W ARCHITEKTURZE WIELOBOCZNA, ELIPTYCZNA LUB CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ BUDYNKU, STANOWIĄCA PODBUDOWĘ POD KOPUŁĄ, HEŁMEM LUB LATARNIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAMBUR to:

w architekturze wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna część budynku, stanowiąca podbudowę pod kopułą, hełmem lub latarnią (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAMBUR

TAMBUR to:

BĘBEN (na 6 lit.)TAMBUR to:

wschodni instrument perkusyjny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ARCHITEKTURZE WIELOBOCZNA, ELIPTYCZNA LUB CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ BUDYNKU, STANOWIĄCA PODBUDOWĘ POD KOPUŁĄ, HEŁMEM LUB LATARNIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.369

KOŃ, GROŃ, NIECHLUBNOŚĆ, BARETKA, HAPEK, CZUBEK, PIERWSZOŚĆ, SERUM, EMISJA POLOWA, BIZON, OJCZYZNA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, PAŁĄCZEK, RPG, JARZĄB, ADRESAT, SOŚNIK, SKÓRZAK, TAŚMA FILMOWA, OSTROGA, DRABINOWIEC MROCZNY, STOPA, PALATYNKA, WRAK, KREWETKA ELEGANCKA, FUNKCJA GREENA, WYNURT, RUCH BEZWIZOWY, ZATOKI, POMNIK, ANALOGIA, ANTYSZTUKA, PEREŁKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, GOŹDZIANKA, BRYZOL, TWÓR GRZYBNIOWY, SKRYTKA DEPOZYTOWA, CIECZ WYCZERPANA, SPACJA, IZOLACJA, POEMAT HEROICZNY, KINO DOMOWE, AKCJA, PŁYWACZ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, GAŁKI, PŁETWA STEROWA, SZUPINKA, KUREK, NIEDORÓBKA, PRZEPOJA, ŚMIECH, ELEWON, SKŁADOWA, SPECJAŁ, MARKA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, DZIANINA, ARESZT DOMOWY, PLEŚŃ, PĘK, ZGŁĘBNIK, JASKINIA LAWOWA, WĘZINA TARCZYCY, GRECKOŚĆ, LEMIESZ, BĄK, STANCJA, WOLANT, DANIEL DUBICKI, KOMITET, MŁAKA, GOBELIN, RABA, REWITALIZACJA, TARCZA, PULARES, GONZALEZ, CZĘŚĆ ZAMIENNA, OKRĘT-BAZA, BLISKOŚĆ, REWALIDACJA, POWÓZ, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ODBYTNICA, KINO DROGI, SKALA, ARMATOR, DOSTATEK, REOGRAF, ZEZWŁOK, POSIADŁOŚĆ, SZALONA GŁOWA, ARABESKA, LEJ, ATRYBUCJA, OKRĘT, OMER, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, MAŁPA, CYWILKI, ODPRAWA POŚMIERTNA, UROBEK, ZAĆMIENIE, JĘZYK, DYMKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, WIGILIA, BOKS, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, WIEŻA HEJNAŁOWA, ŻAGIEW, BICIE CZOŁEM, ANTYPKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, CZARA, EMBLEMAT, KOŁNIERZ, VIOLA D'AMORE, MURARKA, SKARB, DROGA POWIATOWA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PASJA, RYPS, KSIĘŻNICZKA, KASTRAT, UKŁAD CAŁKUJĄCY, FOLIA, PUBLIKA, SOLANKA, DEKOMPRESJOMETR, ŻUŻLOBETON, MIŃSZCZANIN, KORPUS, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, PIRACTWO INTELEKTUALNE, GORĄCZKA, RÓJ, ZWIERZYNIEC, MOC, WIĄZ, PIASTA, KONSTRUKCJA NOŚNA, PODUSZKA CIĄŻOWA, DEGENERACJA, TOPENANT, DEKORTYKACJA, KAPELMISTRZ, PAMPA, TAJEMNICA, CEBULAK, POLEWA, KASZA JAGLANA, KLINKIER, LIMBUS, PODKOŁDERNIK JADOWITY, ŁUPEK WĘGLISTY, ŁONO, SET, SOHO, NIEDOKRWIENIE, ŁUSKA, PĘD ROŚLINNY, POMOC, ANTRYKOT, IRLANDIA, PUSZKA, ZAKWAS, GDERACTWO, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, URUBU PSTROGŁOWY, TYTULIK, NUMER GEOGRAFICZNY, WIADRO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, RUMUN, ŚLONSK, ZMYWACZ, WYPALANKA, DZIWKARZ, NACIEK, WULKAN BŁOTNY, NIEREGULARNOŚĆ, KOŃ CUGOWY, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, INTERLUDIUM, PULPIT, DYSZEL, CZAPKA TEKTONICZNA, CHLEB, LILA, WŁAŚCIWOŚĆ, WYCISKANIE, ANTYOKSYDANT, EŁK, PLECIONKA, KOPULA, REGISTER, GAR, KLAPKA, FELDMARSZAŁEK, KONURBACJA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SIŁY POKOJOWE, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SZMUGIEL, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, OBSADA, REWOKACJA, RÓŻANKA, GŁUCHY TELEFON, PAWĘŻ, CINGULUM, PODRYDZYK OSTRY, FRONTYSPIS, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, SALANGANA, BLOK OPERACYJNY, PLANETA, BARWNIK SPOŻYWCZY, PUDŁO REZONANSOWE, SKRZYDŁO, NIEŚMIAŁOŚĆ, DUPLIKA, TRAŁ, TILAKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ZAWISAK, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, EFEKT SORETA, ANTEPEDIUM, KRYTYCZNOŚĆ, ALIAS INTERNETOWY, ASTRONOMIA, HANKA, BIEGNIK, NAWIETRZNIK, PODMIOT, WYJEC RUDY, WODZE, GOLFIK, STUŁA, CIOS, STACJA, PARA UPORZĄDKOWANA, AURORA, PRĄD BŁĄDZĄCY, DRÓŻKA, LOTKA, PERIODYK, TWARDY RESET, PYTANIE, FILAR PRZYPOROWY, TINGEL, INTERNACJONALIZM, GEOMETRIA WYKREŚLNA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, TRZON, ROZGAŁĘŹNIK, MASZT, KACZKA, OSADA, PIĘTA ACHILLESOWA, NIENORMATYWNOŚĆ, PIEPRZ, UDERZENIE, KROKIET WIOSENNY, CZASZA LODOWA, MARENGO, BRAMKA, SYSTEM, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, SAKWA, ADIDASEK, ŁĄCZE ABONENCKIE, WARSTWA PERYDOTYTOWA, KRET, PADYSZACH, ROZLEGŁOŚĆ, DRUGI PLAN, UMOWA WIĄZANA, CZEP, PRZEDRUK, KOZUBEK, RYNEK, KULTURA UNIETYCKA, DIPLOPIA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, BYK, KALORMEN, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ZBOCZENIEC, IZOLATORIUM, KASZTEL, CHOINKOWOŚĆ, ?OSOBNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.369 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ARCHITEKTURZE WIELOBOCZNA, ELIPTYCZNA LUB CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ BUDYNKU, STANOWIĄCA PODBUDOWĘ POD KOPUŁĄ, HEŁMEM LUB LATARNIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ARCHITEKTURZE WIELOBOCZNA, ELIPTYCZNA LUB CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ BUDYNKU, STANOWIĄCA PODBUDOWĘ POD KOPUŁĄ, HEŁMEM LUB LATARNIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAMBUR w architekturze wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna część budynku, stanowiąca podbudowę pod kopułą, hełmem lub latarnią (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAMBUR
w architekturze wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna część budynku, stanowiąca podbudowę pod kopułą, hełmem lub latarnią (na 6 lit.).

Oprócz W ARCHITEKTURZE WIELOBOCZNA, ELIPTYCZNA LUB CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ BUDYNKU, STANOWIĄCA PODBUDOWĘ POD KOPUŁĄ, HEŁMEM LUB LATARNIĄ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W ARCHITEKTURZE WIELOBOCZNA, ELIPTYCZNA LUB CYLINDRYCZNA CZĘŚĆ BUDYNKU, STANOWIĄCA PODBUDOWĘ POD KOPUŁĄ, HEŁMEM LUB LATARNIĄ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast