RODZAJ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE WSPOMAGA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI POPRZEZ DOGODNE INTERFEJSY UŻYTKOWE ORAZ USPRAWNIA, MODYFIKUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE W CELU WYKONYWANIA PROGRAMÓW W BARDZIEJ WYGODNY I WYDAJNY SPOSÓB, A PRZY TYM POZBAWIONY BŁĘDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE to:

rodzaj oprogramowania, które wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE WSPOMAGA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI POPRZEZ DOGODNE INTERFEJSY UŻYTKOWE ORAZ USPRAWNIA, MODYFIKUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE W CELU WYKONYWANIA PROGRAMÓW W BARDZIEJ WYGODNY I WYDAJNY SPOSÓB, A PRZY TYM POZBAWIONY BŁĘDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.209

SYMETRIA FIGURY, ZBÓJNIKOWATE, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, BERGAMOTA, MYSZ ZAROŚLOWA, BĄK, WĘŻORYBOWATE, GRUSZYCZKA, KONWERSJA , PARALIPSA, OBRÓBKA, DOBRO LUKSUSOWE, SZPICEL, SPAD, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, PULARES, OSTATNIA PROSTA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, TYCZKA, WIDŁOZĄBEK, WIRTUALIZACJA, PRAWO RUSKIE, GMINA TARGOWA, KOMÓRKA, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, ALEGORIA, DZIEŻA, SIEĆ NIWELACYJNA, MENZURKA, POTENCJAŁ ZETA, ZBRODNIA, KWADRATURA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, PROEPIDEMIK, LICENCJAT, JASNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, DRZEWO ŚWIATA, OKRZOS, HOSTIA, KWAS MLEKOWY, ANALIZA TECHNICZNA, TRZĘSIEC, PŁOZA, PRĘCIK, MOKRADŁOSZKA, LIMNIGRAF, AURA, HAJDUK, NADPRZESTRZEŃ, BUFET, MOCZARNIK, TOWARZYSZKA BRONI, MERYSTEM, STATYSTYKA, DŻEZ, HAGIOGRAFIA, BARONIĄTKO, TREL, KULTURA TRZCINIECKA, CYRANKA, HARMONIZACJA, JAMRAJOKSZTAŁTNE, SZABER, KOMIN, ROŻEK BASETOWY, JINLONG, NAWAŁNIK RELIKTOWY, KATAPULTOWANIE, FASOLA SZPARAGOWA, SZURPEK POWINOWATY, HARMONIA WOKALICZNA, KUSICIEL, KONCENTRAT, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, KOSTKA, RATA BALONOWA, MODELUNEK, EKSTRUZJA, HALFA, PUSTOKRĘŻNIK, GWIAZDA PRZEWODNIA, SEKSTURYSTYKA, POHYBEL, MODUS, CYRK, EUTEKTYK, LITURGIA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, POPŁÓD, ZAPORA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, KŁOCHTUN, ŁADOWNICA, OMAHA, EMALIA, TYTUŁ NAUKOWY, ZAPRZANIEC, HASŁO, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, WYMIOTY, SAM, MARMUREK, IRGA POMARSZCZONA, KRONSELKA, GARDEROBIANA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BANK GENÓW, DYSLOKOZAUR, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, KAMARYLA, PŁÓZ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, WAWRZYN, GOSPODARSTWO LEŚNE, SMOK, SYMETRIA, CANNON, KALKA KREŚLARSKA, HANTEL, GWIAZDA, OGIEŃ, BIURETA, BAZYLEA, CEDUŁA, WODOROTLENEK, GAJOWIEC, FURIOSO, PRZEDGRODZIE, RZEZ, KOSTIUM, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, KUCHENKA ANGIELSKA, TALMUDYZM, SOS BESZAMELOWY, ŚRODOWISKO, WĘDZIDŁO, GENEZA, PRĘTNIK, STAWKA AMORTYZACYJNA, PRZEDMORZE, PLANTY, PAWIAN PŁASZCZOWY, WYDEREK, CZŁOWIEKOWATE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, PLAN SYTUACYJNY, SZTAJER, MORENA KOŃCOWA, MOGUNCJA, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, BOMBA ATOMOWA, KOŁPACZEK, POTI, SIŁA JONOWA, JEŻOWATE, ELASMOZAUR, OGIEŃ KRZYŻOWY, DROBNIACZEK, ŚLEPA AMUNICJA, BERŻERA, ARCYDIAKON, GROTESKA, PUDER, KRZYŻACZEK, OPIEKA TERMINALNA, MAŁŻORACZKI, PODEJŹRZON MARUNOWY, CEMENT PORTLANDZKI, JESIOTROKSZTAŁTNE, SOLARIUM, WNĘTRZNOŚCI, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, KOMPARYCJA, DRELICH, SPEKULANT, KONWERSJA, ANDROPAUZA, SZATANISTA, ASOCJACJA VATER, HELIOTROP, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, KLEPSYDROPS, TUNIKA, OSETIA, KRAWĘDŹ GRAFU, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, SSAKI ŻYWORODNE, GLIF, PIEC KAFLOWY, FRYZ, METKA, KARABINEK AK, STYLING, MISIURKA, MIERNIKOWIEC, PANEKLA, EKSTRUZJA, PLEŚNIAK, GROOMING, KOKARDKA, DIAKONAT, EUKALIPTUS, SAMOLOT TORPEDOWY, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, DZIĄSEŁKO, IRYGATOR, CLAUDE, SURF, DWUTAKT, DIAGNOZA, KULANKA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, HEPTAPTYK, POLARYZACJA ATOMOWA, MISECZKA, JELARANG, ROPOWICA KŁĘBU, POLE SIŁOWE, DORTMUNDER, DERYWATYWA, PIÓROSZ, TOWARZYSTWO, LINORYT, KROŚNIANIN, WIDŁOZĄB ZIELONY, PADOK, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, CZIP, PARKIETAŻ PENROSE'A, RYCINA, KLASA POSIADAJĄCA, NAMPULA, TOKSYKOZA HASHIMOTO, GRAMATYKA GENERATYWNA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, CALLANETICS, H, WUEF, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, BAROMETR RTĘCIOWY, DYNAMIKA, KLAPSA, WANIENKA, SINUSONAZ, CZAGRA SENEGALSKA, MONOCHROMATYZM, KWACZ, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, DALEKOWZROCZNOŚĆ, HUBA, TERRARYSTYKA, TRYGONOZAUR, ANTONÓWKA, RÓŻA, POKOLENIE, EWALUACJA EX-ANTE, APROBACJA, OFFSET, GRA KOMPUTEROWA, PROFILAKTYKA JODOWA, KURATORKA, SREBRNIKI JUDASZA, MONETKA, BRUNAT BISMARCKA, PALUKSIZAUR, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, WONTON, DEPRESJA CYKLICZNA, LICHWA, POCIĄG POSPIESZNY, PLASTOMER, KURACJA SZOKOWA, DIUSZESA, PELONEUSTES, TANIEC IRLANDZKI, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, SPRAWDZIAN, TEATR ULICZNY, MEMORANDUM FINANSOWE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, POJAZD SPECJALNY, STRATYFIKACJA, PROMOCJA, JEDNOPOLÓWKA, BIAŁKO, SUKCESYWNOŚĆ, LENTYSZEK, TEMNODONTOZAUR, LOTNICTWO POKŁADOWE, TOKARKA REWOLWEROWA, NOCEK ORZĘSIONY, FRYKCJA, ASEKURANT, CICHY WSPÓLNIK, ?LIKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE WSPOMAGA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI POPRZEZ DOGODNE INTERFEJSY UŻYTKOWE ORAZ USPRAWNIA, MODYFIKUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE W CELU WYKONYWANIA PROGRAMÓW W BARDZIEJ WYGODNY I WYDAJNY SPOSÓB, A PRZY TYM POZBAWIONY BŁĘDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE WSPOMAGA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI POPRZEZ DOGODNE INTERFEJSY UŻYTKOWE ORAZ USPRAWNIA, MODYFIKUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE W CELU WYKONYWANIA PROGRAMÓW W BARDZIEJ WYGODNY I WYDAJNY SPOSÓB, A PRZY TYM POZBAWIONY BŁĘDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE rodzaj oprogramowania, które wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE
rodzaj oprogramowania, które wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi poprzez dogodne interfejsy użytkowe oraz usprawnia, modyfikuje oprogramowanie systemowe w celu wykonywania programów w bardziej wygodny i wydajny sposób, a przy tym pozbawiony błędów (na 25 lit.).

Oprócz RODZAJ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE WSPOMAGA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI POPRZEZ DOGODNE INTERFEJSY UŻYTKOWE ORAZ USPRAWNIA, MODYFIKUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE W CELU WYKONYWANIA PROGRAMÓW W BARDZIEJ WYGODNY I WYDAJNY SPOSÓB, A PRZY TYM POZBAWIONY BŁĘDÓW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ OPROGRAMOWANIA, KTÓRE WSPOMAGA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SPRZĘTOWYMI POPRZEZ DOGODNE INTERFEJSY UŻYTKOWE ORAZ USPRAWNIA, MODYFIKUJE OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE W CELU WYKONYWANIA PROGRAMÓW W BARDZIEJ WYGODNY I WYDAJNY SPOSÓB, A PRZY TYM POZBAWIONY BŁĘDÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x