MASZYNA DRUKUJĄCA TECHNIKĄ OFFSET - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFFSET to:

maszyna drukująca techniką offset (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OFFSET

OFFSET to:

przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem (na 6 lit.)OFFSET to:

rodzaj transakcji zawieranej między państwami, w sytuacji gdy jeden z partnerów oczekuje kompensacji za wydatki poniesione na zakupy za granicą (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DRUKUJĄCA TECHNIKĄ OFFSET". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 270

PILARKA, MLEWNIK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ZACIERACZKA, LINOTYP, MASZYNA, MŁOT, KOLORÓWKA, CZECHOWICZ, MASZYNA UCZĄCA, ŁAMACZ, KOPACZKA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KOLATOR, MASZYNA SYNCHRONICZNA, DIORAMA, KOMBAJN ZBOŻOWY, KOPARKA, MIESZACZ, FREZARKA GLEBOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA CIEPLNA, PRZESIEWACZ, PODBIERACZ, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SARKOFAG, FOTKA, SUMATOR, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ROTACYJNA, OBRAZ, SILNIK INDUKCYJNY, FUKUSHIMA, KROSNO, WILK, GRAWIURA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MAGLOWNICA, KUTER, APARAT STEREOSKOPOWY, TERMOGRAM, MASZYNA ŻNIWNA, KOŁOWRÓT, MASZYNA KOMUTATOROWA, EKSKAWATOR, CENTRUM OBRÓBKOWE, KORONKA BRABANCKA, CEGLARKA, PRASA, ARYTMOMETR, MASZYNA DYDAKTYCZNA, CZYSZCZALNIA, PRZETŁOK, KOMBAJN, WALEC, MASZYNA TURINGA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, FRONTISPIS, FLEBOGRAM, PODBIJARKA TOROWA, NIELLO, KOMP, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, KUTER, OFFSET, HOLENDER, WYCIĄGARKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, WALEC, ROZKŁADARKA, PODBIERACZ POKOSÓW, CYBORG, SZMELC, SILNIK, ROLBA, STOPKA, POMPA CIEPŁA, MŁYNEK, EMALIA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SORTER, MASZYNA SZWALNICZA, KLIN, WAŁ, WIRTUOZOSTWO, MLEWNIK WALCOWY, DEKORTYKATOR, FOTOGRAFIA, RICERCAR, KOPARKA, TRENER, ODLEWARKA, AKWARELA, MASZYNA ROLNICZA, MIESZACZ, CZESALNIA, JEDNORĘKI BANDYTA, PAKULARKA, PRASA, ODLEWARKA, SNOWARKA, NASTĘP, KOWALNOŚĆ, PRZEPRÓCHA, ŚCINACZ ZIELONEK, OWIJARKA, KOŁO GARNCARSKIE, KLEJARKA, ENKAUSTA, ŁADOWARKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, KOWARKA, ŚRUTOWNIK, KLEPAK, PRALKA, BARWIARKA ZWROTNA, MASZYNA OSADOWA, WILK, ROZRZUTNIK, KOMBAJN ROLNICZY, SELSYN, IGŁOWIEC, MASZYNA OTWARTA, MASZYNA PROSTA, KONTRAPUNKT, OWERLOK, ŚCIERAK, KUSKUTA, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOWARKA, KAPAR, PASTEL, KORONKARKA, SPRAWDZARKA, WÓZ ASENIZACYJNY, ZSZYWARKA, ŻNIWIARKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNA DROGOWA, DMUCHAWA, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA, PRZENOŚNIK CIECZY, BROMOLEJ, SILNIK PNEUMATYCZNY, DZIEWIARKA, ROBOT, ŁAMARKA, PRZELICZNIK, MASZYNA ROBOCZA, GIĘTARKA, KAFAR, MASZYNA ŻAKARDOWA, GRAFIKA, MASZYNA CIEPLNA, MAGIEL, WIALNIA, ŁUBOK, INTARSJOWANIE, ŁUPACZKA, BATIK, OKRAJKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, INTERCEPTOR, BROŃ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOMBAJN GÓRNICZY, ASTROPOLITYKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ŁAMARKA, GNIOTOWNIK, KOLATOR, TŁUK PIĘŚCIOWY, MASZYNA OBLEWNICZA, RAFA, PERLAK, MLEWNIK, PATCHWORKOWIEC, KRAJKA, MŁYN, TWARDE LĄDOWANIE, WIRTUOZERIA, ZWIJARKA, MASZYNA TŁOKOWA, PAPIER PRZEDRUKOWY, TRYJER, GRAFICZKA, LINORYT, MIĘDLARKA, PRZEPRÓCH, WAKAT, RICE, SILNIK ELEKTRYCZNY, DACHÓWCZARKA, PILARKA RAMOWA, MASZYNA TŁOKOWA, ŻAKARD, FILIGRAN, DIORAMA, KOMBAJN ŚCIANOWY, MASZYNA FORMIERSKA, WYCISKARKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, FOTO, MASZYNA KUGLERSKA, REPRODUKCJA, SELSYN, CIĄGARKA, ESTAMPAŻ, ZDJĘCIE, MOTARKA, FORMIERKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA ANALOGOWA, TOKARKA, NOŚNIK, GRIEKOW, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA DO SZYCIA, PEDAŁÓWKA, FOTOKOPIA, CZYSZCZARNIA, KOSIARKA, GITARA HAWAJSKA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA WYPOROWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA LICZĄCA, AUTOMAT LOSOWY, KOMBAJN, OFFSET, OLEODRUK, PRASA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOMBAJN, PIKÓWKA, KOFFLER, MŁOTKOWNICA, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA DO PISANIA, GRAFIKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, MASZYNA WIRNIKOWA, COUPER, KUJNOŚĆ, STOKER, KROSNO, DEKALKOMANIA, MASZYNA, KOPARKOŁADOWARKA, OPYLACZ, METODA EDUKACYJNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, OVERLOCK, FREZARKA KOPIARKA, MIĘDLARKA, AUTOMAT, OFFSET, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, POMPA OBIEGOWA, AUTONOM, RÓWNIA, HELIOGRAFIA, WSTAWKA, PRZĘDZARKA, ?NAGRANIE WIDEO.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DRUKUJĄCA TECHNIKĄ OFFSET się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DRUKUJĄCA TECHNIKĄ OFFSET
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFFSET maszyna drukująca techniką offset (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFFSET
maszyna drukująca techniką offset (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA DRUKUJĄCA TECHNIKĄ OFFSET sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DRUKUJĄCA TECHNIKĄ OFFSET. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x