MASZYNA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA LICZĄCA to:

maszyna przeznaczona do wykonywania obliczeń (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 633

MAKRO, PRZĘDZARKA, APLIKACJA, ROLBA, FISZA, APLIKACJA ADWOKACKA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, DISCO, KROSNO, KLIN, KUTER, SILNIK ELEKTRYCZNY, MIKROKASETA, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, MASZYNA WYPOROWA, KONFEKCJA, ŁAMARKA, PRZELICZNIK, MÓZG MATRIOSZKA, ŚCIERAK, APLIKACJA PROKURATORSKA, OWIJARKA, HYDROMECHANIZACJA, CZYNNOŚĆ MANIPULACYJNA, GILOTYNA, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA DO PISANIA, PRAWOSKRĘT, OKRĘT, PROMENADA, SZMELC, NAWA, MŁOTKOWNICA, REZERWA CELOWA, LOKOMOTYWA MANEWROWA, POMPA POŻARNICZA, RĘKA, ŁUPACZKA, MUZYKALIA, KAFAR, MASZYNA OSADOWA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, MASZYNA INDUKCYJNA, MLEWNIK, ARANŻACJA, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, ZGRZEBŁO, DYSKALKULIA, KOREKTA, PRASA, BOCZNICA KOLEJOWA, MASZYNA KOMUTATOROWA, WIERTACZ, SZTURMÓWKA, POJAZD SPECJALNY, BUDKA LĘGOWA, PRASA, LEWAR, APLIKACJA RADCOWSKA, FUNKCJA, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, MASZYNA OTWARTA, KOMBAJN ROLNICZY, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, CHOROBA ZAWODOWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, CIĄGNIK LEŚNY, KOLEJKA, KOMBAJN, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MASZYNA TŁOKOWA, EGZERCYCJA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KLEPAK, CIĘŻAR, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SKANER FORMOWY, MASZYNA PROSTA, OBRZĄDEK, MASZYNA MATEMATYCZNA, ARYTMOMETR, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KOSZYK INFLACYJNY, MIĘDLARKA, KONTRALT, LINOTYP, TYBET, AGREGAT, BROŃ MASOWEGO RAŻENIA, MASZYNA TURINGA, KIEROWNIK BUDOWY, MODRASZKOWATE, KABINA, UZALEŻNIENIE, SADZ, ETAT RĘBNY, KOLORÓWKA, MASZYNA TŁOKOWA, RUBATO, ELEWATOR, RELIEF, WILK, GONT, MLEWNIK WALCOWY, CENTURIA, MARSPIKIEL, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, BARWIARKA ZWROTNA, BUM, KLISZOGRAF, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, KAUKAZ, KUTER, KĄSACZOWATE, LEWIATAN, WIELKA JEDNOSTKA, KILOFEK, MOTARKA, KATEGORIA, GĄSIENICZNIKOWATE, UDAR, DUO, RZEKOTKOWATE, PRZYRZĄD MIERNICZY, SHOUNEN, GETTO, PORCYJKA, SZKIELET, MASZYNA DROGOWA, WILCZARZ IRLANDZKI, PERLAK, SPRZĘT, FREZARKA GLEBOWA, EUROPALETA, MASZYNA FORMIERSKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, BOCZNICA, CHODNIK, WYROBNICZKA, MAGLOWNICA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, KOMBAJN, KUTER TORPEDOWY, TOALETA, BROŃ ARTYLERYJSKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, TOKARKA ZATACZARKA, KOHORTA, MOTORYKA, KUTER RYBACKI, SHONEN-MANGA, ATMOSFERA NORMALNA, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, GIĘTARKA, MASZYNA, PRZENOŚNIK CIECZY, KOPARKA, MOLOWATE, HOLENDER, WALEC, NAWA, WIELOZADANIOWOŚĆ, CZTEROWIERSZ, IRISH DRAUGHT, PORCJA, ŚCINACZ ZIELONEK, BOKS, GRUPA WAROWNA, OWERLOK, MOSYLIT, IRISH DRAFT, NARTA ŚLADOWA, RUBRYKA, KOSIARKA, INSTRUMENT MUZYCZNY, WORCZAKOWATE, WÓZEK SZPITALNY, RYCZAŁT, ROBOTY PUBLICZNE, DROGA KOŁOWA, CENTRUM OBRÓBKOWE, SYTK, PODKŁAD MAPOWY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, ROZRZUTNIK, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA ŻNIWNA, KESON, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, KOMANDO, HAREM, TWARDE LĄDOWANIE, TOKARKA, PRALKA, ZACIERACZKA, DWA OGNIE, FOTOGRAFIA OTWORKOWA, SILOS ZBOŻOWY, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, NEURON LUSTRZANY, ODLEWARKA, SERAJ, MIKROSKOP OPERACYJNY, MASZYNA ROLNICZA, ROBOT, OBWÓD DRUKOWANY, ŚCIGACZ TORPEDOWY, MASZYNA ROTACYJNA, BABINIEC, ANALFABETYZM MATEMATYCZNY, KOPARKA, PIÓRO, APARAT FOTOGRAFICZNY, ŚRUTOWNIK, BRZOSKWINIA, RICE, DUET, GALASÓWKOWATE, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, MIERZWA, FANPEJDŻ, SZTUKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, KOWARKA, LICENCJA PRAWNICZA, SŁUŻBA CYWILNA, STALÓWKA, KRĄŻYNA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, MARSZPIKIEL, PILARKA, SELSYN, PAKULARKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, NÓŻ MYŚLIWSKI, EINSIEDLER, AUTOCHROM, ANALIZATOR, GRUNTÓWKA, BŁONA GRAFICZNA, APLIKACJA REFERENDARSKA, MASZYNA KUGLERSKA, MAPA LOTNICZA, DROGA EKSPRESOWA, SPRZĘCIOR, ODSKOCZNIA, PIKÓWKA, WAŁ, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, JĘZYKI KARTWELSKIE, MASZYNA ŻAKARDOWA, CHODNICZEK, MASZYNA ROBOCZA, TRAMPOLINA, PIOTRUŚ, NAŁÓG, ZAPORA MINOWA, ROZPORZĄDZENIE, MAPA TURYSTYCZNA, KLEJARKA, MASZYNA SZWALNICZA, WALEC, DUPLEKS, INFORMACJA, ROZKŁADARKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, WILK, WĄTEK, LITERNICTWO, BATUT, GLORIETA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, GODZINA WYCHOWAWCZA, PRZYRZĄD POMIAROWY, SINFONIETTA, FORMIERKA, DYSKRETKA, KĄCIK, MASZYNA CYBERNETYCZNA, OSNOWA, WYCISKARKA, KOPACZKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZATOCZKA, AGREGATOR, SCENA, CEGLARKA, RÓWNIA, CIĄGNIK MANEWROWY, URNA WYBORCZA, LICHTUGA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, HARLEQUIN, TRYJER, FREZARKA KOPIARKA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MAGIEL, MŁYNEK, ?DMUCHAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA LICZĄCA maszyna przeznaczona do wykonywania obliczeń (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA LICZĄCA
maszyna przeznaczona do wykonywania obliczeń (na 14 lit.).

Oprócz MASZYNA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA OBLICZEŃ. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x