SHAROVIPTERYX - RODZAJ WCZESNOTRIASOWEGO (251-245 MLN LAT TEMU) GADA, JEDNEGO Z PIERWSZYCH GADÓW SZYBUJĄCYCH; MÓGŁ BYĆ KREWNYM LUB PRZODKIEM PTEROZAURÓW, CHOCIAŻ TA TEORIA JEST KONTROWERSYJNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZAROWIPTERYKS to:

Sharovipteryx - rodzaj wczesnotriasowego (251-245 mln lat temu) gada, jednego z pierwszych gadów szybujących; mógł być krewnym lub przodkiem pterozaurów, chociaż ta teoria jest kontrowersyjna (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SHAROVIPTERYX - RODZAJ WCZESNOTRIASOWEGO (251-245 MLN LAT TEMU) GADA, JEDNEGO Z PIERWSZYCH GADÓW SZYBUJĄCYCH; MÓGŁ BYĆ KREWNYM LUB PRZODKIEM PTEROZAURÓW, CHOCIAŻ TA TEORIA JEST KONTROWERSYJNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.522

GMINA GÓRNICZA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, LORDOSTWO, ŁUSZCZAK, KONFISKACJA, PROSTOLINIOWOŚĆ, JEZIORO POLODOWCOWE, PIECZEŃ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PRZEPLOTNIA, KACENJAMER, TUBA, OLEJEK ETERYCZNY, PANICZĄTKO, PODCHLEBSTWO, ULOT, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PROSTOWNIK SELENOWY, WODNIAK, PODPORA, PIĘKNOŚĆ, FLAKON, PRZĘDZA, PIĘKNOŚĆ, HOMOSEKSUALIZM, GOŚCIU, PROGRAM UŻYTKOWY, PIEPRZ RÓŻOWY, DAROWNIK PRZEDZIWNY, PIERNACZ, RELING, KOMAT, KOIMEK BEZŁODYGOWY, WYCIĄG TALERZYKOWY, ŁUSKA, BALUT, PODRZUT, PUPIL, ZGNIŁKI, ZALEŻNOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, METEOROGRAF, APOLOGIA, MINUTA, SYSTEM ALARMOWY, MAKAK JAPOŃSKI, ARABICA, ORNITODESM, TAKSON MONOFILETYCZNY, CZESTER, DRAGA, BAGNIAK, POSKROMICIEL, WIATROWNICA, ŁYCHA, JUBILER, UNIFORM, WĘŻOWNICA, ZAKURZENIE, ŚWIERK BREWERA, POUFAŁOŚĆ, ASKEPTOZAUR, POMURNIK, POWINOWACTWO OSIOWE, TWIERDZENIE MENELAOSA, ZWIERCIADŁO, PAUPER, TYGIELEK, POWŁÓCZYSTOŚĆ, OKO, DERYWAT, ROZMARYN, POMROWICOWATE, POPULACJA STACJONARNA, PISANOZAUR, DURNOŚĆ, SŁUGA BOŻA, SPĄGNICA, ASYSTA GRAWITACYJNA, CUGANT, PANEL PODŁOGOWY, SOFA, KRYSZTAŁ, DONOR, CZERWONA KRWINKA, OSCYLATOR, TERAPIA ODRUCHOWA, NORMALIZACJA, ZGNIŁOŚĆ, BABULINKA, KOMISUROTOMIA, PANDERICHTYS, NIEUŻYTECZNOŚĆ, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, BALECIK, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PROTEINA, AKREDYTACJA, CIAŁKO, RYBOPŁAZ, CYMBAŁ, PACJENCJA, KLINIEC, AKADEMIA, KANAŁ, MEGAPOZYTYW, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, OSMYK, DICYNODON, JEZIORO DYSTROFICZNE, AGAMA, MIAŁ, NAPÓJ, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, OWOC POZORNY, ANGLOFOBIA, OTWOREK, PUSZKA, OŚMIOLECIE, SZUMOWINA, ANGIELSKOŚĆ, GĄSKA, ŚWIATŁO, PIEPRZ CZERWONY, PYZY, BOMBA LOTNICZA, WENESEKCJA, BLOK, SUCHY TYNK, DWUNASTOLECIE, SOŁTYSOSTWO, SŁUPICA, CZOŁG SAPERSKI, TYSIĄCLECIE, ŁUPACZKA, ANHANGUERA, MENTALNOŚĆ, MOTOR, BUTYL, SIŁY POKOJOWE, CEWKA PUPINOWSKA, STOLIK, SUW, KATEGORIA, SKŁAD, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, DYSKONTO, MIRAŻ, DEKLARACJA, POMOC SPOŁECZNA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ŻART, TYRANIA, BALOTADA, DIABLOTKA, DOKUMENT, BOZIA, HAFCIARSTWO, ŚRODEK MASY, RAGLAN, FINITYZM, TRYCYKL, STANDING FINANSOWY, OCZKO, KONKATEDRA, FIZYKA STATYSTYCZNA, DYMKA, NUDZIARZ, ZARZUCAJKA, KWASEK, AURA, KRAJKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, CHINON, PRZENOSICIEL, WARTOŚĆ, NIEWYPAŁ, HARDTOP, BRONA, NIECHLUJ, DOŻYWOTNOŚĆ, OBRONA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, STARTUP, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ANODA, KOLOR LUKOWY, INSTRUMENT POCHODNY, MASCARPONE, ZBIORKOM, ZAMSZ, KEYBOARD, PASCHA, HURMA, GENETYKA KLINICZNA, NAZWA RZETELNA, DWORSKOŚĆ, DOMINANTA, GENTELMAN, BIDŁO, ZACHODNI GORYL NIZINNY, KWIATUSZEK, STRZĘPIAK, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, SEROKONWERSJA, TRENCZ, SIERPIK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, USTĘP, CYPRYS, MECHANIZM JEZDNY, PRECYPITACJA, PATROLOWIEC, TEOGONIA, ZEWŁOK, PLACEK, BEZECEŃSTWO, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RATING KREDYTOWY, MELUZYNA, SARAFAN, KRYPTOMERIA, KOSZT ALTERNATYWNY, ŚCIANKA, TRYB, ŁUSZCZAK INDYGO, KULCZYBA, KONWENT, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, OŚLE UCHO, ILOCZYN JONOWY, GERYLASI, PAWĘŻ, KOZŁOWIEC, SOCJALDEMOKRATA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, FLAZOLET, REGENERAT, TEORIA POTENCJAŁU, ALAIN, JON, ZAPROSZENIE, MRÓWKA ĆMAWA, PORZĄDNOŚĆ, DELEGACJA, SZPETOTA, AULOS, RÓŻA, PŁYTA KORKOWA, TARAN, PLIOZAUR, JĘZYK TAMILSKI, OSPOWATOŚĆ, BIOSFERA, KREOL, ARCHETYPOWOŚĆ, PASTERSTWO, NADŻERKA, WRÓBEL, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PRZYWODZICIEL WIELKI, INFIKS, HIN, PRZEBÓJ, NERWOWOŚĆ, SŁONECZNIK, SZKARADZIEJSTWO, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, PIELMIENI, GRAFOSKOP, IMPLIKACJA MATERIALNA, FORMA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ZGŁOSKOWIEC, SYLWETA, WESOŁOŚĆ, WŁASNOŚĆ, D, SALWA BURTOWA, PYTONIAKOWATE, DOMEK DLA LALEK, TOKSYNA SINICOWA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, BROŃ OBUCHOWA, ZNACZENIE, PODRÓŻ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, OSTATNI, JEDLINA, SIEĆ, TATAR, BALAST, YALE, REWITALIZACJA, WYSTĘPOWANIE, ?PRZEDMIOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SHAROVIPTERYX - RODZAJ WCZESNOTRIASOWEGO (251-245 MLN LAT TEMU) GADA, JEDNEGO Z PIERWSZYCH GADÓW SZYBUJĄCYCH; MÓGŁ BYĆ KREWNYM LUB PRZODKIEM PTEROZAURÓW, CHOCIAŻ TA TEORIA JEST KONTROWERSYJNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SHAROVIPTERYX - RODZAJ WCZESNOTRIASOWEGO (251-245 MLN LAT TEMU) GADA, JEDNEGO Z PIERWSZYCH GADÓW SZYBUJĄCYCH; MÓGŁ BYĆ KREWNYM LUB PRZODKIEM PTEROZAURÓW, CHOCIAŻ TA TEORIA JEST KONTROWERSYJNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZAROWIPTERYKS Sharovipteryx - rodzaj wczesnotriasowego (251-245 mln lat temu) gada, jednego z pierwszych gadów szybujących; mógł być krewnym lub przodkiem pterozaurów, chociaż ta teoria jest kontrowersyjna (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZAROWIPTERYKS
Sharovipteryx - rodzaj wczesnotriasowego (251-245 mln lat temu) gada, jednego z pierwszych gadów szybujących; mógł być krewnym lub przodkiem pterozaurów, chociaż ta teoria jest kontrowersyjna (na 14 lit.).

Oprócz SHAROVIPTERYX - RODZAJ WCZESNOTRIASOWEGO (251-245 MLN LAT TEMU) GADA, JEDNEGO Z PIERWSZYCH GADÓW SZYBUJĄCYCH; MÓGŁ BYĆ KREWNYM LUB PRZODKIEM PTEROZAURÓW, CHOCIAŻ TA TEORIA JEST KONTROWERSYJNA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SHAROVIPTERYX - RODZAJ WCZESNOTRIASOWEGO (251-245 MLN LAT TEMU) GADA, JEDNEGO Z PIERWSZYCH GADÓW SZYBUJĄCYCH; MÓGŁ BYĆ KREWNYM LUB PRZODKIEM PTEROZAURÓW, CHOCIAŻ TA TEORIA JEST KONTROWERSYJNA. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast