KAMIZELKA UTRZYMUJĄCA CZŁOWIEKA PRZEZ OKREŚLONY CZAS (ZALEŻNY OD KLASY WYPORNOŚCI KAMIZELKI) NA POWIERZCHNI WODY, WYPEŁNIONA LŻEJSZYM OD WODY MATERIAŁEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAMIZELKA RATUNKOWA to:

kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 18 lit.)KAPOK to:

kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAMIZELKA UTRZYMUJĄCA CZŁOWIEKA PRZEZ OKREŚLONY CZAS (ZALEŻNY OD KLASY WYPORNOŚCI KAMIZELKI) NA POWIERZCHNI WODY, WYPEŁNIONA LŻEJSZYM OD WODY MATERIAŁEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.697

FAZA, SZMIZETKA, ÚLAIRI, MNICH, CECHA RECESYWNA, UMOWA ŚMIECIOWA, TERMITIERA, PÓŁBÓG, OSAD, DROGA PUBLICZNA, PIT, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, GNETOWE, KONSULAT, PRZYLGI, AUTOPORTRET, MALINIAK, LITOSFERA KONTYNENTALNA, GORĄCZKA HAVERHILL, MIESZANKA BETONOWA, SZUBIENICA, RURKA INTUBACYJNA, PODESZŁY WIEK, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, KONFIGURACJA, RDZA, ARCHOZAUR, GRZESZNOŚĆ, DEMON, DZIKI MIÓD, ELEKTROLOKACJA BIERNA, MOWA OBROŃCZA, LICOWANIE, MORŚWIN DALLA, DELFIN CZARNOGŁOWY, CHOROBA BAKTERYJNA, INKRETYNA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PERCHA, POPRAWKA, CHRYSLER, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, KĘDZIERZAWOŚĆ, NAJEM, MOBILE, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, DOCHÓD NARODOWY, MULDA, MNOŻENIE MACIERZY, ETOLA, CHROPAWOŚĆ, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, ŚCIANA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, PROROCTWO, ŻER, WSPOMNIENIE, PIŁKA RĘCZNA, SPIKER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, CZARODZIEJSKI KRĄG, KREATYZM, ŁADA, ODPRAWA CZASOWA, SZKŁA, WODY PELAGIALNE, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, KRĄŻENIE WROTNE, TEMPERA, FLAGA SYGNAŁOWA, WIRKI, BRIENZ, LACHS, CHLAJNA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, JĘZYKI DARDYJSKIE, BANDOLET, LINIA ŚRUBOWA, KONCESJA, BAZA ORBITALNA, OCZKO, CHOROWITOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, MILCZĄCA ZGODA, ASTRONOMIA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, GRZECH GŁÓWNY, PIERWSZY PLAN, FAZA KSIĘŻYCA, ZŁÓBCOKI, GALWANOSTEGIA, ODPUST, SZLAFROK, PODSTAWCZAK, PROSTYTUTKA, NADZÓR BANKOWY, BEZLISTOWATE, AKT, WYKROCZENIE SKARBOWE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, MLECZARKA, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, TURANOWIE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, JEŻ WSCHODNI, F, BÓJ SPOTKANIOWY, FAUST, KONTAKCIK, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, POGONIEC, BETON, FARAMUSZKA, OGNISKO, ZARYSOWANIE, WŁÓKA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, TARŁO, WZÓR PRZEMYSŁOWY, SAKS, PRZESTRZELENIE, MINISTRANT WODY, OBLIGACJA KOMUNALNA, MIASTO STAROŻYTNE, TATUAŻ, PIEC TYGLOWY, PRODUKCJA WTÓRNA, NIEZAWODNOŚĆ, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, STAROISLANDZKI, DUSZNOŚCI, TETRYK, ZABIEG LECZNICZY, PODPŁOMYK, SKRZYNKA LĘGOWA, ERGOMETR, TWIERDZENIA TALESA, GNIAZDO SIEROCE, TURBINA RUROWA, TWINGO, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, MAKROKOSMOS, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, CHEDYW, KURANT, EGZEMPLARYZM, PACHWINA, MAŁPOLUD, OSTATNIA WIECZERZA, MINIMUM EGZYSTENCJI, HAMULEC AERODYNAMICZNY, HUBA RZĘDOWA, WIELOKROTNOŚĆ, MASZYNKA, POCISK NIEPENETRACYJNY, DSS, KOALICYJKA, NAMIOT TLENOWY, DOCIEKLIWOŚĆ, LINIA BRZEGOWA, JEDNOWŁADZTWO, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, WIEDŹMIN, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, DIAGNOZA, MARKER NOWOTWOROWY, CHORDOFON, KOŃ, BESKIDNIK, KRAS, WZDRĘGA, FITOSTEROL, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, POJAZD SZYNOWY, LOTNOŚĆ, PROSTNICA, HUMBER, SAN, ZRZĘDNOŚĆ, SROM, LAND ROVER, CZOP ZATOROWY, PALIWO KOPALNE, MIKROSKOP SKANINGOWY, EMBARGO, ALKALOID, MENTYK, HAKONOSOWATE, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, KARKAS, BIEG PRZEŁAJOWY, STRAWNOŚĆ, BEFKA, MONOPOL SKARBOWY, JUMPER, HOPLON, ZATRUCIE WODNE, HADŻAR, ANTYŚWIADECTWO, RETENCJA, SZALANDA, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, KLIENT, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SONDA, TOŁHAJ, ANODA, OBWÓD MAGNETYCZNY, LOTOSOWA STOPA, UJŚCIE GARDŁOWE, POLITYKA DYSKONTOWA, PROTOLOGIA, PROSTACZOŚĆ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, CHMIELNICCZYZNA, MÓZG EMOCJONALNY, STRONA, PYSK, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, VECTRA, PORZĄDNOŚĆ, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, KLASY, NANDO, MORALNOŚĆ, SERIA, SKALA RANKINE'A, FERMENTACJA MASŁOWA, ANALIZA, PIASEK ZWAŁOWY, SOLO, ŁADUNEK JĄDROWY, SPOLEGLIWOŚĆ, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, NADZÓR OCHRONNY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WYTWÓR, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, LUTEFISK, ZMYSŁY, APRETURA, GOSPODARSTWO KARŁOWATE, MENAŻKA, JĘZYK FARERSKI, SKALA RÉAUMURA, ABISYNKA, GULA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, STOSUNEK UMOWNY, HEGEMONICZNOŚĆ, PRZYPŁYW, REGION, KANALIZACJA DESZCZOWA, PEŁZATKA, MEDYCYNA RATUNKOWA, NIEUFNOŚĆ, SERPENTYNA, UNIWERSUM, HORMON TROPOWY, TOPIEL, IMMUNITET FORMALNY, KRZTUSIEC, NIDA, OPTYKA, EWOLUCJA KASKADERSKA, AKREDYTYWA, SER PODPUSZCZKOWY, OSŁONKA RDZENNA, MORA, POWRÓT, ZASADA TOŻSAMOŚCI, PRECYPITACJA, JARZMO, CZAS URZĘDOWY, PRĄD ZAWIESINOWY, RETRANSMISJA, SPLENDID ISOLATION, STAJE, SKĄPSTWO, GRANICA PAŃSTWA, PSA X, POLITYKA GOSPODARCZA, RAK PRĘGOWATY, OGOŃCZA DIAMENTOWA, LUSITANO, UCHO ZEWNĘTRZNE, OKSACYLINA, PUNK, POŁAĆ DACHOWA, NORMALNA, DZIELNICA, KOCIOŁ EWORSYJNY, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, NACIEK, DEFOLIANT, GŁADZIK, NARAMIENNIK, ?PUNKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.697 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAMIZELKA UTRZYMUJĄCA CZŁOWIEKA PRZEZ OKREŚLONY CZAS (ZALEŻNY OD KLASY WYPORNOŚCI KAMIZELKI) NA POWIERZCHNI WODY, WYPEŁNIONA LŻEJSZYM OD WODY MATERIAŁEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KAMIZELKA UTRZYMUJĄCA CZŁOWIEKA PRZEZ OKREŚLONY CZAS (ZALEŻNY OD KLASY WYPORNOŚCI KAMIZELKI) NA POWIERZCHNI WODY, WYPEŁNIONA LŻEJSZYM OD WODY MATERIAŁEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAMIZELKA RATUNKOWA kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 18 lit.)
KAPOK kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAMIZELKA RATUNKOWA
kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 18 lit.).
KAPOK
kamizelka utrzymująca człowieka przez określony czas (zależny od klasy wyporności kamizelki) na powierzchni wody, wypełniona lżejszym od wody materiałem (na 5 lit.).

Oprócz KAMIZELKA UTRZYMUJĄCA CZŁOWIEKA PRZEZ OKREŚLONY CZAS (ZALEŻNY OD KLASY WYPORNOŚCI KAMIZELKI) NA POWIERZCHNI WODY, WYPEŁNIONA LŻEJSZYM OD WODY MATERIAŁEM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - KAMIZELKA UTRZYMUJĄCA CZŁOWIEKA PRZEZ OKREŚLONY CZAS (ZALEŻNY OD KLASY WYPORNOŚCI KAMIZELKI) NA POWIERZCHNI WODY, WYPEŁNIONA LŻEJSZYM OD WODY MATERIAŁEM. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x