BRAMKARZ BRAMKARZ - CZŁONEK ZESPOŁU, KTÓREGO ZADANIEM JEST UNIEMOŻLIWIENIE ZDOBYCIA BRAMKI (GOLA) ZAWODNIKOM DRUŻYNY PRZECIWNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOALKEEPER to:

bramkarz bramkarz - członek zespołu, którego zadaniem jest uniemożliwienie zdobycia bramki (gola) zawodnikom drużyny przeciwnej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAMKARZ BRAMKARZ - CZŁONEK ZESPOŁU, KTÓREGO ZADANIEM JEST UNIEMOŻLIWIENIE ZDOBYCIA BRAMKI (GOLA) ZAWODNIKOM DRUŻYNY PRZECIWNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.148

KŁUSAK FRANCUSKI, SZEREG NEPTUNOWY, WALEC PARABOLICZNY, SKUNKS, KĄŚLIWOŚĆ, NAUSZNIK, MAFIA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, BIAŁA NĘDZA, NIKCZEMNOŚĆ, NASIADÓWKA, SER EMENTALSKI, KLAWISZ FUNKCYJNY, PEJZAŻ, PŁOMYK, OBIEKT LINIOWY, KWAŚNOŚĆ, PRYMITYWNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, MARTWE PRAWO, LÓD, JALABERT, ODJEMNIK, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KANCLERZ FEDERALNY, STROLLER, MUŁ, MAŁPKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, ŚWIECA, WIERCIPIĘTKA, NUKLEOTYD, KWAS AZOTOWY, WYRĘBA, WYPYCHACZ, KAPELMAJSTER, FALISTOŚĆ, MERITUM, MAJSTER BUDOWLANY, JOŁOP, MAGISTERIUM, PAWANA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ZBOŻE, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, RACJONALNA IGNORANCJA, HAMULEC TAŚMOWY, PROTEROZUCHIDY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, INDOEUROPEJCZYK, UBYTEK, BIDET, WIRTUOZOSTWO, WIERTNICZY, AEDICULA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, MĄŻ, SYGNAŁ CYFROWY, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, BYLICA POSPOLITA, PSOTA, RADAR GEOLOGICZNY, ASPOŁECZNOŚĆ, SŁOWO MASZYNOWE, APRIORYZM, GODZIWOŚĆ, ASYSTA, BRAMIN, KOLKA JELITOWA, KARCZMA, PODSTACJA TRAKCYJNA, SIATKÓWKA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, HIPPISKA, STENWANTA, ROZTWÓR BUFOROWY, HORMON TROPOWY, TEREN ZAMKNIĘTY, UKŁAD INERCJALNY, RAK PRĘGOWANY, CYNKOTYPIA, SILNIK PRZELOTOWY, WRZASKLIWOŚĆ, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, RAK AMERYKAŃSKI, MINISTER, RÓJKA, NIETOPERZE, NUMER KIERUNKOWY, POGODNOŚĆ, TEFLON, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PODLEW, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, THE BEATLES, CHLUBNOŚĆ, POROST, PLASTYKA, MIECZ SZYBROWY, KREMOGEN, ZIARNO, PRAWO BIOTA-SAVARTA, KOLUMNA AMUNICYJNA, PRZENIKLIWOŚĆ, UCHAL, KANAŁ, ZAJĄC SZARAK, WĄTŁOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, BIURO, KĄPIEL GAZOWA, KRZYŻ MALTAŃSKI, DOKTORAT, ILUSTRATYWNOŚĆ, CHESTER, REFORMAT, WYRAŹNOŚĆ, MIARODAJNOŚĆ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, MODRASZEK IKAR, ANALIZA BILANSU, PART, BIAŁE TANGO, SPECJACJA, BIDAKA, GRZESZNOŚĆ, BISKUP POMOCNICZY, KRYSZNAIZM, NIEOCZEKIWANOŚĆ, AUTONOMIA, DNI STUDENTA, FRYWOLNOŚĆ, GROCH CUKROWY, FORMALIZM, BROŃ MASZYNOWA, WENESEKCJA, JESIOTRY, MONOPARTYJNOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, SŁONOLUB, TERCJARZ, MIARA NIEZWARTOŚCI, KĘDZIERZAWKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, GAZ OBOJĘTNY, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, PSEUDOBIELICA, SETKA, CALYPSO, SKRZYDEŁKO, ESENCJA, NOBIL, SERCE, NOWICJUSZ, FAKTORYZACJA, SUCHY TYNK, APLIKACJA REFERENDARSKA, UWERTURA, HOFFMAN, FARBOWANY LIS, ROZDZIAŁKA, PROFUNDAL, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, PROSTA, PRZEWÓD SĄDOWY, ŁAGODNOŚĆ, OSIOWCE, GRUPA PRZEMIENNA, STRUKTURA HOLDINGOWA, PODGARDLANKA, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, STUKACZ, OKNO DIALOGOWE, ZUCH, SINOLOGIA, PANŚWINIZM, KONSOLETA MIKSERSKA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, MÓJ, GOŁODUPIEC, POSZKODOWANA, GARNUSZEK, KOŃ KLADRUBSKI, JODŁA SYBERYJSKA, JOANNITA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ŚWIADKOWA, STAŁA, DOBUDÓWKA, MEMBRANOFON, POSŁANNIK, PRZEDŁUŻACZ, CYBORG, POŚLEDNIOŚĆ, NOZDRZAKI, MIASTO WOJEWÓDZKIE, HURDYCJA, MAŚLAK CZERWONY, TRAWERS, RĘKOSKRZYDŁE, KOŚĆ ZĘBOWA, NADAJNIK TELEWIZYJNY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, ZASADZKA, WZORNIK, HOMINIDY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, RAGLAN, DOSIEBNOŚĆ, PROEPIDEMICZKA, NOŚNIK NARZĘDZI, PUSTY DŹWIĘK, MAFIOZO, ZAKON MENDYKANCKI, POCIĄGŁOŚĆ, ZASADA HUYGENSA, POJAZD NIENORMATYWNY, MODRASZEK ALKON, CENTRALNE, HASZYMIDZI, GOŹDZIANKA, ZWÓJKA, INERCJALNOŚĆ, ATLANTYDA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, POZYTRON, PUSZTUN, KWIATUSZEK, FRAKCJA, MĘŻNOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, MAJACZENIE, UKRAIŃSKOŚĆ, BABA, POLISA LOKACYJNA, PRECYZYJNOŚĆ, CIASTO PÓŁKRUCHE, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, KARTUZ, TEATYN, NAMOLNOŚĆ, LWIA SPÓŁKA, RUMUN, IMPULS, DICYNODON, ZODIAK, NAWA GŁÓWNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, SZTUBACKOŚĆ, ABSORBANCJA, GLOBALNOŚĆ, KARKÓWKA, BAZA NOCLEGOWA, SPÓJNOŚĆ, PRZESUWALNOŚĆ, ŁYKO, RUCH KRZYWOLINIOWY, WIRTUOZERSTWO, WIEŻA ZEGAROWA, GAMBIR, TEINA, PRZEZORNOŚĆ, ZACNOŚĆ, WARTOWNIA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, MUŁOWCOWATE, SINGEL, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, DITLENEK, RÓWNOŚĆ, WIETLICA, BIAŁY, MŁOT, GRAF DWUDZIELNY, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, WSZECHWŁADNOŚĆ, NIUŃKA, UBAW, WYSIEDLENIEC, ZAKON KLAUZUROWY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, DOKTOREK, AMBITNOŚĆ, SZABOTA, JEDNOLITOŚĆ, EGZAMIN GIMNAZJALNY, DIU, DOSKONAŁOŚĆ, SERBOŁUŻYCZANIN, AUTONOMIZM, TRANDOLAPRYL, GRZYB WOLAK, BEZPOWROTNOŚĆ, ?DOBÓR SZTUCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAMKARZ BRAMKARZ - CZŁONEK ZESPOŁU, KTÓREGO ZADANIEM JEST UNIEMOŻLIWIENIE ZDOBYCIA BRAMKI (GOLA) ZAWODNIKOM DRUŻYNY PRZECIWNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAMKARZ BRAMKARZ - CZŁONEK ZESPOŁU, KTÓREGO ZADANIEM JEST UNIEMOŻLIWIENIE ZDOBYCIA BRAMKI (GOLA) ZAWODNIKOM DRUŻYNY PRZECIWNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOALKEEPER bramkarz bramkarz - członek zespołu, którego zadaniem jest uniemożliwienie zdobycia bramki (gola) zawodnikom drużyny przeciwnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOALKEEPER
bramkarz bramkarz - członek zespołu, którego zadaniem jest uniemożliwienie zdobycia bramki (gola) zawodnikom drużyny przeciwnej (na 10 lit.).

Oprócz BRAMKARZ BRAMKARZ - CZŁONEK ZESPOŁU, KTÓREGO ZADANIEM JEST UNIEMOŻLIWIENIE ZDOBYCIA BRAMKI (GOLA) ZAWODNIKOM DRUŻYNY PRZECIWNEJ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - BRAMKARZ BRAMKARZ - CZŁONEK ZESPOŁU, KTÓREGO ZADANIEM JEST UNIEMOŻLIWIENIE ZDOBYCIA BRAMKI (GOLA) ZAWODNIKOM DRUŻYNY PRZECIWNEJ. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x