JEDNA Z DWU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI KAŻDEJ BRONI BIAŁEJ, DRUGĄ CZĘŚCIĄ JEST RĘKOJEŚĆ; JEST ZASADNICZĄ, ROBOCZĄ CZĘŚCIĄ BRONI TEGO TYPU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZESZCZOT to:

jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 10 lit.)KLINGA to:

jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZESZCZOT

BRZESZCZOT to:

jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 10 lit.)BRZESZCZOT to:

wymienna, tnąca część piły ręcznej (na 10 lit.)BRZESZCZOT to:

potocznie o ręcznej pile do metalu (na 10 lit.)BRZESZCZOT to:

GŁOWNIA, KLINGA (na 10 lit.)BRZESZCZOT to:

rodzaj ceremonialnego miecza (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z DWU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI KAŻDEJ BRONI BIAŁEJ, DRUGĄ CZĘŚCIĄ JEST RĘKOJEŚĆ; JEST ZASADNICZĄ, ROBOCZĄ CZĘŚCIĄ BRONI TEGO TYPU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.794

BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, MAJACZENIE, OBRÓT PODATKOWY, TANK, KOLPOSKOP, LICZEBNIK, ŚNIEG, POLE JEDNORODNE, BEZPARDONOWOŚĆ, DOŁEK, KUSACZ, LIS POSPOLITY, FIZYKA STATYSTYCZNA, SZMATA, KONDOR KRÓLEWSKI, SOFCIK, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, F, NIEMODNOŚĆ, PODRYWKA, GRAF SPÓJNY, BRYŁA SZTYWNA, NIESAMOISTNOŚĆ, TROCINIARKI, ZASIŁEK OKRESOWY, POLLUKS, ROŚLINKA, ODROŚL, COŚ, STYL, BIEL, DZIESIĘCINA, KUZYN, KLISZA FOTOGRAFICZNA, FUNKCJA BORELOWSKA, WIERCIPIĘTKA, SROGOŚĆ, HOKEJ, GRUSZKA, KRYZA, ROŚLINY OSIOWE, NACHALNOŚĆ, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, WELON, CHRONOMETR OKRĘTOWY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, WILK BRĄZOWY, FIZYKA SŁOŃCA, DANA, NEURON LUSTRZANY, DALEKOPIS, MUNSZTUK, WYMIENIACZ, MASZYNA OTWARTA, NIEPRAWOŚĆ, OLEJ Z OLIWEK, CIĘŻKA WODA, PLATT, DUUMWIR, FLAMING MAŁY, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ŚLUZICA ATLANTYCKA, STELMACH, MAJAK, KUOKA, MANIERZYSTA, POWTÓRZENIE, REKINEK PLAMISTY, LEWAR, ROBOTY PRZYMUSOWE, OWAL KARTEZJUSZA, KRĄGLIK, PASTA, UŻĄDLENIE, KONTRMANIFESTACJA, ZNANOŚĆ, WIATRAK, ODJEMNIK, ROZBIÓR, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, SPŁATA BALONOWA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, PROPORCJA, FALKA, MAŁŻ, GAZ PROCHOWY, NIZWA, JĘZYKI TURAŃSKIE, MĄTWIK, SOŚNIAK, ZERO BEZWZGLĘDNE, BLACHA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PIES, SKŁADAK, ADVOCATUS DIABOLI, MEDYCYNA PRACY, TURBINA PELTONA, PACHYPLEUROZAUR, WĘGORZ EUROPEJSKI, KLAPA, KONDYCJONALIZM, ŁAMANY DACH POLSKI, TRYSEKCJA, JODŁA SYBERYJSKA, CZART, NABIEG KORZENIOWY, NAUKA HUMANISTYCZNA, FRYGIA, RECESJA LODOWCA, MINUTNIK MECHANICZNY, OBYCZAJNOŚĆ, MARMOZETA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, ZBROJENIÓWKA, WAGA PÓŁŚREDNIA, REFLUKS, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, JELEC, WIREK, MIESZKALNOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, PŁASKOŚĆ, RYTUAŁ, NEWRALGICZNOŚĆ, BEDŁKA MUCHOMOR, WIERTŁO ŚRUBOWE, OSTRZAŁ, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, BRZESZCZOT, KOMPENSATOR CIEPLNY, LEPIĘŻNIK BIAŁY, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, TON, PLAZMA, TOY, CIRROCUMULUS, RYNEK NABYWCY, FIRMA KRZAK, ŁYŻECZKOWANIE, GRUBOSKÓRNOŚĆ, ASZKENAZYJKA, ADWOKAT DIABŁA, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, POWYWRACANIE, KAPTURZEC, EGZOSZKIELET, TIKSZOZIERO, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, IKRA, SPANDAU, DZIECINNOŚĆ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, BIFURKACJA, SIATKA, MORAWY, ŁUK KLASYCZNY, GEOFIT CEBULOWY, SAMOPAŁ, BATAJSK, WIRUSY SSRNA-RT, BATERIA, KUREK, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, ŚWIADKOWA, MIECZ SZYBROWY, TRANSFORMATORNIA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, MALUCZKOŚĆ, SERNIK, CHROPOWATOŚĆ, OMAŃSKA, DEKLINACJA NIJAKA, METODA, ŚMIGŁOŚĆ, METALIK, WIELOPŁETWIEC, MANDAT, HALO, DELFINOWATE, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, DORSZ BAŁTYCKI, DŁUŻNIK WEKSLOWY, SOBAŃSKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KMIOTEK, BUZUŁUK, PROSTY, GŁOŚNOŚĆ, DWUKOLOROWOŚĆ, TRZECI, KREDYT OBROTOWY, ERA PALEOFITYCZNA, JOGURT, UMOWA BUKINGOWA, TERMINARZ, POPYT PROPORCJONALNY, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, DZIARSKOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, GRZYBEK HERBACIANY, POZDROWIENIE, ZŁĄCZENIE, ROSYJSKA RULETKA, TOPSPIN, RUMUNKA, CZOŁO, REJESTR KARNY, DZIECINNOŚĆ, MIĘSO, MOSHING, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, NALEŹLINA, ZBIÓR DYSKRETNY, SACHALIŃSKA, GLINIASTOŚĆ, ALABAMA, OŚMIOKROTNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, WYPYCHACZ, TAO, ANIOŁEK, ARAPAIMA, SZALOTKA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, HIPOKRYTA, AUTENTYCZNOŚĆ, NAPĘD, TOPSEL, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, BIAŁY CZŁOWIEK, RODZAJ NIJAKI, SODA, CHŁOPEK ROZTROPEK, DRUK TYPOGRAFICZNY, SEDNO, PYCHOTKA, MISKA, FORMACJA, DEBILNOŚĆ, ABSURD, SIŁY POWIETRZNE, DYWIZ, WSPÓLNY ZASÓB, ŁAPCZYWIEC, WALABIA PIĘKNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, USMAŃ, WYCISK, ŚREDNIOROLNY, HISTERYK, MAJĄTEK OSOBISTY, KOMPAS GEOLOGICZNY, BIAŁA HERBATA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KASZA MANNA, MERZYK GROBLOWY, ANTYWIRUS, SZYKANA, KOMORA CIŚNIENIOWA, DYSK ELASTYCZNY, LIST OKÓLNY, JODŁA FRASERA, PILOT, IRGA POMARSZCZONA, NAFCIARSTWO, WILK TEKSASKI, POCIĄG MARSZRUTOWY, KOZŁOWIEC, KRUPNIK, KATOLICYZM, BISOPROLOL, OŁÓW, NOTORYCZNOŚĆ, LINIA MIŁOŚCI, IGLASTE, MIĘKKOŚĆ, BOISKO, PIÓRO, ZAPYCHACZ, PRZETWORNIK, NAGANIACZ, LENIWCE DWUPALCZASTE, NATURYSTKA, SZWEDZKOŚĆ, FUNKCJONALIZM, PELHAM, ODŁÓG, MARA, FILHELLENIZM, WIŚNIÓWKA, GĄGOŁEK, UPOŚLEDZONY, SUPERKOMBINACJA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, HURTNICA WSTYDLIWA, ?ALLEGRETTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.794 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z DWU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI KAŻDEJ BRONI BIAŁEJ, DRUGĄ CZĘŚCIĄ JEST RĘKOJEŚĆ; JEST ZASADNICZĄ, ROBOCZĄ CZĘŚCIĄ BRONI TEGO TYPU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z DWU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI KAŻDEJ BRONI BIAŁEJ, DRUGĄ CZĘŚCIĄ JEST RĘKOJEŚĆ; JEST ZASADNICZĄ, ROBOCZĄ CZĘŚCIĄ BRONI TEGO TYPU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZESZCZOT jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 10 lit.)
KLINGA jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZESZCZOT
jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 10 lit.).
KLINGA
jedna z dwu podstawowych części każdej broni białej, drugą częścią jest rękojeść; jest zasadniczą, roboczą częścią broni tego typu (na 6 lit.).

Oprócz JEDNA Z DWU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI KAŻDEJ BRONI BIAŁEJ, DRUGĄ CZĘŚCIĄ JEST RĘKOJEŚĆ; JEST ZASADNICZĄ, ROBOCZĄ CZĘŚCIĄ BRONI TEGO TYPU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - JEDNA Z DWU PODSTAWOWYCH CZĘŚCI KAŻDEJ BRONI BIAŁEJ, DRUGĄ CZĘŚCIĄ JEST RĘKOJEŚĆ; JEST ZASADNICZĄ, ROBOCZĄ CZĘŚCIĄ BRONI TEGO TYPU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x