZM, KANTORAT, CZŁON PĘDOWY, OWOCNIK, KOMPRESJA IMPULSÓW, WIDEŁKI, REKULTYWACJA, CAKE-WALK, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, OSADNIK, BEZECNOŚĆ, GRUZIŃSKI, FOSFOREK, BROŃ RADIOLOGICZNA, AUTOTEMATYZM, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, DEASEMBLACJA, HYPOSTYL, ŁUSKA, LASONOGOWATE, DASZEK, PANEW, BĘBEN, PROTEKTOR, HIPIS, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, ŻYWIEC, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, MGŁA WYKŁADNICZA, MUŁ, GRZĘDA, GEOFIT KORZENIOWY, NOMOKRACJA, ZWARCIE, SOLANKA, MAŁOŚĆ, SZLACHCIĄTKO, TELEWIZJA, PANTOFLE, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, POWYWRACANIE, JĘZYKI BANTU, MOPEK, ŁYKOWATOŚĆ, AFIKS, NIEZBĘDNOŚĆ, WIETLICA, OUTSIDER, CZĄSTKA CIĘŻKA, CZARNA SKRZYNKA, FIDEIKOMISARZ, PIERNIK, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, NADOBNOŚĆ, KORMORAN PLAMISTY, PĘPEK, HISTON ŁĄCZNIKOWY, DODATEK BRANŻOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, PODKORA, WOREK, WSZETECZNOŚĆ, FILTR GĄBKOWY, ANTYWESTERN, PODZIEMIE, WARTOŚCIOWOŚĆ, WSTĘŻNICE, SKŁADOWA, WARTOWNIA, SZAMOTANINA, RZADZIZNA, BLACHOWNIA, SZEREG ROZBIEŻNY, WÓŁ PIŻMOWY, SYMETRIA, AKTYWNOŚĆ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, PRZEMYŚLNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ODWAR, REAKCJA KATALITYCZNA, TAUTOLOGIA, POWIETRZNIA, GOOGLE, WŁOSKOŚĆ, GNIAZDKO, LAMNA ŚLEDZIOWA, CHODNIKOWIEC, WIELKI WYBUCH, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PRYWATNOŚĆ, SUPOZYCJA, PRZEISTOCZENIE, SZEKLER, PRZEWROTOWIEC, SEKTOR PRYWATNY, BABA, ?OBROŃCZYNI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.161 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPRAWA część maszyny, w której osadzone jest łożysko toczne (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPRAWA
część maszyny, w której osadzone jest łożysko toczne (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY, W KTÓREJ OSADZONE JEST ŁOŻYSKO TOCZNE. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast