CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST BARDZO ZŁY, NIKCZEMNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEGODZIWOŚĆ to:

cecha człowieka: to, że ktoś jest bardzo zły, nikczemny (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEGODZIWOŚĆ

NIEGODZIWOŚĆ to:

zły, niegodziwy czyn (na 12 lit.)NIEGODZIWOŚĆ to:

cecha czynów i zachowań, świadczących o czyjejś nikczemności (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST BARDZO ZŁY, NIKCZEMNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.637

SINGIEL, RADIOELEKTRONIKA, MALAJALAM, EGZOSZKIELET, UZALEŻNIONY, PRZERABIACZ, SAMODZIERŻAWIE, CZAS MIEJSCOWY, RYSUNEK, GOLEM, CECHA, WEJŚCIE, CHRUPKOŚĆ, TANK, PLASTYKA, KUTYKULA, LORI WYSMUKŁY, DYSCYPLINA SPORTOWA, SZKOLNOŚĆ, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, SEREK OŁOMUNIECKI, BYŁY, BIOFLAWONOID, PARPOSZ, WYCINEK KULI, KĘDZIERZAWKA, MELODYJNOŚĆ, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PRÓG BÓLU, PIĘTNO, KOCIE OKO, SKROMNOŚĆ, MUZYKA TŁA, SUROWOŚĆ, DUSZA WOŁOWA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, FARMAKOEKONOMIKA, AMIOKSZTAŁTNE, ZABYTEK NIERUCHOMY, TWINNING, OSZCZĘDNOŚĆ, CLOWN, NARWAL, ERYTROCYT, ROZMAMŁANIE, ANTONÓWKA ZWYKŁA, SZCZUR, NIŻSZE NACZELNE, DUCH, PRZYJEZDNY, NERKOWIEC, LINIA, ŁAGODNOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, KOMERCHA, ŁUPEK WĘGLISTY, DŁUGOSZOWE, MASER GAZOWY, BEZCIELESNOŚĆ, MŁODY, SZKODNIK, MAŁGORZATKA, JODŁA SYBERYJSKA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, BRUDAS, PTOZA WRODZONA, KIFOZA, FRAKCJA, REFLUKS, UŁAWICENIE, BIOMET, GERMAŃSKOŚĆ, RUNO, NADMIERNOŚĆ, HACZEK, TENIS, DOROBEK, MYRMEKOFIL, PÓŁOKRĄG, WSPÓŁROZMÓWCA, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, MERYNOS, PRZYBUDOWA, MAMUCIA SKOCZNIA, BRAT KRWI, WARCHOŁ, EKRAN LUMINESCENCYJNY, OMDLENIE, DOSTĘP WARUNKOWY, ZBIÓR BERNSTEINA, NEUTRALNOŚĆ, SPRAWA, GRAFICZKA, AUSTRALOID, MSZA, ANALIZA FRAZOWA, DZIEWCZĘCOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, DRAPACZ, WŁAMANIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, GRZECZNOŚĆ, DESIGN, FIRMÓWKA, ROZKŁAD, HOKEJ, POLAROGRAFIA, BASEN, ŚWIŃSKI TRUCHT, PORZĄDNIŚ, KRÓTKIE SPIĘCIE, SER PODPUSZCZKOWY, WAŁ NADOCZODOŁOWY, TYLCZAK ŁUKOWY, IMPLEMENTACJA, NIEOPATRZNOŚĆ, GIAUR, MAKARON, HISTON ŁĄCZNIKOWY, INFORMACJA, PIERŚ, ONTYCZNOŚĆ, BEZSZELESTNOŚĆ, RURKOPŁAW, NIEZNAJOMOŚĆ, SKUNKS, OBWIEŚCICIEL, MIECZ UCHYLNY, NIEKORZYSTNOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, WIĄZACZ, NEPOTYSTA, PRZYROSTEK, OSTENTACJA, TRIANGULACJA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, TOWAR AKCYZOWY, SALAMI, FAŁSZYWOŚĆ, SIARA, TRANSPARENTNOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, DOBYTEK, FIZYKA STATYSTYCZNA, ZDZIERUS, SONDA, ZDRADLIWOŚĆ, RÓWIEŚNICA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, DOBRY DUCH, OBŁUDNIK, NIEPRZYZWOITOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, MACIERZ KWADRATOWA, HANDICAP, KRÓL, WSZETECZNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, KNAJPIARZ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, PRYMITYWIZM, MANIPULACYJNOŚĆ, ARESZT DOMOWY, JADALNOŚĆ, NIĆ KODUJĄCA, RACJONAŁ, NOCEK BRANDTA, RISZTA, DYFERENCJA, SZARA MYSZ, JAJKO, LOTNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, CYTRONELOL, LENIUSZEK, KOSIARKA ROTACYJNA, MIĘKKIE SERCE, NIEBYWAŁOŚĆ, MASZT, MNICH, RYBA, NAWALANKA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, BAJEREK, NAZWA RZETELNA, BATALION WARTOWNICZY, POSTNIK, SŁODYCZ, ROLADA, MISJOLOGIA, PIEG, WALECZNOŚĆ, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, STRUNOOGONOWE, PRZYCZYNA SPRAWCZA, TRÓJKA, ŚCISŁOŚĆ, BATY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, WARTOWNIA, PĘD, GRUBIANIN, SYGNIFIKATOR, WIDELEC, RONDELA, BEZKLASOWOŚĆ, ANTONÓWKA, PARALIZATOR, GBUROWATOŚĆ, MH, MARTWE PRAWO, WIELORDZENIOWOŚĆ, EDIAKARAN, NIEBOSKIE STWORZENIE, ŁUK KLASYCZNY, RELACJA PUSTA, KISZKA, NOŚNIK, KONSULENT, PRĘŻNOŚĆ, KLOPS, REJA, PRZYCZYNA MATERIALNA, ANAKREONTYK, STREFA WOLNOCŁOWA, ŁADA, CYRKOWIEC, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, BARANI ŁEB, BATYSKAF, UPÓR, OSTROŚĆ, GORĄCA GŁOWA, MOŻLIWOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, REZYDENT WYWIADU, PASTRANA, PUPIL, ŻÓŁW CHIŃSKI, LEKKOMYŚLNOŚĆ, KANARKOWOŚĆ, FURUNKULOZA, POMYSŁOWOŚĆ, DRUT, STRONA BIERNA, TŁOCZYSKO, MUSZLA, BŁYSKOTLIWOŚĆ, GIRA, EISEGEZA, ADOLESCENCJA, OWAL, LAMPA FLUORESCENCYJNA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, OKNO DIALOGOWE, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, SZCZENIACKOŚĆ, RACJA, ZIOMEK, LEŻNIK, WYŚMIENITOŚĆ, LUŹNOŚĆ, CZUB, MROK, ŚMIESZKA, WĘDROWNIK, CNOTA, CZEREMCHA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, TANCERZ, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, BIEG, CIRROCUMULUS, CZYSTOŚĆ, MAKAKOKSZTAŁTNE, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, FORMACJA DEFENSYWNA, PROSTA, GADATLIWOŚĆ, ORIJA, PÓŁPUSTYNIA, SAMOTNICZOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, TEST ZDERZENIOWY, IRANISTAN, MANNA, PRZETOKOWY, CZARNA WDOWA, MIÓD SPADZIOWY, NOTA PROTESTACYJNA, NEKTAR, PAŁA, ?RÓWNOWAGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.637 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST BARDZO ZŁY, NIKCZEMNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST BARDZO ZŁY, NIKCZEMNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEGODZIWOŚĆ cecha człowieka: to, że ktoś jest bardzo zły, nikczemny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEGODZIWOŚĆ
cecha człowieka: to, że ktoś jest bardzo zły, nikczemny (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST BARDZO ZŁY, NIKCZEMNY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA: TO, ŻE KTOŚ JEST BARDZO ZŁY, NIKCZEMNY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast