PŁASKA CZĘŚĆ MŁOTA, KILOFA CZY SIEKIERY PRZEZNACZONA DO UDERZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBUCH to:

płaska część młota, kilofa czy siekiery przeznaczona do uderzania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBUCH

OBUCH to:

tępo zakończona strona takich narzędzi jak młot, siekiera lub oskard (na 5 lit.)OBUCH to:

rodzaj broni, bardzo podobny do nadziaka, różniący się jednak od niego zawiniętym w dół dziobem, po jego przeciwległej stronie miał młotek (na 5 lit.)OBUCH to:

młotek bojowy z kolcem wygiętym w kierunku drzewca, używany XV/XVII w OBUSZEK (na 5 lit.)OBUCH to:

tępa strona siekiery (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKA CZĘŚĆ MŁOTA, KILOFA CZY SIEKIERY PRZEZNACZONA DO UDERZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.962

WIERZCHOŁEK, OKRYCIE, ODCINEK, PRÓBKA, SZKLANY SUFIT, WYOBLAK, MCOT, SIRO, KUPER, WIBRATOR, OPARCIE, TRINAKSODON, ŚCIANKA, RÓWNIK, KILSON, SET, NAPIERŚNIK, SOLO, ADVERBIUM, NADBUDÓWKA, PROCENT, UKŁAD RĄBKOWY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, GONDOLA, WELWET, CYKL WEGETACYJNY, REGENERAT, RYBITWA OKOPCONA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, GŁADZIZNA, EWANGELIA, SZKLISTKA, KLAPA, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NOC ASTRONOMICZNA, WKŁADA, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, WIELOWYPUST, BŁĘDNIK KOSTNY, ZESPÓŁ, KSIĘSTWO, KILOFEK, TRAWERS, KOLEC, ŁĄCZNIK, PARTER OGRODOWY, MARZANA FARBIARSKA, INTENSJONALNOŚĆ, FORTE, STERNICZKA ZWYCZAJNA, PRZESUWNIK, PRZEDODWŁOK, PRZODOMÓŻDŻE, JĘZYK CHORWACKI, KIL, NABIEGUNNIK, GUZ KULSZOWY, KABESTAN, ANEKS, CZĘŚĆ ZAMIENNA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, REJON, SIEDZISKO, WKRĘTKA, KOŃCZYNA GÓRNA, KONIEC, UDO, BRZUSZEK, RUBRYKA, ŁOŻYSKO, STADION, RADAR GEOLOGICZNY, ANTROPOSFERA, PRZYSIOŁEK, SĘDZIA LINIOWY, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, CZASZA, MYSZ POLNA, CZĘŚĆ ZDANIA, FUNKCJA ADDYTYWNA, LOKOMOTYWA MANEWROWA, DOCHÓD NOMINALNY, BASEN, CACHE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, AKCJA AFIRMATYWNA, PONT, OKRES WEGETACYJNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, SKONTRUM, TARAN, TARCZA NUMEROWA, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, RELACJA DWUCZŁONOWA, KORONKA, SINOLOGIA, SOLEC, INFOBOX, NAPIĘTNIK, BEZAN ŻAGIEL, IDIOFON, ZROBY, ACHTERDEK, POUCZENIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, PALEC, PAWILON, PERMISYWNOŚĆ, ŁYŻKA, LICHTUGA, GWIAZDKA, ZADASZENIE, BIODROWA, POKOLENIE, ŻYŁA, MANEŻ, BETONKA, FLORYDZKA, NACZYNIÓWKA, CZĘŚĆ, BLUZA, MAŁŻOWINA, UKOŚNIKOWATE, OBUDOWA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ZARZĄDZENIE, TRIO, KRYZYS, WIERZCHNICA, KUPER, PAS, KOMPARYCJA, KATEDRA, MUNDSZTUK, WEKA, WOS, TWÓR GRZYBNIOWY, MIEJSCE, CZARCZAF, STADIONIK, REKINEK PLAMISTY, LICO, BRZESZCZOT, BUDA, KOŁYSKA, UMOCNIENIE, SOCZEWKA, WAGA, KINOTEATR, NATKA, NOWICJAT, POMORZE ŚRODKOWE, TUNER, ODŹWIERNIK, SKURCZ, BIEGUN ANIMALNY, POSZUR, BIERKA, FRYSZTAT, MANIPUŁ, ZAWZGÓRZE, PŁAT SKRONIOWY, SCENA, AWANSCENA, ŁUSKA, CIEŚLICA, PODKŁAD MAPOWY, SIMA, SAMOOBRONA, ODZIEMEK, NARTA ŚLADOWA, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, MEM, NOZDRZE, POPRZEDNIK, TYKA, PROCES JEDNOSTKOWY, STOŻEK DZIOBOWY, KOMORA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ODDZIAŁ, ŁYŻKA, CZŁON PĘDOWY, ODDZIAŁ, WLAN, ZAUSZNIK, TERCJA, KOPIA, GALERIA, ZATOKA, WIERZCHOWINA, SUW, MUSZLOWCE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, TORS, GARDA, RAMIĘ, SŁUPICA, PLASTRON, MAJEUTYKA, GRZYWA, KONFISKATA, TURKIESTAN, KULTURA AZYLSKA, IGLIWIE, WIZJER, RAJA SIWA, KWEF, DANIE, PUSZKA MÓZGOWA, DZIEWIARNIA, NACIĄG, DUPKA, TANIEC STANDARDOWY, CZUBATOŚĆ, MOC, PAS, HALABARDA, SEGMENT, PRODUKT LECZNICZY, BABINIEC, SZCZUR DRZEWNY, BAK, ODWACH, PLAZMA, STUŁA, BURTA, CHÓR, SKRZYDŁO, OFERTORIUM, LASZT, KARCZEK, KISZKA PASZTETOWA, KWARTAŁ, AKTYWA TRWAŁE, PÓŁNOC, KREWETKA PŁYWAJĄCA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, KORPUS, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, EKSPANDER, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, PODSTAWA, KINO, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, GÓRKA, ANALIZATOR, MARCELIN, GNIAZDO NASIENNE, WROTA WĄTROBY, SUWACZEK, DEKOLT, CZWÓRSTYK, WALABIA DAMA, USTNIK, BLOK KONTYNENTALNY, REJON, ŚLONSKI, OCZKO, BRYNÓW, NADSUBSKRYPCJA, BULWA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, WELON, WZGÓRZE, GNIAZDO, MASKA, MARYNARKA, SZPIGIEL, BŁĘKITNE HEŁMY, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, NAGOLENICA, SZYPUŁKA, LODOWIEC SZELFOWY, RÓŻANKA, METASTRONA, GODZINA, MÓZG EMOCJONALNY, ZWROTKA, DZIUPLA, AMALAKA, PIANO, JĄDRO GALAKTYKI, OŁTARZ, RZEŹBA, ŚCIEG, GICZ, KLOAKA, CHRZAN, MAGAZYN, ZASOBY OPERATYWNE, STOPA, ASTROTURFING, PODKOLANIE, ŁADUNEK, JĘZYK, CENT, ?TUBUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.962 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKA CZĘŚĆ MŁOTA, KILOFA CZY SIEKIERY PRZEZNACZONA DO UDERZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKA CZĘŚĆ MŁOTA, KILOFA CZY SIEKIERY PRZEZNACZONA DO UDERZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBUCH płaska część młota, kilofa czy siekiery przeznaczona do uderzania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBUCH
płaska część młota, kilofa czy siekiery przeznaczona do uderzania (na 5 lit.).

Oprócz PŁASKA CZĘŚĆ MŁOTA, KILOFA CZY SIEKIERY PRZEZNACZONA DO UDERZANIA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PŁASKA CZĘŚĆ MŁOTA, KILOFA CZY SIEKIERY PRZEZNACZONA DO UDERZANIA. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast