TRĄBKA, DO KTÓREJ PODŁĄCZONY JEST ZBIORNICZEK GAZU SPRĘŻONEGO; GAZ, ROZPRĘŻAJĄC SIĘ,GRA NA TRĄBCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRĄBKA PNEUMATYCZNA to:

trąbka, do której podłączony jest zbiorniczek gazu sprężonego; gaz, rozprężając się,gra na trąbce (na 18 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRĄBKA, DO KTÓREJ PODŁĄCZONY JEST ZBIORNICZEK GAZU SPRĘŻONEGO; GAZ, ROZPRĘŻAJĄC SIĘ,GRA NA TRĄBCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.152

BIEG PŁOTKARSKI, ERA, LANDARA, PARY SPORTOWE, KAROLINGOWIE, INSZA INSZOŚĆ, POLE BEZWIROWE, DESIGN, BODZIEC PROKSYMALNY, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, WYWIAD, NABYTEK, KUMOTERSTWO, GŁOWICA, ŁASICA, AFRODYZJE, TARYFA ULGOWA, WIELKOŚĆ, CHOROBA BAKTERYJNA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ALEGORYZM, ZDERZAK, DRUŻBART, TRZYDZIESTKA, EMALIA, PODGLĄDACTWO, ZACZEPNOŚĆ, RAMFORYNCHUSY, WETERAN, KONKLAWE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, BANK ZRZESZAJĄCY, GO, WAMPIR, FORMACJA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, EKSHIBICJONISTA, GASTRONOM, PODDAŃCZOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, BANAT, GARIBALDKA, PIANINO, WYBORY POŚREDNIE, EGZEKUTYWA, WZGLĄD, EROZJA ŚNIEŻNA, KABRIOLET, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, BALIA, DEKOMPENSACJA, TRAFUNEK, GERIATRIA, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, WIELOPESTKOWIEC, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, MBIRA, WIBRACJA, PĘD, BENZYNÓWKA, ROZDZIAŁEK, KARCZMA PIWNA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, SZACHY, WŁOSKOŚĆ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ADIAFORA, PIETROW, HURTNICA PODOBNA, WZNIOS, WSPÓŁMAŁŻONEK, UKROP, AGROMETEOROLOGIA, ŁUK, ALFABET FONETYCZNY, CHOMIK AZERSKI, GAŁĘZIAK, NEGACJONIZM, ROŻEN, INLET, STOPA, PÓŁNOC, GRYZEK, KATEGORYCZNOŚĆ, SZACHY CZTEROOSOBOWE, WDROŻENIOWIEC, HEKTAR PRZELICZENIOWY, MIKROSILNIK, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, MAŁOŚĆ, PIŁKARZYKI, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, INSTRUMENT DĘTY, UMOWA AGENCYJNA, WYSTAWIENNIK, KAFETERIA OTWARTA, KOŃ JOMUDZKI, POWAŻNOŚĆ, WAŁ, KRATER, PATRIARCHAT, LANGUR WSPANIAŁY, KOMÓRKA KERRA, STEROWANIE KRZEPKIE, EPISJER, KOLEJ GONDOLOWA, GOTÓWKA, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, PŁONNOŚĆ, WYPRZEDAŻ, START NISKI, BECZKARNIA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, SAMOUK, NUMULIT, PASKÓWKI, TRZMIELOJAD, OGNIWO GAZOWE, STRYJO, KAKOFONIA, KAPRYŚNIK, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, NIEOSTROŚĆ, KWAS HUMUSOWY, DOPUST, EMBRIOGENEZA, MUZYKA KLASYCZNA, ELIMINACJE, WYLECZENIE, ŚPIĄCZKA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, OGRZEWNICTWO, RÓJKA, GÓRKA, TYSIĘCZNIK, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, BRODACZ MONACHIJSKI, PERYSELENIUM, KWADRAT, BOA KRÓTKOOGONOWY, MŁYNEK DO ODPADKÓW, PODSYP, SZEW STRZAŁKOWY, DROGA ŻELAZNA, SCHLANIE SIĘ, FAJCZARNIA, FOREMKA, NOZOLOGIA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, ANIOŁEK CHARLIEGO, FINEZYJNOŚĆ, KASA, CYKL JAJNIKOWY, TERGAL, KRYTERIUM CAŁKOWE, OBUDOWA, ŁOTROSTWO, NAZWA ZWYCZAJOWA, BEGINKI, WYCZUWALNOŚĆ, APOSELENIUM, FILOZOFIA PRZYRODY, WNIEBOWSTĄPIENIE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, KOMPANIA, POWTARZALNOŚĆ, POPRZECZNICA, NASŁUCHOWIEC, OPINIA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, WIGURA, SZAPOKLAK, OSTRIA, TRYCZNIK, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, ANTYKLINA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, GAJOWIEC ŻÓŁTY, PUNKT KONSTRUKCYJNY, RACHUNKI, PANCERZ LAMELKOWY, METATEKST, BIKRON, ROLADA, SZAFUNEK, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, TRIADA KARTAGENERA, ŁÓW, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, SAMOGŁOSKA, MECHANIK, KORZEŃ, KOŃ KARABACHSKI, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PŁONIWOWCE, PRZELUDNIENIE AGRARNE, INSTRUMENTALISTYKA, AZYDOTYMIDYNA, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, SŁOWIANKA, CZAS PÓŁTRWANIA, FIGURA, HUMANIZM, ZMIERACZEK PLAŻOWY, NUMER TAKTYCZNY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, CIUPAGA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, NIELUDZKOŚĆ, GAZ, DOJŚCIE, ODCHYLENIEC, POKREWNA DUSZA, OTWÓR KIERUNKOWY, CZŁOWIEK GUMA, WOLNOŚĆ, RODZAJ MĘSKI, WYRAZ PODSTAWOWY, NOUMEN, DRĘTWOTA, MANIFA, POLEPSZACZ, OKRES LITERACKI, WYWÓD, RUBIN, CZERNIAWKA SPADZIOWA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, GLAZURA, BURZYK SZARY, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, WREDOTA, KABOTYŃSTWO, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, STYMULACJA ODWIERTU, WESZ MORSKA, NADBUDÓWKA, POSŁUCH, KWAS HUMINOWY, HAPLOTYP, RODELA, WIĘZIEŃ, MARIMBA, PUNKT DYMIENIA, JER PRZEDNI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, POWRÓT, CZEP, SILNIK NA BENZYNĘ, LASONOGOWATE, NIEPRZYJACIÓŁKA, ALMUKANTARAT, NADZIEWKA, REJTERADA, STYRON, NERW CZASZKOWY, SKAŁA PLUTONICZNA, OSAD, ARMIA, TRAFIKA, CZARODZIEJ, TYTAN, UKRAINISTYKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, JUDAISTA, BĄK, CENTRALNE OGRZEWANIE, EPIFIT, PUCH, IKONOGRAFIA, LINGWISTA, INDEKS, CIELENIE LODOWCA, ZŁO, AGENT ROZLICZENIOWY, UCIECZKA, KACERSTWO, COLESLAW, MINISTER, AFERA ROZPORKOWA, KOMIN PŁACOWY, ZMROK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, SITWA, NITROBAKTERIA, PANEW, SAMOISTNOŚĆ, CENTRALA, UKŁAD ADAPTACYJNY, ASOCJACJA GWIAZD, REGRESJA LODOWCA, SZTUKA UŻYTKOWA, NOŚNIK, SZACHOWNICA, OPRAWKA, ARABSKI GREYHOUND, MONTAŻOWNIA, JĘZYK POLSKI, ?KAUCZUKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRĄBKA, DO KTÓREJ PODŁĄCZONY JEST ZBIORNICZEK GAZU SPRĘŻONEGO; GAZ, ROZPRĘŻAJĄC SIĘ,GRA NA TRĄBCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRĄBKA, DO KTÓREJ PODŁĄCZONY JEST ZBIORNICZEK GAZU SPRĘŻONEGO; GAZ, ROZPRĘŻAJĄC SIĘ,GRA NA TRĄBCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRĄBKA PNEUMATYCZNA trąbka, do której podłączony jest zbiorniczek gazu sprężonego; gaz, rozprężając się,gra na trąbce (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRĄBKA PNEUMATYCZNA
trąbka, do której podłączony jest zbiorniczek gazu sprężonego; gaz, rozprężając się,gra na trąbce (na 18 lit.).

Oprócz TRĄBKA, DO KTÓREJ PODŁĄCZONY JEST ZBIORNICZEK GAZU SPRĘŻONEGO; GAZ, ROZPRĘŻAJĄC SIĘ,GRA NA TRĄBCE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - TRĄBKA, DO KTÓREJ PODŁĄCZONY JEST ZBIORNICZEK GAZU SPRĘŻONEGO; GAZ, ROZPRĘŻAJĄC SIĘ,GRA NA TRĄBCE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x