CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CIEKAWSKI, NADMIERNIE CIEKAWY, CHCE WSZYSTKO WIEDZIEĆ, WTYKA NOS W CUDZE SPRAWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEKAWSKOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest ciekawski, nadmiernie ciekawy, chce wszystko wiedzieć, wtyka nos w cudze sprawy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CIEKAWSKI, NADMIERNIE CIEKAWY, CHCE WSZYSTKO WIEDZIEĆ, WTYKA NOS W CUDZE SPRAWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.130

PORZĄDNOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, GRZESZNOŚĆ, NOŚNIK NARZĘDZI, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, INFORMACJA, SZEREG ROZBIEŻNY, PINGWIN MAŁY, PŁEĆ, ILUMINATOR, RUBASZNOŚĆ, UBOGI, RELACJA TOTALNA, GRZYB TWARDZIOSZEK, OBRONA CARO-KANN, BAZYLISZEK, NARKOTYK MIĘKKI, UCHO, LEK PRZECIWLĘKOWY, ZDATNOŚĆ, ALGORYTM RÓWNOLEGŁY, STARY MALUTKI, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, DERYWAT, WSPOMNIENIE, WICHROWATOŚĆ, FATALIZM, NADZÓR BANKOWY, GORYCZAK, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, WIECZNY ŚNIEG, SZTYWNIACTWO, SYRENI ŚPIEW, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, KACZKA, ROZTOCZE, BEZINWAZYJNOŚĆ, WIZYTÓWKA, OBWÓD REZONANSOWY, INKWIRENT, GERMANISTA, POMPA POŻARNICZA, DIFFERENTIA SPECIFICA, KUŚNIERCZYK, RYWALIZACYJNOŚĆ, OSTROŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, REFLEKTOR, CZARCIE NASIENIE, KINAZA BIAŁKOWA, CECHA PSYCHICZNA, KATASTROFALNOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, IZOMORFICZNOŚĆ, BOMBA, ŻUCHWA, OFENSYWA, EMULGACJA, TORPEDA AKUSTYCZNA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, NATURALIZM, ÓSEMKA, PIECUCH, BIZNESIK, WKŁAD DEWIZOWY, INCYDENTALNOŚĆ, AKOLITA, MEDIALNOŚĆ, KLIMAT, DWÓJKA PODWÓJNA, OSET SINY, MIRAŻ, NIEGOSPODARNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, CIASNOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IB, HURTNICA PODOBNA, BROWAR, CZAS STREFOWY, OGRANICZONOŚĆ, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, ANIOŁEK, MAKLER, SĄD OSTATECZNY, MAGISTERIUM, JĘZYK ŻYWY, FAJERWERKI, KA, KANCEROGEN, RYJ, PŁASZCZKA NAGA, LEŻNIK, ASTER, ZROŚLAK, CZEREŚNIAK, ROZWÓRKA, ETIOPSKI KLASYCZNY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, TRYB OZNAJMUJĄCY, PRZEDŁUŻACZ, KLAUSTROFOBIA, SEROCZEŃ, LOTNOŚĆ, BRYLASTOŚĆ, SYLWETKA, HELMINTOLOGIA, PULMAN, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, BYSTROŚĆ, BIEGŁOŚĆ, NAGOŚĆ, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, WRAPS, DAR, OPAT KOMENDATORYJNY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, PRAWO DŻUNGLI, USŁUGA KONSUMPCYJNA, WYLĘGARNIA, ZNAK KOREKTORSKI, BAKTERIE METANOGENICZNE, OSTROŚĆ, DURNOŚĆ, NOWICJUSZKA, LOGIKA MATEMATYCZNA, RACJONALIZM, SPRĘŻYSTOŚĆ, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, WYCZERPYWALNOŚĆ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, MENADŻER, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, PĘPAWA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, SUTEK, MORDUCHNA, JARZĄB GRECKI, RESOR, POGONIEC, UKRZYWDZONY, SILNIK PAROWY, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, RYNSZTOK, ŚWIERK BREWERA, SCEPTYK, WOJAK, NIEZRĘCZNOŚĆ, BABA, NÓW, TATA, POŻERACZ SERC, NIEKONSEKWENCJA, STALNICA, PASO PERUWIAŃSKI, REFLEKTOR, SZKARADZTWO, ABSOLUTNOŚĆ, CHORAŁ, GAMONIOWATOŚĆ, DOMICYL, SYTUACJA BYTOWA, RAK STAWOWY, ARANŻER, KONDYCJONALIZM, NIECELOWOŚĆ, MIĘSIARZ, KAMPYLOGNATOID, PEWNIK, JANCZAR, JĘZYK SZWEDZKI, CHALKOGRAFIA, CIĘŻKA STOPA, NIEKONKRETNOŚĆ, NOZDRZAKI, PIERDOLETY, BRONIOZNAWSTWO, WIRTUOZERIA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, GLINIANE RĘCE, GŁUSZYCA, MISTRZ, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, ROZTROPNOŚĆ, TEORIA PERTURBACJI, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, BOMBER, ŚWIERK, SNIFFER, GUZ ŁAGODNY, ŻYŁA PODKOLANOWA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ANTROPOCENTRYZM, SŁODYCZ, KOLIDAR, OTOCZENIE, FRAMUGA, WIDLISZEK, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ABSOLUTYZM, NAROWISTOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CZERWONA KSIĘGA, SKOCZKOWCE, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, DOKSOGRAF, JASTRZĘBI NOS, ROZKŁAD, OBSESJA, ZAWŁOTNIA, MŁODA, BIOLOG, MOWA KOŃCOWA, KMIOTEK, TKANKA MIĘKKA, LEMNID, DEMISEKSUALISTA, WARIOGRAF, ENTEROTOKSYNA, PIERWSZOŚĆ, ODNALAZCA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, BANALNOŚĆ, RÓW TEKTONICZNY, ANIOŁ STRÓŻ, OGNIWO GAZOWE, ZBIORNIK, ANALITYCZNOŚĆ, KOŚĆ ZĘBOWA, TASIEMCE, WIZJONER, BEZDENNOŚĆ, SIMOLESTES, RADIOWIEC, FOREMAN, WIDZIMISIĘ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, BUMER, ALTERNATYWA, BROŃ CHEMICZNA, ZBYWCA, KOMIN, TAKSON MONOFILETYCZNY, OSTROŚĆ, TRAWERS, STOPNIOWALNOŚĆ, RĘCZYCIEL, LICZEBNIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, BEZAN ŻAGIEL, CWANOŚĆ, KOKSOWNIK, DELIKATNOŚĆ, BIDŁO, NIEKOMPETENTNOŚĆ, TURANOWIE, PIEPRZ GWINEJSKI, ŚCISŁOŚĆ, PRZYCZYNEK, JURNOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, PRZECHODNIOŚĆ, GEREZA ANGOLAŃSKA, INSTRUMENT DĘTY, RUTYNIARZ, CYBERNETYZACJA, WIERTNIK, MASKA, STOPA PROCENTOWA, NASIĄKLIWOŚĆ, MAJOWY PRACOWNIK, KUMA, XENON, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, NIETOPERZE OWADOŻERNE, DYNAMIKA, KREDYT HIPOTECZNY, KONDENSATOR, PUSZYSTOŚĆ, POKOLENIE SANDWICZOWE, PRACOBIORCA, KOŁEK, HELIOFIZYKA, GLINIASTOŚĆ, ASYLABIZM, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, OBROŃCZYNI, LOGOGRAF, OZONOSFERA, AGNOSTYK, SZTAFAŻ, NADAWCA, CHWYTAK, ?REGISTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.130 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CIEKAWSKI, NADMIERNIE CIEKAWY, CHCE WSZYSTKO WIEDZIEĆ, WTYKA NOS W CUDZE SPRAWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CIEKAWSKI, NADMIERNIE CIEKAWY, CHCE WSZYSTKO WIEDZIEĆ, WTYKA NOS W CUDZE SPRAWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEKAWSKOŚĆ cecha człowieka, który jest ciekawski, nadmiernie ciekawy, chce wszystko wiedzieć, wtyka nos w cudze sprawy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEKAWSKOŚĆ
cecha człowieka, który jest ciekawski, nadmiernie ciekawy, chce wszystko wiedzieć, wtyka nos w cudze sprawy (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CIEKAWSKI, NADMIERNIE CIEKAWY, CHCE WSZYSTKO WIEDZIEĆ, WTYKA NOS W CUDZE SPRAWY sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST CIEKAWSKI, NADMIERNIE CIEKAWY, CHCE WSZYSTKO WIEDZIEĆ, WTYKA NOS W CUDZE SPRAWY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast