OSOBA, KTÓRA JEST SŁABA Z DANEJ DZIEDZINY WIEDZY LUB NIE MA JAKICHŚ UMIEJĘTNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOGA to:

osoba, która jest słaba z danej dziedziny wiedzy lub nie ma jakichś umiejętności (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOGA

NOGA to:

kończyna dolna u człowieka (na 4 lit.)NOGA to:

część jakiegoś sprzętu, która służy jako wspornik, podstawa (na 4 lit.)NOGA to:

kończyna zwierzęcia (na 4 lit.)NOGA to:

inna nazwa piłki nożnej - gry zespołowej, dziedziny sportu (na 4 lit.)NOGA to:

w malakologii: brzuszna część ciała mięczaków, silnie umięśniony narząd ruchu lub przyczepienia do podłoża (na 4 lit.)NOGA to:

wąski pas węgla pozostawiony od strony wybranej już zabierki (na 4 lit.)NOGA to:

może się komuś powinąć (na 4 lit.)NOGA to:

z udem i stopą (na 4 lit.)NOGA to:

podpiera blat stołu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA JEST SŁABA Z DANEJ DZIEDZINY WIEDZY LUB NIE MA JAKICHŚ UMIEJĘTNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.307

GERMANIZACJA, ŻÓŁTY PAS, MANDALA, TELEKONWERTER, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, SZPRING, GNIOT, DIDGERIDOO, ORGANIZM, ALPAKA, ORKA NAJMNIEJSZA, DELFIN HEKTORA, CYTODIAGNOSTYKA, RABAT, RÓWNOWAGA, SZMATA, BENZYNA CIĘŻKA, WIETLICOWATE, KAPLICZKA, WOLTAŻ, KRÓWKA, ARYBALLOS, TAJEMNOŚĆ, BYLICA SKALNA, ATRAKCYJNOŚĆ, APTEKARZ, AKT, MEDYCYNA LOTNICZA, PAJĄCZEK, PRZYBŁĘDA, PODZIAŁ, ROŚLINA WYMARŁA, BOŻE NARODZENIE, ZAPRASKA, DERESZOWATY, WYKŁADOWCA, POWIETRZNOŚĆ, LEJ, PIERWSZA POMOC, INERCJALNOŚĆ, ŁASKAWCA, POWTARZALNOŚĆ, ZAKURZENIE, CZYSTOŚĆ, GAZ, ŁUSKWIAK ZMIENNY, PODNÓŻEK, METODA AGLOMERACYJNA, BABA-CHŁOP, GAZ GENERATOROWY, HANDEL ZAGRANICZNY, KAPERKA, STRZELANINA, KRYTYCZKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, GAZYFIKACJA, POMIDOR DRZEWIASTY, TLENEK, TŁUSTE LATA, ALLOSTERIA, TEMPERATURA ROSY, CYNODONTY, ALBUM, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, INWIGILACJA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DYSKALKULIA, ANTYCYPACJA, WENESEKCJA, PUCHAR, FILM ANTYWOJENNY, BIBLIA, BEDŁKA MUCHOMOR, PANIKA BANKOWA, PIEGUS, METRYKA, LINIA CZYSTA, FOLGA, DZIECINNOŚĆ, PIĘDŹ, RAK SZWEDZKI, PĘCHERZ, POSZUKIWACZ, PĘPEK ŚWIATA, STYLO, WIESZAK, OSOBA, NIEOKREŚLENIE, WINDA, MACIERZ GRAMA, ZŁUDNOŚĆ, CHÓR, PAMIĄTKOWOŚĆ, TWIERDZENIE MENELAOSA, MARTWA FALA, CUDEŃKO, EGIDA, CYGAŃSKIE DZIECKO, WIĆ ROŚLINNA, MAŁA OJCZYZNA, PAY-AS-YOU-GO, SWĘDZENIE, IDEALIZM, GIMBOPATRIOTYZM, ILUZYJNOŚĆ, ALMUKANTARAT, EKSKLAWA, GALAS, HUBA MAŚLAK, SEKWENCJA KODUJĄCA, BAK, PARKIETAŻ, STREAMING, INICJATOR, MYŚLIWY, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, ZAPYCHACZ, MASAJ, JEŹDŹCZYNI, PISIOR, BIEGŁOŚĆ, CUKIER, ELEKTROCHIRURGIA, ZMARŁY, KUCHNIA, KOCHAŚ, OKRĘŻNOŚĆ, DOCHODZĄCA KOBIETA, JABŁOŃ KWIECISTA, ZOOFAG, PRACA, BERŻERKA, IZOLACJA, GRADACJA, WIDELEC, CZŁOWIEK, MARUDA, CENTRALA, JERZY, SZMATKA, ŚLĄSKOŚĆ, DROBNICA, PUSZKARSTWO, FIGURA RETORYCZNA, GARDZIEL, KOKTAJL MOŁOTOWA, ZBROJENIE, EMBRIOGENIA, SZALKA, CHOINÓWKA, SEZAMEK, PISTOLET, KISZONKA, SŁOWNIK, OCULUS, SZYCH, TEKA, UNDEAD, MYTNIK, KOSZULKA, HONORARIUM, BEZINWAZYJNOŚĆ, RUMIEŃ LOMBARDZKI, DENDRYT, KATEGORIA MUSZA, KONCEPCJA MONETARNA, AMBITNOŚĆ, BAŁAGUŁA, SYGNAŁ, SER, LATAWCE, ŚWIETLISTOŚĆ, TRÓJKĄT BERMUDZKI, GEEZ, TUBING, FALA WZROSTOWA, POKAZ, ODCHYŁ, MANIFESTACJA, SPRAWNOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, UZDRAWIACZ, PERKOLACJA, SZPIC, CHOROBA ZAKAŹNA, RYBA PO GRECKU, PONAGLENIE, TYŁÓWKA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, WŚCIEKŁY PIES, SALA, MECH JAWAJSKI, ZAKŁAD, LAWATERZ, KOMPLEKS, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, SZPILKA, EUROSTREFA, PIESZCZOCH, LAMPA, LEADER, TAGER, BĘKARCTWO, RUS, PIERWSZOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, JANÓW, STUDIUM, KUPON, FRAZA NOMINALNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, BUDOWACZ, BELWEDER, PIROGRAFIA, DUCH ŚWIĘTY, HÄNDEL, WYRAŻENIE, ŁONO, RANGA, KORONA CIERNIOWA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, TARGANIEC, CHRZAN, AKTORKA, FILM SF, TRENER, KRATKI, LEKTURA, NOŚNA, TREPY, DZIEWCZĘCOŚĆ, BADANIE PRZESIEWOWE, ANNA, PODMIOT LITERACKI, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, KISZONKA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, KSIĄŻĄTKO, FORMALISTKA, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, FIZYKA STATYSTYCZNA, FILOZOFIA NAUKI, TONAŻ, NADZIEMNOŚĆ, REHABILITACJA, ŁAPÓWKARSTWO, ADAPTACJA, KABEL, BYŁA, LEMUR WARI, DEMOT, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, EWOLUCJA, RUSAŁKA, STOPA NARZUTU, MITOLOGIZM, PRYSKAWKA, DYZUNITA, CYC, DWÓJKA, STAWIDŁO, GLOSA, UŻYTEK ZIELONY, CZERWONY PAS, SIEKANKA, ŻYWIZNA, PANICZĄTKO, WYSTARCZALNOŚĆ, MIĘKKOSKÓRKOWATE, KAGANIEC, POLICJA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, WIELOKULTUROWOŚĆ, RUCHOMOŚĆ, WYMIAR, DAWNOŚĆ, CEBULARZ, UCHWAŁA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, KOKIETKA, ZŁOCISZ, POWTARZALNOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, TORT, ZAWIADOWCA, POJAZD ZABYTKOWY, SYGNAŁ, MŁAK, NIESZPUŁKA, BAŚNIOWOŚĆ, PATYCZAK, KOSZYK, BRYCZKA, CIAŁKO BIAŁAWE, WĘDKARZ, ZNAK KOREKTORSKI, OBŁĄKANY, INGUSZ, ?ENTEROTOKSYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA JEST SŁABA Z DANEJ DZIEDZINY WIEDZY LUB NIE MA JAKICHŚ UMIEJĘTNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA JEST SŁABA Z DANEJ DZIEDZINY WIEDZY LUB NIE MA JAKICHŚ UMIEJĘTNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOGA osoba, która jest słaba z danej dziedziny wiedzy lub nie ma jakichś umiejętności (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOGA
osoba, która jest słaba z danej dziedziny wiedzy lub nie ma jakichś umiejętności (na 4 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA JEST SŁABA Z DANEJ DZIEDZINY WIEDZY LUB NIE MA JAKICHŚ UMIEJĘTNOŚCI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - OSOBA, KTÓRA JEST SŁABA Z DANEJ DZIEDZINY WIEDZY LUB NIE MA JAKICHŚ UMIEJĘTNOŚCI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x