POLEGA NA WPROWADZANIU DO OBIEGU PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO, A TAKŻE NA ZASILANIU BANKÓW W FUNDUSZE POPRZEZ NP. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU; ZAZWYCZAJ EMISJA PIENIĄDZA REALIZOWANA JEST PRZEZ BANK CENTRALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMISJA PIENIĄDZA to:

polega na wprowadzaniu do obiegu pieniądza gotówkowego, a także na zasilaniu banków w fundusze poprzez np. operacje otwartego rynku; zazwyczaj emisja pieniądza realizowana jest przez bank centralny (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLEGA NA WPROWADZANIU DO OBIEGU PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO, A TAKŻE NA ZASILANIU BANKÓW W FUNDUSZE POPRZEZ NP. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU; ZAZWYCZAJ EMISJA PIENIĄDZA REALIZOWANA JEST PRZEZ BANK CENTRALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.215

WIELKOGŁOWOWATE, POSZKODOWANY, EPOKA LODOWCOWA, LICZBA PARZYSTA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PIERDU PIERDU, KWADRAT, KOMUNIKATOR, PRAKTYCZNOŚĆ, CZUWAK, PROTEKTORAT, OPERATOR UNITARNY, ENAMINA, TWIERDZENIE ENGELA, WIDMO ATOMOWE, PRZYNĘTA SZTUCZNA, INFLACJA BUDŻETOWA, SPEKULACJA, KOSZULKA, ROZDRABNIACZ, OTWORNICA, GENERACJA ROZPROSZONA, PONTYFIKAT, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, WYSOKOŚĆ NORMALNA, KUSICIEL, LEMONIADA, RYGOR, SPANIEL, JEDNOSTKA OSADNICZA, JĘZYK PENDŻABSKI, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, LEWAR, KALKA TECHNICZNA, GŁOWA RODZINY, WOW, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, NANDORIŃSKI, ELBAIT, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, DRAŻLIWOŚĆ, PSALTERIUM, ŚMIERDZIUCH, ANTECEDENCJA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, OKULTACJA, MIEJSCE KULTU, EKSTRUZJA, AUTOMATYKA POGODOWA, CENTRALNE, WYDAWNICTWO ZWARTE, POSTĘPOWANIE, KIJ BEJSBOLOWY, SALWINIA, DURNOWATOŚĆ, HARMATTAN, ARESZT TYMCZASOWY, TANCERKA BRZUCHA, KIELON, KONTROLKA, FISZA, ZAMIEĆ, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PRZEJRZYSTOŚĆ, ODWOŁANIE, TECHNIKA OPERACYJNA, TWINNING, OBTŁUCZENIE, STRAWIŃSKI, MONARCHISTA, DOBRO KLUBOWE, BENZYLOPENICYLINA, KOSZTORYS INWESTORSKI, SWOBODA, MIESZANKA, MECENASOSTWO, UCHO ZEWNĘTRZNE, KLAKSON RĘCZNY, DAEWOO, CZEPIEC, SPÓD, RUBEL, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, KOSZT FINANSOWY, PURANA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PACZKA, PLUSY, BADANIE, ASOCJACJONISTA, UPIÓR PIERŚCIENIA, KOSOGON, PODDIALEKT, SZKARADZTWO, MACIERZ NILPOTENTNA, SPOT, ROSZCZENIE ZWROTNE, KONSERWATORNIA, APOKRYFICZNOŚĆ, BALAST, KASAK, KROATYSTYKA, SOS BESZAMELOWY, MEGAFON, MONUMENT, ZAPALENIEC, DZIEŃ OTWARTY, HIPPISKA, RZECZ, WARTOŚĆ RYNKOWA, TATARSKI, ROŚLINY NACZYNIOWE, BYŁA, TOCZEŃ, ARBITRAŻ PROCENTOWY, BANK GENÓW, ŚCIANA, MAPA FIZYCZNA, KULOODPORNOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, MOWA, GŁUPKOWATOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ, DOMNIEMANIE, AKTYWNOŚĆ, LIRYKA POŚREDNIA, TURBAN, PRZEJRZYSTKA, WĄTŁOŚĆ, TUTTI FRUTTI, OBIEGOWOŚĆ, SZTOS, CZYTANIE WYBIÓRCZE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KLUCZ SZWEDZKI, CENA SUBSKRYPCYJNA, KANCERA, BUŁAWA, POSMAK, KUREK, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, FUNDUSZ ZASOBOWY, ÚLAIRE, MINIVAN, PARANOJA, WERBLISTKA, MINERAŁ SIARCZKOWY, PIERWSZY PLAN, GOOGLE, BAKTERIE METANOGENNE, ALEUTA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, INIEKCYJNOŚĆ, GHI, NEUROLINGWISTYKA, NEOTENIA, KAPAR, NORZYCA, FIMBRIA, NADPRZESTRZEŃ, EMISJA PIENIĄDZA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, METAPLAN, ORGANIZM WYŻSZY, WIĄZANIE POJEDYNCZE, FASCIOLOPSOZA, NIEKONKRETNOŚĆ, SZAŁAŚNICTWO, WESTERN, WYSPIARSKOŚĆ, SMS, MARGINALNOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, ATEST, REFERENDUM LOKALNE, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, SPLOT SZYJNY, OGNIWO GAZOWE, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, KALIPSO, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, FINITYZM, FLEGMA, PRZESTRZEŃ ILORAZOWA, NAFTOWNICTWO, ZASADNOŚĆ, ROŚLINA OZDOBNA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, TRYBUT, FIRMA-WYDMUSZKA, MARIO BROS, ODJEMNIK, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, MISKA SOCZEWICY, MODULACJA SKROŚNA, PROTEGOWANY, IMMERSJA, LEJ KRASOWY, GALIA, POCIĄGŁOŚĆ, STAŁA KOSMOLOGICZNA, WAPITI, SOLILOKWIUM, KOMŻA, KIEREJA, POŁAWIACZ MIN, LUMP, OTW, CZAIK JESIENNY, APERTYZACJA, RYNEK REGIONALNY, CUDZOŚĆ, RAJFURKA, GŁUSZYCA, ANIOŁEK, ŁACZA, WYCISKANIE, WYDMUSZKA, WOLUMEN OBROTU, POŁUDNIK ZEROWY, ELEGIA, GALARETA, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, TANDEM, GŁUCHY TELEFON, CYKORIA KORZENIOWA, IMPULS WZROSTOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, PROSTYTUTKA, URODNOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, KATION AMONOWY, FOLIARZ, KONFEKCJA, MOWA OBROŃCZA, ŚLĄSKOŚĆ, GŻEL, NOUMENON, OCZYSZCZALNIK, PIECZONKA, ODRA, WICCA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KRETYŃSKOŚĆ, MAGELANKA SIWOGŁOWA, LATIMERIA, SSANIE, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, SPOT REKLAMOWY, TATUAŻ, KOŁO RATUNKOWE, DRĘTWOTA, IRONICZNOŚĆ, MASECZKA, PREKONIZACJA, ŁOTEWSKOŚĆ, BRODAWKA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, KRUPNIK, UNISONO, DZIDA, DZIEWIĘCIU, KONTRASTER, APEKS, GNEJS OCZKOWY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, OFIARA, POUFNOŚĆ, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, GLEJT, TELESKOP ZWIERCIADLANY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ANTYWIRUS, MONOPARTYJNOŚĆ, IMMUNOGLOBINA M, OKUPOWANIE, PLANETA OCEANICZNA, KONGO-BRAZZAVILLE, ZWOLNIENIE, ZDANIE, BOŚNIACKI, SIEDZIBA, REFLEKSYWNOŚĆ, PIEPRZ BIAŁY, DZIUPLA, PALCE, ARTYKUŁ WIARY, HAPEK, CIAPOWATOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SPLUWACZKA, CHOROBA GRZYBOWA, KRIONIKA, WALEC HIPERBOLICZNY, ?WYKOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLEGA NA WPROWADZANIU DO OBIEGU PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO, A TAKŻE NA ZASILANIU BANKÓW W FUNDUSZE POPRZEZ NP. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU; ZAZWYCZAJ EMISJA PIENIĄDZA REALIZOWANA JEST PRZEZ BANK CENTRALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POLEGA NA WPROWADZANIU DO OBIEGU PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO, A TAKŻE NA ZASILANIU BANKÓW W FUNDUSZE POPRZEZ NP. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU; ZAZWYCZAJ EMISJA PIENIĄDZA REALIZOWANA JEST PRZEZ BANK CENTRALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMISJA PIENIĄDZA polega na wprowadzaniu do obiegu pieniądza gotówkowego, a także na zasilaniu banków w fundusze poprzez np. operacje otwartego rynku; zazwyczaj emisja pieniądza realizowana jest przez bank centralny (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMISJA PIENIĄDZA
polega na wprowadzaniu do obiegu pieniądza gotówkowego, a także na zasilaniu banków w fundusze poprzez np. operacje otwartego rynku; zazwyczaj emisja pieniądza realizowana jest przez bank centralny (na 15 lit.).

Oprócz POLEGA NA WPROWADZANIU DO OBIEGU PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO, A TAKŻE NA ZASILANIU BANKÓW W FUNDUSZE POPRZEZ NP. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU; ZAZWYCZAJ EMISJA PIENIĄDZA REALIZOWANA JEST PRZEZ BANK CENTRALNY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - POLEGA NA WPROWADZANIU DO OBIEGU PIENIĄDZA GOTÓWKOWEGO, A TAKŻE NA ZASILANIU BANKÓW W FUNDUSZE POPRZEZ NP. OPERACJE OTWARTEGO RYNKU; ZAZWYCZAJ EMISJA PIENIĄDZA REALIZOWANA JEST PRZEZ BANK CENTRALNY. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x