KIBIC, KTÓRY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ PRZYCHODZI NAJCZĘŚCIEJ Z DZIEĆMI, NIGDY NIE SIADA NA ŻYLECIE, TYLKO ZAJMUJE DROŻSZE MIEJSCA, PODCZAS MECZU JEST ZAJĘTY NP. JEDZENIEM KIEŁBASEK, A NIE PRAWDZIWYM KIBICOWANIEM,NIEDZIELNY KIBIC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JANUSZ to:

kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.)PIKNIK to:

kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JANUSZ

JANUSZ to:

kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.)JANUSZ to:

osoba, która się na czymś nie zna, zabiera się do czegoś w zupełnie niewłaściwy sposób; ktoś, komu przypisuje się cechy typowego sprytnego Polaczka (na 6 lit.)JANUSZ to:

mężczyzna w średnim wieku, Polak, przeciętny, prosty facio, taki, który ma (któremu przypisuje się) pewne stereotypowe cechy, zachowania, zainteresowania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KIBIC, KTÓRY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ PRZYCHODZI NAJCZĘŚCIEJ Z DZIEĆMI, NIGDY NIE SIADA NA ŻYLECIE, TYLKO ZAJMUJE DROŻSZE MIEJSCA, PODCZAS MECZU JEST ZAJĘTY NP. JEDZENIEM KIEŁBASEK, A NIE PRAWDZIWYM KIBICOWANIEM,NIEDZIELNY KIBIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.340

NEGACJONISTA, HERBATA ZIELONA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, FOTOTROPIZM, KOMISANT, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, JEJMOŚCIANKA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, PŁYWAK, NIEUCHRONNOŚĆ, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, CHRAPY, BABIA DUPA, WIELKOGŁOWOWATE, BYLICA SKALNA, SEN, GWIAZDA NEUTRONOWA, SIEROTA NIEBOŻA, GATUNEK PARASOLOWY, SUPERPOZYTYW, CHOMIK AZERSKI, WSIOWY FILOZOF, OPONA RADIALNA, PION, AZOLLA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, KRATA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, GLOBALNOŚĆ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, INTERPRETATOR, MARTYNGAŁ, SPĘDZENIE PŁODU, TEOLOGIA BIBLIJNA, GANGRENA, ROZKAZ PERSONALNY, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, KETOZA, BIEDAK, WATERPOLISTA, VIRGA, HIPISKA, SZŁAPAK, PLAN AMERYKAŃSKI, REKLAMIARZ, JEŻYNA POPIELICOWA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, DŁUG HONOROWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, PÓŁSIEROTA, NAPOMNIENIE, SZYSZKA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, MENEDŻER LINIOWY, PORÓD KLESZCZOWY, SADYSTYCZNOŚĆ, CZŁOWIEK GUMA, MIMBAR, KMOTR, ANONEK, SZWEDZKOŚĆ, GRUCZOŁ ŁOJOWY, GRA STRATEGICZNA, FERRIMAGNETYZM, GRUNGE, JEDNOSTRONNOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, FUTBOL AMERYKAŃSKI, REFERENDARZ, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, PLUGAWOŚĆ, DRUCIARZ, CYTOSTOM, DZIEDZINA EUKLIDESA, PRZEBIEGŁOŚĆ, KODOWANIE PREFIKSOWE, BRUTALIZM, BOSKA CZĄSTKA, SZORSTKOŚĆ, JAWORZE, ZGODNOŚĆ, PODTRZYMKA, POCHWALSKI, DIABEŁ, KWAS TLENOWY, LENTILEK, PODATEK MAJĄTKOWY, LEASING LOMBARDOWY, NIEREGULARNOŚĆ, FACYLITATOR, WĘŻOWNIK, ANTROPOLOGIA, WZNIOS, ABBA, RZEŹBA KRASOWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ZŁOTA KLATKA, METAFIZYCZNOŚĆ, MROK, SŁODKA BUŁKA, SZTAFAŻ, PODDAŃCZOŚĆ, SZATA GRAFICZNA, CATHER, STALLA, ZAJOB, MODEL DECYZYJNY, STRUKTURA DECYZYJNA, MOPEK, PROSTA, OBROŻA, KANIKUŁA, PLIK, ROŚLINA KOPALNA, RUNO, WOLA BOŻA, CENOTAF, SITO, WAMPIREK, BEAR, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, TORFOWISKO NISKIE, LEK ODTWÓRCZY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, MAŁOWODZIE, OKOLICZNIK CELU, MIKROWENTYLACJA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, FREKWENCJA, PŁUG WIRNIKOWY, GIAUR, RÓŻOWA LANDRYNKA, SKAUT, GROOMER, ŚWIATŁO KRÓTKIE, KURWIARZ, OKULISTA, PRAWO JOULE'A, NIEBYWAŁOŚĆ, CYKORIA KORZENIOWA, LOGOGRAM, BEZAN, DZIUPLA, POŻĄDLIWOŚĆ, AEROBIONT, PLAZMA, MELON, STANOWISKO, ZRZĄDZENIE LOSU, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KOLBA, ZALEŻNOŚĆ, JEROME, OKSYTAŃSKI, RYSUNEK, WSTRZYMANIE, ODLICZENIE, MDŁOŚĆ, BOROWIK DUPAINA, MIODOJAD WYSPOWY, MANIERYSTA, OBŁOŚĆ, DZIEŁO SZTUKI, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, OBCHODOWY, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, PLUGIN, MASZT, PRZYCZYNA FORMALNA, TANK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, ŻAŁOBA, HIPOSTYL, CHOLEWKA, IMIENNICTWO, ASTER, WAMPIR, JUGOSŁOWIAŃSKI, TŁUMACZ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KALENDARZ, RAKIETOWIEC, DESPOCJA, WOLICJONALNOŚĆ, STARY WYŻERACZ, KANCERA, PATENT, NALEGANIE, KOTEWKA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, NOSIDŁO, SZCZAWIOWA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, BLIŻSZOŚĆ, POKOLENIE, KWADRAT MAGICZNY, FERROELEKTRYK, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, ZIEMIA OBIECANA, INSTRUMENT POCHODNY, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, MIODOJAD GÓRSKI, OSET SIWY, JĄDRO, POLICJA DROGOWA, OLEJ FUZLOWY, HIPSTER, PRACOWNIK, HOBBYSTA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, CHLUBNOŚĆ, THRILLER, ŻYWOTNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, PRZYCHYLNY WIATR, KWARTET, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, SILNIK BEZRUCHOWY, SPOLEGLIWOŚĆ, STRUDEL, OPIESZAŁOŚĆ, POZBYCIE SIĘ, MŁOT, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, DYSKONTYNUACJA, GWIAZDA BETLEJEMSKA, IMPLIKANT PROSTY, LAPAROSKOPIA, SZKAPLERZ, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, KREDYT BALONOWY, NIESTEROWNOŚĆ, GRUPA TOPOLOGICZNA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, LENIUSZEK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, POWAŻNOŚĆ, HALMA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, STRONA, LOTNIK, BODY PAINTING, BERA, ZGODNOŚĆ, CZOŁÓWKA, TRZYKROTNOŚĆ, WKŁADKA GRAMOFONOWA, KONFLIKT TRAGICZNY, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, WITELLARIUM, RAKARZ, MŁODA, GÓRNIK, NIEKOSZTOWNOŚĆ, METODA, CIASNOŚĆ, PROGRESISTA, BIOLOG, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, GAROWY, FAZA, PIES STRÓŻUJĄCY, PRĄD GALWANICZNY, BAJOŃSKA SUMA, OSTRY KURS, WANNA, SUMO, PROKARIONT, PRZESŁONA, ZESPÓŁ ROŚLINNY, LAMA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, PÓŁZAWODOWIEC, ASTRONAUTYKA, SZKŁO ORGANICZNE, PYTEL, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, ASFALT, CIEPLUCH, CUKIER MLEKOWY, MIKROPRĄD, PODZIEMIE, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PIONIER, ABLACJA, PRZECINEK, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, ZAPŁON, MONUMENT, CHÓR, INFLACJA PŁACOWA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ?PROSTAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KIBIC, KTÓRY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ PRZYCHODZI NAJCZĘŚCIEJ Z DZIEĆMI, NIGDY NIE SIADA NA ŻYLECIE, TYLKO ZAJMUJE DROŻSZE MIEJSCA, PODCZAS MECZU JEST ZAJĘTY NP. JEDZENIEM KIEŁBASEK, A NIE PRAWDZIWYM KIBICOWANIEM,NIEDZIELNY KIBIC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KIBIC, KTÓRY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ PRZYCHODZI NAJCZĘŚCIEJ Z DZIEĆMI, NIGDY NIE SIADA NA ŻYLECIE, TYLKO ZAJMUJE DROŻSZE MIEJSCA, PODCZAS MECZU JEST ZAJĘTY NP. JEDZENIEM KIEŁBASEK, A NIE PRAWDZIWYM KIBICOWANIEM,NIEDZIELNY KIBIC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JANUSZ kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.)
PIKNIK kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JANUSZ
kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.).
PIKNIK
kibic, który na imprezę sportową przychodzi najczęściej z dziećmi, nigdy nie siada na żylecie, tylko zajmuje droższe miejsca, podczas meczu jest zajęty np. jedzeniem kiełbasek, a nie prawdziwym kibicowaniem,niedzielny kibic (na 6 lit.).

Oprócz KIBIC, KTÓRY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ PRZYCHODZI NAJCZĘŚCIEJ Z DZIEĆMI, NIGDY NIE SIADA NA ŻYLECIE, TYLKO ZAJMUJE DROŻSZE MIEJSCA, PODCZAS MECZU JEST ZAJĘTY NP. JEDZENIEM KIEŁBASEK, A NIE PRAWDZIWYM KIBICOWANIEM,NIEDZIELNY KIBIC sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KIBIC, KTÓRY NA IMPREZĘ SPORTOWĄ PRZYCHODZI NAJCZĘŚCIEJ Z DZIEĆMI, NIGDY NIE SIADA NA ŻYLECIE, TYLKO ZAJMUJE DROŻSZE MIEJSCA, PODCZAS MECZU JEST ZAJĘTY NP. JEDZENIEM KIEŁBASEK, A NIE PRAWDZIWYM KIBICOWANIEM,NIEDZIELNY KIBIC. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x