CZŁOWIEK, KTÓRY MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁ DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ MU ONE (JEST ZAHARTOWANY, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPARTANIN to:

człowiek, który miłuje ascezę, przywykł do trudnych warunków życia, nie przeszkadzają mu one (jest zahartowany, tak jak podobno zahartowani byli mieszkańcy Sparty) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPARTANIN

SPARTANIN to:

mieszkaniec Sparty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁ DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ MU ONE (JEST ZAHARTOWANY, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.424

ACHEIROPOIETA, NEGACJONIZM, DORADCZYNI, PRYNCYPAŁ, EMBRIOGENEZA, PASZA, CZYNNOŚĆ POZORNA, SKAŁA LUŹNA, DEBLISTA, GESTALT, FIRMÓWKA, MIECHOWIANIN, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, ALTANNIK FIOLETOWY, WSZETECZNOŚĆ, STROLLER, INDYWIDUALIZM, NIECZUCIE, POMOCNIK, KOSZT KOMPARATYWNY, GOŁĄBECZEK, KAMIEŃ PROBIERCZY, DEMAGOG, GOŁĄBEK, KOŃ LEJCOWY, KLEJARZ, KEYBORD, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, BEZŻUCHWOWCE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PRAKTYKUJĄCY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ROŚLINY TELOMOWE, HIEROFANT, SYGNAŁ CIĄGŁY, SPORT EKSTREMALNY, ZWODNICZOŚĆ, STUPOR, POPULACJA STACJONARNA, POBIAŁKA, PRZYBUDÓWKA, EWKA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, UMOWA KONTRAKCYJNA, PRĘDKOŚĆ, WYRAKI, JAJKO NA MIĘKKO, USYTUOWANIE, ZNAJOMY, KAJMAK, KRUSZARNIA, TAN, NIĆ KODUJĄCA, WĘGRZYNEK, NIESTOSOWNOŚĆ, MRZYGŁÓD, ZANOKCICA MUROWA, KOPUŁKA, ROSTBEF, PROGRAM TELEWIZYJNY, CIEMNOTA, KONTENER, OWRZODZENIE PIERWOTNE, JORDAŃCZYK, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, ROŚLINA FOSYLNA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, MRÓWNIK, REAKCJA KATALITYCZNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, OPIJUS, PAPROTNICA KRUCHA, GŁOSICIEL, BERGMAN, KERMESYT, PROLETARIUSZ, DŁOŃ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, LUKRECJA, WATA, CYWIL, LEMUR WARI, POLITYK, BONGOSY, CENTRALA, POSŁUSZNICA, INDYFERENT, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, DRAŃ, PIĘCIORNIK SIWY, DYMISJA, KONCHIOLINA, FUTERKO, WEKTOR ZACZEPIONY, RARYTAS, POSZKODOWANY, BONITO, PLASTYCZNOŚĆ, MODRZEW, PATYK, LESER, WIRTUOZOSTWO, NIEPRAWOŚĆ, SOLUBILIZACJA MICELARNA, GODZIWOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, MIŚ, ATMORADIOGRAF, DOBÓR KREWNIACZY, KASZANA, UTRAKWIZM, OTWÓR DRZWIOWY, RUCH EKOLOGICZNY, MIEDZIANE CZOŁO, UKŁAD NIEINERCJALNY, KĄPIEL POWIETRZNA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, SAMOJEBKA, CZĘŚĆ ZDANIA, FELLINI, ŁOPACIARZ, DZIKA KARTA, KLASY, SAMOLOT BOMBOWY, LENTZ, RATA KAPITAŁOWA, ŁUSKA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, BIAŁA DIETA, OPTYKA FALOWA, ŁADOWNICZY, CHUJÓWKA, WATA, FUKS, MGŁA WYKŁADNICZA, DROGA KOLEJOWA, REKTOR, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, DZIAD, HIGIENA WETERYNARYJNA, EKSPEDIENT, ILUZJA PIENIĄDZA, SĘKACZ, SITWA, KORUPCJOGENNOŚĆ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, WYCINEK, GORYL NIZINNY, MODEL, OZONOSFERA, PODWIELOKROTNOŚĆ, PALUDAMENT, HARTOWNOŚĆ, FORMUŁA ATOMOWA, MARCHWIANE RĘCE, RODAK, POZYTYWIZM, DNI, ENDURO, OSIEDLE, D, ODBIJANY, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, PUPILEK, NAURAŃCZYK, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KSEROFIT, SER PODPUSZCZKOWY, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, GEN HIPOSTATYCZNY, BONZA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KOŁNIERZ, ŻAL, GAJOWIEC ŻÓŁTY, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, GRADUACJA, SUMATRZANIN, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, GOSPODARKA TOWAROWA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ZMARŹLAK, DZIARSKOŚĆ, KABRIOLET, KOTYLOZAURY, OPRAWA, GETTO ŁAWKOWE, DONICZKOWCE, TENIS STOŁOWY, POUFAŁOŚĆ, ZŁĄCZENIE, NIESYMETRYCZNOŚĆ, SAMOGŁOSKA NISKA, ZMIENNA ZALEŻNA, KOLEJE LOSU, UBEZWŁASNOWOLNIONY, TOMIZM, ANGLIK, MŁYNOWY, WOLNOŚĆ, TAON, DIALIZA, KAMIKADZE, BAŁAGULSZCZYZNA, HAK, BEZAN, PREZBITER, TEOLOGIA PASTORALNA, SZOPEN, MOIETY, LEADER, SCHAB, GUYS, TABLICZKA ZNAMIONOWA, CZYNSZ WOLNY, IDYLLA, PODZIEMIE, PINGWIN CESARSKI, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, MINIMALIZM, SZLAGIER, WICEMISTRZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, FILOZOFIA KRYTYCZNA, KWADRANT, BOŚNIACKOŚĆ, GRUPA ALGEBRAICZNA, ZMYŚLNOŚĆ, NOŚNIK, GRZYB CHRONIONY, IRAŃCZYK, SYNTEZA, SAMOISTNOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, MIÓD SZTUCZNY, SŁABEUSZ, CIŚNIENIE, SPOTKANIE MODLITEWNE, FACHURA, HUMANIORA, BORAZON, GATUNEK BLIŹNIACZY, MANDŻUR, OPIESZAŁOŚĆ, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, JULA, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, SZYKANA, IRLANDCZYK, SARKOIDOZA, SNIFTER, ZAPALENIE, SZTUBACKOŚĆ, MAKSYMA, KRWINKA, PRAKTYCZNOŚĆ, MIANOWNIK, GLINIASTOŚĆ, PIASECZNICA, TURYSTYKA ABORCYJNA, STEP, KONIK POLSKI, KAPITALISTA, RUGI, TRYB ŻYCIA, GRUCZOŁ POTOWY, GOŁĘBIĄTKO, SYSTEM KONSORCYJNY, PRZEKŁAD, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, SARYIG, NOŚIĆ, FILOLOGIA SERBSKA, PAGI, REGULARYZACJA TICHONOWA, VIRGA, CYNKOGRAFIA, PIENIĄDZ TOWAROWY, KARCYNOGEN, TRANSWESTYTKA, PIĘĆSETKA, WIZYTÓWKA, SMARD, BUŁKA MONTOWA, LENIUCH, NITROBAKTERIA, PAMIĄTKOWOŚĆ, SKAŁA WULKANICZNA, NIEGRZECZNOŚĆ, RZEZAK, GWÓŹDŹ, EGZOCENTRYZM, ONA, CZŁON ODWRACALNY, TWIERDZENIE, ?NIEMODNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁ DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ MU ONE (JEST ZAHARTOWANY, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁ DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ MU ONE (JEST ZAHARTOWANY, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPARTANIN człowiek, który miłuje ascezę, przywykł do trudnych warunków życia, nie przeszkadzają mu one (jest zahartowany, tak jak podobno zahartowani byli mieszkańcy Sparty) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPARTANIN
człowiek, który miłuje ascezę, przywykł do trudnych warunków życia, nie przeszkadzają mu one (jest zahartowany, tak jak podobno zahartowani byli mieszkańcy Sparty) (na 9 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁ DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ MU ONE (JEST ZAHARTOWANY, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁ DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ MU ONE (JEST ZAHARTOWANY, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY). Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x