DZIAŁ STATYSTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ METODAMI OPISU DANYCH STATYSTYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADANIA STATYSTYCZNEGO.CELEM STOSOWANIA METOD STATYSTYKI OPISOWEJ JEST PODSUMOWANIE ZB. DANYCH I WYCIĄGNIĘCIE PEWNYCH PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW I UOGÓLNIEŃ NA TEMAT ZBIORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STATYSTYKA OPISOWA to:

dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zb. danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ STATYSTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ METODAMI OPISU DANYCH STATYSTYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADANIA STATYSTYCZNEGO.CELEM STOSOWANIA METOD STATYSTYKI OPISOWEJ JEST PODSUMOWANIE ZB. DANYCH I WYCIĄGNIĘCIE PEWNYCH PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW I UOGÓLNIEŃ NA TEMAT ZBIORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.296

PRACA WYJŚCIA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KOCIOŁ, WIEWIÓRKA POSPOLITA, OŚ PORTALOWA, WYCIĄG, INTENSJONALNOŚĆ, NOSACZ, PRZENIKLIWOŚĆ, AZYL, DZISIEJSZOŚĆ, RYTM, JAMS, SSANIE, OKRUTNIK, OSTATNIA, TELETECHNIKA, SKARYFIKACJA, KARAFUŁKA, EKSTERN, OENEROWIEC, NIUCHACZ, NAROŻNICA, TEORIA KRAT, LIBRA, MECHANIKA PŁYNÓW, PRZETARG OGRANICZONY, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, LONGER, PUNKT FILTRACYJNY, NADMIERNA SENNOŚĆ, ODKRYTY SZACH, DYSZA WYLOTOWA, RATUSZ, PIEC INDUKCYJNY, ELEKTROLOKACJA BIERNA, GEKON PASKOWANY, RYBA DRAPIEŻNA, PM, POGO, FINITYZM, GŁÓD, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, JĘZYK DUNGAŃSKI, AKSAMITKA WZNIESIONA, DŻEZ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PRZEPITKA, REKLAMIARZ, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, KOCIOŁ, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, BIAŁORUSKI, NIZIOŁEK, TAKT TRÓJDZIELNY, ŁONO ABRAHAMA, ANTIFA, NIUCHACZ, SZCZĘŚLIWOŚĆ, ŚWIADKOWA, ASTER NOWOBELGIJSKI, ZMAGANIA, STOPKA, ESKADRA, CHLUBNOŚĆ, ŚRUBOKRĘT, DZIEDZINA, MIEDZIORYTNICTWO, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, IZBA NIŻSZA, ZWIERCIADŁO, RACJONALIZACJA, POCISK NADKALIBROWY, EGZEKUTYWA, ZAKOCHANY, WYPRYSK KONTAKTOWY, EFEKT SNOBIZMU, LIOTARD, BICIE CZOŁEM, ROŚLINY OSIOWE, STARAJĄCY SIĘ, CIĄG DOKŁADNY, TEMPERATURA ZAPŁONU, ZASTÓJ, NISZCZUKA KROKODYLA, UŻĄDLENIE, SZEKSPIR, OMNIPOTENCJA, ZACHÓD, BURRITO, BRONTOZAUR, ATOPINA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ZMARŹLAK, STAWONOGI, WŁÓKA, PRACOBIORCA, PORODÓWKA, WYPIÓR, MEKSYKAŃSKA FALA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, DOGRANA, LENIWIEC PSTRY, POTWÓR, CASUS, KARTAGIŃSKI, NATURA, NOC ASTRONOMICZNA, JOSZT, TANECZNOŚĆ, PARALAKSA, KOPARKA CHWYTAKOWA, WAHACZ WZDŁUŻNY, SEROCZEŃ, TEOLOGIA NATURALNA, PLANETARIUM, ŚWIECA, WYGON, SUBSKRYBENT, TRANSGEN, PANORAMA, ZAPITKA, ZESPÓŁ DRAVET, WIEWIÓRKA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ZAUROZUCH, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, POKŁAD GÓRNY, PROMIEŃ ALFA, BIBLIOTEKA, KOLCZATKOWATE, KONTENER, SMUTY, LB, SŁUŻBISTKA, ASTRONOMIA POZAGALAKTYCZNA, WZORZEC ANALITYCZNY, SIEDZISKO, WARAN GŁUCHY, SMOK, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, HINDUSKI, ARCHETYPOWOŚĆ, DRENAŻ KIESZENI, WAZONKOWCOWATE, HERODY, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, CZERPAK, DESPOCJA, IMIESŁÓW BIERNY, BELLOTTO, TKANKA MIĘKKA, ZAJOB, BIAŁY DZIEŃ, PROPORZEC, JEDENASTKA, SPORT ZIMOWY, ŁASKAWCA, CYKL KOSMICZNY, HANDLARZ, MISIEK, UŁAMEK ZWYKŁY, PRYMATOLOGIA, MASKARADA, POŻYWIENIE, KOFAKTOR, RETRAKCJA, FRANCUSKOŚĆ, FORMA LINIOWA, ODŻYWCZOŚĆ, KRÓTKOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, DELFIN BIAŁOBOKI, PIANINO, PROFESJA, LAMPA ŁUKOWA, PRYZMAT PENTAGONALNY, SKRĘT, MASA SOLNA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, POPYCHŁO, KOLKA JELITOWA, RUDZIK, WSPOMINKI, SONDA, LUDY TURAŃSKIE, NOGA, ERUPCJA, PEBA, SILNIK ZAMKNIĘTY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, POCZEKALNIA, POLAROGRAF, OŚMIOKROTNOŚĆ, TEORIA KATEGORII, NARNIA, BIDAKA, LINDBLAD, EKWIPARTYCJA, STOPA DYSKONTOWA, BĄBELEK, HOMARY, PASOŻYT, CZEPLIWOŚĆ, TWIERDZENIE COSINUSÓW, OCZKO W GŁOWIE, CESARZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PARTIA HISZPAŃSKA, GENETYKA MOLEKULARNA, ROZDRABNIACZ, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, WIELKOŚĆ, RYZYKO NIEWYGASŁE, KOSZARY SZYJOWE, GORĄCZKA DUM-DUM, BRANDMUR, OSMOND, BULWA, MEKSYKANKA, KONIKI MORSKIE, WSPÓŁCZESNOŚĆ, GONG, VOLLEY, JONOFOREZA, NOUMEN, KOMAROW, SKŁADNIA, DOBROTLIWOŚĆ, CZĄSTKA, OLEJEK, DETEKTYW, FLĄDRA, LICZBA WYMIERNA, PASTA, KUJON, STANIĘCIE, BENEFIS, HESS, KOMIK, KOMPLEKS GLEBOWY, FASKA, PREMIA GÓRSKA, KLUSKI ŚLĄSKIE, PEDOFILIA, CHUDZIĄTKO, WIRTUOZERIA, ZŁOTY RYŻ, GERONTOLOGIA, HORMON STEROIDOWY, KIELICH, BÓB KOŃSKI, ODWRÓCONY DASZEK, ORLICZKA MIECZOWATA, MONOETANOLOAMINA, NALEGANIE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, MUZYK, NUMER, ŚLIZGAWKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BIOGEOGRAFIA, BEAR, ORZEŁ, BAŃKA, FITOCENOZA, ANAEROBIOZA, OSYPISKO, GAŁĄŹ, ŚWIDER, ŚWIADECTWO, MOTOR, KISZKA STOLCOWA, SKRÓT SYLABOWY, POMPA GŁĘBINOWA, ŁOŻYSKO SZTYWNE, CYGARNICA, DURNOWATOŚĆ, OFIERSKI, OPRAWA, MROK, OWADOŻERNOŚĆ, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, PUSTA STRUNA, STAN ŚREDNI, CIOS PONIŻEJ PASA, FIGURA DZIOBOWA, UMOWA ZLECENIA, WYSPIARSKOŚĆ, ELEKTRON DODATNI, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KĄT PROSTY, SZCZUR TUNELOWY, CIAPOWATOŚĆ, TWIERDZENIE MENELAOSA, POMOC, SNAPSHOT, NIEDOWIERZANIE, ?NUMER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ STATYSTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ METODAMI OPISU DANYCH STATYSTYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADANIA STATYSTYCZNEGO.CELEM STOSOWANIA METOD STATYSTYKI OPISOWEJ JEST PODSUMOWANIE ZB. DANYCH I WYCIĄGNIĘCIE PEWNYCH PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW I UOGÓLNIEŃ NA TEMAT ZBIORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ STATYSTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ METODAMI OPISU DANYCH STATYSTYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADANIA STATYSTYCZNEGO.CELEM STOSOWANIA METOD STATYSTYKI OPISOWEJ JEST PODSUMOWANIE ZB. DANYCH I WYCIĄGNIĘCIE PEWNYCH PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW I UOGÓLNIEŃ NA TEMAT ZBIORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STATYSTYKA OPISOWA dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zb. danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STATYSTYKA OPISOWA
dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego.Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zb. danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru (na 17 lit.).

Oprócz DZIAŁ STATYSTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ METODAMI OPISU DANYCH STATYSTYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADANIA STATYSTYCZNEGO.CELEM STOSOWANIA METOD STATYSTYKI OPISOWEJ JEST PODSUMOWANIE ZB. DANYCH I WYCIĄGNIĘCIE PEWNYCH PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW I UOGÓLNIEŃ NA TEMAT ZBIORU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DZIAŁ STATYSTYKI ZAJMUJĄCY SIĘ METODAMI OPISU DANYCH STATYSTYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADANIA STATYSTYCZNEGO.CELEM STOSOWANIA METOD STATYSTYKI OPISOWEJ JEST PODSUMOWANIE ZB. DANYCH I WYCIĄGNIĘCIE PEWNYCH PODSTAWOWYCH WNIOSKÓW I UOGÓLNIEŃ NA TEMAT ZBIORU. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x