CZARNY MAKAK CZUBATY, CZUBATY PAWIAN, MACACA NIGRA, CYNOPITHECUS NIGER - SSAK Z RODZINY MAKAKOWATYCH; GATUNEK ENDEMICZNY WYSTĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE NA DWÓCH WYSPACH INDONEZJI: SULAWESI NA PÓŁNOCY WYSPY ORAZ NA WYSPIE PULAU BACAN, GDZIE ZOSTAŁ SPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA W 1867 ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKAK CZUBATY to:

czarny makak czubaty, czubaty pawian, Macaca nigra, Cynopithecus niger - ssak z rodziny makakowatych; gatunek endemiczny występujący wyłącznie na dwóch wyspach Indonezji: Sulawesi na północy wyspy oraz na wyspie Pulau Bacan, gdzie został sprowadzony przez człowieka w 1867 roku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZARNY MAKAK CZUBATY, CZUBATY PAWIAN, MACACA NIGRA, CYNOPITHECUS NIGER - SSAK Z RODZINY MAKAKOWATYCH; GATUNEK ENDEMICZNY WYSTĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE NA DWÓCH WYSPACH INDONEZJI: SULAWESI NA PÓŁNOCY WYSPY ORAZ NA WYSPIE PULAU BACAN, GDZIE ZOSTAŁ SPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA W 1867 ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.455

MINERAŁ ZABARWIONY, DROGA DWUPASMOWA, RAJSKI PTAK, JELEŃ WIRGIŃSKI, TARGI, ŚPIESZNIK RYSIEŃ, URONAUTES, KARMELITA, HEDWIGIA RZĘSOWATA, PRZECHOWALNICTWO, PUMA, CUKRÓWKA, GALWANOTERAPIA, PENITENCJARYSTA, ŚLUZ ROŚLINNY, CIS KRÓTKOLISTNY, STANOWCZOŚĆ, CAMRY, SUPERLICENCJA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, DROBNOŚĆ, NADWYŻKA HANDLOWA, PUŁAP STATYCZNY, ŁASKUN, SIKORKA UBOGA, SIKORA UBOGA, WARSTWA JASNA, NOSOROŻEC ZWYCZAJNY, ŻAGIEW SOSNOWA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, PŁYWACZ, ARAUKARIA CHILIJSKA, SAKIEWNIK, AKACJA BIAŁA, ŻYŁA PODKOLANOWA, MEWKA, ŚNIADOŚĆ, SIKORZYK, PĘPAWA CUCHNĄCA, MUNGO, GAZELA DAMA, HUGHES, SAGRAN, ZASOBY, DRZEWO SAGOWE, PUNK ROCK, SFERA NIEBIESKA, CANOSSA, PROWINCJA, DRZEWOŁAZOWATE, NEGOCJACJE AKCESYJNE, DZWONECZNIK, TYFUS PLAMISTY, ŚLEPOWRON, INFLACJA JAWNA, KUC EXMOOR, LIMBURGER, OPOSY AUSTRALIJSKIE, KRĄŻEK PRZESUWNY, ŚLEDŹ FALKLANDZKI, PSZENIEC HERBICHA, BRODAWCZYCA KONI, HUBA RZESZOTNIK, NABAB, WOBŁA, CZAPLA BIAŁOSZYJA, FLAMAND, PIŻMOWIEC, SCHADOW, LEW MORSKI, OTWARTOŚĆ, AGATIS DAMARA, PAMIĘĆ RUCHOWA, PRZEPĘD, OZDOBNICA, TRZCINNIK SZUWAROWY, APARAT TLENOWY, PRZEJRZYSTKA, DEKLARACJA PODATKOWA, ZDROJEK SZWEDZKI, GRUSZA SYRYJSKA, CZUCIE TRZEWNE, ZASADA HUYGENSA, BROKATELA, PARNIK, PRZEPIÓRKA, WIELKODUSZNOŚĆ, GŁUSZKA, PRĄTNIK ŻÓŁKNĄCY, DOBRA FINALNE, ALF, KACZUSZKA AFRYKAŃSKA, KONTROLA INSTANCYJNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, BETACYZM, ŚWISTKOWATE, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, BUKMACHERSTWO, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, KULFON, GALAGO KARŁOWATY, NERKOWIEC, PROKONSUL, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, WYSZYWANKA, ŻARARAKA, SUPERKOMBINACJA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, CZOSNEK ZWISŁY, NOCEK WĄSATEK, BALON RADIOSONDA, BARCZATKA PUCHOWICA, BYDŁO DOMOWE, BURSZTYNKA, CYRANECZKA ANDYJSKA, GOSPODARZ, KUZU, DRENAŻ MÓZGÓW, KROWIA WARGA, TAPIR INDYJSKI, HUBKA TRWAŁA, AMFIUMA TRÓJPALCZASTA, PAWENT, CIS JAPOŃSKI, ZWARCIE, ZAWILEC, NOGOLOTKA SIWA, CEMENTOWE BUTY, KONIKI MORSKIE, UHLA, POHULANKA, JASZCZURKA SYCYLIJSKA, SINIACZEK PASKOWANY, SSAK DRAPIEŻNY, KONSUL, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, CHANSON, FETOSKOPIA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, GALARETA, BYLICA GLISTNIK, INŻYNIERIA LĄDOWA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, DIASYSTEM, ZBOŻE, ŚNIEĆ, PRZEBIEG, OBRAZ OPTYCZNY, SARDELA PERUWIAŃSKA, GARIBALDKA, CHMIELOWIEC, PALUKSIZAUR, CYKADA WIELOLETNIA, SYNGALESKI, DUPAL, SPARTA, ZŁOTLIN, MANTELLA SPODZIEWANA, ROTACZNICA, ZOOCHORIA, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, HIPOPOTAM, PROEPIDEMICZKA, UNIA REALNA, MAKI ZŁOCISTY, KUSACZ CZERWONONOGI, MARCHEWKA, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, ZAGRANIE, CIĄG GEOMETRYCZNY, GROCH, CYTOKINA, IBIS, STW, LESZCZ, GRAPEFRUIT, SOREK, MAKAK TYBETAŃSKI, KAPUCYNKI, GETTER, MOBULA, KUMOTERKI, RDZEŃ, LEOPARD, WŁOŚNICA SINA, MYSZOŁÓW, KANIUK AMERYKAŃSKI, HELIOSFERA, OPPMAN, NAUCZANIE ŁĄCZNE, PRYSTELKA BARWNA, GRZYB KASZTANOWATY, SZYMPANS KARŁOWATY, CHARYZMATYK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, TUR, WYPADEK PRZY PRACY, NISZCZUKA PLAMISTA, WĘŻOWNIK, FIGURKA, DESZCZÓWKA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, AMFISBENA EUROPEJSKA, ALTANNIK ARCHBOLDA, ZIARNOPŁON, FURCZAK, PINGWIN HUMBOLDTA, ŻÓŁW JANGCY, WEKSEL CIĄGNIONY, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, SZYSZKOWIEC, WĘZEŁ PROSTY, OCELOT, PAWIE OCZKO, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, ARIMA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ALOES SOKOTRZAŃSKI, BRUTALIZM, PRĄD ZAWIESINOWY, GADZIOMIEDNICZNE, OBŁUSZYN, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, OLBRZYMKOWCE, ARUI, WILAJET, STEKOWIEC, RADIO TAXI, GĄSZCZAK RDZAWY, KORMORAN MAŁY, APOZYCJA, PRODUKCJA, WŚCIEKLICE, WILK Z ZATOKI HUDSONA, PAWĘŻ, TELEWIZJA ŚNIADANIOWA, RÓŻDŻYCA, BŁYSZCZKA SPIŻÓWKA, ŚLUZ SZYJKOWY, GEOGRAFIA FIZYCZNA, METASEKWOJA, SIATKA CENTYLOWA, RZECZ WNIESIONA, LUSITANO, IRANISTAN, TRZMIELAK MNIEJSZY, KRUCZYNA CZARNOLICA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, PŁETWA, WELWICZJA PRZEDZIWNA, SKOCZ SZCZOTKOCZUBY, SKOJEC, MODULACJA SKROŚNA, SZCZUPŁOŚĆ, SINUSONAZ, GRZECZNOŚĆ, BRZEMIĘ, WYWŁASZCZENIE, NIEDŹWIEDŹ SZARY, GRUPA ADDYTYWNA, ŚWINIA PĘDZELKOWA, TRASZKA NADDUNAJSKA, KRUSZYNA POSPOLITA, NOWELIZACJA, ELEKTRON, TORFOWIEC TĘPOLISTNY, GŁOWA, KOŁNIERZ, KARŁATKA, MORWA, ZAJĄC TOLAJ, KRUSZYNA, CZERWONAK, BORÓWKA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, KSIĘGA HODOWLANA, BRUNO, MÓZGOWNICA, GORCZYCZNIK, OPŁATA BANKOWA, APARAT KRYTYCZNY, ZGNIŁOŚĆ, PSZCZOLINKA RUDA, ZESPOLENIE, CZECZOTKA ZWYCZAJNA, POŁOZ ŻÓŁTO-ZIELONY, KREDYT KUPIECKI, WIELOKROTNOŚĆ, MIÓD BARTNY, KRAKWA, ALOZA FINTA, PIGWOWIEC JAPOŃSKI, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, ARFAKIANKA, TAJFUNNIK GRUBODZIOBY, WIETLICA SAMICZA, PACHCIARZ, ?BOROWIAK KANADYJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.455 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZARNY MAKAK CZUBATY, CZUBATY PAWIAN, MACACA NIGRA, CYNOPITHECUS NIGER - SSAK Z RODZINY MAKAKOWATYCH; GATUNEK ENDEMICZNY WYSTĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE NA DWÓCH WYSPACH INDONEZJI: SULAWESI NA PÓŁNOCY WYSPY ORAZ NA WYSPIE PULAU BACAN, GDZIE ZOSTAŁ SPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA W 1867 ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZARNY MAKAK CZUBATY, CZUBATY PAWIAN, MACACA NIGRA, CYNOPITHECUS NIGER - SSAK Z RODZINY MAKAKOWATYCH; GATUNEK ENDEMICZNY WYSTĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE NA DWÓCH WYSPACH INDONEZJI: SULAWESI NA PÓŁNOCY WYSPY ORAZ NA WYSPIE PULAU BACAN, GDZIE ZOSTAŁ SPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA W 1867 ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKAK CZUBATY czarny makak czubaty, czubaty pawian, Macaca nigra, Cynopithecus niger - ssak z rodziny makakowatych; gatunek endemiczny występujący wyłącznie na dwóch wyspach Indonezji: Sulawesi na północy wyspy oraz na wyspie Pulau Bacan, gdzie został sprowadzony przez człowieka w 1867 roku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKAK CZUBATY
czarny makak czubaty, czubaty pawian, Macaca nigra, Cynopithecus niger - ssak z rodziny makakowatych; gatunek endemiczny występujący wyłącznie na dwóch wyspach Indonezji: Sulawesi na północy wyspy oraz na wyspie Pulau Bacan, gdzie został sprowadzony przez człowieka w 1867 roku (na 12 lit.).

Oprócz CZARNY MAKAK CZUBATY, CZUBATY PAWIAN, MACACA NIGRA, CYNOPITHECUS NIGER - SSAK Z RODZINY MAKAKOWATYCH; GATUNEK ENDEMICZNY WYSTĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE NA DWÓCH WYSPACH INDONEZJI: SULAWESI NA PÓŁNOCY WYSPY ORAZ NA WYSPIE PULAU BACAN, GDZIE ZOSTAŁ SPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA W 1867 ROKU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZARNY MAKAK CZUBATY, CZUBATY PAWIAN, MACACA NIGRA, CYNOPITHECUS NIGER - SSAK Z RODZINY MAKAKOWATYCH; GATUNEK ENDEMICZNY WYSTĘPUJĄCY WYŁĄCZNIE NA DWÓCH WYSPACH INDONEZJI: SULAWESI NA PÓŁNOCY WYSPY ORAZ NA WYSPIE PULAU BACAN, GDZIE ZOSTAŁ SPROWADZONY PRZEZ CZŁOWIEKA W 1867 ROKU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x