COŚ, CO STANOWI BALAST, MA ZŁY WPŁYW NA CZŁOWIEKA, JEST DLA NIEGO POWODEM DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZEMIĘ to:

coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 7 lit.)OBCIĄŻENIE to:

coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZEMIĘ

BRZEMIĘ to:

coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 7 lit.)BRZEMIĘ to:

niesiony ładunek, także: o czymś, co jest ciężkie lub trudne do uniesienia (na 7 lit.)BRZEMIĘ to:

ładunek na plecach tragarza (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO STANOWI BALAST, MA ZŁY WPŁYW NA CZŁOWIEKA, JEST DLA NIEGO POWODEM DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.166

WYMIAROWOŚĆ, BOROWODOREK LITU, WŁAŚCIWOŚĆ, JAŁOWIEC, WOSKOWATOŚĆ, PORCYJKA, TROJEŚĆ, NIEZBĘDNOŚĆ, PACJENCJA, EKSPRES DZBANKOWY, TAUTOLOGIA, ZBAWICIELKA, PROGNOZA METEOROLOGICZNA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, HRABIĄTKO, ŚREDNIA WAŻONA, POMPA STRUMIENIOWA, POLE, TELEGRAF CHAPPE'A, SUKA, PROSIAK, STAN NATURY, ROŚLINA SPOŻYWCZA, FIGURA OGRANICZONA, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, PRZYZWOITOŚĆ, NIEKOMPLETNOŚĆ, CZUBATOŚĆ, CZTERDZIESTKA, RACJONALIZM, OPERATOR UNITARNY, PERLICA, SYRENA ALARMOWA, PASTWA, POUSSIN, SZAROTA, SMOCZEK, LISIURKA, SUPOZYCJA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, DZIERŻAWCA, RĘKAWEK, TARPAN, RACJONAŁ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, KABANOS, DROGA WOJEWÓDZKA, KASZANA, NIENAGANNOŚĆ, AUTOBUS CZŁONOWY, JĘZYK BERTA, ZŁY DUCH, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, SZCZENIACTWO, PYCHOTKA, TOLERANCJA, SZCZERBAK, ŻAL, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, CHOLINOLITYK, RĄCZNIK, KOŃ LOKAJSKI, GRUPA ROZWIĄZALNA, MAJĄTEK, MOPEK, RYNEK PODSTAWOWY, ŚLAD, CEL, PĘPOWNIK, WSZECHMOC, APOKRYFICZNOŚĆ, HISTORYZM, PYTANIE, RÓWNOWAGA STACJONARNA, NARWALOWATE, STANICA WODNA, PASJONISTA, DOJŚCIE, GOOGLE, OBOL, CZUB, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, KONSTYTUCJA, POWIEŚĆ SENSACYJNA, PŁAT, KMIOT, GEOFIT, REGRESJA LOGISTYCZNA, PADAKA, STREFA ODRUCHOWA, WIDŁOZĄB LEŚNY, CHONDRYT ZWYCZAJNY, NAZWA ZWYCZAJOWA, PODEJRZLIWOŚĆ, DUMA, JELEŃ AKSIS, EKSŻONA, COB, BOOROOLA, ŁASKAWCA, KRATKA ODPŁYWOWA, MUZYCZNOŚĆ, PIEC ŁUKOWY, SIEWNIK RZUTOWY, KASTYLIJSKI, BANK, KĄPIEL GAZOWA, DYZGUST, ZWINNOŚĆ, GÓWIENKO, KRANIEC, MGŁA WYKŁADNICZA, LALA, OMNIPOTENCJA, SATELITA, FORTECA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, RAD, BEDŁKA MUCHOMOR, TRZYNASTKA, NADZÓR BANKOWY, DOKTORAT HONOROWY, ADAPTACYJNOŚĆ, NEOKATECHUMENAT, KSIĘGA AKCYJNA, DYWANOKSZTAŁTNE, ANTYCHOLINERGIK, DENOTACJA, LUSTRZEŃ, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, STAWIANIE, INFORMACJA, RETENCJA, RYSUNEK, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, RAK SZWEDZKI, GIMNAZJADA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, OTWARTOŚĆ, SAMURAJ, DOŚWIADCZENIE, RZUT OKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PLEBEJUSZ, TEORIA GEOCENTRYCZNA, OCZKO, SSAKI JAJORODNE, WOLNA SOBOTA, PAPILOTEK, PROSTOLINIJNOŚĆ, CENTRALA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, BIAŁA MAGIA, HAPLOTYP, PŁYN, FILTR BESSELA, GAŁĘZIAK ZBITY, KAKI, DIETA ASPIRYNOWA, MINÓG TRÓJZĘBNY, OTCHŁAŃ, MARGINES, FACJA, ZŁOTOŚCI, PODEJŹRZON LANCETOWATY, UNISTOR, ZŁAZ, JAŚMINOWIEC, SKLEPIENIE BECZKOWE, DURNOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, SUFFOLK PUNCH, BRZUSIEC, WPIERDOLKA, KOŁO WIELKIE, TEKSTOWOŚĆ, ZASADA KOMPOZYCYJNA, ZACHYLNIK, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, CHRAPY, ROŚLINA TRUJĄCA, SOLIPSYZM, GIDIA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PIESZCZOCH, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KUC HACKNEY, MODEL, LISEK, WSZECHWŁADNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, AJDUKIEWICZ, EGZOSZKIELET, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, WIDELCZYK, BEZPODSTAWNOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, WARIAT, INTERFEROMETR LASEROWY, OSIEMDZIESIĄTKA, PLANISFERA, WIEK ZGODY, SAMODZIERŻAWIE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ULTRAFIOLET, HUBA WIERZBOWA, FUNDA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, ŻARLIWIEC, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, SPIERDOLINA, BRYDŻ SPORTOWY, ANONEK, MISTRZYNI, OGLĄDACZ, CYGARO, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WOSZCZEK, RÓWNOWAGA, ADIAFORA, MAJKA, GERRYMANDERING, MONOGENIZM, REZEDA, FABRYKATOR, OKREŚLONOŚĆ, STANCJA, SUBSTYTUT, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ASTER NOWOBELGIJSKI, ZASIŁEK, KOMENTARZYK, CENTRALNE OGRZEWANIE, STRAŻ POŻARNA, NIEMIECKOŚĆ, NOCEK ALKATOE, CZUBRICA, WARGA SROMOWA, RACHUNEK KOSZTÓW, BĄCZEK, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ATUT, EKSKLUZYWIZM, CYTOWALNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, PŁASZCZKA NAGA, GENIALNOŚĆ, PIRYDOKSAMINA, KORUPCJOGENNOŚĆ, NIEKONSEKWENCJA, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KREDKA WOSKOWA, ROGATA DUSZA, WAZONKOWCOWATE, WĄTŁOŚĆ, MASZT, EGZOTERYCZNOŚĆ, KOSZAROWOŚĆ, KACZKA, PUNKT OKOSTNOWY, AFILIACJA, SILNIK BOCZNIKOWY, POWIEŚĆ MILICYJNA, CYTADELA, ZROST, OBŁOŚĆ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, AROGANT, DESTRUKCYJNOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, ZBIÓR GĘSTY, PEREŁKA, OKAZAŁOŚĆ, BRUTALIZM, UJĘCIE WODY, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, FILOZOFIA PRZYRODY, SKIOFIT, ANGIOTENSYNA, PRODUKCJA, OŁTARZ, PAPROTNIKI, ZNAK, NIETOLERANCJA, JĘZYK SZTUCZNY, ZYSK INFLACYJNY, MEGALNEUZAUR, JEDNOŻEŃSTWO, WENUS, RUMPUĆ, ZABYTEK, WYLĘGARNIA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, KRĄGLIK, ORONGO, IZOLATKA, DARCZYŃCA, ULICA, PAL, ?USŁUGOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.166 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO STANOWI BALAST, MA ZŁY WPŁYW NA CZŁOWIEKA, JEST DLA NIEGO POWODEM DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO STANOWI BALAST, MA ZŁY WPŁYW NA CZŁOWIEKA, JEST DLA NIEGO POWODEM DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZEMIĘ coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 7 lit.)
OBCIĄŻENIE coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZEMIĘ
coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 7 lit.).
OBCIĄŻENIE
coś, co stanowi balast, ma zły wpływ na człowieka, jest dla niego powodem dyskomfortu psychicznego (na 10 lit.).

Oprócz COŚ, CO STANOWI BALAST, MA ZŁY WPŁYW NA CZŁOWIEKA, JEST DLA NIEGO POWODEM DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - COŚ, CO STANOWI BALAST, MA ZŁY WPŁYW NA CZŁOWIEKA, JEST DLA NIEGO POWODEM DYSKOMFORTU PSYCHICZNEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x