CZĘŚĆ OKA, PRZEZROCZYSTY, ELASTYCZNY NARZĄD OGNISKUJĄCY PROMIENIE ŚWIETLNE TAK, BY TWORZYŁY OBRAZ ODWRÓCONY I POMNIEJSZONY NA SIATKÓWCE; ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDNIEJ CZĘŚCI OKA, MIĘDZY TĘCZÓWKĄ A CIAŁEM SZKLISTYM, JEST UMOCOWANA NA WIĘZADEŁKACH I MIĘŚNIACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOCZEWKA to:

część oka, przezroczysty, elastyczny narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce; znajduje się w przedniej części oka, między tęczówką a ciałem szklistym, jest umocowana na więzadełkach i mięśniach (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SOCZEWKA

SOCZEWKA to:

proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OKA, PRZEZROCZYSTY, ELASTYCZNY NARZĄD OGNISKUJĄCY PROMIENIE ŚWIETLNE TAK, BY TWORZYŁY OBRAZ ODWRÓCONY I POMNIEJSZONY NA SIATKÓWCE; ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDNIEJ CZĘŚCI OKA, MIĘDZY TĘCZÓWKĄ A CIAŁEM SZKLISTYM, JEST UMOCOWANA NA WIĘZADEŁKACH I MIĘŚNIACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.812

ROMANSOPISARZ, WĘZEŁ KRZYŻOWY, WETERYNARIA, PRZEJRZYSTKA, ORLEŃ POSPOLITY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, REFREN, POSTĘPACTWO, OKRES DOSTOSOWAWCZY, MENISK WYPUKŁY, LEJBIK, DAR ZIEMI, AMONIT, MENISK, KIJEK, GANOIDY KOSTNE, BIEDNY, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, UBOŻENIE, PIERWOMSZAKOWCE, WYRĘBA, SIŁY POWIETRZNE, UŁAMEK PIĘTROWY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, PRZYSŁÓWEK, GWIAZDKA, POZŁOTNIK, KRĘGOWCE, ŚCIGAŁKA, BANDYCKOŚĆ, ŚWIADKOWIE JEHOWY, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, BIEGUN GALAKTYCZNY, SMOCZEK, NOWOGWINEJKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PRZEWROTNIK, BRAMKA, OPĘTANIE, JAZGOT, OUDRY, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, ANDANTINO, ŁOTEWSKOŚĆ, OCHRONA UZDROWISKOWA, MIASTECZKO ROWEROWE, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, POGROBOWIEC, DRUGIE ŚNIADANIE, GĄSKA ZDRADLIWA, MERZYK GROBLOWY, MATERIAŁ SIEWNY, OTWÓR STRZAŁOWY, ANTYCYPACJA, SYFON, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, POPYT NIEELASTYCZNY, RADIO TRANZYSTOROWE, BOŻEK, TREPANGOWCE, IDENTYCZNOŚĆ, GOLAS, STYL DOWOLNY, PODBRÓDEK, PIASEK MOCZOWY, CHÓR, WETKA, SILNIK GAZOWY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, HIGIENA WETERYNARYJNA, OWADOŻERNOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MLEKO, AKWAMANILA, KOLORYSTA, SEN, GOSPODARKA RYNKOWA, HYCEL, SPÓŁGŁOSKA USTNA, JAWNOGRZESZNICA, AUTOPARODIA, PODYPLOMÓWKA, HOMO NOVUS, KALOSZEK, SIEĆ, SOCJOLOGIA OGÓLNA, KAPLIN, MATE, MECHANIZM, NOCEK ORZĘSIONY, BEZWŁAD, ARYTMETYKA BINARNA, PROGRAM, WSTAWKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, KNAJPA, NIECELOWOŚĆ, MOGILAMBDACYZM, KACZKA PO PEKIŃSKU, JURNOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, CUKIERNIA, JATKA, BLADŹ, OSŁONKA, TAKSÓWKARKA, KRYZYS, CHUJÓWKA, SUROWOŚĆ, GORI, KOŃ TRAKEŃSKI, ADRES LOGICZNY, KWARTET SMYCZKOWY, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, KLAPECZKA, JAZ RUCHOMY, MOGIKAPPACYZM, MECENAS, DZIWNY ATRAKTOR, CEWKA MOCZOWA, WSTRZYMANIE, ZNAMIĘ BECKERA, MARKETING RELACYJNY, WYDATKI BIEŻĄCE, OCHRONA REZERWATOWA, MYRMEKOFIL, MAKI, WIRGINIA, ROŻEK, KATECHUMEN, PRZEMIANA POLITROPOWA, DYSTANS, BEZŻUCHWOWCE, KONFEDERACJA, INSTRUMENT POCHODNY, KSIĘGA INWENTARZOWA, OBER, CZTERDZIESTKA, HEDONIZM, SYRENOWATE, PŁYTKA CHODNIKOWA, NADBUDÓWKA, EKONOMICZNOŚĆ, WĘŻOWNIK, FUNKCJA OKRESOWA, OBSŁUGA, JATKA, AFRYKAŃSKI, PERFUMKI, INFILTRACJA, RZEŹBIARNIA, LINIA ŚNIEGU, SKORUPA, EMBRIOGENIA, CZERECHA, ROŻEK, ADAPTER CUMOWNICZY, SZPILKA, PAŁĄK, ROSYJSKI, BRANDENBURGIA, MOGIROTACYZM, ROTACJA WEWNĘTRZNA, NEPAL, POLONISTYKA, RZUT KAMIENIEM, ZOONOZA, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, CZERNICA, MARZANA FARBIARSKA, DZIERŻAK, PAARL, FOLK, BOROWODOREK LITU, AKROPOL, IMIENINY, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, REKULTYWACJA, REKORDER, POLITYKA PODATKOWA, SYSTEMATYKA, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, DUPERELA, BEZCZUCIE, RZEŹBA GLACJALNA, OPTYKA FALOWA, HEPATOLOGIA, AKTYNOWIEC, KATOLICKOŚĆ, KISIEL, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ROŻEN, FINAŁ, WISKOZA, DROGA, OPAS, ALLEL RECESYWNY, PÓŁNOC, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PŁUCZKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, ANTENA DOOKÓLNA, ENERGIA WIATROWA, NAMIAR, MISIAK, FENOTYP GRONOSTAJA, ZAGÓRZANKA, WĘŻOWIDŁO, PRZENIKLIWOŚĆ, OMLET NORWESKI, GĄSZCZ, STOŻEK ŚCIĘTY, NOC, DYSKRECJA, KASZTELAN, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SAŁATA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, SŁOWO, NARZĄD KOPULACYJNY, STOPA, FURA, MAJTKI, ROZSTAW BOŚNIACKI, CHEDDAR, ZEROWOŚĆ, ASPIRANT, MADERA, KSIĄŻĄTKO, MONOPARTYJNOŚĆ, BRODA, WYSOKOŚĆ, POLICJA SĄDOWA, SONAR, KORPUS, KURNIK, CHOMIK TURECKI, EUROCENT, GULASZ, PINGWIN CESARSKI, NOC ASTRONOMICZNA, KOSTIUMERNIA, STRAŻ OGNIOWA, SROKOSZ, PIORUN KULISTY, RAK SZEWC, DIAGNOSTA, OBSADKA, GRA W KARTY, MASZYNA OTWARTA, DWUBARWNOŚĆ, PANCERNIK SZCZECINIASTY, WYŚCIG, SUBKONTRAKT, KADASTER, LIKWIDACJA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, GRZYBEK HERBACIANY, WYŚCIGI, ZACHYLNIK, RYT, FICZER, DIORAMA, BRACHYCEFALIA, LASECZKA, PRYZMA, POKRZYWKA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, PAMIĘĆ GÓRNA, KARK, BREK, ŻART, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, GOSPODARKA ŚWIATOWA, SZKLANKA, PODSADKA, KIR, KORZENIONÓŻKI, JEDNORAZOWOŚĆ, KORMORAN ROGATY, LICZNIK ISKROWY, KASTYLIJSKI, KORONATOR, GŁADKOMÓZGOWIE, OBRAZ, WIRTUOZERIA, OBCHÓD, IZBA, PAPILOTKA, KSIĘGOWOŚĆ, ŁUK BLOCZKOWY, KAPUSTA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, GEOPATIA, FONOLOGIA LEKSYKALNA, ?PERGAMIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.812 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OKA, PRZEZROCZYSTY, ELASTYCZNY NARZĄD OGNISKUJĄCY PROMIENIE ŚWIETLNE TAK, BY TWORZYŁY OBRAZ ODWRÓCONY I POMNIEJSZONY NA SIATKÓWCE; ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDNIEJ CZĘŚCI OKA, MIĘDZY TĘCZÓWKĄ A CIAŁEM SZKLISTYM, JEST UMOCOWANA NA WIĘZADEŁKACH I MIĘŚNIACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OKA, PRZEZROCZYSTY, ELASTYCZNY NARZĄD OGNISKUJĄCY PROMIENIE ŚWIETLNE TAK, BY TWORZYŁY OBRAZ ODWRÓCONY I POMNIEJSZONY NA SIATKÓWCE; ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDNIEJ CZĘŚCI OKA, MIĘDZY TĘCZÓWKĄ A CIAŁEM SZKLISTYM, JEST UMOCOWANA NA WIĘZADEŁKACH I MIĘŚNIACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOCZEWKA część oka, przezroczysty, elastyczny narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce; znajduje się w przedniej części oka, między tęczówką a ciałem szklistym, jest umocowana na więzadełkach i mięśniach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOCZEWKA
część oka, przezroczysty, elastyczny narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce; znajduje się w przedniej części oka, między tęczówką a ciałem szklistym, jest umocowana na więzadełkach i mięśniach (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OKA, PRZEZROCZYSTY, ELASTYCZNY NARZĄD OGNISKUJĄCY PROMIENIE ŚWIETLNE TAK, BY TWORZYŁY OBRAZ ODWRÓCONY I POMNIEJSZONY NA SIATKÓWCE; ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDNIEJ CZĘŚCI OKA, MIĘDZY TĘCZÓWKĄ A CIAŁEM SZKLISTYM, JEST UMOCOWANA NA WIĘZADEŁKACH I MIĘŚNIACH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ OKA, PRZEZROCZYSTY, ELASTYCZNY NARZĄD OGNISKUJĄCY PROMIENIE ŚWIETLNE TAK, BY TWORZYŁY OBRAZ ODWRÓCONY I POMNIEJSZONY NA SIATKÓWCE; ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDNIEJ CZĘŚCI OKA, MIĘDZY TĘCZÓWKĄ A CIAŁEM SZKLISTYM, JEST UMOCOWANA NA WIĘZADEŁKACH I MIĘŚNIACH. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x