KROK STOSOWANY PRZY PODEJŚCIU - JEDNĄ NARTĘ USTAWIA SIĘ RÓWNOLEGLE DO STOKU, A DRUGĄ LEKKO ODCHYLA DZIOBEM NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROK PÓŁROZKROCZNY to:

krok stosowany przy podejściu - jedną nartę ustawia się równolegle do stoku, a drugą lekko odchyla dziobem na zewnątrz (na 17 lit.)PÓŁROZKROK to:

krok stosowany przy podejściu - jedną nartę ustawia się równolegle do stoku, a drugą lekko odchyla dziobem na zewnątrz (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KROK STOSOWANY PRZY PODEJŚCIU - JEDNĄ NARTĘ USTAWIA SIĘ RÓWNOLEGLE DO STOKU, A DRUGĄ LEKKO ODCHYLA DZIOBEM NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.288

BLOK, RZYGI, SZYNA, ROZKŁAD, JĘZYK WEGETUJĄCY, POJAZD CZŁONOWY, JOGURT, UCZEŃ, BARIERA JĄDROWA, KRÓTKOŚĆ, GALARETA WHARTONA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, WYWIAD, RENESANSOWOŚĆ, TOPIK, UŁAMEK ZWYKŁY, IBISOWATE, WYPAD, DROZD, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, BRZĘKACZ, PĄCZEK, SYZYGIA, MELOGRAF, ATALIA, WUCHANG, RAMIENICA OMSZONA, STREFA RYFTU, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, PRYNCYPIALISTKA, KRATA, POPIELICA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, JĘZYK ETIOSEMICKI, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DZIEWCZĘCOŚĆ, BOGRACZ, BEZBRONNOŚĆ, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KREDKA OŁÓWKOWA, TRANSPOZON, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, HAFTARNIA, REKINY, STRZELNICA, JĘZYCZEK, GAWĘDA SARMACKA, FUNKCJA ZDANIOWA, DUPLIKACJA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PŁYN HYDRAULICZNY, BOCZEK, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, MARSZ, PSZCZOLINKI, MUSAN, ANIMAG, DOM WIELORODZINNY, KONWENCJONALIZM, ASTROGRAFIA, WARIOGRAF, SADŹ, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, AMALGAMAT, PILON, ECCHI, CYGA, LIŚCIONOGI, INWERSJA, REUMATOLOGIA, KARBIDÓWKA, CHOROBA GAMSTORP, AJWAR, OBRONA FRANCUSKA, ZAPALENIEC, POJAZD LĄDOWY, RAKARZ, KLASA, ROZSZCZEP WARGI, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, RUSAŁKA, GARNITUR, GEREZA KRÓLEWSKA, POJEDYNEK, ANTYKWARNIA, PIEKARNIA, PŁYN SUROWICZY, LAMINAT, CZASOPISMO, IMADEŁKO, CZESALNIA, UPAD, WĘZEŁ WINDSORSKI, ZMARŹLAK, DŹWIĘCZNOŚĆ, OPUKIWANIE, EGALITARYZM, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, RPG, ODCZUCIE, SATYRYCZNOŚĆ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, HEWEA, JĘZYK ROMAŃSKI, BAJKA, DORADZTWO PERSONALNE, MOGIKAPPACYZM, WŁAZ, ACZYŃSK, NOTORYCZNOŚĆ, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, RELIGIOZNAWCA, STYL DORYCKI, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, ALPINARIUM, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, ZŁOTA KSIĘGA, ZASADA PODCZEPIENIA, MISIEK, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, WIERSZ LEONIŃSKI, WIDEOMAN, OKRES INTERGLACJALNY, DYLATACJA, RAPEĆ, ZJAWISKO KURZAWKOWE, FIZJOPATOLOGIA, CIĘŻAR DOWODU, TUTORIAL, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, RASOWOŚĆ, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, OCZKO POLODOWCOWE, MALARSTWO SZTALUGOWE, WIELOMĘSTWO, AERODYNAMIK, WAGA SZALOWA, OBÓZ WĘDROWNY, PĘCHERZYK, UCHO, KURANT, ŚLEDŹ, USZATKA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, SUPERNOWA TYPU IB, TANECZNOŚĆ, MIKROFON NA TYCZCE, ARCUS SINUS, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ZOOLOGIK, OSTOJA, BÓJ SPOTKANIOWY, HIPIATRIA, PODKÓWKA, KORYTO, SOK, PRZEBITKA, NOWICJAT, MATMA, HOBBISTA, WYRĘBISKO, KANCONA, WŁOSEK, WIELOGAMIA, ODSKOK, ZAPALNOŚĆ, ŁUCZNIK, LINIA ŚRUBOWA, CZĘŚĆ, PRZEKLEŃSTWO, PROBIOTYK, SAUNAMISTRZ, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KURZ, DUBELTÓWKA, TYGRYSIE OKO, TACHOGRAF, DOM GRY, CYNOBER, MAORI, WIELKOŚĆ, REGENERATOR, ŚLIZGAWKA, WALIDACJA, REALIZM NAIWNY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KLOPS, PACZKA, REWERSAŁ, DUOLA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, KAROLINGOWIE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, CYGARNICA, WĘZEŁ, NERWIAK PŁODOWY, ŁOPATECZKA, ODNÓŻA, FILEMON BIAŁOSZYI, GLORIA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, ZBIEŻNOŚĆ, SPÓR, GORZKIE ŻALE, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, MIĘKKIE SERCE, REFREN, WOLA, RUMUŃSKI, CHOROBA WODUNKOWA, JENISEJSKA, KANAPKA, PRZEBIEG, KLUCZ, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, EPIC TRANCE, KACZKA, WNĘTRZNOŚCI, PĘDRAK, NARZĄD WYDALNICZY, DZIESIĄTKA, DEGRESJA PODATKOWA, ZUPA NA GWOŹDZIU, BAROMETR RTĘCIOWY, MENU KONTEKSTOWE, LINGWISTYKA STOSOWANA, NIESTOSOWNOŚĆ, KOCIOŁ PAROWY, GHOUL, TERRARYSTA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, METODYKA, MATKA, LAKONICZNOŚĆ, TOBOGAN, SKOCZKOWE, SOLFUGI, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, RYSOWNICA, SPAJAK, BEZGRANICZNOŚĆ, PINGWINY, ĆAKRA, KOFFLER, LEK PRZECIWALERGICZNY, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PROMIEŃ ALFA, FARSA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, MIRAŻ, SZATA TYPOGRAFICZNA, CHOMIK DŻUNGARSKI, SNYCERZ, OPONA, ANTHEM TRANCE, TABLICA OGŁOSZENIOWA, CHIŃSKOŚĆ, CHAŁTURZYSTA, WOKALIZA, SZTORMLINA, MACZUGA SKALNA, ROPOMACICZE, LEK PRZECIWARYTMICZNY, FLUWIOGLACJAŁ, DOKTOR HABILITOWANY, WALKA, KOŁYSKA JUDASZA, WENEROLOGIA, DWUKADŁUBOWIEC, SALDO CYKLICZNE, ANGIOMATOZA BAKTERYJNA, OTWIERANIE DUSZY, ZRYWKA, KRĘPULEC, OFIERSKI, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, SÓL, KATAKAUSTYKA, UKŁAD ODNIESIENIA, SKARBNIK, PAKIET, NASIENNIK, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PORZĄDEK DORYCKI, GONDOLA, CUKRZYK, NAKIEROWANIE SIĘ, SŁOŃ, POKŁAD, DESYKANT, BEZLOTKI, TAŚMA MONATAŻOWA, GEODEZJA SATELITARNA, SZPIK KOSTNY, LITEWSZCZYZNA, NASTROSZEK BRUCHA, KOLOR, ?ŁAPADŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.288 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KROK STOSOWANY PRZY PODEJŚCIU - JEDNĄ NARTĘ USTAWIA SIĘ RÓWNOLEGLE DO STOKU, A DRUGĄ LEKKO ODCHYLA DZIOBEM NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KROK STOSOWANY PRZY PODEJŚCIU - JEDNĄ NARTĘ USTAWIA SIĘ RÓWNOLEGLE DO STOKU, A DRUGĄ LEKKO ODCHYLA DZIOBEM NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROK PÓŁROZKROCZNY krok stosowany przy podejściu - jedną nartę ustawia się równolegle do stoku, a drugą lekko odchyla dziobem na zewnątrz (na 17 lit.)
PÓŁROZKROK krok stosowany przy podejściu - jedną nartę ustawia się równolegle do stoku, a drugą lekko odchyla dziobem na zewnątrz (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROK PÓŁROZKROCZNY
krok stosowany przy podejściu - jedną nartę ustawia się równolegle do stoku, a drugą lekko odchyla dziobem na zewnątrz (na 17 lit.).
PÓŁROZKROK
krok stosowany przy podejściu - jedną nartę ustawia się równolegle do stoku, a drugą lekko odchyla dziobem na zewnątrz (na 10 lit.).

Oprócz KROK STOSOWANY PRZY PODEJŚCIU - JEDNĄ NARTĘ USTAWIA SIĘ RÓWNOLEGLE DO STOKU, A DRUGĄ LEKKO ODCHYLA DZIOBEM NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KROK STOSOWANY PRZY PODEJŚCIU - JEDNĄ NARTĘ USTAWIA SIĘ RÓWNOLEGLE DO STOKU, A DRUGĄ LEKKO ODCHYLA DZIOBEM NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x