KRÓTKI, ZAZWYCZAJ 30-SEKUNDOWY MATERIAŁ REKLAMOWY W POSTACI NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO; EMITOWANY JEST NAJCZĘŚCIEJ W RADIU, W PRZERWACH MIĘDZY AUDYCJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPOT to:

krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 4 lit.)SPOT REKLAMOWY to:

krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPOT

SPOT to:

krótki film reklamowy, trwający najczęściej około 30 sekund (na 4 lit.)SPOT to:

transakcja, która jest realizowana najpóźniej w drugim dniu roboczym od momentu jej zlecenia (na 4 lit.)SPOT to:

centralny (punktowy) sposób pomiaru światła w fotografii, pozwalający na ustalenie wartości światła w środkowej części obrazu, zajmującej nie więcej niż 5% powierzchni całego kadru (na 4 lit.)SPOT to:

lampa, która daje oświetlenie w postaci snopu światła zbliżonego w kształcie do stożka (na 4 lit.)SPOT to:

krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 4 lit.)SPOT to:

reklamowy filmik (na 4 lit.)SPOT to:

reklama w TV (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKI, ZAZWYCZAJ 30-SEKUNDOWY MATERIAŁ REKLAMOWY W POSTACI NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO; EMITOWANY JEST NAJCZĘŚCIEJ W RADIU, W PRZERWACH MIĘDZY AUDYCJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.341

KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, GRABKI, KOREK, UWERTURA, PUNKT WYPADOWY, TELEGRAF CHAPPE'A, MEMBRANA, KREDA, LIMUZYNA, DERYWAT, NIEZGODA, MOSH, MACIEK, PRZESADNOŚĆ, ZASADA DUALNOŚCI, DZIURA BUDŻETOWA, HIPERPRZESTRZEŃ, NIEJAWNOŚĆ, ŁASKAWCA, POCIĄGŁOŚĆ, MINA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, DOMINANTA, SCRATCHING, OŚWIADCZENIE WOLI, KLĘK PROSTY, GENIALNOŚĆ, ETIUDA, ŁOPIAN, SMAR, DURNOWATOŚĆ, REFLEKTOR, LICZEBNIK, PIJUS, SEZAMEK, KARLIK WIĘKSZY, BIAŁA MAGIA, DORSZ BAŁTYCKI, HIPOTEZA ZEROWA, NACZYNIE, USŁUGI SPOŁECZNE, SKRZYNIA, CYJANOŻELAZIAN(III), DWUDZIESTY TRZECI, POLIMORFIZM, TAGER, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, POLITYK, PRAWO BIOTA-SAVARTA, BER, WIRTUOZOSTWO, WKŁADKA, SYMPTOMAT, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, CHATAŃSKA, KANGUR OLBRZYMI, BRALETKA, ODŻYWCZOŚĆ, FAKTYCZNOŚĆ, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, KOSZT NIEZGODNOŚCI, REKLAMÓWKA, PATRON, OKSYLIKWIT, DEMARKACJA, LIPA, EPIGRAM, BUJOWISKO, LICZNIK, NIEOCZEKIWANOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, MATKA CHRZESTNA, RUFFO, GMT, RUCH BEZWIZOWY, CHRZESTNA, PACHNOTKA UPRAWNA, ZARAŻONY, BÓL, KOLBOWIEC OLCHOWY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, DYPTYK KONSULARNY, PRZEGRODA, AORYST SYGMATYCZNY, TWARÓG, KORZEŃ, POMPA TŁOKOWA, NADWOZIE SAMONOŚNE, GASIWO, PAKIET, TĘGA GŁOWA, CHMURA WARSTWOWO-PIERZASTA, BALON METEOROLOGICZNY, DUPERELA, WŁADZA USTAWODAWCZA, BIOPOLIMER, ATRAKCYJNOŚĆ, KOMITET CENTRALNY, ROZSTĘP, SILNIK REPULSYJNY, GRYZETKA, JAPONKA, WIEŚNIAK, SYSTEM INFORMATYCZNY, PUNKT KULMINACYJNY, TEOLOGIA NEGATYWNA, MISIOWÓZ, MIECZ UCHYLNY, KOŃCÓWKA, OBIEG OKRĘŻNY, KOMBINACJA, PLAZMA, GEREZA KRÓLEWSKA, ZWIERZĘ, APEKS, KIEP, MIANOWNIK, MŻAWKA, WIECHEĆ, KOŁEK, CHROPAWOŚĆ, POLIMORFIZM, TRÓJKĄT, PATRZAŁKI, BAJCA, BULWA PĘDOWA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, SUPERPRZEBÓJ, RELACJA LOGICZNA, MIEJSCOWY, SALONOWIEC, ALBUM, KONWIKCJA, OKOP, FOTOGRAFIA CYFROWA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ANTYDEPRESANT, DEASEMBLACJA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, JĘDZA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, TERMINAL, KOKSOWNIK, PRĄD BŁĄDZĄCY, REPETYTYWNOŚĆ, WIGILIA, RÓŻA, LASTRYKO, CHOROBA GÓRNIKÓW, FORMA DWULINIOWA, GROSZ PRZY DUSZY, JEŁOP, NIĆ KODUJĄCA, LODY GAŁKOWE, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, RADIOELEKTRONIKA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, GOLFIK, AKADEMICKOŚĆ, ALTERNATYWA, JĘZYK EZOPOWY, OPÓR ELEKTRYCZNY, NARKOTYK TWARDY, WIĄZANIE WIELOKROTNE, PATRYCJUSZ, ĆWIERĆTUSZA, REŻYM, MODERUNEK, DOKŁADNOŚĆ, PRZEWROTOWIEC, BABOL, TABLICZKA ZNAMIONOWA, RAJFURSTWO, AKT, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, KOGENERACJA, CNOTA, BOCIAN SIODLASTY, ZWIĄZEK NIENASYCONY, TANINA, KALENDARZ, ZANOKCICOWATE, WŁÓKNO, SKRÓT, ENANCJOMER, OBŁOŚĆ, PODŁOTA, NATARCZYWOŚĆ, MIGRACJA, GUARANA, PAKŁAK, SPORT EKSTREMALNY, SZEŚCIAN, JAMA STAWOWA, KOLEŻEŃSTWO, MEDIALNOŚĆ, ŻOŁĄDKÓWKA, DIABEŁ WCIELONY, ZARZEWIE, RUNO, NERWICOWOŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ORGANISTA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, TRYTON, WIDMO, WICELIDER, BON SKARBOWY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, TATARKA, SYRENA, DESER, MŁOTECZEK, SLAMS, WILCZE STADO, WDOWA, ZASTAW REJESTROWY, CHLEB, WIATRAK HOLENDERSKI, MODUŁ SERWISOWY, DWUKADŁUBOWIEC, APOKRYFICZNOŚĆ, DEMOT, NAWA, CYNKOTYPIA, PUKNIĘCIE, DRAPIEŻNOŚĆ, SZAŁAWIŁA, MASTURBACJA, TEOLOGIA PASTORALNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, BATYSTAT, PLACEK, DWUNASTY, FUNKCJA ADDYTYWNA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, STAROLUTERANIN, PASMANTERIA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, WPŁYWOWOŚĆ, OKRĘT DOZOROWY, RUBAJT, STATYSTYKA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PAWANA, ROMBOEDR, MRÓWKA SMĘTNICA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, VIP, MACIERZ, LENIUCH, ŁOŻYSKOWIEC, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KOSTKA, AZYMUT, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, PROSIĘ, POITEVIN, GEN HIPOSTATYCZNY, KOCANKA WŁOCHATA, BORECZNIK SOSNOWIEC, MASYW, NIEZALEŻNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, MOMENT, ZAWŁOTNIA ŚNIEŻNA, TRAKTOREK, DELEGACJA, AJWAR, DRAMAT HISTORYCZNY, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ABCUG, MARKETING INWAZYJNY, SMOCZEK, COLESLAW, SUTENERSTWO, DROBNICA, ZACHOWAWCZOŚĆ, MELASA, KORUPCJOGENNOŚĆ, GRUPA, MEMBRANOFON, NANOHENR, FILOLOGIA SERBSKA, INDYWIDUALIZM, KWINTA, BIEDAK, ELBAIT, GRZYBY ANAMORFICZNE, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, WYSTRZYGANKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, SULFON, CEROPLASTYKA, ?AUTOTOMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.341 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKI, ZAZWYCZAJ 30-SEKUNDOWY MATERIAŁ REKLAMOWY W POSTACI NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO; EMITOWANY JEST NAJCZĘŚCIEJ W RADIU, W PRZERWACH MIĘDZY AUDYCJAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRÓTKI, ZAZWYCZAJ 30-SEKUNDOWY MATERIAŁ REKLAMOWY W POSTACI NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO; EMITOWANY JEST NAJCZĘŚCIEJ W RADIU, W PRZERWACH MIĘDZY AUDYCJAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPOT krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 4 lit.)
SPOT REKLAMOWY krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPOT
krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 4 lit.).
SPOT REKLAMOWY
krótki, zazwyczaj 30-sekundowy materiał reklamowy w postaci nagrania dźwiękowego; emitowany jest najczęściej w radiu, w przerwach między audycjami (na 13 lit.).

Oprócz KRÓTKI, ZAZWYCZAJ 30-SEKUNDOWY MATERIAŁ REKLAMOWY W POSTACI NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO; EMITOWANY JEST NAJCZĘŚCIEJ W RADIU, W PRZERWACH MIĘDZY AUDYCJAMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KRÓTKI, ZAZWYCZAJ 30-SEKUNDOWY MATERIAŁ REKLAMOWY W POSTACI NAGRANIA DŹWIĘKOWEGO; EMITOWANY JEST NAJCZĘŚCIEJ W RADIU, W PRZERWACH MIĘDZY AUDYCJAMI. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast