INFORMOWAĆ O CZYMŚ, CZEGO SIĘ BYŁO ŚWIADKIEM, DAWAĆ ŚWIADECTWO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIADCZENIE to:

informować o czymś, czego się było świadkiem, dawać świadectwo (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWIADCZENIE

ŚWIADCZENIE to:

rodzaj zobowiązania materialnego (na 11 lit.)ŚWIADCZENIE to:

oficjalne składanie zeznań (na 11 lit.)ŚWIADCZENIE to:

opłacanie czegoś, przekazywanie pieniędzy, łożenie (na 11 lit.)ŚWIADCZENIE to:

czynić komuś coś dobrego (na 11 lit.)ŚWIADCZENIE to:

wykonywać coś dla kogoś, na czyjeś zamówienie (na 11 lit.)ŚWIADCZENIE to:

być objawem czegoś, stanowić świadectwo (na 11 lit.)ŚWIADCZENIE to:

rodzaj kosztu ponoszonego przez pracodawcę w zwiąku z przekazaniem czegoś na rzecz pracownika, np. wydatki na bhp, szkolenia (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INFORMOWAĆ O CZYMŚ, CZEGO SIĘ BYŁO ŚWIADKIEM, DAWAĆ ŚWIADECTWO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.826

POMIOTŁO, RYTM ASYMETRYCZNY, PKB PER CAPITA, KRATOWNICA, ŻERDNIK, ANTROPOZOONOZA, GRZEBIEŃ, TRUSIĄTKO, BABILOŃSKI, RETOROMANIN, WYKRZYKNIK, RELIKWIA, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, EXPRES, SAMOCHWALSTWO, POWAGA, WIELKI ATRAKTOR, NIEZLICZONOŚĆ, FILEMON BRĄZOWY, JESIOTR, KĄKOL, WARTKOŚĆ, MONOCENTRYZM, EKONOMIA, POŚWIADCZENIE, PAROKSYZM, FILOZOFIA POZNANIA, OBRZEŻE, KOŻUSZEK, ZWARCIE SZYKÓW, ALUZJA LITERACKA, DACH MANSARDOWY, KANCELISTA, SZTAMBUCH, WINDSOR, WAPIENNICTWO, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, TARAS WIDOKOWY, RADIANT, CZUWAK, MENADA, CECHA RECESYWNA, OBSADKA, PRZESZUKANIE, OPOZYCJA, INERCYJNOŚĆ, EPIMYTHION, ROZSZCZEPIENIE WARGI, WYDZIAŁ, WIERNI, DEMOLUDY, OBRONA, DOBRY DUCH, DOŁEK OSIOWY, TUBULOPATIA, MYSZ DOMOWA, GMINNOŚĆ, GŁODOMÓR, ORGIAZM, FURDYMENT, OŚRODEK, DZIAŁ OSOBOWY, PRZERWANIE, BIERNY OPÓR, CHOROBA OLLIERA, LABORKA, JANSENIZM, WSZOŁY, FREATOFIL, POLEROWACZ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PACZKA, TECHNIKA OLEJNA, KNOT, ŁÓŻKO PIĘTROWE, KLASA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, RYBY DRAPIEŻNE, CENOTWÓRCA, UCZUCIE, NIEUDOLNOŚĆ, FANDANGO, ROŻEN, STROJNICA, RPG, PUNKT PODSŁONECZNY, MECHANIKA NIEBA, WSPÓLNIK, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, GRANICA, HELING, WERSJA STABILNA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, EROZJA ŚNIEŻNA, SZEW, SUITA, AGREGAT, STYCZNOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, KARTUSZ, CZŁON POŚREDNI, AEROGRAFIA, INGRESJA MORSKA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ISLAMISTA, KARTOGRAFIA, WIDLISZEK, CHEMOTROPIZM DODATNI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, NASTAWNOŚĆ, BULIONER, KURIER PODHALAŃSKI, KOŚĆ NIEZGODY, IMMUNOGENETYKA, PRZEZNACZENIE, SYGNAŁEK, POROŚLE, WARSTWA PODSTAWNA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MARSZAND, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, MEMUAR, CZAPA POLARNA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, OBRONA SKANDYNAWSKA, OKWIAT POJEDYNCZY, JĘZOR OSUWISKOWY, GAWĘDA SZLACHECKA, EFEKT ZATŁOCZENIA, GAGATEK, WZORNIK, PORZĄDEK KORYNCKI, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, GRZECH CIĘŻKI, BODZIEC BEZWARUNKOWY, MIERZWA, ZAWARTOŚĆ, EKSPERTKA, ASTRONAUTYKA, PINGWIN, PUSZKA, RUG, SZŁYK, WIDZIADŁO, OPENER, SKOMPROMITOWANY, ODSKOK, MOL, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DZIECIĘCOŚĆ, LANGUR WSPANIAŁY, POLEMIZATOR, BAR MICWA, OKRES WEGETACYJNY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, OGNIWO NALEWNE, EDYKUŁA, PRZEBIEG, ZACHOWANIE, LARP, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, RADYKALNA PRAWICA, ASTROFOTOMETRIA, ZASTRZYK, IZOLATKA, SEKCIARSTWO, UTRAKWIZM, NARAKA, PODATEK EKOLOGICZNY, FALA, HOBBYSTA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, MAGICZNA GÓRKA, PIONEK, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, OPĘTANY, DEKLARACJA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SHONEN-AI, DIALIZOTERAPIA, SIDLISZ PIWNICZNY, MAŁPY WĄSKONOSE, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, AKLIMATYZACJA, ELEKTRONIKA, KABOTAŻ, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, ŚLICZNOŚĆ, ADHEZJA, MAORYSKI, WYSIĘK, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, BAR, SUBWOOFER AKTYWNY, METODA SCENARIUSZOWA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, EPIFIT, POJAWIENIE SIĘ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, NATRĘCTWO, SESJA, MOTYWIK, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, PANNA NA WYDANIU, FLET NOSOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, ITALIAŃSKI, DREWNO WCZESNE, EWANGELICYZM, ODBYTNICA, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, ORLEANIZM, STYL WIKTORIAŃSKI, SKARGA, PASIBRZUCH, TOLERANCJA WYMIARU, EKONOMIA POZYTYWNA, MUFLA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, KOMORNIK, AMFIBIA, DOMINANTA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, CYKLOP, BYT ABSOLUTNY, PORTUGALSKI, LODRANIT, WSPÓŁBRZMIENIE, POWIEŚĆ Z TEZĄ, KRATA, PRZEJEZDNY, MIEŚCINA, EWANGELIZATOR, WZGÓRZE, LONGER, MALUCZKOŚĆ, SUBSYSTENCJA, MUZYKA CERKIEWNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, CYGARNICA, STRES, KLIN, PRZYĆMIENIE, POTÓWKA, FIŚ, WIĄZADŁO, REMONT BIEŻĄCY, CHŁOPIEC, DROGI ODDECHOWE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, RELIGIOZNAWCA, DERMOKOSMETYKA, BECZKA BEZ DNA, BAWÓŁ MINDORSKI, TOROS, MAGELANKA SIWOGŁOWA, CHIŃSZCZYZNA, WYŁAWIACZ, WĘDRÓWKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, TEREN, CZARNA ROBOTA, DONOSICIEL, WORECZKOWY, ŁUCZNIK, DUCH OPIEKUŃCZY, REKONFIGURACJA, CHEMIA, ASPIRANT, OZIMINA, SCHRONIENIE, CANZONETTA, TENOR LIRYCZNY, SUPERWIZJA, UMOWA O PRACĘ, ZERÓWKA, CZŁAPAK, PALEOTERIOLOGIA, KALEJDOSKOP, WYGIB, PROFESJONALISTA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ROZTOCZE, MOIETY, TRZYDZIESTKA, ZNAMIENITOŚĆ, MORA, STREFA KONWEKTYWNA, MIKROCHIRURGIA, BEŁKACZEK POSPOLITY, KUC DARTMOOR, SOCZEWKA, WIZJER, ?BUKAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.826 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INFORMOWAĆ O CZYMŚ, CZEGO SIĘ BYŁO ŚWIADKIEM, DAWAĆ ŚWIADECTWO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INFORMOWAĆ O CZYMŚ, CZEGO SIĘ BYŁO ŚWIADKIEM, DAWAĆ ŚWIADECTWO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIADCZENIE informować o czymś, czego się było świadkiem, dawać świadectwo (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIADCZENIE
informować o czymś, czego się było świadkiem, dawać świadectwo (na 11 lit.).

Oprócz INFORMOWAĆ O CZYMŚ, CZEGO SIĘ BYŁO ŚWIADKIEM, DAWAĆ ŚWIADECTWO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - INFORMOWAĆ O CZYMŚ, CZEGO SIĘ BYŁO ŚWIADKIEM, DAWAĆ ŚWIADECTWO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x