MASZYNA DO ZWALCZANIA CHWASTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPYLACZ to:

maszyna do zwalczania chwastów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPYLACZ

OPYLACZ to:

urządzenie do opylania roślin (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO ZWALCZANIA CHWASTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 262

KUSKUTA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MOTARKA, KOŁOWRÓT, TRYJER, GIĘTARKA, MLEWNIK, PERLAK, MASZYNA DROGOWA, ZESTAW PRZECIWLOTNICZY, WÓZ ASENIZACYJNY, PRZĘDZARKA, MIESZACZ, CIECZ BORDOSKA, SAMOLOT MYŚLIWSKI, KROSNO, SKARYFIKATOR, INTERCEPTOR, OWERLOK, IMMUNOONKOLOGIA, KOMP, WOŁEK KUKURYDZOWY, SELSYN, WILK, MASZYNA CIEPLNA, ZSZYWARKA, STOPKA, ŁAMACZ, KOMBAJN, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ZWIJARKA, MIĘDLARKA, NASTĘP, PRASA, KOMBAJN ZBOŻOWY, PODBIERACZ, FREZARKA KOPIARKA, CZYSZCZALNIA, PESTYCYD, AUTOMAT, PEDAŁÓWKA, DANYSZ, JEDNOPOLÓWKA, PAKULARKA, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA KUGLERSKA, DEKORTYKATOR, BIOCYD, MIĘDLARKA, BARWIARKA ZWROTNA, WILK, POCISK ODŁAMKOWY, ORĘŻ, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA KOMUTATOROWA, DMUCHAWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KOMBAJN ROLNICZY, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA FORMIERSKA, KROSNO, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ŁAMARKA, MASZYNA WYPOROWA, ROBOT, MŁOT, KARABIN PRZECIWPANCERNY, ARYTMOMETR, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, AUTOMAT LOSOWY, FARMAKOTERAPIA, KOWARKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA WIRNIKOWA, KAPAR, MASZYNA SAMOBIEŻNA, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, KOPACZKA, MASZYNA SZWALNICZA, KOPARKA, FEROMON, ŁADOWARKA, KOLORÓWKA, FORMIERKA, MASZYNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, BOMBA KOBALTOWA, PILARKA RAMOWA, GRACA, SORTER, KORONKARKA, CEGLARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, TERSIN, ŻAKARD, WIALNIA, KOPACZKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, OFFSET, MŁOTKOWNICA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, RÓWNIA, LINOTYP, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŻNIWIARKA, DACHÓWCZARKA, MONITOR, MŁYNEK, OPYLACZ, HOLENDER, SELSYN, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, SUMATOR, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SAMOLOT TORPEDOWY, MIESZACZ, WOŁEK KUKURYDZIANY, WYCISKARKA, SNOWARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, WAŁ, MASZYNA ROBOCZA, KOPARKA, INSEKTYCYD, TWARDE LĄDOWANIE, ŁUPACZKA, DZIEWIARKA, CIĄGNIK LEŚNY, BURZAN, WALEC, SILNIK ELEKTRYCZNY, ŚCIGACZ, MASZYNA OTWARTA, MAGLOWNICA, ŚCIGACZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ŻNIWNA, SILNIK INDUKCYJNY, RAFA, MASZYNA PROSTA, CIĄGARKA, MYŚLIWIEC, MASZYNA, MASZYNA TŁOKOWA, PRASA, RAJDER, KOMBAJN, MASZYNA OSADOWA, TOKARKA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KOMBAJN GÓRNICZY, MASZYNKA STEROWA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MAGIEL, BROŃ, ATRAZYNA, AERATOR, ŚRUTOWNIK, FREZARKA GLEBOWA, ODGAŁĘZIACZ, KĄKOL, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ŁAMARKA, WYDMUCHIWACZ, PRASA, ODŁAMKOWY, AUTONOM, MLEWNIK, MASZYNA ŻAKARDOWA, KOPARKOŁADOWARKA, ROZKŁADARKA, AGROWŁÓKNINA, MYŚLIWSKI OKRĘT PODWODNY, ŚCIERAK, NISZCZYCIEL, KLIN, PODBIJARKA TOROWA, TARAN, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA TŁOKOWA, KUTER, ODLEWARKA, SPRAWDZARKA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, GRANATNIK, ODLEWARKA, KOLATOR, KOMBAJN, PRALKA, OPYLACZ, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, PIKÓWKA, AZT, KOSIARKA, ROZRZUTNIK, RUSZNICA PRZECIWPANCERNA, WALEC, ZACIERACZKA, STRZEMIĄCZKO, OVERLOCK, NOŚNIK, MASZYNA OBLEWNICZA, COUPER, WERTYKULATOR, PODBIERACZ POKOSÓW, MASZYNA TURINGA, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, HERBICYD, PRZESIEWACZ, ŚCIÓŁKOWANIE, BANG, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA MATEMATYCZNA, PILARKA, PRZELICZNIK, KOLATOR, KOWARKA, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA DO SZYCIA, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KLEPAK, KUTER, BRONA, SZMELC, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, EKSKAWATOR, RICE, AZYDOTYMIDYNA, CYBORG, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA, ŚCINACZ ZIELONEK, KLEJARKA, WYCIĄGARKA, OWIJARKA, MASZYNA LICZĄCA, SILNIK, MASZYNA INFORMACYJNA, SAMOLOT POŚCIGOWY, MŁYN, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA DO PISANIA, STOKER, CZYSZCZARNIA, POMPA CIEPŁA, DRAPACZ, ROLBA, TRENER, MASZYNA ROLNICZA, KORWETA, MASZYNA ROTACYJNA, KAFAR, CZESALNIA, MASZYNA UCZĄCA, ?GNIOTOWNIK.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO ZWALCZANIA CHWASTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO ZWALCZANIA CHWASTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPYLACZ maszyna do zwalczania chwastów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPYLACZ
maszyna do zwalczania chwastów (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO ZWALCZANIA CHWASTÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO ZWALCZANIA CHWASTÓW. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x