MAŁY ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWIATEK to:

mały organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWIATEK

KWIATEK to:

zdrob. roślina ozdobna, która kwitnie (na 7 lit.)KWIATEK to:

śmieszny błąd (na 7 lit.)KWIATEK to:

ucięty kawałek łodygi z kwiatem na końcu, służący ozdobie, wręczany z różnych kulturowych pobudek, sprzedawany w kwiaciarniach (na 7 lit.)KWIATEK to:

ogon sarny w gwarze łowieckiej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁY ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.891

FACHURA, KESON, FIZYKA JĄDROWA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, CHONDRYT, OLEJARNIA, ODRUCH KOLANOWY, TUBULOPATIA, SPRĘŻYSTOŚĆ, STYLISTYKA, WALKA, FARMACJA STOSOWANA, RELING, SZERMIERZ, KOMBINACJA, KRÓTKOŚĆ, SERNICA, SKLEP KOLONIALNY, PUNKT PRZYSŁONECZNY, DACH NAD GŁOWĄ, JAJOWAR, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ARAUKARIOWATE, CZANKA, MAGNES, ZAWILEC, ZAPUSTY, BAJEREK, EWOLUCJONIZM, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, REAKTOR, LOSOWANIE PROSTE, STRZĘPLICA NADOBNA, SIT ALPEJSKI, ZAPLOT, WIRGINAŁ, PORFIRYNA, TARCZA, JAŚ WĘDROWNICZEK, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, SHOJO-AI, KUPLER, GALWANOSTEGIA, WSCHODEK, BOTULIZM PRZYRANNY, CIEMNA ENERGIA, HELIOFIT, CHOROBA REUMATYCZNA, KONSONANS, HUMANIZM, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, CHOROBA PICKA, BLOK, DZBANIEC, UJŚCIE GARDŁOWE, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, EROS, HIGIENA WETERYNARYJNA, ŻÓŁWIE, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, OBŁOK SREBRZYSTY, ŚCINACZ ZIELONEK, JURYSDYKCJA, POGOTOWIE GAZOWE, ROŻEN, KOKTAJL, OGNISKO MUZYCZNE, HAMULEC, HUTNICTWO, LEŃ, DYSKWALIFIKACJA, VOLLEY, POWTARZALNOŚĆ, PARANOJA PIENIACZA, USYTUOWANIE, GRUBA ZWIERZYNA, KIBOLSTWO, DUSZNICA, NIEODPARTOŚĆ, POŁUDNIOWY ZACHÓD, JESIOTR, PIECZYNG, PRZEPRÓCHA, GRYMAŚNICA, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, BIOGERONTOLOGIA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, BRYANT, PAKAMERA, MOSKIT, KAMBIUM WASKULARNE, SZACHOWNICA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, ETER, ALGEBRA LINIOWA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, MASZYNOWNIA, KONOPIOWATE, TANYSTROF, JUSTUNEK, OTWIERANIE SERCA, KORONIARZ SERCATY, SEMINARIUM, PĘDRUŚ, KUPKÓWKA ASCHERSONA, CZAS GRAMATYCZNY, PREPAID, POROSTNICA, POSTĘP TECHNICZNY, STOPIENIEK, ONTOLOGIA, ZRAZÓWKA, PŁUG, BEZKLASOWOŚĆ, KOMBAJN ROLNICZY, POWSTANIE LISTOPADOWE, PELIKAN MAŁY, ZEBRANIE WIEJSKIE, MŁOTNIK, SŁUŻBISTKA, DREWNO LETNIE, ODKŁAD, KURS, TRANSPORTÓWKA, RYNEK WTÓRNY, KOLEJ ŻELAZNA, DNO KWIATOWE, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KOPARKA POPRZECZNA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ORTOPEDA, CELULOZOWNIA, MANSZETA, TEORIA MODELI, PŁAST BRZOZOWIEC, NIESYMETRYCZNOŚĆ, DZWONKOWATE, LEJNIA, WURŚCIK, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, MEDYCYNA PALIATYWNA, KAWA ROZPUSZCZALNA, NOZOLOGIA, WKRĘTKA, BIJATYKA, PRZEŚMIECHY, TERCJA OBRONNA, TEŚCIK, KOD DWUWARTOŚCIOWY, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, FILM WOJENNY, GRAF PŁASKI, PORÓD KLESZCZOWY, JĘZYK KREOLSKI, LOGOGRAF, KONJUPKCJA, ADDYCJA, EPICYKL, MISKA, GHOUL, OPIEKUN, FILOLOGIA ANGIELSKA, TOSKAŃSKI, GNIOTOWCE, CHOROBA ODZWIERZĘCA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, AEDICULA, MASZYNA TŁOKOWA, PRZEŁOM, PRZEDSTAWIENIE, SYNDROM, PALEC ŚRODKOWY, KOŃCZYNA GÓRNA, ADLER, IRAŃSKI, SKARPETKA, GOŁĄBKA, KANION PODMORSKI, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, LIST GRATULACYJNY, POWAGA, KICK BOXING, WĄŻ, MELODIA, NAPĘD HYDRAULICZNY, GHEE, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, KOBIECOŚĆ, KUŹNICA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, GLOSA, RYSOWNICA, NADAJNIK RADIOWY, BIEGUN UKŁADU, ZUCHELEK, KORZENIONÓŻKI, BUJAK, ZROBIENIE RUCHU, SPIĘCIE, ŻABIENIEC, SZCZAW, MĄCZKA KOSTNA, SAMOCHWALSTWO, PEGMATYT, CHOROBA BERGERA, KONCHYLIOLOGIA, LANCET, STAN WOLNY, CHOROBA SEITELBERGERA, PALISADA, STAN PSYCHICZNY, TELEGRAFIA, RODZAJ ŻEŃSKI, PACZKA, FILOLOGIA CHORWACKA, SZELĘŻNIK, TŁUSZCZAK, TYRYSTOR, KOLIZJA DROGOWA, KUFEL, WRAK, KRATA VICHY, ALPINIA PURPUROWA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PINGWIN ADELI, WIDELEC, FUZJA KONGLOMERATOWA, SUŁTANIT, MORESKA, MOWA ZALEŻNA, PALATOGRAFIA, TRZONKÓWKI, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, MAGNEZJA, ZAPAS, SANDBOX, BAŃKA, ANKIETOWANA, FRAMUGA, PROBLEM, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, POŃCZOSZNIK, WESELNIK, KIFOZA, POLICJA OBYCZAJOWA, DMUCHAWA, PAPILOTEK, GOŹDZIK, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, NARCYZ BIAŁY, STARY, SUROWOŚĆ, NIESUBTELNOŚĆ, XHOSA, FECHTMISTRZ, GNIAZDKO, BALANS, WSCHÓD, MAJÓWKA, PLAMKA FORDYCE'A, REGION, KRAJOBRAZ, PREZYDENCJALIZM, PORÓD LOTOSOWY, ETOLOGIA, NADTLENEK, GĘSIARZ, TRANSPORTER, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, METODA SCENARIUSZOWA, CZARNA DZIURA, KASZA PERŁOWA, ZATOCZKA, ZMARZLUCH, POPĘDLIWOŚĆ, GHUL, WĘZEŁ, DWUDZIESTKA, ALIENACJA POLITYCZNA, BOCZNIA, OFLAG, SZTAJEREK, KOTEWKA, BANDEROLA, TARŁO, UKŁAD HETEROGENICZNY, BASENIK, GOŚĆ, FRYZYJSKI, DYWERGENCJA, AGENT, ZDZIADZIENIE, DETEKTYW, HIPERAKUMULACJA, POŁOŻENIE, NAJEBANIE SIĘ, ROZTOCZE, ?KOKSOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁY ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁY ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWIATEK mały organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWIATEK
mały organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania (na 7 lit.).

Oprócz MAŁY ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MAŁY ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH, W KTÓRYM WYKSZTAŁCAJĄ SIĘ WYSPECJALIZOWANE ELEMENTY SŁUŻĄCE DO ROZMNAŻANIA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x