CECHA SUBSTANCJI, NP. ZAPACHU: TO, ŻE COŚ SZYBKO ULATUJE, ROZPUSZCZA SIĘ W POWIETRZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ULOTNOŚĆ to:

cecha substancji, np. zapachu: to, że coś szybko ulatuje, rozpuszcza się w powietrzu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ULOTNOŚĆ

ULOTNOŚĆ to:

krótkotrwałość, np. uczuć (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA SUBSTANCJI, NP. ZAPACHU: TO, ŻE COŚ SZYBKO ULATUJE, ROZPUSZCZA SIĘ W POWIETRZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.537

SEZON, OSAD ABYSSALNY, ŁUCZNIK, EDYKUŁA, RADA, MECHANIKA NIEBA, ZASADNOŚĆ, KANDYDEMIA, KULTURA WIELBARSKA, SOLNISKO, GNIAZDO, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, PARCH, ŚCIANA, PŁASZCZ WODNY, IRANIZACJA, BARIERA JĘZYKOWA, AGENEZJA NERKI, CIUPAGA, WAPIENNIK, SPRAWDZIAN, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, PRZEWROTNOŚĆ, OLIGOMER, ANTYOKSYDANT, WARIANTOWOŚĆ, WYCIĄG TOWAROWY, NIEGRZECZNOŚĆ, WĘGIEL KOPALNY, LANCKNECHT, ŁAŃCUSZEK, GEKON, WĘZEŁ RYBACKI, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, STOLARKA OTWOROWA, PORZĄDNOŚĆ, GORZELNIA ROLNICZA, WARSTWA OZONOWA, ZBIÓRKA, GŁUPTAK BIAŁY, KCIUK NARCIARZA, PRZECIWSTOK, METEOROID, DIVA, ALIENACJA RODZICIELSKA, REGION, PLAGA, OBRONA SKANDYNAWSKA, SPOISTOŚĆ, DOGMAT, PLUJKA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, LUSITANO, KURANT, PŁOW, WIECZNE NIEODDANIE, POKAZOWOŚĆ, FAZA, WŁAMANIE, WYCHÓD, OŻENEK, STARY LIS, PRZEWÓD, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, STARÓWKA, SECESJONISTA, HYCEL, POGROBOWISKO, FANDANGO, POJAZD CZŁONOWY, ZRAZ, PODKOWA, CZUŁOŚĆ, GALARETA WHARTONA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, IN MEDIAS RES, BRUNELLESCHI, CHOROBA GOODPASTURE'A, PEŁNOŚĆ, TCHÓRZLIWOŚĆ, HETEROSFERA, EKONOMIA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ZĘBOWCE, WORKOWCE, KATOLIK, TROGLOBIONT, ORYNNOWANIE, WŁOSKOWATOŚĆ, KĄT, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, PACJENCJA, PORFIRYNA, TEST, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, BAŁKAŃSKOŚĆ, CHRANCUSKI, RUMUŃSKI, PUNKT ZLEWNY, PODYPLOMÓWKA, ASTRONOM, NIEUCZCIWOŚĆ, RYBY DRAPIEŻNE, PRZEPIÓRKA, TŁUMACZKA, KABARET, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, BEZSZPARKOWCE, PROPAGANDÓWKA, LAMPA NAFTOWA, MEDIALNOŚĆ, ARMATKA, ETER, ŻABKA, WIRTUOZERIA, BEZROBOCIE JAWNE, ŚWIĘTÓWKA, NADMIERNOŚĆ, SPIĘTRZENIE, FACHURA, STANCA, SILNIK ZAMKNIĘTY, RODNIK, METALIK, KONKURY, NIEMIECKOŚĆ, LENIWOŚĆ, PEDOFIL, AFRYKAŃSKI, KONSENSUALNOŚĆ, ORANT, DOLICHOCEFALIA, BÓBR AMERYKAŃSKI, WALKA Z WIATRAKAMI, GEODEZJA GÓRNICZA, SŁUŻALCZOŚĆ, WSZYSTKOŻERCA, PRZYGOTOWANIE, ENERGIA, TWARDOŚĆ, HYDRORAFINACJA, GADACZ, MENUET, BAJKOPIS, DISACHARYD, BALZAK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, MACIERZYSTOŚĆ, ZOOFAG, SIDA, SZTUKA PERFORMATYWNA, LENIUCHOWANIE, POZŁOTNIK, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, ŁĄKOTKA, SWOBODA, RYWALIZACYJNOŚĆ, REAKTOR, WŁAŚCICIEL, OBSUWA, FISZBINOWIEC, ROSYJSKOŚĆ, WESTERN, GEN SKACZĄCY, POPRZEDNICA, PEREŁKA, KANAPKA, TOWARZYSZ PANCERNY, SKRZYDŁO, KORKOCIĄG, IKRA, PRZEPRAWA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, WYCIERACZKA, BITNOŚĆ, SZCZEROŚĆ, POMPA WYPOROWA, HARD CORE, WIDZIMISIĘ, FORMA, CHOJRACTWO, PEDAGOG SPECJALNY, BRĄZOWNIK, BREK, SILNIK SKOKOWY, COKÓŁ, RATA BALONOWA, GRA POJEDYNCZA, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, PARAMETR JAKOŚCIOWY, SZPIK KOSTNY, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, STRĄGA, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, APARAT GOLGIEGO, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ZŁOTY RYŻ, TUNEZYJSKI, NIEUŻYWALNOŚĆ, KARETKA REANIMACYJNA, NIEGOTOWOŚĆ, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, RAMIENICA OMSZONA, TRAWA PASTEWNA, OBLITERACJA, FTYZJOLOGIA, EXPRES, CZUWAK, NAWALENIE SIĘ, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, GRUPA WSPARCIA, PISTACJA TERPENTYNOWA, PIKIEL, NIELOGICZNOŚĆ, PANEGIRYSTA, SYFON, TOWOT, MIRAŻ, MECHANIKA PŁYNÓW, GORZKA ZGNILIZNA, ROKOWANIA ZBIOROWE, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, PARAPETÓWKA, ZACNOŚĆ, JELITO PROSTE, JASNOŚĆ, MCLAREN, TUKAN, AWANS, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, TEUTOŃSKI, UCZELNIA, PARANOJA PIENIACZA, GLINIASTOŚĆ, DRINK-BAR, OGNIOMUR, STROIK PODWÓJNY, INSTRUMENTALISTYKA, UPOJENIE SENNE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WTYCZKA, IMPULSYWNOŚĆ, CZTERNASTKA, TENDENCYJNOŚĆ, MORFOTROPIA, CHROPOWATOŚĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ZIMNO, MAKI, MISTYKA, WĘŻYK, ZAOKRĄGLENIE, ROZMEMŁANIE, BIJATYKA, TALON, AUTOHEMOTERAPIA, FONETYKA, PIEC WAPIENNY, OKROPNOŚĆ, SKLEPIENIE SIECIOWE, KRYKIET, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, SZTUKA ZDOBNICZA, PROPLASTYD, STOPNIOWALNOŚĆ, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, NASTROJOWOŚĆ, ŚWIADECTWO, KOLEJ, ADEPTKA, WYRAJ, SALADA, NADSCENIE, WALUTOWOŚĆ, GŁOSKA INSPIRACYJNA, FORMALISTA, BABILOŃSKI, KOŁO SEGNERA, FILA, GODZINA POLICYJNA, ASTROLOGIA, SPISYWACZ, ŻABA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, OŚ OPTYCZNA, ZRZĄDZENIE LOSU, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, GAMELAN, NARÓD, FAKTOR, DZIAŁ OSOBOWY, REGRESJA LODOWCA, HIEROTOPOGRAFIA, ZATYKANIE USZU, FALA AKUSTYCZNA, GRUCZOLAKORAK, ŁEB NA KARKU, WIECZÓR, PIERDOLNIK, ?MAGNEZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.537 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA SUBSTANCJI, NP. ZAPACHU: TO, ŻE COŚ SZYBKO ULATUJE, ROZPUSZCZA SIĘ W POWIETRZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA SUBSTANCJI, NP. ZAPACHU: TO, ŻE COŚ SZYBKO ULATUJE, ROZPUSZCZA SIĘ W POWIETRZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ULOTNOŚĆ cecha substancji, np. zapachu: to, że coś szybko ulatuje, rozpuszcza się w powietrzu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ULOTNOŚĆ
cecha substancji, np. zapachu: to, że coś szybko ulatuje, rozpuszcza się w powietrzu (na 8 lit.).

Oprócz CECHA SUBSTANCJI, NP. ZAPACHU: TO, ŻE COŚ SZYBKO ULATUJE, ROZPUSZCZA SIĘ W POWIETRZU sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - CECHA SUBSTANCJI, NP. ZAPACHU: TO, ŻE COŚ SZYBKO ULATUJE, ROZPUSZCZA SIĘ W POWIETRZU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x