Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZASADNICZA ODMIENNOŚĆ, CECHA TEGO, CO JEST PRZECIWNE, ODWROTNE WZGLĘDEM PORÓWNYWANEJ RZECZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWIEŃSTWO to:

zasadnicza odmienność, cecha tego, co jest przeciwne, odwrotne względem porównywanej rzeczy (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZECIWIEŃSTWO

PRZECIWIEŃSTWO to:

coś zupełnie przeciwnego do czegoś lub kogoś innego (na 14 lit.)PRZECIWIEŃSTWO to:

coś, co stanowi przeszkodę, utrudnia osiągnięcie, zrealizowanie czegoś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADNICZA ODMIENNOŚĆ, CECHA TEGO, CO JEST PRZECIWNE, ODWROTNE WZGLĘDEM PORÓWNYWANEJ RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.492

SKUTECZNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, GOOGLE, WOREK, MANDAT, ZDANIE WZGLĘDNE, KOLUGO, OPIJUS, BEZECNOŚĆ, MYDELNICZKA, GRUPA PRZEMIENNA, AKCJA, CECHA PODZIELNOŚCI, NIEZAWODNOŚĆ, OZDOBA, STADO, KARMIENIE, ARCYDZIELNOŚĆ, PRZODOWNIK PRACY, OBROŃCZYNI, KAZIRODCZOŚĆ, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, ATUT, NERECZNICA, LUBIEŻNOŚĆ, IMPRESYJNOŚĆ, NIEPOBOŻNOŚĆ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, NIEISTOTNOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, NIEZDARNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, DECENTRALIZACJA, RAK RZECZNY, SEDNO, SEZONOWIEC, WIELOFAZOWOŚĆ, ROZŁOŻYSTOŚĆ, GŁUPIĄTKO, KRUSZARNIA, WYRAŹNOŚĆ, UBYTEK, ASOCJACJONISTA, UTWARDZACZ, BASEN, ZMIENNOPŁAT, MINERALIZATOR, DOLINA V-KSZTAŁTNA, OBCHODOWY, KOTERIA, ARONIÓWKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, OPOKA, DONIESIENIE, APORT, PRZECHÓW, OBUSTRONNOŚĆ, PODSZEWKA, NASIĘŹRZAŁOWCE, BARCZATKA, PASTA, RODELA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, DŹWIGACZ DACHOWY, TRASZKA GÓRSKA, PŁYNNOŚĆ, JEŁOP, DRENAŻ KIESZENI, OKAZJA, SZCZENIACKOŚĆ, AUSTRALIA, HYPERODAPEDON, TWIERDZENIE WILSONA, TONACJA, MELDUNEK SYTUACYJNY, GRA CYLINDRYCZNA, SILNIK INDUKCYJNY, WIDELEC, POSTULATYWNOŚĆ, ZABAWA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, POPRZEWRACANIE, AZJATYCKI TYGRYS, FRAKCJA, ANALIZA PORTFELOWA, NAWAŁNIK, NIEWSPÓŁOSIOWOŚĆ, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, SEKWENCJA KODUJĄCA, KATALOG RZECZOWY, WYSPA KONTYNENTALNA, REJESTRZYK, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, RZODKIEWNIK, TOPOLOGIA ILORAZOWA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, REPUBLIKA FEDERALNA, GOŁODUPIEC, ŻARŁACZ LUDOJAD, PŁOCHLIWOŚĆ, HUMOR, KOLAMINA, SONDA, GŁADKOŚĆ, POŚWIST, AZTREONAM, SIŁA AERODYNAMICZNA, PRZEJEMCA, SUBTELNOŚĆ, INDYKATOR, NAWALANKA, CENA DETALICZNA, PUPILEK, KLASYFIKACJA, NIEZDOLNOŚĆ, MIŚ, ANGLOARAB SHAGYA, ROZMACH, BLEDZIUCH, RETORTA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, FUNKCJONALIZM, MIODNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, DIAFTOREZA, FATALIZM, CYTADELA, PATYCZAK, PROCENT PROSTY, WRZASKLIWOŚĆ, NIEŻYWOTNOŚĆ, REAKCJA ZAPALNA, ZDANIE APODYKTYCZNE, CZAS TERAŹNIEJSZY, CHORY NA GŁOWĘ, PALENISKO RETORTOWE, WARZYWO, LAMBADZIARA, SKĄPOŚĆ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, WYTRAWNOŚĆ, FANABERIA, CZUB, ZGRABNOŚĆ, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, KOSZATNICA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, MAKROCYTOZA, DYSKURSYWNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, ZAPALENIE, POŁOŻENIE, PRODUKTYWNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, PRAWO RZECZOWE, PRZYDZIAŁ, ANTENA HELIKALNA, KRUCZOŚĆ, FICZER, NIEDOBÓR, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, KANAŁ ŻEGLOWNY, FUNKCJA ADDYTYWNA, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, KOLO, AJWAR, KLAWIK, MANDAT WOLNY, SABATARIANIZM, TURANOWIE, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZŁOTA KLATKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, NIEDELIKATNOŚĆ, METODA TERMICZNA, PROSTACKOŚĆ, GNIOTOWNIK, RULETKA, LODÓWKA, DREWNO LETNIE, MERYTERIUM, ZAKUPY, INTERESOWNOŚĆ, BENZYNA CIĘŻKA, DZIĘCIOŁ, PROSTACTWO, SZTUBACKOŚĆ, NIEUWAŻNOŚĆ, WANNA, WOSKOWATOŚĆ, GENTELMAN, PRELUDIUM, KASZTAN, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, WIENIEC, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SSANIE, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, ASYMILACJA, KOŁO JEZDNE, KOŚCIELNOŚĆ, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, POZAHISTORYCZNOŚĆ, ANTROPOCENTRYZM, ZWARA, RAK PRĘGOWATY, EKSKLUZYWIZM, DWA OGNIE, PINGWINY, TEREN OTWARTY, STRONNOŚĆ, PION, UNIWERSALIZM, ATMORADIOGRAF, TRANSPARENTNOŚĆ, RZĄDNOŚĆ, ZBIÓR RZECZY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, GAŁĘZIAK, BEZPARDONOWOŚĆ, WIEK ZGODY, SZKŁO ORGANICZNE, FOTOTROPIZM, STANOWISKO, UPALNOŚĆ, PAKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, DOBRO PRYWATNE, GOSTEK, WIZERUNEK, UKŁAD JEZDNY, DESIGN, BEZECNOŚĆ, OSTRA AMUNICJA, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, JEDNOKROTNOŚĆ, NIEUŻYWALNOŚĆ, ARABSKI, ADAM SŁODOWY, MARUDZTWO, NIEWYRAŹNOŚĆ, PERLISTOŚĆ, DUSZNICA, PIRYDOKSAMINA, RACHUNEK PERTURBACYJNY, MAGIEL, LEPSZOŚĆ, SZELMA, NADGORLIWOŚĆ, ZACHOWAWCA, DELFIN, SWATKA, OBRAZ, KOMPOZYCYJNOŚĆ, EPICYKL, AKRYBIA, WYJADACZ, ZDERZAK, BAWEŁNA, PRYWATNOŚĆ, SCREENSHOT, MOŻLIWOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, NIELICZNOŚĆ, MIARA NIEZWARTOŚCI, KOPARKA NADPOZIOMOWA, ZARADNOŚĆ, CIEŃ, TOPOLA CZARNA, PLUTOKRACJA, FUNKCJE AMPLITUDY, ARTERIOGRAFIA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DRZWI, NEOKATECHUMENAT, UKRZYWDZONY, ZASADA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PARAMETR, ZADUPIE, DZIURA, KICZ, LENIUCH, AUSTRALIJSKOŚĆ, ŚWIADKOWA, NIEPRZYSTOSOWANIE, NATARCZYWOŚĆ, OSTROŚĆ, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ZALEŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zasadnicza odmienność, cecha tego, co jest przeciwne, odwrotne względem porównywanej rzeczy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASADNICZA ODMIENNOŚĆ, CECHA TEGO, CO JEST PRZECIWNE, ODWROTNE WZGLĘDEM PORÓWNYWANEJ RZECZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
przeciwieństwo, zasadnicza odmienność, cecha tego, co jest przeciwne, odwrotne względem porównywanej rzeczy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWIEŃSTWO
zasadnicza odmienność, cecha tego, co jest przeciwne, odwrotne względem porównywanej rzeczy (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x