ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REALIZUJĄCY ZAMKNIĘTY CYKL PRZEMIAN (OBIEG TERMODYNAMICZNY), W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE WYMIANA ENERGII MIĘDZY UKŁADEM MECHANICZNYM A DWOMA ZBIORNIKAMI CIEPŁA O RÓŻNYCH TEMPERATURACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA CIEPLNA to:

zespół urządzeń energetycznych realizujący zamknięty cykl przemian (obieg termodynamiczny), w wyniku których następuje wymiana energii między układem mechanicznym a dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZYNA CIEPLNA

MASZYNA CIEPLNA to:

maszyna, w której z energii cieplnej otrzymuje się energię mechaniczną (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REALIZUJĄCY ZAMKNIĘTY CYKL PRZEMIAN (OBIEG TERMODYNAMICZNY), W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE WYMIANA ENERGII MIĘDZY UKŁADEM MECHANICZNYM A DWOMA ZBIORNIKAMI CIEPŁA O RÓŻNYCH TEMPERATURACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.771

ARABESKA, DUROMETR, TRUCHT, ARGENTYŃSKOŚĆ, BARWA DŹWIĘKU, CUMULUS, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BIOCENOZA, PRZEMIANA IZOENTROPOWA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PIĘTRO, FRANCA, MAKROMOLEKUŁA, ZAKRĘT, ROZWÓJ OSOBNICZY, TERMOMETR BECKMANNA, SKÓRZAK, BATALION RADIOTECHNICZNY, ETNOBOTANIKA, PŁAZY BEZOGONOWE, KONSYTUACJA, MĄKA, CZYSZCZARNIA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, ENERGIA, ODCHYLENIE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KOSZÓWKA, MASZYNA ŻNIWNA, ALGEBRA LOGIKI, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, WOLATUCHA, ENERGIA PIERWOTNA, STAROISLANDZKI, WYSOKOŚĆ, FOLIARZ, ASOCJACJA MURCS, KOSZATNICZKA POSPOLITA, DEWELOPER, ŻYWOŚĆ, SYMULATOR, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, ZOLA, OGNIWO WODOROWE, MASZYNKA STEROWA, TENSOR METRYCZNY, LINIA, HARD PORNO, FEEL, PILOT, KONKUBINAT, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, ELEKTRONIKA, CHARAKTER PISMA, SHOUNENAI, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, MASZYNA TŁOKOWA, PULPIT STEROWNICZY, BARAN, MASZYNA ELEKTRYCZNA, LAPIS-LAZULI, WĘDZIDŁO, MATEMATYKA STOSOWANA, IMPOST, NAWA, HAMULEC TAŚMOWY, SKLEROSKOP, CZESALNIA, ŁUPACZKA, LABIRYNT, CHIŃSKOŚĆ, KOALICYJKA, SYNTETYKA, BABIA DUPA, PARANOJA PIENIACZA, ROŚLINA JEDNOROCZNA, LAWENDA, KOLEGIATA, WYMIANA, ZESPÓŁ, EMISJA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, POCIĄG, KREDYT INWESTYCYJNY, NOWINKARSTWO, BAND, WĘZEŁ DROGOWY, ANTAGONIZM, SYPIALKA, BUŁKA KIELECKA, INGA, FOSFATAZA ALKALICZNA, DEBATOWANIE, ANALIZA MATEMATYCZNA, APARATOWNIA TELEKOPIOWA, CENTRALA TELEFONICZNA, KOŁOWRÓT, SKÓRA, ZAPAŚNICTWO, WYBUCH, TELESKOP, EKOGROSZEK, WORKOWCE, TERATONA TROTYLU, LAMENTACJA, BUDOWLA OBRONNA, HETERODUPLEKS, BOXBERG, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, BÓL ŚWIATA, MOTYLICA WĄTROBOWA, FIZJOGNOMIA, ZAMROŻONE ZOO, INTEGRACJA, NADBUDÓWKA, UNIWERSALIZM, SYSTEM WALUTOWY, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PITEKANTROPUS, TWARDE LĄDOWANIE, SILNIK LINIOWY, MARKETING SIECIOWY, HARMONIJKA, KUREK, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, FUZJA KONGLOMERATOWA, CIĄGNIK LEŚNY, KASZMIR, KONFRONTACJA, GÓRNICTWO, CYC, PLAN MOBILIZACYJNY, ZERO ABSOLUTNE, TERMINAL, WŚCIK DUPY, ZŁĄCZE, WOŁEK, ŁAWRA, KWINTA, NEUROLEPTYK, KATAGENEZA, ELEKTROEROZJA, INTERWENCJA PROCESOWA, RELATYWIZM MORALNY, FLUORESCENCJA, MAKROPOLECENIE, BACZKA, OLĘDER, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PIERWOTNIAK, DOM DZIECKA, JEDNOSTKA INFORMACJI, KAMIEŃ NERKOWY, STACJA ZAKŁADOWA, MIÓD, MIĘDZYŻEBRZE, MOSYLIT, OPOZYCJA RELEWANTNA, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SZTURMAK, BIBLIOTEKA GENOWA, MONOMER, FORMUŁA 1, MEKSYKAŃSKA, BURAK, GAMELAN, UCHYB REGULACJI, BANAT, WYGLĄD, SOLIPSYZM, ANGIELSKOŚĆ, FUGA, KLUCZ, CYKL CARNOTA, PIASKOWIEC KWARCOWY, RDZEŃ, SZEW TEKTONICZNY, APARTAMENT, ŻNIWA, LOKATA TERMINOWA, SOLFUGI, DYNAMIZM, KALEJDOSKOP, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, GIĘTARKA, SALDO DEBETOWE, ŻÓŁW MALOWANY, NAWYK, GAZ ZAMKNIĘTY, KRWIOBIEG PŁUCNY, ŻABA RYŻOWA, STRONA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BAT, KAZBA, ZBIORY ROZŁĄCZNE, PODGRZEWACZ, GENERAŁ, MOSTEK TERMICZNY, CHÓR, POSOCZNICA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, LABORATORIUM, POSTĘPOWANIE CYWILNE, MACEDONIA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, ODLEWARKA, ELEWACJA, UCIĄG, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, ABSORPCJA, MIĘDZYAKT, ASTROPOLITYKA, MLEWNIK WALCOWY, INGRESJA MORSKA, KRYZYS GOSPODARCZY, TUJA, POLO, STRZELANKA, ULTRAFILTRACJA, ELASTYL, KLESZCZ, ELEKTROINSTALACJA, TRZECI BIEG, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ZWIĄZEK NASYCONY, ZIELENIEC, HOMO ERECTUS, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WYMIENIACZ, HETERODYNA, HOLK, LAS GRĄDOWY, PIEC RETORTOWY, DRUGA BRODA, ROBOT RÓWNOLEGŁY, TELEFON TOWARZYSKI, CYKL HYDROLOGICZNY, SŁAWONIA, UKŁAD, TERMOTRANSFER, HIPEROSTOZA KOROWA, LOGIKA ZDAŃ, OPYLACZ, OMASZTOWANIE, FRONT CIEPŁY, KOMMOS, REAKCJA OSCYLACYJNA, SEJMIK GENERALNY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, BILANS PŁATNICZY, GATUNEK LITERACKI, SPRZĘŻNICE, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, SEPTET, EKOLOGIA, FERRIMAGNETYZM, LAMPA ŁUKOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, EMULSJA ASFALTOWA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, TAŚMA, KUCHENKA, STOKER, WIELETA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ASTYGMATYZM, CIAŁO ODCZUCIOWE, WOLTAMPEROMETRIA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, CYKL METONA, EV, RACHUNKI, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, MULTIPLET, HORODYSZCZE, GALERIA, STAN KRYTYCZNY, ASTEROIDA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, WISKOZA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, TRANSMISJA, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, HOLOWNIK, KOMITET TECHNICZNY, ĆWIERĆTUSZA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, GORGONOPS, SYNONIM TAKSONOMICZNY, LÓD BRZEGOWY, SCHOWANKO, CYWILNOŚĆ, CLEARING, ?ZOOLATRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REALIZUJĄCY ZAMKNIĘTY CYKL PRZEMIAN (OBIEG TERMODYNAMICZNY), W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE WYMIANA ENERGII MIĘDZY UKŁADEM MECHANICZNYM A DWOMA ZBIORNIKAMI CIEPŁA O RÓŻNYCH TEMPERATURACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REALIZUJĄCY ZAMKNIĘTY CYKL PRZEMIAN (OBIEG TERMODYNAMICZNY), W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE WYMIANA ENERGII MIĘDZY UKŁADEM MECHANICZNYM A DWOMA ZBIORNIKAMI CIEPŁA O RÓŻNYCH TEMPERATURACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA CIEPLNA zespół urządzeń energetycznych realizujący zamknięty cykl przemian (obieg termodynamiczny), w wyniku których następuje wymiana energii między układem mechanicznym a dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA CIEPLNA
zespół urządzeń energetycznych realizujący zamknięty cykl przemian (obieg termodynamiczny), w wyniku których następuje wymiana energii między układem mechanicznym a dwoma zbiornikami ciepła o różnych temperaturach (na 14 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REALIZUJĄCY ZAMKNIĘTY CYKL PRZEMIAN (OBIEG TERMODYNAMICZNY), W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE WYMIANA ENERGII MIĘDZY UKŁADEM MECHANICZNYM A DWOMA ZBIORNIKAMI CIEPŁA O RÓŻNYCH TEMPERATURACH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZESPÓŁ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REALIZUJĄCY ZAMKNIĘTY CYKL PRZEMIAN (OBIEG TERMODYNAMICZNY), W WYNIKU KTÓRYCH NASTĘPUJE WYMIANA ENERGII MIĘDZY UKŁADEM MECHANICZNYM A DWOMA ZBIORNIKAMI CIEPŁA O RÓŻNYCH TEMPERATURACH. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x