OBIEKT SPORTOWY LUB REKREACYJNY ZE SZTUCZNYM ZBIORNIKIEM WODY, MIEJSCE, W KTÓRYM JEST BASEN/SĄ BASENY I MOŻNA PŁYWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN to:

obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASEN

BASEN to:

naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

wielkie obniżenie w skorupie ziemskiej (na 5 lit.)BASEN to:

wielki zbiornik wodny (zwykle morze) i przyległe miejsca, wybrzeże, wyspy, przyległe kraje itp (na 5 lit.)BASEN to:

akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków (na 5 lit.)BASEN to:

zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 5 lit.)BASEN to:

drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)BASEN to:

zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)BASEN to:

część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)BASEN to:

zagłębienie dna oceanicznego ograniczone progami lub wałami a niekiedy i wyspami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT SPORTOWY LUB REKREACYJNY ZE SZTUCZNYM ZBIORNIKIEM WODY, MIEJSCE, W KTÓRYM JEST BASEN/SĄ BASENY I MOŻNA PŁYWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.869

CIENIAS, MORWA, MATERIAŁ, CUD, GARNUSZEK, MASIELNICZKA, WĘZEŁ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BRZOZA, MASTYGONEMA, AKROLIT, STWORZENIE NIEBOŻE, GNIAZDKO, NIESKWAPLIWOŚĆ, SAMOPOMOC, SCENARIUSZ, BIEGUNKA, HYDROENERGIA, ZENDRA, STILON, MASŁO MAŚLANE, REAKCJA SPRAWCZA, SIUSIUMAJTEK, RUSKOŚĆ, ODSKOK, TELETECHNIKA, ŻOŁĄDKÓWKA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, DAMAN, KREACJA, INWALIDA WOJSKOWY, TREPANACJA, KROKIET, TOKSEMIA, POWŁOKA, ROMBOEDR, WYBRANIEC, TWÓR, WIKING, TENIS STOŁOWY, NERWOWOŚĆ, SIARCZEK, MILANEZ, ZIEMIA OBIECANA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, HRABINA, ZAKON MNISZY, ARCHIKONFRATERNIA, PISECZNICZKA, MUSICAL, HAMULEC, STAN, OBIEKTYWIZM, WYZWANIE, AWIZO, PATYCZAK, WYRAŻENIE, ANTENA TUBOWA, KONDYCJONALIZM, ROŚLINA OKRYWOWA, ZWIERZĘ FUTERKOWE, ŻAGIEL SKOŚNY, KRAKOWIACZEK, GEOGRAFIA, ZBROJA ŁUSKOWA, KOSMETYK KOLOROWY, KOSMOGONIA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, ŁATA, TOWARZYSZ PANCERNY, CZYTELNIA, RACA, MASOWOŚĆ, MIŁOŚĆ, FEERIA, PODŁOWCZY, KASZUBSKI, OFICERKI, WIZYTA DOMOWA, ECHOMETR, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, TĘGI UMYSŁ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, KLIN, PRZEWRÓSŁO, FILTRACJA, SIŁOWNIA JĄDROWA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, WYKUPNE, KONTROLER, NADZÓR BANKOWY, ZAMEK, KOSMETYK, KORZYSTNOŚĆ, GADZINA, KWARTET, SYLWETA, BIMA, INWOLUCJA, PLECHOWIEC, KUSAK, FIGURA RETORYCZNA, LUSTRZEŃ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KARZEŁ, POZABIBLIJNOŚĆ, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, POCHODNA FORMALNA, SYRENI ŚPIEW, KONWENT, KORPUS, MARIONETKA, AKCJA IMIENNA, FARA, SYGNIFIKATOR, FILOLOGIA NIEMIECKA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, REDINGOTE, OWALNICA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, TAMA, GRZYB NIEJADALNY, FORMA ODLEWNICZA, CZESKI BŁĄD, ZAKRES, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, LOGARYTM NATURALNY, INDIAŃSKI, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, RING, ZŁAMANIE OTWARTE, ONELINER, SILNIK SYNCHRONICZNY, SPAMIK, LIDER, FUNDUSZ PODSTAWOWY, KOSMOS, PASSA, NIEPRAWOŚĆ, DERESZ, PALMA, KOŁTRYNA, DEBIUT PÓŁOTWARTY, GŁUPKOWATOŚĆ, PUDER, KUPAŹ, MAKIMONO, NIEUNIKNIONOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, WYRAZ PODSTAWOWY, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, PROBABILIZM, JELITO CZCZE, OBIEG PIENIĄDZA, STOPIEŃ NAUKOWY, FIGA Z MAKIEM, WISZNICA, KLEJONKA, RELATYWIZM, TOM-TOM, GAŁĘZIAK ZBITY, NIEAKTYWNOŚĆ, REGENERATOR, ESKONTO, PODWODA, PROFESKA, RUCH, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, ASYRYJSKI, TUNBERGIA, PEŁNIA, BALONET, ANTYHITLEROWIEC, ZNAK NAWIGACYJNY, RUCHANKA, PROFESOREK, MECENASOSTWO, PRZEDSTAWIENIE, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, REKIN PIASKOWY, ZASOBY, STREETBALL, OWAL CASSINIEGO, OBÓZ PRACY, CHAŁTURA, AKOMODACJA, SOPEL, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, WYŁĄCZNIK, WODOWSKAZ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, TECHNIKA OPERACYJNA, STYMULATOR, FAKTOR, KLUZA, ROZPUSZCZALNIK, HELIOLATRIA, RZECZ PRZYSZŁA, KAPUŚNISKO, ABFARAD, LAKTON, CHEMEX, STAN DEPRESYJNY, KONCEPTUALIZM, ZAWISAK, BEZDUSZNOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, SMALEC, ALTANNIK ARCHBOLDA, TUSZ, TRÓJCA, FLUID, WYRAZY, HOMOSEKSUALIZM, GALARETA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ADRES INTERNETOWY, ODŁÓG, ODKRYTY SZACH, WINIETA, DYSKALKULIA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, REJESTR GWIZDKOWY, DUMP, ANTAGONIZM, SOS, ARTYKUŁ WIARY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, HIPERWENTYLACJA, CHRUPKOŚĆ, WIGILIA, PASIECZYSKO, WIGURA, TERMINAL KONTENEROWY, PRZĘDZA, TRAWERS, TYBETAŃCZYK, TELEWIZJA HD, HAWAJSKI, KOŁNIERZ, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, MODYFIKACJA, GAJ, NEK, PIKIETA, RODZAJ, FIGURA GEOMETRYCZNA, SZPATUŁKA, ZŁĄCZE, OŚLE UCHO, SEKSTANS, PRZEMYSŁÓWKA, NAWIERZCHNIA, FARBOWANY LIS, ENERGIA CIEPLNA, ODNIESIENIE, KOSOGON, FAZA, EMISJA, FASOLA, CIAŁO, KĄŚLIWOŚĆ, PEDOFILSTWO, INDYWIDUALIZM, KLINIKA ABORCYJNA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, USZKO, HANIEBNOŚĆ, ORGANIZATOR, CHMURSKO, BEZGŁOWOŚĆ, SKLEP ZOOLOGICZNY, DZBANEK, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, CEP, SKARYFIKACJA, WĘGLÓWKA, BEZRUCH, MATERIALNOŚĆ, STOŻEK, KLATKA, PRZEKAZ, WERANDA, GATUNEK INWAZYJNY, PARÓWKA, ROŚLINA OKOPOWA, WSZECHWŁADNOŚĆ, CHOROBA WRZODOWA, ASTER SOLNY, SŁABEUSZ, BER, NAROST, BURZA, DOMICYL, MUZYKA TŁA, ?ŚLIZG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.869 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT SPORTOWY LUB REKREACYJNY ZE SZTUCZNYM ZBIORNIKIEM WODY, MIEJSCE, W KTÓRYM JEST BASEN/SĄ BASENY I MOŻNA PŁYWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT SPORTOWY LUB REKREACYJNY ZE SZTUCZNYM ZBIORNIKIEM WODY, MIEJSCE, W KTÓRYM JEST BASEN/SĄ BASENY I MOŻNA PŁYWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BASEN obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN
obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.).

Oprócz OBIEKT SPORTOWY LUB REKREACYJNY ZE SZTUCZNYM ZBIORNIKIEM WODY, MIEJSCE, W KTÓRYM JEST BASEN/SĄ BASENY I MOŻNA PŁYWAĆ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OBIEKT SPORTOWY LUB REKREACYJNY ZE SZTUCZNYM ZBIORNIKIEM WODY, MIEJSCE, W KTÓRYM JEST BASEN/SĄ BASENY I MOŻNA PŁYWAĆ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast