PODZIAŁ DANEJ CAŁOŚCI NA DWIE CZĘŚCI, GRUPY, KLASY ITP., KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ALBO SĄ WOBEC SIEBIE PRZECIWSTAWNE, ALBO WZAJEMNIE SIĘ WYŁĄCZAJĄ (NP. LUDZIE PODZIELENI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY to:

podział danej całości na dwie części, grupy, klasy itp., które najczęściej albo są wobec siebie przeciwstawne, albo wzajemnie się wyłączają (np. ludzie podzieleni na kobiety i mężczyzn) (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODZIAŁ DANEJ CAŁOŚCI NA DWIE CZĘŚCI, GRUPY, KLASY ITP., KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ALBO SĄ WOBEC SIEBIE PRZECIWSTAWNE, ALBO WZAJEMNIE SIĘ WYŁĄCZAJĄ (NP. LUDZIE PODZIELENI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.941

GRUSZKA ZIEMNA, MARUDER, SKORUPIAKI, PUSZCZALSKA, PUSTY DŹWIĘK, LARWA, WURŚCIK, TERAPIA ZAJĘCIOWA, WTYCZKA, ZWIERZĘ, AWANPORT, ZALEW, DAMULKA, PRODUKT GLOBALNY, RYBACZKA, KRUŻA, SZKŁO Z MURANO, ŚLIZGAWKA, KONTROLKA, ZOMBA, NERWIAK OSŁONKOWY, OKOT, NARÓD, MONETA BULIONOWA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NIERUCHAWOŚĆ, SUSZARNICTWO, MISIACZEK, FELOPLASTYKA, RODZAJ, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, AZBEST BIAŁY, PIES NA BABY, KOMÓRKA MACIERZYSTA, WYCHOWANKA, RAFIA, PODKÓWECZKA, PAGINATOR, RELACJA, PIEKARNIA, STYL BYCIA, WIDZOWNIA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, TRAKTOREK, PUSZKA, PERYPATETYK, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, ASPIRANT, MARKA, KRAJANKA, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, ANTYPODY, KOŻUCH, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, MORŚWINY, STATYKA, GRA WYŚCIGOWA, BRZĘKADŁO, EWANGELIA, SUPERNOWE, BANDEROLA, ŻYŁA, KUC KASPIJSKI, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, UZBRAJANIE, OWCA MERYNOSOWA, WIERTŁO KRĘTE, TEJU KROKODYLOGONOWY, KAPILARNOŚĆ, KWIATEK, HIMALAJE, ZBROJA PEŁNA, NEUTRALNOŚĆ, MECHANIKA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ODKRYTY ATAK, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, NACIEK, TWIERDZENIE PASCALA, BADYL, OPÓR, OTWOREK, ROZWAŻNOŚĆ, APANAŻE, ANTYGWAŁTY, NADRENIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, GRUCZOŁ MLEKOWY, ORTODOKSJA, KOKILKA, KUM, PŁÓTNIANKA, KAMICA MOCZOWA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ROWEREK BIEGOWY, WARSTWOWANIE, OTORYNOLARYNGOLOGIA, WATA, CZERECHA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, BAJKOPISARZ, NIESTATECZNOŚĆ, AGROMETEOROLOGIA, DWUCUKIER, GENTAMYCYNA, ANTYROMANTYZM, STANOWISKO OGNIOWE, EKSPLOATATOR, MYŚL, 2-FENYLOETYLOAMINA, NIEAKTYWNOŚĆ, KLASYFIKACJA ABC, OBRZĘK, KRATA, BELECZKA, BĘBEN, BAGDET, DŻIHAD, WSPÓŁLAUREAT, OBIEG SYNODYCZNY, ROTATOR, GAJDY, OBRONA SYCYLIJSKA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, HORROREK, AWANS LODOWCA, ŻABA Z JUNIN, LATAWIEC, KOZŁOWATE, IGE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ACETON, LEMONIADA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, BLISCY, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, JUDAISTA, KOMBINACJA LINIOWA, CZĄBER, CARGO, ZWODNICZOŚĆ, DWIŃSKA, GĄSZCZAKI, WŁÓKNO SZTUCZNE, ZRZECZENIE SIĘ, PRZEŚLADOWANIE, ODSZCZEPIEŃSTWO, WESTERN, DESMIN, ZWARCIE, STRAŻ POŻARNA, SZLACHTA CHODACZKOWA, SZEW, SÓL ZIEMI, ŚWIETLIK, KONFIGURACJA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, RYBOSTAN, REAKCYJNA PRAWICA, HELIOFIZYKA, TOYOOKA, PRZEGLĄD, SZMALEC, ENKLAWA, CHOROBA MORGELLONÓW, HEKTOPASKAL, KOREKTOR, BOGRACZ, ZNAMIĘ SPITZ, USTAWKA, JOŁOP, KOLEGIUM, CHA-CHA, SATANIZM, PODKARMIACZKA, KORELACJA ELEKTRONOWA, BŁONA PŁAWNA, OLEJE ŚWIĘTE, PYTANIE TESTOWE, ZACISZNOŚĆ, TEBERDA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, LEGENDA, NIEKONSEKWENCJA, WARTOŚĆ BILANSOWA, PORÓD OPÓŹNIONY, BIURO ŁĄCZNIKOWE, JODŁA FRASERA, PRAWO WIELKICH LICZB, WYTRAWERSOWANIE, PERLATOR, STOPA, WADLIWOŚĆ, ZATRUDNIENIE, FIZYKA STATYSTYCZNA, TRZEJ KRÓLOWIE, KUCZKA, ŻONA LOTA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PANNA, POMOST, FURIERYZM, ABDERA, ŻÓŁW KILOWATY, DZWONY, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, CZTERDZIESTKA, LALKA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, BRĄZOWNIK, IMMUNOFLUORESCENCJA, JAZDA, SPACJA, KWAS MASŁOWY, EMFAZA, AUTONOMIA, ZGAGA, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, RACJONALIZACJA, SIŁA, CZAPKA NIEWIDKA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, AMERYKA, KONCENTRACJA, PAS, JOGIZM, TOR, FOTOGRAFIA LOTNICZA, PISMO PRZEWODNIE, CELEBRACJA, GONIOMETRIA STATYCZNA, MALECHOWO, EUGLENOWCE, PODKOWIEC MAŁY, SKAJLAJT, AUTODESTRUKCJA, KANDYZ, OFIAKOMORFY, JĘZYKI DARDYJSKIE, NOTACJA, KOŁO, DIABELSKI MŁYN, IDENTYFIKACJA, KOKORNAK, KONCERT, NAWLECZKA SZARA, DETALISTKA, URWIS, DICKIT, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ASTROFOTOMETRIA, KARAKAŁPACJA, SPRAWOWANIE, OFIARA, TELECENTRUM, GASTROLOG, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, DRUK, RUCH KRZYWOLINIOWY, ZAĆMIENIE, BIELAK, ASPEKT, MORA, CHOROBA TANGIERSKA, SIEDZIBA, DRĘTWA PAWIK, NALEGANIE, WŁOSEK, EURO TRANCE, LINIA TRAMWAJOWA, BIAŁORUSKI, JĘZYKOZNAWCA, PRZEKŁAMANIE, WIELKA CHOROBA, ASYMPTOTA, RYSOWNICA, MORALNOŚĆ, PODEJRZLIWOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, BARIATRIA, HAGIOGRAFIA, DUOLA, TEOLOGIA, PALEOKLIMATOLOGIA, ŚRODEK PRAWNY, AMFORA, FUNDUSZ ZASOBOWY, JELEŃ WIRGINIJSKI, EPOS HOMERYCKI, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DREWNO WCZESNE, CZARNA MOWA, FARBIARSTWO, NIESZLACHECTWO, RAK, FANARIOTA, WÓZEK, ZAPALENIE, ?SUKINKOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODZIAŁ DANEJ CAŁOŚCI NA DWIE CZĘŚCI, GRUPY, KLASY ITP., KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ALBO SĄ WOBEC SIEBIE PRZECIWSTAWNE, ALBO WZAJEMNIE SIĘ WYŁĄCZAJĄ (NP. LUDZIE PODZIELENI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODZIAŁ DANEJ CAŁOŚCI NA DWIE CZĘŚCI, GRUPY, KLASY ITP., KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ALBO SĄ WOBEC SIEBIE PRZECIWSTAWNE, ALBO WZAJEMNIE SIĘ WYŁĄCZAJĄ (NP. LUDZIE PODZIELENI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY podział danej całości na dwie części, grupy, klasy itp., które najczęściej albo są wobec siebie przeciwstawne, albo wzajemnie się wyłączają (np. ludzie podzieleni na kobiety i mężczyzn) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY
podział danej całości na dwie części, grupy, klasy itp., które najczęściej albo są wobec siebie przeciwstawne, albo wzajemnie się wyłączają (np. ludzie podzieleni na kobiety i mężczyzn) (na 20 lit.).

Oprócz PODZIAŁ DANEJ CAŁOŚCI NA DWIE CZĘŚCI, GRUPY, KLASY ITP., KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ALBO SĄ WOBEC SIEBIE PRZECIWSTAWNE, ALBO WZAJEMNIE SIĘ WYŁĄCZAJĄ (NP. LUDZIE PODZIELENI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PODZIAŁ DANEJ CAŁOŚCI NA DWIE CZĘŚCI, GRUPY, KLASY ITP., KTÓRE NAJCZĘŚCIEJ ALBO SĄ WOBEC SIEBIE PRZECIWSTAWNE, ALBO WZAJEMNIE SIĘ WYŁĄCZAJĄ (NP. LUDZIE PODZIELENI NA KOBIETY I MĘŻCZYZN). Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x