SSAK Z RODZINY PUSTOROŻCÓW, UDOMOWIONY I HODOWANY W AZJI JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE A TAKŻE DLA MLEKA, SIERŚCI I MIĘSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAK to:

ssak z rodziny pustorożców, udomowiony i hodowany w Azji jako zwierzę pociągowe a także dla mleka, sierści i mięsa (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAK

JAK to:

Bos grunniens - gatunek dużego ssaka z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych; zamieszkuje Tybet, Indie i Chiny, gdzie żyje zarówno w stanie dzikim, jak i udomowionym (na 3 lit.)JAK to:

typ radzieckich samolotów i śmigłowców, dzieło Jakowlewa (na 3 lit.)JAK to:

pustorożec z Tybetu (na 3 lit.)JAK to:

potężny ssak tybetański (na 3 lit.)JAK to:

ssak z rodziny pustorożców (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SSAK Z RODZINY PUSTOROŻCÓW, UDOMOWIONY I HODOWANY W AZJI JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE A TAKŻE DLA MLEKA, SIERŚCI I MIĘSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.972

DIODON, PRZYTUŁEK, NIZINNOŚĆ, NAWAGA, PLEWA, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, ŚWINIA CELEBESKA, MATOŁ, NAWA, MIECZYK DROBNOKWIATOWY, LNICZNIK, GOŹDZIEŃCZYK SOSNOWY, BEZKRĘGOWIEC, HALA MASZYN, PANGSZURA INDYJSKA, MLECZAJ LEPKI, BAWOLEC, GERBILE, KEFIR, SROKACZ CZARNOGARDŁY, AGAPANT AFRYKAŃSKI, LIŚCIOŁAZ ZŁOCISTY, GORYCZAK, SKOPEK, IBIS ŁYSY, SALAMI, KŁAKI, CHOMIK KOREAŃSKI, PRZĘDZIOREK AGRESTOWY, GŁOWNIA GUZOWATA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, KRĘPACZEK BIAŁOCZELNY, NOREFEDRYNA, PIELĘGNICA CUTTERA, BOGUŚ, TAKTYKA, ROMBOUTS, JASKÓŁKA, TURZYCA GŁADKODZIÓBKOWA, ANTRYKOT, ZŁOTOPIÓRKA, MEDIATEKA, NISZCZUKA DŁUGONOSA, SILUMIN, TURZYCA HOSTA, WERSYFIKACJA, NIEPYLAK APOLLO, RASZPLA KALIFORNIJSKA, SOSNA RUMELIJSKA, OKINAWIAK, METROPOLIZACJA, TANDEM, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ŚLUZICA ATLANTYCKA, BARWNIK AZOWY, SŁOIK, GUTAPERKOWIEC, POKÓJ ŚNIADANIOWY, KOJEC, WARUGA, KRZECZOT, BOCIAN GARBATY, SZURPEK BLADY, JOL, SZAFRAN TURECKI, ATRIUM, MIGDAŁ, JURGIELT, EKSPERTKA, AUTOKAR, FIGOWIEC POSPOLITY, MŁÓDKA, CHOMIKI, MIETLICA KASTYLIJSKA, KOZIOROŻEC, CYPR, ŁÓDŹ PODWODNA, KONTO, WANGA BIAŁOGARDŁA, OGONÓWKA BIAŁOLICA, JĘZYK CZADYJSKI, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, WILKOWNIA, RUPNIK, POWŁOCZNIK, CZYRACZNOŚĆ, MENEDŻMENT, GLENN, KUKAWCZYK POPIELATY, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, CZAS ZAPRZESZŁY, TRÓJCA ŚWIĘTA, MOZGA KANARYJSKA, CZARNY MAKAK CZUBATY, GRABIEŻCA, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, ŻABA DARWINA, PODSTRYSZE, DZIEŁO POŚREDNIE, KROKUS OKAZAŁY, RAGOUT, ZRAZ, MAGNES, KONSERWATYSTA, HUBA WIERZBOWA, BORATEK NAŚNIEŻEK, INTEGRALNOŚĆ, ŻAGIEW ŻÓŁTAWA, MAŚLANKA, HORTENSJA, SLALOM SPECJALNY, PODPUSZCZKA, KRĘPNIK KRÓTKOSTERNY, PŁAZ, ZJAWISKO KERRA, CIOTCZYSKO, RAJA NABIJANA, ZŁOTOKRET HOTENTOCKI, KARON, DZIĘCIOŁ SZKARŁATNY, PIŻMOWÓŁ, BEZIDEOWOŚĆ, PINGWIN PAPUA, STERNICZKA JAMAJSKA, ŚNIEŻYCA LETNIA, SIAMANG, POMIDOR, PROFESJONALIZM, KIERAT, IRGA DROBNOLISTNA, BRODŹCZYK BIAŁOSKRZYDŁY, UGORÓWKA ZŁOTNICA, MODERN, FIDŻIJKA KASZTANOWATA, WEBŁO, TENOR BOHATERSKI, CAMPANILA, HUBA RZESZOTNIK, DRZEWO MASTYKSOWE, STAROFRANCUSKI, KURA, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, PETREL TAHITAŃSKI, KOŃ, ZIELONKA, IBIS ZIELONY, NISZCZUKA OLBRZYMIA, GAZOZAUR, ŁUPACZ, PĘPAWA NICEJSKA, TARANTULA UKRAIŃSKA, NALEŚNIK, JAPOK, MARAKUJA, LISTEWKOWIEC SIEDZĄCY, ZAJĘCIE, KRAKAUER, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PIĘCIORNIK KRWISTY, NUREK, ZAJĘCZY GRZYBEK, KONTRDEMONSTRACJA, WANAD, FILEMONEK JEDNOBARWNY, MOGOLSKI, CYNAMOŃCZYKI, PŁASZCZENIEC FALISTY, BORECZNIK RUDY, DUJKER OGILBY’EGO, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, ŁUSKWIAK ZMIENNY, KOZŁOWATE, JEŻ ETIOPSKI, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, EUSKELOZAUR, POTŁUMEK ZIELONAWY, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, PASIKONIK, GRUBODZIÓB, KROKODYL KUBAŃSKI, TANIEC WSPÓŁCZESNY, KIPERY, MALAJKA, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, SOBÓR, RĄCZYCA, BEYER, KROKUS SIEBERA, POSTRACH, PIENIĄŻEK, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, TRZMIELEC ZIEMNY, CIECIORKA PSTRA, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, ROKIET SAUTERA, REZUREKCJONIŚCI, SREBRZANKA ANDYJSKA, LESZCZ, GRAWIGRAD, KOZIBRÓD PAJĘCZYNOWATY, WĄTLIK, ANDÓWKA RDZAWOBRZUCHA, ZASMARKANIEC, AJ-AJ, DWURZĘDEK, GLISTNIK WIĘKSZY, TURZYCA CIBOROWATA, TATA, SZURPEK TĘPOLISTNY, KLEJNOCIK TACZANOWSKIEGO, GRYM, PRZYPRAWY KORZENNE, MILCZĄCA ZGODA, OGONÓWKA DUŻA, MYDŁOKA, MORRIS, OGNICA ROGATA, ŚWITEZIANKA, ŚWISTAK HIMALAJSKI, LAK, ZŁOTOLITKA, FAMUŁA, DYDELF WIRGINIJSKI, CZOSNEK SIKKIMSKI, PETRELEK KRÓTKODZIOBY, BARCZATKA OSICZANKA, KEBS, SYCZEK AFRYKAŃSKI, NORMALKA, LEGWAN LAMPARCI, JAGODOWIEC PRZEROSŁOLISTNY, MOTYLEK WISETOŃSKI, ŚWIETLIK, MURENA WSTĄŻKOWA, SELADANG, OPATRZNY, BŁYSZCZ, KUSACZ RDZAWY, CEPER, HOMO NOVUS, PŁONNIK CIENKI, RYJÓWKA AKSAMITNA, LAOTAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA, REKIN CHOCHLIK, KOD OGRANICZONY, FILEMON CIENKODZIOBY, RZEKOTKA PTASIA, TRASZKA SYBERYJSKA, ŻARARAKA, MIŁKA WIELOŁODYGOWA, MALATURA, KINDŻAŁ, RZEŻUSZNIK, BASTION, APORT, PUCHACZYK ŻÓŁTOBRZUCHY, BYSTRZYK OZDOBNY, BÓBR EUROPEJSKI, JODŁA SYBERYJSKA, TURNIURZYK JASNONOGI, PLEBS, ŚWISTUN CHILIJSKI, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, KOZIOROŻEC ABISYŃSKI, SPANDAU, MOLOS EUROPEJSKI, DILONG, PETREL PACYFICZNY, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, BLASZKA, MAKROELEMENT, ŻYWIEC, OWCZAK, KLEPSYDROPS, METKA, ORLIK, ASYSTENCJA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, STRASZAKOWATE, FRAZA, NUTRIA, PONT, TORFOWIEC JENSENA, JASKINNICA ZMIENNA, ANYŻEK, KAFLE, WORCZAK, WRÓBEL RDZAWOBREWY, OKTAWIAN AUGUST, PARCIANKA, KOSZT KOMPARATYWNY, TRYBULA POSPOLITA, RÓJKA, CZERWIEŃ BŁOTNY, CZECHOSŁOWACKI, MOL, OLIWKOWATE, ŻABIA LASKA, ?AMPER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SSAK Z RODZINY PUSTOROŻCÓW, UDOMOWIONY I HODOWANY W AZJI JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE A TAKŻE DLA MLEKA, SIERŚCI I MIĘSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SSAK Z RODZINY PUSTOROŻCÓW, UDOMOWIONY I HODOWANY W AZJI JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE A TAKŻE DLA MLEKA, SIERŚCI I MIĘSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAK ssak z rodziny pustorożców, udomowiony i hodowany w Azji jako zwierzę pociągowe a także dla mleka, sierści i mięsa (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAK
ssak z rodziny pustorożców, udomowiony i hodowany w Azji jako zwierzę pociągowe a także dla mleka, sierści i mięsa (na 3 lit.).

Oprócz SSAK Z RODZINY PUSTOROŻCÓW, UDOMOWIONY I HODOWANY W AZJI JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE A TAKŻE DLA MLEKA, SIERŚCI I MIĘSA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - SSAK Z RODZINY PUSTOROŻCÓW, UDOMOWIONY I HODOWANY W AZJI JAKO ZWIERZĘ POCIĄGOWE A TAKŻE DLA MLEKA, SIERŚCI I MIĘSA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x