MASZYNA W KTÓREJ SŁOMA ZOSTAJE PODDANA OBRÓBCE POPRZEZ GNIECENIE I ŁAMANIE ŁODYG WE WSTĘPNEJ FAZIE MECHANICZNEJ OBRÓBKI SŁOMY ROŚLIN WŁÓKNISTYCH (KONOPIE, LEN) W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĘDLARKA to:

maszyna w której słoma zostaje poddana obróbce poprzez gniecenie i łamanie łodyg we wstępnej fazie mechanicznej obróbki słomy roślin włóknistych (konopie, len) w celu pozyskania włókna (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĘDLARKA

MIĘDLARKA to:

maszyna do łamania i zgniatania wyroszonej i wysuszonej słomy lnianej lub konopnej w celu oddzielenia włókien łykowych od części zdrewniałych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA W KTÓREJ SŁOMA ZOSTAJE PODDANA OBRÓBCE POPRZEZ GNIECENIE I ŁAMANIE ŁODYG WE WSTĘPNEJ FAZIE MECHANICZNEJ OBRÓBKI SŁOMY ROŚLIN WŁÓKNISTYCH (KONOPIE, LEN) W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.719

UKROP, KRUSZYNKOWATE, JUKA, GOLFIK, POLIEUPLOID, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PROFESJA ZAKONNA, ZNICZ, PLAY-OFF, ASFODEL, PODGARDLANKA, NAUSZNIK, ŻUŻEL, SEKWENCJA PALINDROMOWA, MOC WYTWÓRCZA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, DYFTERYT, OKOPOWIZNA, PRIORYTET, FLEKAINID, ŚWIETLICA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, OCZKO, KOLBA, PUŁAP TEORETYCZNY, MAPA FIZYCZNA, NÓW, DOPŁATA EKSPORTOWA, BERGAMOTKA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, FUNKCJA RZECZYWISTA, RATTAN, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, TOCZENIE, PRZYMIOTNO NAGIE, KRIOKOMORA, ABRAZJA, MASZYNA ENERGETYCZNA, RYSOWNICA, KANAŁ ŻEGLOWNY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, OŚZIEMI, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PRZEBIEG, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, ZADYSZKA, SIT GŁÓWKOWATY, PILARKA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, EPIFITOZA, DOLAR NOWOZELANDZKI, KONOPIE, REFERENDUM STRAJKOWE, SZKOŁA ŚREDNIA, MATERIAŁ, KASTANIETY, PAPROCIOWE, KOMBAJN, CHOROBA KUFSA, MATAMATOWATE, FIRLETKA, RANA, AGRARYZM, PODCHLEBSTWO, TRIAL ROWEROWY, KANCONA, RICOTTA, RUMIAN, DMUCHAWA, MASZYNA OTWARTA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, SOCJOEKONOMIKA, PIKIETA, RADA, HEMOSTAZA, LABOLATORIUM, SZPILKOWE, KLĘK PODPARTY, CENTURIA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, METATEKST, CIASTO, BOMBA KOBALTOWA, KRYTERIUM LAPLACE'A, HETEROSPORIA, BYLICA GLISTNIK, SPACJA, PARADOKS LEONTIEFA, ESPADRYLA, CELESTA, FUNKCJA ACKERMANNA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, HIPEASTRUM, WIEŚ, POLITYKA MIESZKANIOWA, SESZELKOWATE, PIEPRZYCZNIK, HARD CORE, TETRACYKLINA, UNIWERSYTET LUDOWY, PIKÓWKA, BIELIDY, MIĘKISZ GĄBCZASTY, GAŚNICA PIANOWA, CZERWIEC, DIOECJA, CZWÓRKA, GROMADA, KAJMANY, MODRAK, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, OMŁOT, POSTĘPACTWO, TYSIĘCZNIK, PRZYPŁYW, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, KARAKOL, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, KIRENGESZOMA, LAWSONIA, BYLICA, DROGA BEZPRZETARGOWA, BULL, ŻYWIEC, POWIĘŹ, ŁUSKWINA, SPEKTAKL, UKOP, DYWANIK, WALUTA MIĘKKA, WALIDACJA, TARNIK, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, UKŁAD ZAPŁONOWY, WSTECZNICTWO, PARTIA, SIT BAŁTYCKI, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, FITOGEOGRAFIA, PAKA, NARD, IMPAS, PRZĘDZIOREK, DIKSONIOWATE, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, MIĘTA, KAMUFLAŻ, SADZIEC, MIKROWELA, LINIJKA, TUPET, EROZJA EOLICZNA, SZCZEPIENIE, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, PAPRYKA, OBROTNICA, AREKA KATECHU, STEROWANIE OPTYMALNE, ORSZTYN, WĘGLÓWKA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, NOTARIAT, REFORMACJA, START MASOWY, PRÓG RENTOWNOŚCI, PLACYK, MARZANA, KONTRAKT MENADŻERSKI, ZAPAŁKA, TYTUŁ HONOROWY, OVERLOCK, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, CLAUSULA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ROGATKOWATE, POCHŁANIACZ GAZÓW, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, GRZEBYK, GWIAZDNICA BAGNOWA, ZGROMADZENIE, SAPROTROF, STEROWANIE NUMERYCZNE, NATURYZM, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, SLOW-FOX, IMADŁO ŚLUSARSKIE, BŁONA PŁAWNA, KONOPIOWATE, ZERÓWKA, SZTORMOWANIE, PRZETWÓRCZOŚĆ, ETER, DUSZNOŚCI, NAUKA, NOSÓWKA, WARGOWE, PAT LEGISLACYJNY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, ORGAN, PEŁNIA, TUNING, DERYWACJA FLEKSYJNA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, PLECHA, PENTIMENTO, MGIELNICA, PRZEŚCIERADŁO, SANEPID, AFTERPARTY, KONCEPT, MUSZKATOWCOWATE, KATEGORIA OPEN, PSIZĄB KREMOWY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, PÓŁPRODUKT, SYCIWO, HEMIKRYPTOFIT, ŚNIEĆ, SEZAM, DRWINA, STORCZYKARNIA, DNO KWIATOWE, AWIZO, WEDEL, DZWONKOWATE, OBRAZKOWATE, NÓŻ, SUBSTYTUCJA, CŁO PROHIBICYJNE, ETYKIETKA, KULTURA LATEŃSKA, PROGRAM NAPRAWCZY, HERBATA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, ODŚRODKOWOŚĆ, ORZECH KOKOSOWY, EPICYKL, TRĄDZIK, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, MIARA, FERRIMAGNETYK, ORZESZNICA, POGOTOWIE GAZOWE, KMINEK INDYJSKI, OPACZNOŚĆ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, MIĘDLICA, LEMIESZ, OSETIA, MACIERZ WSTĘGOWA, KRASNOROSTY, BECZKA, GADY, PARTER, PUENTA PŁASKA, ANALIZA TECHNICZNA, MILITARYZM, RZEŹ, MISTRAL, OPŁATA RYCZAŁTOWA, KLEJARKA, UGRUPOWANIE, OGNISKO, DREWNO, SOLANKA, ZGNIATACZ GŁOWY, SPATODEA, ZATWAROWATE, DONICZKA, MAGLOWNICA, ORBITA, MIETLORZ, SKAŁA PLUTONICZNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, KARUZEL, POKER ROZBIERANY, AGREGACJA, POCHUTNIK PACHNĄCY, PARTER OGRODOWY, TERMOSTAT, CENA MINIMALNA, INWESTYCJA, IKAROWY LOT, SIANOKISZONKA, KONOPIE, CHLEBOWIEC, SIT, PASKUDZTWO, FUNDUSZ PREWENCYJNY, CZEKOLADA MLECZNA, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, STRAMIT, KALANDRYNIA, ?ORBITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.719 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA W KTÓREJ SŁOMA ZOSTAJE PODDANA OBRÓBCE POPRZEZ GNIECENIE I ŁAMANIE ŁODYG WE WSTĘPNEJ FAZIE MECHANICZNEJ OBRÓBKI SŁOMY ROŚLIN WŁÓKNISTYCH (KONOPIE, LEN) W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA W KTÓREJ SŁOMA ZOSTAJE PODDANA OBRÓBCE POPRZEZ GNIECENIE I ŁAMANIE ŁODYG WE WSTĘPNEJ FAZIE MECHANICZNEJ OBRÓBKI SŁOMY ROŚLIN WŁÓKNISTYCH (KONOPIE, LEN) W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĘDLARKA maszyna w której słoma zostaje poddana obróbce poprzez gniecenie i łamanie łodyg we wstępnej fazie mechanicznej obróbki słomy roślin włóknistych (konopie, len) w celu pozyskania włókna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĘDLARKA
maszyna w której słoma zostaje poddana obróbce poprzez gniecenie i łamanie łodyg we wstępnej fazie mechanicznej obróbki słomy roślin włóknistych (konopie, len) w celu pozyskania włókna (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA W KTÓREJ SŁOMA ZOSTAJE PODDANA OBRÓBCE POPRZEZ GNIECENIE I ŁAMANIE ŁODYG WE WSTĘPNEJ FAZIE MECHANICZNEJ OBRÓBKI SŁOMY ROŚLIN WŁÓKNISTYCH (KONOPIE, LEN) W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA W KTÓREJ SŁOMA ZOSTAJE PODDANA OBRÓBCE POPRZEZ GNIECENIE I ŁAMANIE ŁODYG WE WSTĘPNEJ FAZIE MECHANICZNEJ OBRÓBKI SŁOMY ROŚLIN WŁÓKNISTYCH (KONOPIE, LEN) W CELU POZYSKANIA WŁÓKNA. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x