KĄT DWUŚCIENNY MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI PROSTOPADŁYMI DO PŁASZCZYZNY RÓWNIKA GALAKTYCZNEGO, Z KTÓRYCH JEDNA PRZECHODZI PRZEZ CENTRUM NASZEJ GALAKTYKI, ZAŚ DRUGA PRZEZ DANE CIAŁO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA to:

kąt dwuścienny między płaszczyznami prostopadłymi do płaszczyzny równika galaktycznego, z których jedna przechodzi przez centrum naszej Galaktyki, zaś druga przez dane ciało (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KĄT DWUŚCIENNY MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI PROSTOPADŁYMI DO PŁASZCZYZNY RÓWNIKA GALAKTYCZNEGO, Z KTÓRYCH JEDNA PRZECHODZI PRZEZ CENTRUM NASZEJ GALAKTYKI, ZAŚ DRUGA PRZEZ DANE CIAŁO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.853

DOMINACJA ZUPEŁNA, RAGTIME, JĘZYK LONGOBARDZKI, KARABIN BERDAN, HAMULEC SZCZĘKOWY, LINIOWIEC, BOXER, WETTER, SPAWĘKI, ŁUT, DOŁEK, GRADACJA, PROTEKCJA, PILENTUM, CYKL REPRODUKCYJNY, OCZKO, HARD PORNO, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, SIŁA, ZGROMADZENIE NARODOWE, RYGORY, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, WAHADŁO MATEMATYCZNE, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, ŻARÓWKA, KONCYLIACJA, ĆWIERK, ZASPA, WIZG, ALTOSTRATUS, CHOROBA KŁUSOWA, JĘZYK PIECZYŃSKI, GRUPA WERBALNA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, SPADKODAWCA, INTERPRETACJA, EUROWIZJA, TRZYNASTA, TAHITI, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, APERCEPCJA, MINOG WŁADYKOWA, KOMISJA ROZJEMCZA, KARLIK KUHLA, HONGSZANOZAUR, GOLEN, PAPIEREK, ZŁOTA PŁYTA, PRZYCZÓŁEK, PERKOZ BIAŁOCZUBY, PATRONTASZ, SUWAK LOGARYTMICZNY, BANAN, OSTANIEC KRASOWY, SERIA KWALIFIKACYJNA, JEDNA DRUGA, SZACHY LOSOWE, PEPLOS, HELLADA, OKSACYLINA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, LICENCJA PRZYMUSOWA, EKUMENA, CAKIEL, ANEKSJA, PONTYFIKAT, TKAŃCOWATE, SPÓŁKA CICHA, PRÓG RZECZNY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ZAKRES ZNACZENIOWY, TYRANIA, CHOROBA MIKROFALOWA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, TRANSPOZYCJA, PRZEMYT MRÓWKOWY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KONSTYTUCJA, MEKSYKAŃSKA, BIOPOLIMER, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, BARABAN, HIW, DANE IDENTYFIKACYJNE, SKOCZNIA NORMALNA, PRZEMYTNICTWO, LIST GOŃCZY, KRATKA ODPŁYWOWA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MOWA OBROŃCZA, KATOLICYZM, WYŚCIGÓWKA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, UWŁOSIENIE, KAMBIUM WASKULARNE, MASA SPOCZYNKOWA, OLFAKTOMETRIA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, HERBATA EKSPRESOWA, ZANOKCICA CIEMNA, PAJĘCZYNÓWKA, KABOTAŻ, SÓL, TECHNOKRATA, ZAŚCIANEK, EPIKA, MĘDRZEC, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, OPUSZCZENIE, PASTWA, JĘZYK JAPOŃSKI, PREPARAT CHEMICZNY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, WADERY, NANDORIŃSKI, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, WILKI WORKOWATE, JĘZYKI DARDYJSKIE, DANE, KONCEPTUALIZM, PRZEPUST, API, ABSZTYFIKANT, USTNOŚĆ, WCZASY POD GRUSZĄ, BREW, DEBILNOŚĆ, PŁATANIE, OSKÓREK, ELEKTRONIKA, DELEGACJA, MĄCZNIAK RZEKOMY, PROTEGA, NACZÓŁEK, ICHTIOSTEGA, KSIĄŻKA ADRESOWA, METEOR, GARIBALDCZYK, ŁUSKOSKÓRNE, ANALIZA CZYNNIKOWA, CEDUŁA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, INKASO, CZARNY, PANDA, WYWRÓT, INWESTYCJE, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, WAGINOSCEPTYK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, POLE WIDZENIA, WYWIAD, CHOROBA ZAKAŹNA, WARGA DOLNA, TRISKWELIŃSKI, KROTNOŚĆ, HISZPANKA, KANCELARIA TAJNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, CLIPART, PISMO LINEARNE, DONIESIENIE, ARYTMOMETR, SYSTEM POWIERNICZY, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, WIĄZANIE WIELOKROTNE, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, KULBAKA, TALENKAUEN, GUMA, ZWIĄZEK NASYCONY, ÚLAIRE, PRZYĆMIENIE, PIT, STANICA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, NEWA, POŻYTEK PSZCZELI, ŚWIECZKA, PUŁAP, KSYLOFON, MIKANIT, SATELITA, PRZEJĘCIE, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, SERIA, MACA, DEFENSYWNOŚĆ, ALLOFONIA, BERGERAC, ROGOWACENIE, KANAŁ, TOUAREG, PENDENT, CHOROBA BOSTOŃSKA, MECENAT, OLEJARZ, KIJ BEJSBOLOWY, ANTYFONA, MŁOT, ORGANKI, APORT, BOGOMILSTWO, KOPEĆ, HEGLIZM, GORĄCZKA DUM-DUM, IPERYT, PEDOGONEZA, ALGORYTM EUKLIDESA, KURIER PODHALAŃSKI, RÓWNOLICZNOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, CINGULUM, CIAŁO, TYP WIDMOWY, ŻYŁA NIEZGODNA, UCHYB, BENIAMINEK, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, TON, ROZMIARÓWKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PODPINKA, APOGEUM, LINEARYZM, KRĄG CZAROWNIC, KEDYW, KRZYŻ PAPIESKI, SPACJA, GÓRSKA, KLIN PODATKOWY, MACICA JEDNOROŻNA, UDAWANIE, KRĘGOWCE, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, CZARNY JEŹDZIEC, BUDDYZM TYBETAŃSKI, NACIEK, MACICA DWUROŻNA, ZGNIATACZ GŁOWY, PRZEWIETRZNIK, TWIERDZENIE PASCALA, SPUST, UNIA PERSONALNA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, PROSZEK KAKAOWY, LINIA DEMARKACYJNA, ZBÓR, POJAZD SZYNOWY, CHOROBA ODZWIERZĘCA, CZARNA WDOWA, GŁOWNIA GUZOWATA, IMMUNIZACJA CZYNNA, KREDYT KUPIECKI, BLANKERS, WIDEŁKI HERETYKÓW, RATOWNICTWO MEDYCZNE, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, EWOLUCJA, WIĄZANIE PODWÓJNE, KILBLOKI, ZEPPELIN, TOLERANCJA, POLATUCHA OLBRZYMIA, SKORUPA, RABA, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, MEZZOSOPRAN, FORMALIZM JONESA, AUTOPORTRET, TYMBARK, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, OŚCIEŻE, NIRWANA REZONANSOWA, PUNKT PROCENTOWY, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, KULTURA MUSTIERSKA, ABLEGAT, WIKARIUSZ KAPITULNY, LIST INTENCYJNY, PIASEK SANDROWY, PROWINCJA, LALA, GEODEZJA OGÓLNA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, KONFIGURACJA, DODATEK OŁÓWKOWY, PIOCYJANINA, TYTANIAN, TAKTY, ECCHI, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SZCZELINA LODOWCOWA, ?WARSTWA KULISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KĄT DWUŚCIENNY MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI PROSTOPADŁYMI DO PŁASZCZYZNY RÓWNIKA GALAKTYCZNEGO, Z KTÓRYCH JEDNA PRZECHODZI PRZEZ CENTRUM NASZEJ GALAKTYKI, ZAŚ DRUGA PRZEZ DANE CIAŁO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KĄT DWUŚCIENNY MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI PROSTOPADŁYMI DO PŁASZCZYZNY RÓWNIKA GALAKTYCZNEGO, Z KTÓRYCH JEDNA PRZECHODZI PRZEZ CENTRUM NASZEJ GALAKTYKI, ZAŚ DRUGA PRZEZ DANE CIAŁO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA kąt dwuścienny między płaszczyznami prostopadłymi do płaszczyzny równika galaktycznego, z których jedna przechodzi przez centrum naszej Galaktyki, zaś druga przez dane ciało (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA
kąt dwuścienny między płaszczyznami prostopadłymi do płaszczyzny równika galaktycznego, z których jedna przechodzi przez centrum naszej Galaktyki, zaś druga przez dane ciało (na 18 lit.).

Oprócz KĄT DWUŚCIENNY MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI PROSTOPADŁYMI DO PŁASZCZYZNY RÓWNIKA GALAKTYCZNEGO, Z KTÓRYCH JEDNA PRZECHODZI PRZEZ CENTRUM NASZEJ GALAKTYKI, ZAŚ DRUGA PRZEZ DANE CIAŁO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KĄT DWUŚCIENNY MIĘDZY PŁASZCZYZNAMI PROSTOPADŁYMI DO PŁASZCZYZNY RÓWNIKA GALAKTYCZNEGO, Z KTÓRYCH JEDNA PRZECHODZI PRZEZ CENTRUM NASZEJ GALAKTYKI, ZAŚ DRUGA PRZEZ DANE CIAŁO. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x